Прости времена simple (indefinite) tenses просто сегашно време The Present Simple Tense ОбразуванеДата09.01.2017
Размер24.5 Kb.
#12297
ПРОСТИ ВРЕМЕНА - SIMPLE (INDEFINITE) TENSES
                               Просто сегашно време - The Present Simple Tense
  Образуване The Present Simple Tense се образува от инфинитива на глагола. Лично окончание има само за 3 л. ед. число -(e)s. Във всички други лица формата за сегашно време съвпада с инфинитива.
Отрицателната и въпросителната форма на the Present Simple Tense се образуват със сегашно време на спомагателния глагол do, за 3 л. ед. число does, и инфинитива на главния глагол. (Виж Спомагателни глаголи, do). The Present Simple Tense   Positive - положителен Negative - отрицателен   Singular - ед.ч   I work 
you work 
he works 
she works 
it works I do not (don't) work
you do not (don't) work
he does not (doesn't) work
she does not (doesn't) work
it does not (doesn't) work   Plural   we work
you work
they work we do not (don't) work
you do not (don't) work
they do not (don't) work   Interrogative - въпросителен Negative-Interrogative    Singular   do I work?
do you work?
does he work?
does she work?
does it work? do I not (don't I) work?
do you not (don't you) work?
does he not (doesn't, he), work?
does she not (doesn't she) work?
does it not (doesn't it) work?   Plural - мн.ч.   do we work?
do you work?
do they work? do we not (don't we) work?
do you not (don't you) work?
do they not (don't they) work?         Кратките отговори на въпроси в the Present Simple Tense са:
Yes. I do (he does, they do).
No, I do not (don't), he does not (doesn't).
    Употреба Простото сегашно време изразява: 1. Обичайно, повтарящо се действие в настоящето:   I often write letters.
He goes to work every day.
  Аз често пиша писма.
Той ходи на работа всеки ден.
  2. Действие или състояние, характерно за подлога:   She sings beautifully.
He sleeps well.
  Тя пее хубаво.
Той спи добре.
  3. Завършено, цялостно действие в настоящето. Обикновено се употребява, когато се изброяват няколко последователни действия. Тази употреба е разпространена при ремарки към пиеси, в резюмета и пр.   He gets up, picks up the receiver and dials a number.
  Той става, вдига слушалката и набира един номер.
  4. Общоизвестен факт, научна или неопровержима истина:   The earth belongs to the solar system.
  Земята принадлежи към слънче вата система.
  5.  Минало действие, за да се придаде по-голяма живост на разказа (сегашно историческо време).   As I was walking in the park the other day whom should
I meet but George. He comes to me and savs...
  Като се разхождах из парка оня  ден, кого мислите срещнах? - Джордж. Той идва при мен и ми казва...
    Трябва да се има предвид обаче, че тази употреба на простото сегашно време е твърде ограничена в английския език. На български много по-често се употребява сегашно време в разкази. В тези случаи на английски трябва да се употреби минало време.
  6. Бъдещо действие:
а) когато времето се разбира от контекста, особено при глаголи за движение:   He arrives tonight.
I start tomorrow morning.
  Той пристига довечера.
Тръгвам утре сутринта.
    б) в подчинени изречения за време и условие (след съюзите if, when, until и под.):   If he comes, I'll tell him.
I'll be there when you arrive.
I'll wait until you come.
  Ако дойде, ще му кажа.
Ще бъда там, когато пристигнеш.
Ще чакам, докато дойдеш.
  7. Действие, което се извършва в момента на говоренето - при глаголи, които изразяват чувства и възприятия (Виж The Progressive Tenses):   I hear what you are saying.
I see you very well. Чувам какво казваш.
Виждам те съвсем добре.
Каталог: phocadownload -> uroci
uroci -> 1. Относителните местоимения са: who който, която, което, които whose чиито, чиято, чието, чиито whom
uroci -> 1. Много глаголи могат да се употребяват и като преходни, и като непреходни. I am writing
uroci -> One се употребява: а Със значение „човек, хората. Има родителен падеж one's
uroci -> Перфектни (предварителни) времена — the perfect tenses обща характеристика на перфектните времена
uroci -> The past simple tense
uroci -> This is a table. Take these books: That
uroci -> 1. Числителни имена от 0 до 12 са прости думи: 0 — nought, zero 4 — four 8 — eight 1 — one 5 — five 9 — nine 2 — two 6 — six 10 — ten 3 — three 7 — seven 11 — eleven 12 — twelve Нулата в телефонни номера се чете о
uroci -> Each other (за две лица) един друг(иго), един другиму и one another
uroci -> Бъдеще време в миналото The Future in the Past
uroci -> Образуване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница