Проучване на молба за пенсия за инвалидностстраница3/4
Дата14.01.2019
Размер0.49 Mb.
1   2   3   4

БЕЛЕЖКИ
 1. За испанските институции приложете фотокопие от испанския регистър или регистри на морските лица, ако съответната институция е ISM (Instituto Nacional da la Marina – Социален институт на морските лица), или ако съответната схема е специалната схема за морски лица.

 2. Приложете заверени копия на документални свидетелства за всеки период (например, пенсионни карти, фишове за заплати, разписки за направени вноски). За латвийска институция приложете справка за трудовата заетост/трудовата книжка (darba grāmatiņa) за трудовата заетост преди 1996 г. За литовска институция приложете, за трудова заетост преди 1994 г. справка за трудовата заетост/трудовата книжка (darbo knygele), справки за трудов стаж и за доходи за периода 1984-1993 година. С молбите за полска пенсия за старост по специална схема, подавани от лица, които имат право на по-висока оценка на трудовия стаж, който се зачита за добавка за стаж, т.е. на увеличение на пенсията за старост поради техния стаж, трябва да се изпращат съответните удостоверения. За целите на швейцарските институции приложете копие от всички осигурителни удостоверения AVS/AI (AHV/IV), осигурителни марки AVS/AI (AHV/IV), удостоверения за пребиваване или разрешителни за пребиваване и удостоверения за трудова заетост, получени в Швейцария.

(16а) За Полша терминът “периоди като държавен служител” се отнася и за периоди на служба като служители на полицията, гражданската милиция, службите за държавна сигурност, обществен ред и охрана, Службата за държавна сигурност, Агенцията за вътрешна сигурност, Разузнавателната агенция, Граничната гвардия, Бюрото за охрана на правителството, Националните пожарни команди и Затворническа охрана и за периоди на военна служба на професионални войници, както и за периоди на работа като съдия или прокурор.

 1. Ако формулярът се изпраща на датска, нидерландска, финландска, исландска, лихтенщайнска, норвежка или швейцарска институция, посочете и всички периоди на пребиваване, завършени от работника в Дания, Нидерландия, Финландия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. За тази цел дайте точния адрес на лицето в съответната държава.

 2. Посочете вида на извършената работа (като наето или самостоятелно заето лице), например, механик, продавач, самостоятелно зает селскостопански производител. Където е приложимо: училище или професионално обучение (уточнете вида на курса и получените дипломи; периоди без платена трудова заетост (напр. домакиня, безработен, болест и др.); военна служба (страна). Ако заинтересованото лице е служило във въоръжените сили в Италия, в Латвия или в Литва, или в бившия СССР, или в Словакия, или бивша Чехословакия, към формуляра Е 207 се прилага копие от военната му книжка (за Италия “foglio matricolare”) или от служебното му досие (“stato do servizio”), където е възможно.

 3. Когато дейността е осъществена във Франция, посочете името на департамента.

 4. Когато формулярът се изпраща на чешка институция, посочете рождения номер за Чехия; на кипърска институция, ако лицето е кипърски гражданин, посочете кипърския идентификационен номер, ако лицето не е кипърски гражданин, посочете номера на удостоверението за регистрация на чужденец (Alien Registration Certificate - ARC); на датска институция, посочете номера CPR; на финландска институция, посочете номера от регистъра на населението; на шведска институция, посочете личния номер (personnummer); на исландска институция, посочете личния идентификационен номер (kennitala); на лихтенщайнска институция, посочете осигурителния номер AHV; на литовска институция, посочете личния идентификационен номер; на латвийска институция, посочете идентификационния номер; на малтийска институция, ако лицето е гражданин на Малта, посочете номера на личната карта, или, ако лицето не е гражданин на Малта, посочете малтийския номер за социална сигурност; на норвежка институция, посочете личния идентификационен номер (fødselsnummer); на белгийска институция, посочете националния номер за социална сигурност (NISS); на германска институция към общата пенсионно-осигурителна схема, посочете осигурителния номер (VSNR), а на институция към схемата за социална сигурност на държавни служители, посочете личния идентификационен номер (PRS-Kenn-Nr); За целите на испанските институции, в случаи с испански граждани, посочете номера, който фигурира на националната лична карта - DNI (Documento Nacional de IdentidadI), или N.I.E (Número de Identificación de Extranjeros) за чужденци, и в двата случая – ако такъв съществува, дори ако срокът на валидност на личната карта е изтекъл. В противен случай впишете “Няма”; на полска институция, посочете референтния номер на пенсионното досие за лице, което е кандидатствало за, или за което е установено, че има право на пенсия от полската система за социална сигурност, за лице, кандидатстващо за полска пенсия за пръв път, посочете PESEL и NIP или номера NKP (номера NKP – ако съответното лице подлежи на социално осигуряване за селскостопански производители), ако няма такъв номер, посочете серията и номера на личната карта или на паспорта; на португалска институция, посочете регистрационния номер в общата осигурителна схема, както и ако заинтересованото лице е било осигурено към схемата за социална сигурност на държавни служители в Португалия; на словашка институция, посочете рождения номер; на словенска институция, посочете личния идентификационен номер (EMŠO); на швейцарска институция, посочете осигурителния номер AVS/AI (AHV/IV). Когато формулярът се изпраща на унгарски институции, се изисква номерът TAJ или личният идентификационен номер.

 5. Уточнете дали е задължително осигуряване, доброволно осигуряване, продължено осигуряване по избор на лицето или период без осигуряване.

 1. За Гърция посочете общината и департамента, където осигуреното лице е осигурено към OGA.

 2. Страницата се попълва от самото лице, претендиращо за обезщетения, което трябва да положи подписа си и да впише датата. За Ирландия се прилага копие от националния формуляр, попълнен от лицето, претендиращо за обезщетения.

 • В случай, че редовете и мястото за попълване са недостатъчни, попълнете толкова страници, колкото са необходими !

_________________________________

Е 204 допълнителна страница 1
ТОЧКА 12 “ДЕЦА”
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Попълнете отделна страница за всяко дете)
1
 Детето, посочено на ред № …………………………. от точка 12.1
 упражнява доходоносна трудова дейност

 не упражнява доходоносна трудова дейност

1.1

Ако отговорът е положителен, моля посочете:
Вида на трудовата дейност (наето лице или самостоятелно заето лице) ……………………………………………………………
Размер на дохода (1) за

 седмица

 месец

 година

………………………………..

2

 Детето, посочено на ред № ………………………….. от точка 12.1
 има други източници на доход

 няма други източници на доход

2.1

Ако отговорът е положителен, моля уточнете:
Вида на дохода
 Обезщетения за социална сигурност
Размер за

 седмица

 месец

 година

………………………………..
 Друг доход (2)
Размер за

 седмица

 месец

 година

………………………………..

3

По отношение на детето, посочено на ред № …………………………… от точка 12.1 следното лице:
(фамилия, име и презиме) …………………………………………………………………………………………………………………………………...
(адрес) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
има право да получава семейни обезщетения или семейни помощи въз основа на упражняваната от него трудова или търговска дейност
(Член 79.3, алинея 3 от Регламент 1408/71)
Размер: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Считано от …………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1

Следните институции отговарят за изплащането на тези семейни обезщетения или семейни помощи:
(Наименование) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Адрес) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Наименование) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Адрес) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4

Детето, посочено на ред № …………………………………. от точка 12.1 е неработоспособно. Приложен е формуляр E 404.


 1. Декларират се всички доходи, с изключение на обезщетения за прекратяване на трудови договори, семейни обезщетения, забавени надници и заплати, пожизнени ренти за трудови злополуки или професионална болест, военни пенсии, пенсии за инвалидност, придобита по време на военна служба, добавки за чужда помощ, помощи за покриване на пътни разходи.

 2. “Друг доход” означава доход от недвижима собственост или капитал (банкови или пощенски депозити или текущи сметки, държавни ценни книжа, инвестиционни фондове, дялове и акции, облигации и др.).

Е 204 допълнителна страница № 2
ТОЧКА 9 (9.10)

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница