Проучване на молба за пенсия за инвалидност


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОРТУГАЛСКИТЕ ИНСТИТУЦИИстраница4/4
Дата14.01.2019
Размер0.49 Mb.
1   2   3   4

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОРТУГАЛСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Попълва се, когато лицето, претендиращо за обезщетения, е декларирало, че се нуждае от помощ от друго лице, за да осъществява обичайните ежедневни дейности
1
Самоличност на другото лице

1.1

Фамилия : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Име и презиме: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2

Адрес (улица, номер, пощенски код, област, държава): ………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2.

Информация, предоставяна от проучващата институция

2.1

 Установихме, че споменатото по-горе лице е другото лице, което действително оказва помощ на лицето, претендиращо за обезщетения, при осъществяване на обичайните ежедневни дейности (лична хигиена, хранене, придвижване и др.)

2.2

 Не беше установена помощ, предоставяна от другото лице, посочено по-горе.3

Причинена ли е нуждата от помощ от трета страна?
 да

 не4

Получава ли заинтересованото лице добавка за помощ, оказвана от трето лице, или подобно обезщетение?
 да

 не

4.1

Наименование и адрес на плащащата институция .........................................................……………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.2

Месечен размер ………………………………………………………………………………………………………………………………………


Е 204 допълнителна страница № 3

1

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНЛАНДСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1. Лицето, претендиращо за обезщетения, желае да получи решението


 на финландски език на шведски език

Точка 9 “Осигурено лице”

2. Получава ли / подава ли молба лицето, претендиращо за обезщетения, за някакви периодични пенсионни обезщетения, които не са декларирани в точка 9 на формуляр Е 204 (например обезщетения, платими по силата на задължителна автомобилна осигуровка поради пътно-транспортно произшествие)?

Ако отговорът е положителен, моля уточнете:

2.1 Вид на обезщетението . ................................ ............................................................

2.2 Месечен брутен размер на обезщетението ..............................................................................................

2.3 Институция, изплащаща обезщетението ..............................................................................................


Точка 2 “Осигурено лице”
3. Образование и обучение на лицето, претендиращо за обезщетения

  1. Основно образование

  2. По-нататъшно образование и обучение (степени, професионално обучение, курсове; моля, посочете дати)

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

4. Трудова заетост – последният трудов договор

4.1 Основна професия на лицето, претендиращо за обезщетения ..........................................................................................................

4.2 Трудов стаж от основната професия ..........................................................................................................


  1. Моля, отбележете вариантите, които най-добре характеризират работата на лицето, претендиращо за обезщетения

 лека частична заетост; моля, посочете броя на часовете на ден .......................................................

 средно тежка на пълен работен ден работа в седнало положение работа през деня


 тежка почасово заплащане работа в изправено положение работа през нощта
 работа на закрито заплащане на ишлеме работа на смени
 работа на открито
4.4 Описание на работата (задължения, длъжности, темпо на работа)

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................


  1. Описание на работната среда и условията на труд (шум, прах, течение, топлина, студ, потенциално вредни вещества, риск за настъпване на злополука и др.)

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  1. Настъпила ли е промяна в задълженията на лицето, претендиращо за обезщетения?

 Не Да. Моля, посочете кога и по какъв начин ...............................................................................................................

…................................................................................................................................................................................

Е 204 допълнителна страница № 3 (продължение)

2


  1. Получило ли е лицето, претендиращо за обезщетения, намаление на работното време по свое желание?

 Не

 Да. Моля, посочете как и кога е намалена трудовата дейност на лицето, претендиращо за обезщетения, както и степента, в която лицето, претендиращо за обезщетения, остава наето и каква работа изпълнява (брой часове седмично/месечно, размер на заплащането и допълнителни облаги)

..........................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................  1. Име и адрес на последния работодател на лицето, претендиращо за обезщетения ......................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

4.9 Задължения на лицето, претендиращо за обезщетения, на последното му работно място ........................................................... ..............................................................................................................................

4.10 Кога е влязъл в сила последният трудов договор на лицето, претендиращо за обезщетения? ..................................................

4.11 Ако трудовият договор все още е в сила, моля посочете кога следва да изтече срокът му (ако е известно)

.............................................................................................................................................................................................................................

5 Самостоятелна заетост

5.1 Било ли е лицето, претендиращо за обезщетения, самостоятелно заето?

 Не —> моля, преминете към точка 6 Да

5.2 Ако отговорът е положителен, моля посочете от кога ...........................................................................................................

5.3 Самостоятелно заето ли е лицето, претендиращо за обезщетения, в настоящия момент?

 Не Да

5.4 Сведения за собствеността

 бизнесът е все още собственост на лицето, претендиращо за обезщетения, или на съпруга(та) му

 бизнесът е била продаден

 бизнесът е отдаден под наем
6 Безработица

6.1 Било ли е лицето, претендиращо за обезщетения, безработно през последните три години?

 Не Да

6.2 Ако отговорът е положителен, получавало ли е или подавало ли е лицето, претендиращо за обезщетения, молба за обезщетения за безработица през последните три години?

 Не

 Лицето, претендиращо за обезщетения, е получавало или понастоящем получава обезщетения за безработица Лицето, претендиращо за обезщетения, кандидатства за обезщетения за безработица; моля, посочете обезщетението и институцията

. ....................................................................................................................................................................................................................


7 Помощи за грижи за пенсионери съгласно Националния пенсионен закон

Помощите за грижи за пенсионери могат да бъдат отпускани на лица, чиито функционални способности са понижени поради заболяване или нараняване, в резултат на което лицето не е в състояние да изпълнява обичайните ежедневни дейности без чужда помощ, или това заболяване или нараняване налага допълнителна дългосрочна финансова тежест.

7.1 Кандидатства ли лицето, претендиращо за обезщетения, за помощи за грижи за пенсионери?

 Не Да


Е 204 допълнителна страница 4
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НОРВЕЖКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
1 Лицето, претендиращо за обезщетения

1.1 Лицето, претендиращо за обезщетения, е било наето/самостоятелно заето

Доход в периода непосредствено предшестващ настоящата неработоспособност ....................................................... годишно

Седмичен брой работни часове преди неработоспособността .......................................................

1.2 В периода, непосредствено предшестващ настоящата неработоспособност, лицето, претендиращо за обезщетения, е било

частично заето с надомна работа, частично е било наето/самостоятелно заето

1.3 Лицето, претендиращо за обезщетения е подало молба за получава

1.3.1 Основно обезщетение, покриващо извънредни 

разходи поради продължителна болест

1.3.2 Обезщетение за чужда помощ 


2 Съпругът (Съпругата)

 е подал(а) молба за за пенсия като неработещо лице

 получава пенсия като неработещо лице

 не получава пенсия като неработещо лице


3 Деца

3.1 Всички деца ли са на издръжка на лицето, претендиращо за обезщетения Да Не

Ако отговорът е “не”, посочете името на детето (децата) и размера на годишния доход на детето

. .......................................................................................................................................................................................................................

3.2 Ако родителите са сключили брак:

Всички деца ли живеят с двамата родители? Да Не

Ако отговорът е “не”, посочете кое дете (кои деца) ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

3.3 Ако родителите не са сключили брак:

Всички деца ли живеят с двамата родители? Да Не

Ако отговорът е “да”, дайте информация за другия родител

Име .........................................................................................................................................

Дата на раждане ..........................................................................................................................................

Годишен доход (Всички видове. Уточнете) ..........................................................................................................................................

. ....................................................................................................................................................................................................................

Име на детето (децата), ако това не се отнася за всички деца............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
4 Партньор в съжителство
4.1 Имало ли е лицето, претендиращо за обезщетения, минал брак с партньора, с когото съжителства?

 Да Не


4.2 Има ли или имало ли е лицето, претендиращо за обезщетения, деца от партньора, с когото е в съжителство?

 Да Не


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница