Проучване сочи необходимост от повече усилия за придобиване на умения в областта на ит и предприемачеството в училищеДата13.01.2018
Размер46.58 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 ноември 2012 г.Проучване сочи необходимост от повече усилия за придобиване на умения в областта на ИТ и предприемачеството в училище

Обучението за придобиване на умения в областта на ИТ, предприемачеството и активната гражданска позиция е от основно значение за подготовката на младите хора за съвременния пазар на труда, но като цяло на тези универсални умения все още не се отделя достатъчно внимание в училищата в сравнение с основните езикови, математически и природонаучни умения – това сочи нов доклад на Европейската комисия. Отчасти проблемът произтича от трудностите във връзка с оценяването. Така например едва в 11 европейски държави (Белгия (фламандската общност), България, Естония, Ирландия, Франция, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словения и Финландия) съществуват стандартизирани процедури за оценяване на уменията по заемане на гражданска позиция, с които се цели да се развият критичното мислене и активното поведение както в училище, така и в обществото. В нито една от всичките 31 държави, участващи в проучването (27-те държави — членки на ЕС, Хърватия, Исландия, Норвегия и Турция), няма установени процедури за тестване на уменията в областта на ИТ и предприемачеството. В доклада също така се подчертава напредъкът, постигнат при обучението за придобиване на шест от осемте ключови компетентности, определени на равнището на ЕС за цел при ученето през целия живот, насочено към придобиване на знания, умения и поведенчески нагласи.

Само ако осигурим на децата и на младежите необходимите умения, в това число и универсални умения, ще можем да гарантираме, че Европейският съюз ще разполага с необходимите средства, за да продължи да бъде конкурентоспособен и да съумее да се възползва от възможностите, които предлага икономиката на знанието, заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта. — Това проучване ни разкрива кои са областите, в които е необходимо подобрение, и най-важното — действията, които трябва да предприемем, за да предоставим повече възможности на нашите младежи. В подеманата днес стратегическа инициатива за преосмисляне на образованието ще набележим конкретни предложения, за да постигнем това.

Универсалните умения по принцип се усвояват като част от другите предмети в училище и в повечето държави обучението в областта на ИТ, предприемачеството и заемането на гражданска позиция е включено в националните учебни програми. Съществуват обаче немалко различия. В девет държави (Германия, Нидерландия, Италия, Гърция, Румъния, Ирландия, Дания, Белгия (фламандската общност) и Хърватия) обучението по предприемачество не е изрично застъпено в началния етап на основното образование, докато умения за работа с цифрови технологии се преподават в началните училища във всички държави, с изключение на Хърватия.

Изненадващ е фактът, че все още не е обичайна практика компютърните умения да се преподават като част от обучението по наука, математика или езици. В доклада се посочва, че за интегриране на обучението по ИТ, предприемачество или гражданско поведение в основните предмети може да е необходимо училищата да променят методите на преподаване, както и да бъдат установени общоприети учебни резултати и подходящи методи на оценяване.

С доклада се предоставят аналитични данни, които могат да бъдат използвани от разработващите политики лица и чрез които се подкрепя подходът, възприет в новата стратегия на Европейската комисия за преосмисляне на образованието, която предстои да бъде приета утре (20 ноември). В стратегията се очертават мерките, които всяка държава членка следва да предприеме, за да гарантира, че в рамките на образователните системи и системите за обучение се предлагат уменията, необходими на едно модерно работно място.Контекст

Осемте ключови компетентности в рамките на ученето през целия живот за придобиване на знания, умения и поведенчески нагласи бяха определени на равнището на ЕС през 2006 г. Те са следните: общуване на родния език; общуване на чужди езици; компетентност по математика и основни компетентности в областта на естествените науки и технологиите; компетентности в областта на цифровите технологии; социални и граждански компетентности; инициативност и предприемачество; придобиване на умения за учене; умения за отчитане на културните различия и изразяване.

В основаващо се на знанието общество тези компетентности са от основно значение, за да може да се отговори на потребностите на пазара на труда, социалното сближаване и необходимостта от активно гражданско участие. Идеята е да се повишат гъвкавостта и адаптивността, удовлетворението и мотивацията. В проучването се очертава постигнатият в преподаването на тези компетентности напредък и се предлагат мерки, чрез които да се гарантира, че предлагащите образование и обучение структури вземат предвид промените в търсенето на умения. В текста на доклада не са обхванати компетентностите за придобиване на умения за учене и за отчитане на културните различия и изразяване.

В документа е обобщена информация от седем доклада, изготвени неотдавна от мрежата „Евридика“, и са обхванати задължителното и средното образование в общообразователните училища в 31 европейски държави, участващи в проучването. Референтната година е учебната 2011/2012 година.

Евридика“

Докладът е изготвен за Комисията от мрежата „Евридика“, която се състои от 38 национални структури, разположени в 34 държави (държавите — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сърбия, Турция, Хърватия и Швейцария). Мрежата се координира и ръководи от Изпълнителната агенция на ЕС за образование, аудиовизия и култура.

За повече информация

Пълният текст на доклада на английски език е на разположение тук, основните елементи (на английски език) може да бъдат прочетени тук.

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Съобщенията на г-жа Андрула Василиу в Туитър можете да следите на адрес @VassiliouEUЗа контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Приложение

Фигура 1: Интегриране на компютърните, гражданските и предприемаческите умения в националните учебни програми (от началния етап на основното образование до гимназиалния етап на средното образование), учебна 2011/2012 годинаФигура 2: Ключови компетентности, оценявани чрез национални стандартизирани тестове (от началния до прогимназиалния етап на основното образование), учебна 2011/2012 година


Фигура 3: Наличие на преподаватели — специалисти по четене, в началните училища, учебна 2011/2012 годинаIP/12/1224

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница