Провинция генуа достъпни кръжоци, кръжоци за всичкистраница1/9
Дата18.04.2017
Размер499.4 Kb.
#19469
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПРОВИНЦИЯ ГЕНУА
Достъпни кръжоци, кръжоци за всички

Юни 2005


Реализирано от:

CERPA Италия, Европейски център за изследване и подкрепа на Достъпността - Тренто

www.cerpa.it

Проект SCATE - 116464-CP-1-2004 -1 IT – Grundtvig – G1

Проектът SCATE (“Кръжоците: средство за усъвършенстване”) има финансовата подкрепа на Европейската комисия, Генерална дирекция за образование и култура – програма Сократ, - Грундвиг

Настоящата публикация изразява вижданията единствено на организациите партньори и на CERPA Италия; Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквото и да е тълкуване на съдържанието на наръчника.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Наръчникът е предназначен за неформални ситуации, при които обикновени граждани се срещат в частни пространства, за да извършват образователна или научна дейност. Препоръките, които се съдържат тук, не могат да бъдат прилагани в публичното пространство, което е подчинено на строги нормативни разпоредби.

Специални благодарности на Антонио Каподуро за препоръките, касаещи достъпността на глобалната мрежа, на Алесандра Тинти, Президент на Асоциация ALIAS – Генуа, за раздела посветен на достъпността на Интернет за хората, страдащи от афазия.
Коментари на текста направиха и Стефано Маурицио, Лучия Ланчерин, Адриано Пифер, Джанни Верчели, Марко Пароди.
И накрая, специални благодарности на всички служители и сътрудници в Община Генуа, които прочетоха проекта и дадоха своето мнение като “потребители неспециалисти”.

Защото искаме един достъпен свят. Пиера Нобили,

Президент на CERPA Италия.


Между архитектите се разпространява един анекдот за Луис И. Кан, който не знам дали е верен, или като всички анекдоти е преувеличен, за да наблегне на значението на посланието. Надявам се, че никой няма да ме упрекне, ако го разкажа както си го спомням.

Луис И. Кан, вече на преклонна възраст, присъствал на една сбирка. Качил се на трибуната и му отправили следния въпрос: “Маестро, ще ни разкажете ли за архитектурата?”. Той помислил малко, погладил брадичката си и отговорил: “Архитектурата е сложна работа.” “Така е, Маестро, но защо не ни разкажете нещо повече?” Постоял още малко със замислено изражение и казал: “Много сложна работа е.”

“Защото искаме един достъпен свят” също е сложна работа и има нещо общо с архитектурата, която както казва маестрото е много сложна работа, както и с архитектурата на човешката мисъл – друга много сложна работа.

Следователно, за да отговоря на този въпрос, бих могла да цитирам Италианската Конституция в частта й за обективните права, според които никой по каквато и да е причина не може да бъде лишен от правото си да се възползва от тях; бих могла да се обърна към правната наука, която се е формирала на базата на различни присъди и различни степени на правораздаване и която е утвърдила достъпността не като необходимост на средата, а като нейно фундаментално качество; бих могла да потвърдя правото, че всеки самостоятелно трябва да води независим живот; бих могла да разширя значението на независимостта, за да отбележа, че по отношение на обществото, тя придобива качеството на “включване” и да отбележа разликата с термина “интеграция”; бих могла се позова на философската мисъл за различието и как то е белязало появата на много отхвърлени от обществото; бих могла да се опра и на технически данни и да изложа схващането за бариерата, като я наклоня към многобройните и аспекти: физическа, сетивна, психологически–познавателна, възприятелна, комуникативна, културна, обществена и пр.; бих могла да говоря за използваемост и практичност като за допълващи термина достъпност ; бих могла да говоря за недискриминационния дизайн, бих могла...

Тъй като разполагам с малко място, ще оставя последните редове на една много по-проста мисъл: светът е населен с шест милиарда и повече души и да намериш двама еднакви (дори да сравняваш еднояйчни близнаци) “е много сложна работа”.

Затова, за да не изпадаме в лицемерна набожност, в безразличие, в расизъм, в афазия на ума, в ненужно покровителство и да не бъдем прибързани, трябва добре да помислим върху проекта - върху който и да е проект, независимо дали става дума за архитектура или за уеб сайт.

Проектът, който изисква специфични за всяка област научно-технически познания, изисква преди всичко познанията, от които ще се появи на бял свят, ще черпи живителни сокове и ще получи своя успех.

Не е достатъчно да познаваме нуждите на хората – важни са техните навици и желания, както казва Айлийн Грей.

Само така ще имаме съзнанието, че “този”, за когото правим проекта, не е абстрактна личност, а е човек от плът и кръв; че “той” иска да му бъде предоставена възможност за бъдеще, или с други думи проектът да съумее да улови това, което не му достига днес, за да му предложи решение в бъдеще; че това означава да се уважават всички онези права, които посочих няколко реда по-горе, за да се даде възможност за независимост на всички, които са ограничени по някакъв начин в съществуването си.

Въведение от Сузана Пикасо, Директор на отдел “Политики на труда” в Община Генуа

Община Генуа насърчава сформирането на кръжоци с цел да подкрепи гражданите, които имат желание да продължат да развиват своите знания и умения, през целия си живот.

Под “кръжоци”, се има предвид един педагогически инструмент, който представлява малки групи хора, които се събират доброволно за определен период от време, за да извършват дейности с образователна или културна цел, организирани от самите тях.

Проектът SCATE има за цел да допринесе за правилното дефиниране на дейностите на кръжоците, благодарение на сътрудничеството и примера на партньори от три европейски страни.

Желанието на Общината е да сведе до минимум и ако е възможно да елиминира изцяло, всякакви актове на дискриминация по отношение на гражданите, които имат затруднения от физически, сетивен или познавателен характер, които им пречат да придобият пълноценно гражданство.

Настоящият наръчник се издава именно за постигането на тези цели.

Става дума за текст, който може да бъде използван директно от участниците в кръжоците, но също така от институции и организации, заинтересовани от организиране или предлагане на сходни дейности. Община Генуа счита, че проектът SCATE и този наръчник, който е един от първите резултати на проекта, са отлично средство за привличане на вниманието на колкото може повече хора, за това колко елементарни мерки и грижи могат да ни помогнат в ежедневието да създадем едно общество за всички.

Част първа
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница