Провинция генуа достъпни кръжоци, кръжоци за всички


Достъпност на средата. От Маритé Понциостраница2/9
Дата18.04.2017
Размер499.4 Kb.
#19469
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Достъпност на средата. От Маритé Понцио

Предговор: към кого се обръщаме


Когато повече хора се срещат, за да осъществяват заедно някаква дейност, трябва всички да се чувстват удобно и да могат да се изразяват свободно.

Всеки човек има собствени характеристики: физически, сетивни, познавателни, културни, които го правят уникален и определят неговите специфични способности и нужди, които могат да се променят в течение на живота. Затова е необходимо средата да предоставя равни възможности на всички хора, в зависимост от различните нужди на всеки отделен човек. Трябва всички хора от групата взаимно да уважават и да се съобразяват с особеностите на останалите.

На тези страници ще намерите някои коментари и предложения, които се отнасят до практичните аспекти, които могат да улеснят или да затруднят срещата и работата на групата от хора, които не се познават, но които са обединени от едно и също желание да споделят един и същи опит.

Важно е никой участник в групата да не се налага над останалите или да не бъде изолиран, особено по отношение на организационните въпроси.

По-специално, за да не се появява още в началото дискриминация, е необходимо:

 всички заинтересовани да могат да разбират полезната информация, свързана с програмата на кръжоците и да са в състояние да реша дали искат да участват;

 мястото, където се осъществява дейността, трябва да е лесно достъпно за всички участници;

 начинът, по-който се осъществяват дейностите, материалите и техниката, която евентуално ще се използва, трябва да бъдат съобразени с нуждите на всеки;


 Съобразена е и необходимостта от важни допълнителни или помощни елементи (кафе пауза, санитарни помещения, евентуално присъствие на лични асистенти);

 Всички трябва да спазват поведение на взаимно уважение и да приемат останалите.Въведение


Следващите страници са посветени на тези, които планират и организират дейността на групата в кръжоците, но също и на тези, които участват в тях, тъй като именно диалогът, ангажираността и приносът на всички (заедно с качества като здрав разум, интелект и адаптивност) могат да помогнат да се избегне или да се разреши всеки проблем.

Символът, който ще намерите в началото на всяка секция разграничава, където е необходимо, тези които са посветени на организаторите от тези, които са посветени на участниците .

Секциите, които са посветени на участниците са оградени и напечатани в синьо, за да са ясно отличими за всички и да са разграничими за хората, които имат далтонизъм.
Напомняме ви, че следващите страници не се отнасят до планирането и осъществяването на строителна дейност, нито за извършване на обществени услуги (сфери, в които важат и трябва да се спазват точно определени правни норми), а излагат само препоръки, за да поощрят максималната ангажираност на участниците в организираните дейности по неформален начин от частни лица във вече съществуващи места.

Преди всичко


Искаш да предложиш нова дейност, занимание, тема, която предизвиква твоето любопитство и интерес и искаш да споделиш с други, но... как да достигнеш до тези “други”, към които можеш да се присъединиш и най-важното: КОИ са тези “други”? Вероятно това са хора, които все още не познаваш, но които може да бъдат близки до теб чрез общия интерес към темата, която искаш да предложиш. КАК да ги информираш за дейностите, които искаш да организираш? И КАКВА е полезната информация, която трябва да им дадеш, за да могат решат дали да участват?

Искаш да се присъединиш към нова дейност, занимание, тема, която предизвиква твоето любопитство и интерес и искаш да споделиш с други, но... как да стигнеш до тези “други”, към които можеш да се присъединиш и най-важното: КОИ са тези “други”?

вероятно това са хора, които все още не познаваш, но които може да бъдат близки до теб чрез общия интерес към темата, която искаш да обсъждаш.

КАК да се информираш за дейностите, в които искаш да се включиш? И КАКВА е полезната информация, която трябва да имаш, за да решиш за себе си дали искаш да участваш?

Кои са “другите” към които се обръщаш?

Измежду тях може да има такива, които използват инвалидна количка или които страдат от затруднения на моториката от кардиопатия, от затлъстяване, причинено от дихателни проблеми, проблеми с крайниците или на вестибуларния апарат, на зрението (частично или изцяло нарушено зрение) на слуха (частично или изцяло нарушен слух), или възрастни, или...

Какви биха могли да бъдат техните нужди...?

Как да сме в помощ на останалите, без да ги претрупваме с излишно внимание?...Твоите “специфични” нужди не трябва да бъдат непреодолима пречка за участие; имай предвид обаче, че и другите може би имат такива...

Става дума за “неформална” група, формирана само въз основа на добрата воля, разположение и сътрудничество на всички... включително твоите...

За да бъде писмената комуникация (на хартия или на Интернет страниците) ефективна и да може да бъде разбрана от всички, не забравяй, че посланието трябва да бъде просто, ясно, но преди всичко четливо и следователно написано с достатъчно големи разбираеми писмени знаци с цвят , контрастиращ на фона, на който от друга страна не трябва да има изображения или графични ефекти, които да затруднят прочитането на текста.
Измежду информацията, която трябва да се предостави, е много важна тази, която касае: достъпността на мястото на срещите, характеристиките на сградите, които биха могли да затруднят достъпа и използваемостта, техниката, която евентуално ще бъде използвана.

Именно тези проблеми ще засегнем сега.Ако е възможно, ти препоръчваме първо да създадеш групата и след това да избереш най-подходящото място за вашите срещи, като отчиташ проблемите, които ще намериш отбелязани тук и нуждите, които ще възникнат в групата. Също така... опитай се да отграничиш веднага най-доброто решение.

Ако възникнат сложни практически проблеми, които пречат срещите да се състоят в дома ти или в дома на друг участник, потърси “гостоприемството” на някоя асоциация или сдружение, енория, училище, кооперация, клуб, ... или даже на твоята община, като първо се увериш, че мястото е подходящо за вашите цели.Ако откриеш дейност, която те интересува, опитай се веднага да се увериш, че мястото на което се провежда, притежава необходимите характеристики, подходящи за твоите специфични нужди.

В противен случай, свържи се с организаторите и покажи своята готовност да търсиш заедно с тях по-добро решение, като имаш предвид и нуждите на другите участници (които биха могли да бъдат много различни от твоите!). Ако накрая не намерите решение и ако цялата група е съгласна, можете да обмислите възможността да се срещате в твоя дом.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница