Провинция генуа достъпни кръжоци, кръжоци за всичкистраница8/9
Дата18.04.2017
Размер499.4 Kb.
#19469
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Валидатори


Напомняме, че съществуват софтуерни продукти, предназначени за проучване на уеб страниците за наличие на бариери за достъпност и когато е възможно директно поправят грешките или помагат на автора на сайта, ако е необходимо лично той да направи измененията.

Да не забравяме също, че оптималното решение е оценката да е направена от човешко същество и да е подкрепена от резултатите, получени от проучванията. Има сайтове, които нямат възможност да осигурят необходимите условия за достъпност, но въпреки това са използваеми от всички.

Важно е да се знае, че всички тези аргументи са базирани на препоръките, които накратко ще изброим по-долу, имат по-скоро препоръчителен характер. Крайната цел не е сайт, който има “сертификат” за достъпност (не става дума за сайтове на публичната администрация), а да се подобри където е възможно достъпността на сайта.

Препоръки за достъпност


Тези, които желаят да проектират достъпни уеб страници със сигурност ще се сблъскат с директивите WAI (Web Accessibility Initiative - отнасят се до достъпа до електронна информация за хора с увреждания), които издават препоръките. В тези директиви се говори не само за хора с увреждания, но и за хора, които са ограничени по някакъв начин от средата, в която се намират.

По точно: “ Главната цел на тези препоръки е да се насърчи достъпността. Спазването на препоръките на WAI, спомага за постигането на достъпност на уеб страниците, за да станат те по-лесно използваеми от всички потребители, независимо от конкретния използван интерпретатор (например обикновени браузери, браузери, работещи с разпознаване на гласови команди, мобилни телефони, персонални компютри за автомобили и др.) или от евентуални ограничения, които могат да попречат на работата им (например шумна среда, много слабо осветени помещения, прекалено силно осветени помещения, среда, в която се изисква и двете ръце на човек да са свободни по всяко време и пр.) Съобразяването с тези препоръки ще позволи на потребителите да намират информацията в глобалната мрежа по-бързо. Препоръките не забраняват на уеб дизайнерите да използват изображения, видео материали и пр., а само дават предложения за по-добри решения, така че мултимедийното съдържание на страниците да е достъпно за по-широк кръг от потребители.”5

Да разгледаме накратко 14-те препоръки, разработени от WAI. Правилата, цитирани в препоръките са с различен приоритет: ако авторът на сайта не се съобрази с приоритет №. 1, това ще възпрепятства някои категории хора с увреждания да си служат с уеб документи; неспазването на приоритет №. 2, възпрепятства някои потребители да се запознаят със съдържанието на сайта; ако не се спази приоритет №. 3, означава, че достъпът до част от информацията ще бъде ограничен.

Искаме да уточним за читателите на нашия наръчник, които имат добри технически познания, че става въпрос за препоръки, които трябва да се следват, за да бъде съдържането на сайта по-достъпно (WEb Content Accessibility Guidelines (WCAG)). Няма да се спираме на препоръките, адресирани до тези, които разработват приложения, базирани на XML – XML (XAG – XML – XML Accessibility Guidelines); на тези, адресирани до програмисти на навигационен софтуер (User Agent Accessibility Guidelines (UAAG)) и на тези за програмисти на авторски софтуер:Препоръки за достъпност на уеб страница (Authoring Tool Accessibilty Guidelines (ATAG))

С най-прости думи, обръщаме се към тези, които искат да създадат уеб сайт, състоящ се от малко страници, свързани помежду си с външни линкове, съдържащ текстове, изображения, документи, които могат да бъдат записани. Те трябва да имат само елементарни познания върху HTML, за да могат да променят сайта, дори ако за изработването му е необходимо използването на програми като Front Page на Microsoft, Dreamweaver на MacroMedia и пр.

Правилата на WAI6 схематично могат да бъдат представени по следния начин:

1) Предоставяйте еквивалентни алтернативи на аудио-визуалното съдържание чрез интегративни форми на съдържание или специфични писмени етикети; 2) Не разчитайте само на цвета;

 3) Използвайте маркери (Html тагове) и Css файлове, по подходящ начин;

 4) Използвайте ясен естествен език;

 5) Използвайте таблици, които се трансформират в ясна последователност;

 6) Уверете се, че страниците, при които се използват нови технологии се трансформират в ясна последователност;

 7) Уверете се, че потребителят може да следи промените в съдържанието с течение на времето;

 8) Осигурете директен достъп до потребителския интерфейс;

 9) Проектирайте, така че да гарантирате независимост от средството за визуализация (обикновено браузера);

 10) Използвайте временни решения за достъпността;

 11) Съобразявайте се с технологиите и препоръките на W3C.org;

 12) Предоставяйте насочваща информация;

 13) Изработвайте ясни механизми за навигация;

 14) Уверете се, че документите винаги са ясни и лесни за разбиране.
За по-задълбочен прочит на правилата препоръчваме да се консултирате със специализирана литература. Тук излагаме само общи препоръки за всеки, който може да направи елементарен уеб сайт.

Използване на символи


В текстовете, например, е по-добре да се избягват гласните букви с ударение и да се спазват стандартите на ASCII кода (American Standard Code for Information Interchange). (В ASCII таблицата се намират кодове на символи, главните и малките букви, пунктуацията, аритметичните символи и други символи (@, #, и пр.) Тъй като е изготвена на английски език, не включва ударените гласни, които не присъстват в английската азбука).

Всички въпроси, касаещи символите, цветовете и контрастите са важни само за слабо зрящите и за тези, които имат трудности при разпознаването на цветовете. Добре е да се избягват и стеснени шрифтове (Impact, Juice, Matisse и др.) и стилизираните шрифтове (Matura, Lucida Handwriting и др.) Трябва да се избират шрифтове като Arial, Veranda, Tahoma с размер 14.

За всички символи е по-добре да се избягва курсивът за разлика от удебеления шрифт, който дори се препоръчва. За незрящите не съществуват подобни пречки, тъй като “интерпретаторите” могат да разчитат без грешка всякакви символи и цветове (дори бял символ на бял фон не би представлявал проблем).

Име на файловете


Всяка страница от сайта представлява файл във HTML формат и има свое име. Желателно е да се избират имена не по-дълги от 8 малки букви и разширението не трябва да съдържа повече от 3 букви (т.е. НЕ .html, А .htm). Естествено, трябва да се внимава краткостта на името да не е за сметка на яснотата на значението му (избягвайте имена като page01.htm, page02.htm и пр). Не се допускат специални символи освен символа “_” (долна черта или “Underscore” на английски).

Оптимизация


Не правете сайтове за специфична версия на даден браузер или конкретна резолюция на екрана. Навигационните софтуерни програми са различни и не всички позволяват едно и също визуализиране на сайта. Например, ако страницата е оптимизирана за резолюция 800х600, потребител, който е настроил резолюцията на екрана си на 640х480 трябва постоянно да променя опциите на браузера, за да разглежда страницата (неудобство за всички, но особено за хората, които трудно си служат с мишка и клавиатура).

Време за зареждане на страницата


Идеалният вариант е да не се изработват страници по-“тежки” от 32 kb заедно с кода и включените обекти. Някои потребители имат по-бавна връзка или по-стари модеми, някои искат много набързо да разгледат страницата, за да решат дали да я “четат” цялата или да продължат да търсят.

Ако на страницата има документи за теглене, постарайте се да не са прекалено обемни, като посочите точния размер на файла в байтове, така че потребителят да знае предварително колко време ще му отнеме тегленето.


Връзки


За да поставите линк, трябва към него да съставите предварително текст, който е разбираем дори извън контекст; ако това не е възможно, препоръчваме да използвате атрибута “title”, за да му придадете значение.

Често срещаният бутон с надпис “клинкнете тук” трябва да се избягва по две причини: винаги е по-добре да обяснените съдържанието на линка и също така да не създавате трудности на тези, които “слушайки” страницата, не могат да следват указания, съдържащи пояснения като “тук”.


Фреймове


Не използвайте фреймове. Обяснението, което можем да дадем е сложно и ще отнеме много страници. Ако искате да разберете техническите пречки един незрящ потребител да се справи със сайт с фреймове, ще намерите нужната информация в специализираната литература и в Интернет. Тук само гарантираме, че сайт с фреймове не е достъпен, затова фреймовете трябва да се избягват.

Избор на цветове


Трябва да има ясен контраст между цвета на фона и цвета на текста. Текстът и графичните обекти на страницата трябва да са лесни за разбиране, дори когато се разглеждат черно-бели.

Не трябва да се свързват цветовете с указания: потребителите, които не различават някои цветове (например червено и зелено при далтонистите), няма да ги разберат.

С остаряването всички стават много чувствителни към синия цвят.

Последна забележка по този въпрос: комбинирането на синьо и червено има неприятен ефект и прави прочитането по-трудно за всички.


Обекти


Освен текст, страниците могат да съдържат изображения, аудио и видео файлове, таблици, формуляри и пр., които се наричат “обекти”. Как обектите да станат достъпни? Като им се придаде алтернативен еквивалентен изглед: описание на изображенията, описателни текстове за видео файловете и пр.

Ако по някаква причина е невъзможно да се направи достъпна уеб страницата, като крайна мярка е възможен вариантът да се изработи достъпна алтернативна версия, която съдържа само текста. В такъв случай е важно да сте сигурни, че потребителят може по всяко време да премине от едната версия на сайта в другата.Анимации


Анимации, при които кадрите се сменят прекалено бързо и насечено, може да се окажат опасни за епилептици.

По принцип е препоръчително да се избягват анимимирани файлове с разширение gif, опресняване с рефреш и други обекти, команди, приложения или маркери, които предизвикват смущения и неочаквани движения на страницата.Таблици


Много е сложно за начинаещите или непрофесионалистите да направят таблиците достъпни. Тук ще се ограничим до препоръката да не се използват таблици за форматиране на текстове, за да не се затрудни достъпността на принципно прости страници.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница