Първа тема индустриалната революция от втората половина на ХVІІІ и началото на ХІХ вДата23.10.2018
Размер37 Kb.
ПЪРВА ТЕМА

ИНДУСТРИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХVІІІ И НАЧАЛОТО НА ХІХ в.
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Обществено-икономическа формация

Революция на цените

Градско стопанство

Феодал

Феодални отношенияАграрен преврат

Крепостен селянин

Остиндийска компания

Първоначално натрупване на капитал

Търговски баланс

Паричен (платежен) баланс

Цех (цехова организация на занаятите)

Манифактура

Банка

Борса


Индустриализация

Грюндерство
 1. Периодизация на стопанско-историческия процес – В: История на националното и световното стопанство, С., 2002, с. 8-14.

 2. Големите (великите) географски открития и последиците от тях – Л. Беров. Стопанска история. Икономическото развитие на света от древността до наши дни, С., Отворено общество, 1996, с.170-191.

 3. Предпоставки и същност на Индустриалната революция (Индустриалния преврат) – В: История на националното и световното стопанство, С., 2002, 110-116

 4. Социални последици от Индустриалната революция – В: История на националното и световното стопанство, С., 2002, 116-119

 5. Промени в търговията, паричното обръщение и банковото дело – В: История на националното и световното стопанство, С., 2002, 119-121.ВЪПРОСИ ЗА КОНТРОЛ:

 1. Кое от изброеното не е предпоставка за големите географски открития:

А) липсата на достатъчно пари и благородни метали в европейската икономика;

Б) завладяването на европейския югоизток и Мала Азия от османските турци;В) превземането на Балканския полуостров от куманите и печенегите

Г) напредъкът на мореплавателната техника и навигацията в Европа 1. Последици от географските открития . – нови държавни обединения и търговски съперничества. Засилват се позициите на метрополията, разширява се пазара, нови блага, натрупване на капитал, конфликти

 2. На къде се преместват основните търговски пътища вследствие от Големите географски открития – от Средиземноморието към Атлантическия свят(Балтийско море ->Средиземно море->испанските Нидерланди->Атлантически океан)

 3. Какви изменения настъпват в световната търговия вследствие от ГГО. Избройте някои от тях

 • увеличава се териториално световния пазар; колониите - нови пазари

 • ново международно разделение на труда

 • оформя се постепенно световен пазар

 • на европейския пазар се появяват нови стоки (колониални) – картофи, домати, тютюн, опиум, захар

 • дълбоки изменения в равнището на цените в Европа (революция на цените) – увеличеният поток от злато и сребро

 1. Последствията от революцията на цените – през XVI век цените на промишлените и селскостопанските стоки рязко се увеличават (най-вече в Англия и Испания)

 2. В какво е генезисът на индустриалната революция (индустриалния преврат)? – в манифактурния начин на производство

 3. Защо става възможно осъществяването на ИР

 • аграрния преврат – евтина работна сила (оземляване на собствениците)

 • първоначалното натрупване на капитал – влагането на капитал в производството на машини

 • Първата научна революция ХVІ-ХVІІ в. (Галилей, Кеплер, Декарт, Нютон и др.) – теоретична база за осъществяването на ИР

 1. Същност на ИР. – замяна на ръчния труд с механичен. Увеличава се производството на стоки, разширява се търговията, нови урбанистични центрове

 2. Къде започва първо ИР – Англия (70те години на XVIII век до средата на XIX век)

 3. Кои са двете най-значими изобретения от епохата на ИР (отговорите са 2)

 • Машината “Джени” – неефективна – тънка прежда;

 • Летящата совалка – първото изобретение, което поставя началото на замяната на ръчния труд с механичен;

 • Парната машина – нов енергиен източник (вместо водата); не зависи от природните условия; близо до суровинните находища;

 • Дизеловият двигател – не е открит по време на ИР

 • Парният локомотив – по-лесно се пренася стока, по-бързо, на по-ниски цени

 1. Избройте някои (до 3)социални последици от индустриалната революция

 • Възникване на индустриално-фабричната буржоазия

 • Увеличава се експлоатацията, намаляване на работната заплата; появява се работническа класа

 • Безработица

 • Повишаването на квалификацията води до увеличаване на работната заплата => работническа аристокрация

Каталог: files -> unwe files
unwe files -> Тотално управление на качеството
unwe files -> Тема 1 Същност и предмет на Информатиката. Понятия
unwe files -> Решение за покупка, организациите като потребители ст
unwe files -> Разработване на специфични стратегии йерархична структура
unwe files -> 20. III. 2000 г. (инж. Алма Прахова – 4072 (16-17 ч.) 1) 2 контролни – 40% + работа по време на упражнения; 2) Тест на компютър
unwe files -> Лекция 1 Произход и същност на държавата и правото. С-ма на правото
unwe files -> Лекция оценка = 6 х оценка от упражнение + 4 х лекции На контролните задължително присъствие и минимум оценка 3!
unwe files -> Презентация на тема „Интермодални центрове и транспорт фирма so mat/Willi Betz складиране и управление на складовите запаси конфекциониране
unwe files -> Възникване на класическата политическа икономия в Англия и Франция


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница