Първично ендопротезно заместване на субкапиталните фрактури на бедрената шийка при пациенти на възраст над 70 годДата24.05.2017
Размер36.53 Kb.
#21971
Първично ендопротезно заместване на субкапиталните фрактури на бедрената шийка при пациенти

на възраст над 70 год.
В. Кожухаров
Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ “Св. Анна” София

Резюме: За период от 3 години са оперирани 52 пациенти на възраст над 70 год. с фрактури на бедрената шийка тип Garden IV в първите три дни от травмата. На всички е приложено ендопротезно заместване на ставата тип Moore. Оперативната намеса преживяха 51 пациенти, а 1 почина в ранния следоперативен период от масивен исхемичен инсулт. Ранният следоперативен период е с различна индивидуална тежест. Като най-подходящо помощно средство за прохождане в 80% от случаите се оказа проходилката, която намалява риска от нарушената координация и физическа немощ на пациентите. Този метод на лечение е най-надежден за възстановяване на тези възрастни пациенти, като им дава по-добри шансове за реинтеграция в обществото.
Summary: For the period of 3 years fifty-two patients over 70 years in age have been operated for fractures of the femoral neck (Garden IV) in the first 3 days after the trauma. For all of them we applied joint replacement with Moore prosthesis. Fifty-one patients survived the operation, but one die in early post-op period because of massive brain insultus. The early recovery period has different individual patterns. This method of treatment is most reliable for recovery of old patients and gives them better chances for social reintegration.
Фрактурите на бедрената шийка при хора над 70 години се приема от много автори като патологичен тип, поради напредналата остеопения и възникване на фрактурата при минимална травма. Това прави фрактурата неподходяща за сотеосинтеза и единствено показана за първично ендопротезиране. Тези фрактури при възрастни представляват сериозен медико-социален проблем във връзка с терапевтичното поведение, преживяемостта и възможността за самообслужване на пациентите. При липса на животозастрашаващи противопоказания, оперативното лечение трябва да се проведе в рамките на отложена спешност (24 – 72 часа от травмата). Този срок е достатъчен за провеждане на предоперативна подготовка и коригиране на придружаващата възрастта патология, преди да са се появили усложненията на физическия инактивитет. Независимо от високия периоперативен риск при възрастните пациенти, спешното поведение и реализацията на първично ендопротезиране до третия ден са оправдани и реално намаляват леталитета при този тип фрактури.

Основната цел на първичното ендопротезиране при тази възрастова група болни е да съдейства в решаването на следните проблеми за възстановяване на соматичното здраве:  • Да се постигне ранно мобилизиране на болните

  • Да се избегне вторична оперативна намеса

  • Да се намали смъртността след фрактури

  • Да се дадат предпоставки за семейна и социална реинтеграция.

Сравнителни проучвания при различни серии болни оперирани с ендопротеза Moore показват 74% много-добри резултати.
Материал и методи: За период от 3 години в клиниката бяха оперирани 52 възрастни пациенти с неблагоприятни фрактури на бедрената шийка тип Garden IV (напълно разместване на фрактурните фрагменти). Възрастовия диапазон беше от 70 до 92 год. предимно от женски пол (75%, 13 мъже и 39 жени). От тях 23 бяха оперирани на втория ден след фрактурата, а останалите 29 на третия ден. Поведението при всички болни беше първично ендопротезиране с циментно фиксиране на ендопротезата тип Moore, тъй-като ацетабулумите бяха добре запазени за възрастта. Всички бяха оперирани под обща ендотрахеална анестезия. Имплантирането на ендопротезаса се извърши с предно-страничен достъп при минимална кръвозагуба интраоперативно 300 мл, и в следоперативния период 150 мл. Средна продължителност на операцията 60 мин.

В ранния следоперативен период 1/3 от болните бяха неадекватни, с проява на психомоторна възбуда и деперсонализация. След включване на двигателна програма и медикаментозно стимулиране постепенно се възстановява предишния им стереотип. В 80% от случаите като помощно средство при обучението за ходене се използва проходилка. До известна степен така се подобрява стабилността и намалява риска от повторно падане.Резултати: От 52 оперирани пациенти 1 направи масивен исхемичен мозъчен инсулт и почина на 10 следоперативен ден. Останалите 52 болни преживяха операцията, респективно и фрактурата. Три месеца след изписването от клиниката са починали 2 болни, вероятно от белодробна емболия. Клинико-функционалните резултати отчитаме частично, по Harris, само по показателите болка, и статична функция. Точковите оценки бяха задоволителни, а сравнени спрямо пациенти с тотални ендопротези с 50% по-ниски.

Обсъждане: Стоманената ендопротеза на тазобедрената става е въведена от Ostin Moore и Bohlman през 1940 г. След някой модификации тя се прилага и до днес. Ендопротезното заместване при неблагоприятните фрактури на бедрената шийка тип Garden IV с ендопротеза Moore се оказва подходящо и надеждно лечение за пациенти над 70 години и запазен ацетабулум. Оперираните в първите 3 дни от фрактурата дават по-малко усложнения, увеличава се преживяемостта от травмата, възстановява се опорността на крайника и бързо се възвръща двигателния стереотип. Това е предпоставка за успешна реинтеграция в обществото.
Литература:

  1. Russel TA. Fractures of the hip and pelvis. Campbell’s operative orthopaedics. Mosby electronic library of orthopaedic surgery 1996.

  2. Engh CA, Bobyn JD, Matthews JG II. Biologic fixation of a modified Moore prosthesis. I. Evaluation of early clinical results. Hip, St.louis, 1984, Mosby-Year Book.

  3. De Lee JC. Fractures and dislocations of the hip. Rockwood and Green’s Fractures in adult. IV ed. Lippincott-Raven 1996.

За контакти:

Доц. д-р Веселин Кожухаров д.м.

УМБАЛ “Св. Анна” София

Клиника по ортопедия и травматология

Тел. 9759087, 0888-901576


Фиг.1 Фрактура на бедрената шийка на 76 годишна жена.Фиг. 2 Първично ендопротезиране тип Moore.
Каталог: lekardata -> 26138 -> statii
statii -> Доклад на X конгрес на бота, Боровец 2007 Биомеханичен и патоморфологичен анализ на причините за остеолиза при тазобедрените ендопротези Веселин Кожухаров
statii -> Частично колянно ендопротезиране В. Кожухаров
statii -> Доклад на XI конгрес на бота, Златни пясъци 2010 Грешки и усложнения при тотално и частично колянно ендопротезиране В. Кожухаров Цел
statii -> Доклад на XI конгрес на бота, Златни пясъци 2010 Безциментна фиксация на ацетабулума при дисплазична тазобедрена става Веселин Кожухаров
lekardata -> Syndrom et morbus Rayneaud д-р Мария Стамболова-ревматолог


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница