Първоначалните учениястраница1/32
Дата19.01.2018
Размер1.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Първоначалните учения

Сам Солейн с Николас Солейн

Превод: Емил Енчев

Съдържание:


Съдържание: 2

ПОСВЕЩЕНИЕ 3

ВЪВЕДЕНИЕ 4

Култура на зрялост 4

Основата на мъдростта 5

Първоначалните учения 7

Редът на зрелостта 7

Обучението на вярващите в Христос 9

ГЛАВА ПЪРВА – ПОКАЯНИЕ ОТ ДЕЛА, КОИТО ВОДЯТ ДО СМЪРТ 9

Възстановяване на идентичността на син 12

Плановете на врага 13

Кога е необходимо покаяние? 14

Ролята на духовните бащи 15

Глава втора – Вяра в Бог 16

Вярата като начин на живот 17

Вярата като същност и доказателство 18

Икономиката на Духа 20

По-висшите и по-низшите власти 22

Вяра на практика 23

Вяра и зрялост 24

Глава трета – Кръщения 25

Наредба за кръщения 25

Кръщение във вода 27

Кръщението на Духа 29

Управленията на Святия Дух 31

Покаяние и кръщението на Духа 33

Кръщението в Духа и синовството 34

Кръщение чрез Духа 35

Огнено кръщение (страдание) 38

Глава четвърта – Полагане на ръце 40

Посланически хора 40

Изцеление 44

Царство на сила 45

Предаване 47

Потвърждение 49

Упълномощаване и изпращане 50

Глава пета – Възкресение от мъртвите 51

Принципа на възкресението 52

Семето на Духа 53

Аз съм възкресението и живота 58

Въпроси свързани с възкресението на мъртвите 59

Първото възкресение и грабването – тука 60

Тялото, в което се възкресяват мъртвите 62

Тяло, душа и дух 63

Второто възкресение и последния съд 64

ГЛАВА ШЕСТА – Вечния съд 64

Не съдете, за да не бъдете съдени 65

Квалифицирания съдия 66

Божествен стандарт за съдене 67

Прилагане на вечния стандарт 69

Присъдата 71

Вечния съд и променящите се сезони 71

Вечния съд и възстановяването на божествен ред 73

Отмъщението е Мое 75

Съдене на ангели 77

ГЛАВА СЕДМА – Първоначалните учения и узряващия син 79

Етапи на синовство 79ПОСВЕЩЕНИЕ

Тази книга е посветена на онези, които уморително са се трудили с мен в разпространяването на посланието на Божието Царство. Сред тях, искам да отбележа специално Дъг и Нанси Алън и Джон и Боби Хакабей


Сам Солейн
Аз посвещавам тази книга на Ребека, Села и Зайън.

Ник Солен


ВЪВЕДЕНИЕКултура на зрялост


Вероятно няма по-усилна задача, която човек може да избере да предприеме от това да отглежда деца. За родителите, децата са тяхното потомство, с потенциала да разширят тяхната съдба отвъд естествения им живот. В по-голямото общество, развитието на детето – вземане на решения и тръгване по пътища – отразява културата на хората, които влияят на детето по пътя, карайки всеки член от обществото да играя някаква роля в развитието на детето. Всяко поколение гради от това, което е наследено от предното, никой не може да оцени посоката, постиженията или провалите на поколението отделно от тези на предишните поколения.

В курса на естествения живот, неумолимото минаване на времето прави този прогрес чиста случайност; за повечето семейства и общества, тази връзка между поколенията е неволна.

В Тялото на Христос, обаче, ние всички сме Божии Синове. Ние идваме в Божието семейство чрез раждане. Първоначалното ни състояние е такова на новородено дете. Както в естествените семейства, има очакван растеж през различни етапи, което до това човек да стане зрял. Ние започваме като деца, чийто растеж и зрялост е са определени и управлявани от главата, Господ Исус Христос.

Христос е организирал Своето Тяло като семейство състоящо се от много поколения. Основата на това семейство е взаимоотношението Баща-Син, установено от Бог като Баща и като Син, и култивирано умишлено чрез духовни бащи. Пълната картина на това семейство е тази на една Свята Нация, която съществува като едно функциониращо Тяло под лидерството на Христос, което показва Божието Царство на земята.

Книгата Татко Мой! Татко Мой! от Сам и Николас Солейн говори за този ред, който Писанието споменава като Божия Дом в значителни детайли.

Божия Дом се отнася за Божието семейство, което съществува и на Небето и на земята. Както в случая с всяко семейство, Божия Дом има уникална култура. Обаче, за разлика от естествените човешки семейства, Божието семейство извлича своята култура от Самия Бог. Това, следователно е, небесна култура на земята.

Въпреки, че Божието семейство включва хора от всяка нация, раса и среда, Неговото намерение е всеки човек да има уникална съдба, чрез която той или тя да може да показва някой аспект от Божия характер. Целта е да покаже този аспект от Божия характер, заради който той или тя са поставени на земята да представят като Божий син, независимо от това дали този човек е мъж или жена.1

Всеки отделен човек е също така част от Тялото на Христос, което като цяло е предназначено да показва пълнотата на Божията личност на земята като корпоративния Син. Това, което свързва отделния човек с корпоративното, правейки мнозината едно, е културата, която съществува само в Тялото на Христос.

Растежа на всеки вярващ, от ранно детство до функциониращ зрял син на Бог, е ясен и определен процес. Като образоването на детето го излага на основни принципи на мисъл и действие, в съответствие с културата на семейството и делите на по-голямото общество, така също Божиите деца трябва да изложени на основните елементи на културата на Небето и на по-великата структура на Святата Нация.

Първоначалните учения са градивните елементи на тази култура, предназначени да бъдат култивирани в живота на всеки вярващ. От рано детство до зрялост, тези принципи се развиват с по-голяма и по-голяма сложност през живота на вярващия. Резултата е обединено тяло, с много части, които са способни да представят стандарта на праведност на земята.

Точно както отделния вярващ трябва да узрява през времето, за да представя по-пълно Татко, също и корпоративни Син е узрял през многото епохи на човешката история, придвижвайки се по-близко до пълното откровение на Божието Царство на земята. Първоначалните учения са основата за една култура, която носи този вид зрялост; такава, която е в съгласие с културата на Небето.

За отделния човек, Първоначалните учения полагат основа за промяна. Когато някой за първи път избере да следва Христос, този човек започва живот на промяна – постоянната промяна на неговата или нейната зрялост, и променливото изразяване на съдбата на човека към пълното й изразяване.

Покаяние от дела, които водят до смърт (Глава едно) е първата стъпка в това да бъдеш новороден от Духа и е също основата за това да бъдеш установен в духа като Божий син, без значение от пола, расата или някакво друго физическо положение.

Вяра в Бог (Глава две) е основата на начин на живот, който е в съгласие с вярата и е отворен за икономиката на Духа, за да се извършат нещата на Духа на земята.

Кръщения (Глава три) са процедурите и символични и опитни, които установяват позицията на човек в Тялото на Христос с дарби и призвание.

Полагането на ръце (Глава четири) е семейното водителство, което човек получава когато той или тя узрява и променя позицията си в Тялото съразмерно със зрялостта, като в крайна сметка е съобразен и освободен да действа с власт, и в Тялото на Христос и в света.

Принципа на Възкресението от мъртвите (Глава пет) позволява събирането в корпоративното Тяло, което води до освобождаването на съдбата на човека и промяна на човека от виждане основано на естественото в такова, което е информирано от Духа.Вечния съд (Глава шест) е допълнителна промяна в изразяването на съдбата на човек, тъй като позицията на квалифициран съдия е запазена единствено за зрелите. Такива отсъждания представляват настойничеството на Неговия Дом, засягайки и зрелите и незрелите вярващи.

Тези учения трябва да присъстват постоянно в ежедневния живот на вярващия. Те трябва да доставят място на справка, а понякога и успокоение, че това, което вярващия преживява е част от ходенето с Христос и Неговото постоянно желание да доведе всеки човек до зрялост.

Същите тези учения полагат основата на една култура, която определя функциониращото Тяло на Христос на земята.

Покаянието и обновяването на ума е основата за получаване на откровение и за промяна на сезоните с течение на времето. То е основата, чрез която цялото Тяло узрява в собствената си съдба през човешката история.

Вярата в Бог е основата за начин на живот, който изразява личността на Бог на земята, което е постоянната работа на Исус Христос, Сина.

Различните Кръщения са механизмите, които дават на всяка част на Тялото завършена съдба и усъвършенстване към тази съдба, и въпреки това позволяват на всеки индивидуално да вземе участие в пълното разкриване на Татко Бог на земята.Полагането на ръце свързва тялото заедно, давайки функция и подкрепа на всяка част.

Принципа на възкресението е основата, върху която Духът на Христос продължава да действа на земята чрез събирането на Божиите синове.

Накрая, вечния съд е резултат от един обединен и зрял корпоративен Син представен на земята, установявайки стандарта на праведност, чрез който може да бъде съдено всичко и покварата на греха да се заличи от творението.

Няма причина някой вярващ да остава завинаги бебе. Всеки човек определен да израства през различни етапи на зрялост. Като Божии синове, този процес не зависи просто от минаването на времето. По-скоро, този процес зависи от работата на тези принципи в живота на човека като вярващ. Те представят както средствата така и показанията за достигане на зрялост.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница