Първото ядро имунолози в рамките на съюза се оформя през втората половина на 60-те години в състава на микробиологическата секция. Това става неформално и естествено в хода на работата на секциятаДата25.02.2018
Размер30.09 Kb.
#59241
Имунология

Първото ядро имунолози в рамките на съюза се оформя през втората половина на 60-те години в състава на микробиологическата секция. Това става неформално и естествено в хода на работата на секцията. Например на микробиологичните конгреси се обособява и имунологична секция, в отчетните материали на микробиологичнатата секция на СНРБ присъства дейността на имунолозите и проблемите на имунологията. Не бива да се пренебрегва и авторитетът на учени имунолози, членове на съюза. Към средата на 70-те години имунолозите вече имат обособено място в секцията, а в самия края на десетилетието към нея се обособява подсекция “Имунология”. Поводът е създаването по инициатива на проф. Асен Тошков по време на международната младежка имунологическа школа във Варна на Дружество по имунология, което е регистрирано фактически като подсекция на микробиологическата секция на СНРБ.

През 1991 г. пак по инициатива на проф. Тошков подсекцията се обособява като самостоятелна секция по имунология с 25 първоначални членове и председател – инициаторът. Новосъздадената секция се развива интензивно. В 1994 г. тя получава като попълнение по линия на имунолозите, организирани от 1973 г. в научно дружество на епидемиолози, микробиолози, вирусолози, имунолози и инфекционисти към Съюза на научните медицински дружества в България и обособили се като самостоятелно научно дружество по имунология към същия съюз в 1991 г. Към 2000 г. секцията отчита 50 членове, 10 членове на други съюзни секции и 10 асоциирани членове (от които 39 редовно отчетени).

Характерна за секцията е интензивната научна работа, тясно обвързана с международни прояви и контакти. Както е известно, имунологията е една от най-бурно развиващите се научни области към края на 20 век. Спецификите на имунологичната научна дейност, която има подчертано интернационален характер, още отрано ориентират специалистите от страната към активни международни контакти и участие в международни имунологически обединения. Така в 1981 г. имунологическото дружество става член на Международния съюз на имунологичните дружества (IUIS), по-късно е установено и редовно членство към Европейската федерация на имунологическите дружества (EFIS), а от 1998 г. секцията към СУБ е съучредител и член на Европейската конфедерация по лабораторна медицина (ECLM). Съучредител е също и на Балканската асоциация на имунологичните дружества (BAIS), създадена по време на Първата балканска конференция по имунология – 1995 г., Белград.

Дейността на секцията може да се обособи в две основни направления. Първото обема традиционния тип прояви – секционни събрания и лекционна дейност. Редовно се изнасят информации за световни конгреси, летни курсове, семинари в чужбина, по някой път на заседание по няколко информации от различни прояви. Много добре се поддържа лекционната дейност с български и чужди участници – така например за периода 1994-2000 г. са участвали и 10 чужди учени от Австрия, Германия, Франция, Холандия, Чехия, САЩ и др. като професорите Капел, Хаден, Ланг, Лойлд и др. Като пример за това изразено направление на работа могат да се посочат лекциите на Йорг Хакер (Вюрцбургски университет, Германия) върху молекулярния анализ на патогенезата на бактериите от модела E coli и на Джон Мороу (кралски Медицински факултет, Лондон) ваксини в постгеномната ера (2001 г.).

Проведен е лекционен курс (8 лекции) на тема “Забравената имунна система” в салона на Института по имунология “Стефан Ангелов” при БАН (март-април 2003 г.). Трябва да се отбележи и минисимпозиумът “Новости в патогенезата и в лекуването на автоимунните заболявания” на имунолози и травматолози от университета в Ерланген, Германия – февруари 2004 г.

Второто основно направление е участието на секцията като съорганизатор на важни национални и международни прояви. Като актив трябва да се отбележи Първият национален конгрес по имунология с международно участие, ноември 1995 г.

Секцията организира в МДУ Втората балканска конференция по имунология (октомври 1999 г.), която има голямо значение не само като трибуна на представителите на българската имунологическа наука, но и за сътрудничеството с имунолозите от другите балкански държави.Благодарение на контакти на секцията чрез Балканската асоциация на имунологическите дружества и чрез контакти с Европейската федерация по имуногенетика (EFI) секцията получава големи предимства в научната си активност – информация за научни прояви, участие в научни форуми и т.н. Може да се твърди, че тъкмо чрез международните си контакти секцията подпомага интегрирането на българските имунолози в европейския научен календар.

В национален план секцията работи много тясно с Института по имунология “Ст. Ангелов” при БАН и с Националния център по заразни и паразитни болести, чиято база използва за свои мероприятия.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница