Пряк ръководител: Ръководител екип превенция на изоставянето в цоп „За деца и родителиДата19.05.2017
Размер34.2 Kb.
#21659Длъжностна характеристика

Длъжност: Социален работник „Превенция на изоставянето”
Пряк ръководител: Ръководител екип превенция на изоставянето в ЦОП „За деца и родители"
Месторабота: Пловдив, с възможност за пътуване в страната
Роля в организацията: Развитие и прилагане на алтернативни услуги, базирани в общността за превенция на институционализацията на деца в риск и подкрепа на техните семейства.
1. Работни задачи


 1. Познава подробно всички дейности и услуги по превенция, развивани от фондацията, активно развива своите знания за тях и работи основно по тяхното предоставяне.

 2. Предоставя услуги на деца и семейства, за които е определен на екипните срещи, като спазва процедурите и поддържа необходимата документация.

 3. Участва в договарянето с деца и семейства за ползване на услугите.

 4. Поддържа връзка с всички специалисти за случаите, за които отговаря, координира техните действия и заявява нужда от включване на консултанти в екипите за работа по случай.

 5. Оценява нуждите на децата и техните семейства и дава предложение за ползване на услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда.

 6. Оценява риска за децата и дава предложение за отправяне на сигнали към ОЗД.

 7. Отговаря за изготвяне на докладите за случаите за които е отговорен.

 8. Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги

 9. Дава дежурства по график в Родилно отделение и консултира майки, заявили желание да изоставят детето си.

 10. Участва в дейности и предоставя услуги за развитие на грижа в алтернативни семейства за деца в риск.

 11. Участва в развитието на дейностите за първична превенция и води курсове за родителски умения, семейно планиране и бременни жени.

 12. Уважава поверителността на ползвателите на услуги и спазва общия режим в организацията за съхранение и достъп до поверителна информация

 13. Работи и поддържа комуникация в посока изграждане на здрав и отговорен екип.

 14. Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии

 15. Работи активно с общността и да прави предложения към прекия си ръководител за насочване на родителите и децата към услугите на центъра.

 16. Запознат е със законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.

 17. Установява конструктивни контакти и преговаря с необходимите партньори за развитието на превантивните услуги в ЦОП, според съгласувания план с прекия му ръководител.


2. Изисквания
Образование

 • Висше, степен Специалист /Бакалавър /Магистър по една от специалностите

 • Квалификация

 • Фамилна терапия

 • психология

 • социални дейности

 • социална педагогика

 • педагогика

 • Компютърна грамотност

Опит

 • Опит в директна работа с деца и семейства

 • Опит в работа с общности и различни целеви групи

 • Опит в/ или със системата за закрила на детето


Умения

 • Комуникативни умения – устно и писмено

 • Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите

 • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите


Лични качества

 • Недискриминативно отношение

 • Проактивност

 • Гъвкавост и ангажираност3. Критерии за оценяване на представянето
1. Ефективно организиране на работата по случаите и водене на документацията по тях.

2. Навременно планиране, изпълнение и докладване на работата по случаите.

3. Спазване на процедурите, политиките и правилата за работа с клиенти на Фондацията.

4. Ангажирано участие в развитието на дейностите на центъра/име и подпис на служителя/ /име и подпис на работодателя/
/дата/ /дата/

Каталог: data -> uploads -> fck
uploads -> Наредба №55 от 29. 01. 2004 г за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура
uploads -> Инж. Васил Чанев / „екоинженеринг рм еоод
uploads -> Защитни съоръжения на гражданската отбрана. Норми за проектиране
uploads -> ОТ: (наименование на участника) относно
uploads -> Образец 2 предлагана цена от
uploads -> Образец 2 предлагана цена от
fck -> Конференция на ifco 2012 списък на пленарните и работните сесии, отворени за медии


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница