Психология на развитието


Новообразувания (придобивки)Pdf просмотр
страница7/193
Дата14.03.2023
Размер2.7 Mb.
#116906
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   193
2022-p-lazarova-psih-razvitie
Новообразувания (придобивки) –нови качества, които се формират бързо и ефективно през даден възрастов период. Примери за придобивки са самооценка, его- идентичност, специфични умения – четене, писане, смятане и пр. Някои от новообразуванията възникват спонтанно като резултат на съзряването на организма
(напр. локомоцията – преместване в пространството), но повечето изискват индивидуална инициатива и социо-културна подкрепа, за да се появят и да укрепнат.
Тяхното възникване не е автоматично и те предстоят като задачи на развитието, които следва да се реализират през определен възрастов период.
Психологическа възраст - системно качество на човешката психика, съотнесено с определена хронологическа възраст. Възможно е у някои индивиди хронологическата и психологическата възраст да не съвпадат, но в повечето случаи се наблюдава съвпадение. Почти общоприето е, че жизненият цикъл у човека се разчленява на три възрасти - детство, зряла възраст и старост. Всяка от трите се дели на съответни възрастови периоди. [98, с. 7-10]
Индивидуалност (от латинското. Individuum - неделим, индивидуален) – съвкупност от характерни черти и свойства, които отличават един индивид от друг; своеобразието на психиката и личността на индивида; неповторимост, уникалност на духовни, физиологични и личностни качества. Индивидуалността се проявява в чертите на темперамента, характера, в облеклото (външния вид), в спецификата на интересите, в качествата на перцептивните процеси. [24]
Периодизация – условно разделяне на непрекъснатия ход на развитие на възрастови периоди, с цел да се проучат по-точно качествените преобразувания в психиката.
Фаза (стадий) - качествено изменение в психиката на човека (или на една от нейните страни), което настъпва закономерно и в определена последователност в процеса на развитието.
Сензитивен период - определен отрязък от време, през който психиката е особено чувствителна, отзивчива на даден вид въздействия - емоционални, речеви, сексуални, духовни и пр. След отминаване на хронологическия период тази повишена


10 чувствителност изчезва и често се сменя с чувствителност към друг вид въздействия.
Предполага се, че сензитивните периоди са универсални черти на човешкото развитие и че такива периоди има и в психичното развитие у животните.
Водеща дейност – дейност, свързана с главните промени в психиката и формирането на човешката личност, с непосредственото възникване на нови психични преобразувания, със зараждането и диференцирането на нови видове дейности и отделни психични процеси, с които се подготвя прехода на индивида към нова, по- висша степен на развитието му.
Дейностите, които имат основно значение за развитието, са играта, ученето и
трудът. През различните периоди една от тях има доминиращо значение и се определя като водеща дейност. Тези дейности се сменят по закономерен начин, под влияние на условията на живот и възпитанието. Чрез тях се усвоява обществения опит, начините на поведение и се променя средата, съобразно потребностите на индивида. Във водещата дейност се преустройва и формира психиката.
Играта е целенасочена и съзнателна по своеобразен начин. В нея детето не си поставя цели, които имат траен и обществено валиден характер, но преживяванията му са реални и пълноценни, затова тя има формиращо значение през предучилищната възраст. Чрез играта детето най-рано отразява средата, влияе и проявява своята активност.
Ученето се отличава с по-висока степен на съзнателност и по-далечна целенасоченост. То е водеща дейност в периода на училищната възраст. Учене има и в предходния период, но е по-стихийно, подчинено на игровата дейност.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   193
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница