Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповедДата22.07.2016
Размер52.72 Kb.


ПТГ”Д-Р Н.ВАСИЛИАДИ”-ГАБРОВО
ЗАПОВЕД
№ РД-04-153/17.03.2016 г.

гр.Габрово


На основание чл.9 ,ал.1от ПМС 33/15.02.2013 г. и във връзка с предложение на комисията /Протокол №3/ 16.03.2016 г./, назначена със заповед на директора № РД-04-05/18.09.2015 г.
НАРЕЖДАМ:
Да бъдат отпуснати стипендии за ІІ-ри учебен срок на учебната 2015/2016 г. както следва:

І.Месечна стипендия за постигнати образователни резултати по чл.4,ал.1,т.1 на ученици с успех от Отличен 5.50 до Отличен 5.74 за І–ви учебен срок на учебната 2015/2016 г., в размер на 40.00 лв. за периода от 01.02.2016 г. до 30.06.2016 г. на:
Димитър Николаев Христов
10б Йоана Ангелова Димитрова
10в Виктор Христов Янев

Александър Илиев Илиев

Нелита Красимирова Иванова
10г Христо Христов Гутев
11б Виктория Николаева Нейчева

Александър Георгиев Белчев

Цанислав Красимиров Денчев

11в Светлозар Пламенов Пеев

Тодор Владимиров Михайлов
11г Георги Юлиянов Братов

Мирослав Евгениев Цвятков


12б Илия Данаилов Димитров

Веселин Венелинов Дечев

Михаела Георгиева Герчева

Християн Христов Рачев

Румен Кристиянов Атанасов

Йоанна Илиева Йонкова

Росен Борисов Каракочев
12в Николай Иванов Коев
12г Павел Данаилов Христов

ІІ.Месечна стипендия за постигнати образователни резултати по чл.4,ал.1,т.1 на ученици с успех не по-нисък от Отличен 5.75 за І–ви учебен срок на учебната 2015/2016 г.,в размер на 45.00 лв. за периода от 01.02.2016 г. до 30.06.2016 г.на:
10б Антония Тончева Янкова

11а Ангел Стефанов Стефанов


11б Цанко Николаев Николов

11в Симеон Христов Симеонов

Валери Владимиров Козарев

11г Тихомир Руменов Иванов

Станислав Иванов Божков
12б Иван Христов Петров

Стефан Георгиев Георгиев

ІІІ.Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането по чл.4,ал.1,т.2 на ученици с успех от Мн.добър 4.50 до Мн.добър 4.99 за І–ви учебен срок на учебната 2015/2016 г., и с месечен доход на член от семейството под установената за страната средна мин. раб.заплата-386.66 лв. за периода август 2015 г.-януари 2016 г. вкл.,в размер на 25.00 лв. считано от 01.02.2016 г. до 30.06.2016 г.
9а Томислав Евгениев Чуков

9б Траяна Павлова Костадинова


Николай Стефанов Стефанов

Захари Петров Златев

Симеон Мирославов Цанков

Васил Ивайлов Денчев
10б Димитър Красимиров Пометков

10в Николай Владимиров Стоянов

Микаела Красимирова Башева

Христиан Станиславов Христов


11а Мирослав Генков Колев
11б Ивелин Симеонов Лалев
12а Ивета Ангелова Анева
12в Невена Емилова Колева

ІV.Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането по чл.4,ал.1,т.2 на ученици с успех от Мн.добър 5.00 до Мн.добър 5.49 за І–ви учебен срок на учебната 2015/2016 г., и с месечен доход на член от семейството под установената за страната средна мин. раб.заплата-386.66 лв. за периода август 2015 г.-януари 2016 г. вкл.,в размер на 35.00 лв. считано от 01.02.2016 г. до 30.06.2016 г.
9а Кристиян Любомиров Стоянов

9б Йоана Иванова Коева

Тонимир Колев Тотев10б Ивайло Иванов Йовчев

Камелия Каменова Колева

Стоян Чудомиров Мариянов

Явор Красимиров Иванов

Биляна Максимова Борисова

Кристиян Цветанов Боев

Станимир Стефанов Савчев
10в Габриела Григорова Григорова

Димитър Генков Колев

Йоанна Недялкова Недялкова

Светослав Лъчезаров Йовчев

Виктория Красимирова Коева
10д Стилиян Галинов Димитров
11а Дончо Пенчев Дончев
11б Надежда Иванова Иванова

Диан Йорданов Илчев

Андреан Стефанов Стефанов

11г Калин Ивайлов Койчев


12г Александър Радославов Тодоров


1.Денис Красимиров Цветков

Илияна Кожухарова

V. Месечна стипендия за ученици само с един родител по чл.4, ал.2 в размер на 35.00 лв. считано от 01.02.2016 г. до 30.09.2016 г.
9г Светослав Стефанов Петров

Кристиан Миленов Иванов

Мартин Марианов Дянков
10а Иво Славов Колев
10б Петър Янков Петев

Цветомир Петков Петков


10в Габриел Ивайлов Митев
10д Лъчезара Веселинова Ангелова

Денислав Иванов Петков


11а Георги Николаев Ангелов

11г Николай Стоянов Стоянов

Михаела Асенова Добрева
12г Николай Проданов Вълчев
VІ. Месечна стипендия за тежки увреждания по чл. 4 ,ал.1,т.3 на ученици с увреждане 50% в размер на 35.00 лв. считано от считано от 01.02.2015 г. до 30.09.2016 г.
9г Христо Владимиров Димитров
9а Кристиян Светославов Дюлгяров
VІІ. Месечна стипендия за тежки увреждания по чл. 4 ,ал.1,т.3 на ученици с увреждане над 50% в размер на 45.00 лв. считано от считано от 01.02.2016 г. до 30.09.2016 г.

10а Юнал Нураев Юсуфов


10б Велимир Ерол Адил

Симона Емилова Михайлова


11а Мартин Иванов Маринов
VІІІ. Месечна целева стипендия по чл.6,ал.1 за ученици ,които пътуват от други населени места и имат успех от Добър 4.00 до Добър 4.49 за І–ви учебен срок на учебната 2015/2016 г., в размер на 21.00 лв. от стойността на билета/картата,за периода от 01.02.2016 г. до 30.06.2016 г.
9а Ивайло Пламенов Панайотов
9д Пламена Янкова Миткова

10в Иван Валентинов Василев


10д Ивелин Георгиев Манев

11б Милослав Бориславов Борисов


ІХ. Месечна целева стипендия по чл.6,ал.1 за ученици ,които пътуват от други населени места и имат успех от Мн.добър 4.50 до Мн.добър 5.49 за І–ви учебен срок на учебната 2015/2016 г., в размер на 25.00 лв. от стойността на билета/картата,за периода от 01.02.2016 г. до 30.06.2016 г.
9а Милен Янков Янев
9в Теодор колев Петров
10г Николай Емилов Колев

10д Мартин Валентинов Халачев


11в Мирослав Генчев Ангелов
11г Християн Пламенов Бонев


Илияна Кожухарова

Всички ученици,които ще получават стипендия по чл.6,ал.1 да представят разходооправдателен документ/билет или карта/ в канцеларията на счетоводството до 5-то число на следващия месец.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на касиера за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението възлагам на Елена Михайлова Генчева-гл.счетоводител.
инж.ВАСИЛ ХРИСТОВ

ДИРЕКТОР на ПТГ

Д-р Н.ВАСИЛИАДИ”ГАБРОВО
Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница