Publications and seminars of Assoc. Prof. Dr. Emiliyan Petkov I. PublicationsДата10.01.2017
Размер16.25 Kb.
#12372
Publications and seminars of

Assoc. Prof. Dr. Emiliyan Petkov
I. Publications


 1. Петков Ем., “Математически основи на кривите в компютърната графика”, международна конференция УниТех’01, Габрово, 2001.

 2. Петков Ем., “Основни принципи и алгоритми в моделирането на Безие и В-сплайн криви”, списание “Известия на Съюза на учените – Русе”, Серия 5, том 2, Русе, 2002.

 3. Петков Ем., “Моделиране на повърхнини в компютърната графика”, международна конференция КомСисТех’02, София, 2002.

 4. Петков Ем., “Компютърна симулация на движението на превозни средства по разписание в паркинг”, Конференция с международно участие “Компютърни Науки”, Велико Търново, 2003.

 5. Петков Ем., Любен Цеков. NURBS коники – програмен модел. Международна научна конференция УниТех’04, Габрово, 2004.

 6. Petkov Emiliyan, Liuben Cekov. “A Software Design Tool for Constructing Arcs of Parabola in Graphics Systems”, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’05, Sofia, 2005.

 7. Petkov Emiliyan, Liuben Cekov. “One Method for Representing an Arc of Ellipse by a NURBS Curve”, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’05, Sofia, 2005.

 8. Petkov Emiliyan, Liuben Cekov. One Method For Representing An Arc Of Hyperbola By A NURBS Curve. 19th International Conference SAER-2005, St. Konstantin Resort, Varna, 2005.

 9. Petkov Emiliyan, Liuben Cekov. “A B-spline Model of a Hyperbolic Paraboloid for Graphics Systems”, Anniversary Conference 60 Years University of Russe ‘Angel Kanchev’ 2005, Russe, 2005.

 10. Petkov Emiliyan. “Three Quadratic Surfaces As Design Tools For 3D Graphic Systems”, South East European Research Centre by the University of Sheffield: International conference DSC’2007, Thessaloniki, Greece, 2007.

 11. Petkov Emiliyan. NURBS Models Development of Quadratic Surfaces for 3D Graphic Systems. Scientific journal “Computer Engineering”, Sofia. 2008, pp. 22-31.

 12. Petkov Emiliyan. Educational Virtual Reality through a Multiview Autostereoscopic 3D Display. International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering - CISSE’09 sponsored by the University of Bridgeport and the IEEE Computer Society, Communications Society and Education Society. Bridgeport, USA, 2009.

 13. Petkov Emiliyan. Development and Implementation of NURBS Models of Quadratic Curves and Surfaces, Serdica Journal of Computing, Sofia, 3/2009, pp. 425-448.

 14. Petkov Emiliyan. One Approach for Creation of Images and Video for a Multiview Autostereoscopic 3D Display. International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’10, Sofia, 2010.

 15. Petkov, E. Research and Development for Virtual Reality at University of Veliko Tarnovo – Present And Prognosis of the Future. Scientific journal “Computer Science and Technologies”, year IX, No.1/2011, Varna, Bulgaria, 2011. pp. 56-61

 16. Petkov, E. One Approach for Overlaying With Polygon Meshes. XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2011, Nis, Serbia, 2011.

 17. Petkov, E. Generation of Stereo Images in 3D Graphics Applications for Stereoscopic and Nonstereoscopic Displays. Scientific journal “Computer Science and Technologies”, Year X, No.1/2012, Varna, Bulgaria, 2012.

 18. Petkov, E. One Approach for Development of Software Modules Adding New Geometric Primitives in 3D Graphics Applications. XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2012.

 19. Byalmarkova, P., Emiliyan Petkov. Approaches in Creation of 3D Content for Autostereoscopic Displays. Information and Communication Technologies – International Conference, Žilina, Slovakia. Submitted for evaluation to Scopus. 2013.

 20. Петков, Ем. Основи на компютърната графика. Издателство „Фабер”, В.Търново, 2013 г., ISBN 978-954-400-884-0.

 21. Петков, Ем. Графично програмиране с OpenGL. Издателство “Фабер”, В.Търново, 2013 г., ISBN 978-954-400-885-7.

Dissertation:

Petkov Emiliyan, "Research and development of models of curves and surfaces in computer graphics", Veliko Turnovo, 2008.II. Seminars:


 1. Емилиян Петков, “Докторантурата – възможност за научно развитие на младите хора”, семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе, ноември 2003.

 2. Емилиян Петков, „NURBS модели на криви и повърхнини от втора степен”. Секция „Математически основи на информатиката” при БАН и направление „Математика и информатика” при ВТУ, Велико Търново, 2006.

 3. Emiliyan Petkov, „Creating Applications for Philips Autostereoscopic 3D Displays“, International workshop „Attractiveness of learning and entrepreneurship using technologies“ supported by Veliko Turnovo University scientific fund project „Virtual Reality in Education“, Veliko Turnovo, Bulgaria, 2009.

 4. Emiliyan Petkov, “On NURBS curves and surfaces in computer graphics”. Recent Progress in Differential Geometry and Its Related Fields-Proceedings of the 2nd International Colloquium on Differential Geometry, 2011.

Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница