Публична покана за провеждането на процедура за избор на изпълнител по договор за възлагане на поръчка, при следните условия: Предмет на процедуратастраница1/4
Дата27.10.2018
Размер0.53 Mb.
  1   2   3   4
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Предмет на процедурата – „Изграждане на структурна кабелна мрежа за PACS система и мрежа за БИС и интернет достъп на „МБАЛ - Бургас” АД”. Поръчката следва да бъде изпълнена при спазване правилата предвидени в Глава ІV от Наредба № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии. Първият от етапите, включени в техническата спецификация следва да се изпълни в срока предложен от спечелилия участник, след подписване на договора за поръчка. За всеки следващ етап Възложителят представя на Изпълнителя възлагателно писмо, с което му възлага изпълнението на конкретните работи, ведно с указания за изпълнение, като същите се изпълняват при спазване на сроковете, предложени от Изпълнителя. Гаранционните срокове на изпълнените монтажни и инсталационни работи са съгласно предложението на Изпълнителя.

Гаранционните срокове на СМР изпълнени при изграждане на системата са в съответствие със сроковете, предвидени в Наредба №2 /31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от Закона за обществените поръчки.

3. Място и срок за изпълнение на поръчката:

- Сградния фонд на „МБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас;

- Максимален срок за изпълнение на поръчката:

-1 етап - Изграждане на системата и свързване на всички апарати за образна диагностика и точките в отделението по образна диагностика (вкл.и в хир.корпус) и инфекциозно отделение – 15 работни дни;

2.етап- Изграждане на системата и свързване на точките в терапевтичен корпус – 30 работни дни;

3 етап - Изграждане на системата и свързване на точките в Хирургичен корпус - 30 работни дни;
4. Техническа спецификация:

4.1.Общи изсиквания към мрежата

Общият капацитет на мрежата трябва да е 223 точки, от които около 25 са в отделението по образна диагностика и апаратите (скенер, рентген, ЯМР).Мрежа за PACS система – Връзка между всички апарати за образна диагностика, точките за разчитане на образи намиращи се в отделенията за образна диагностика (общо 25 раб.места) със сървър намиращ се на 11 етаж.

Връзката трябва да е гигабит изградена чрез оптични и медни кабели (cat7)

Трябва да бъде физически отделена от останалата мрежа
Мрежа за БИС и интернет достъп . Връзка между всички останали компютри в болницата (199 раб.места) свързани към сървър намиращ се на 11 етаж. Във всяко едно отделение са предвидени 1 или 2 работни места на които ще се разчитат резултати от образни изследвания. (общо 50 работни места) До тях връзката трябва да бъде гигабит. Тези работни места трябва да имат връзка до PACS сървъра и до сървъра на БИС.
4.2. Активно оборудване

За PACS системата активното оборудване трябва да бъде гигабит, а за останалата мрежа може да се използват и 100 мегабитгови суичове с поне 4 гигабитови порта.


Суичовете трябва да бъдат монтирани в комуникационни шкафове снабдени с вентилаторен модул с термостат, разклонител, заземителен модул, аранжиращ панел и UPS
Aктивното оборудване трябва да бъдат близко до описаното в Приложение 1 като точните характеристики и бройки ще бъдат уточнени след оглед на място.
Кабелите се полагат в PVC кабелни канали. Kъдето е възможно във вече съществуващите, а където не е се поставят нови с възможност за разширение на мрежата минимум 20 %.
Изпълнението на проекта е разделен на 3 етапа:

1 етап Изграждане на системата и свързване на всички апарати за образна диагностика и раб.места в отделението по образна диагностика.Свързване на инфекциозно отделение;

2 етап Изграждане на системата и свързване на точките в Терапевтичен корпус;

3 етап Изграждане на системата и свързване на точките в Хирургически корпус.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АКТИВНОТО ОБОРУДВАНЕ
І ЕТАП 

мярка

колич.

 

Активно оборудване *

 

 

1

Доставка и инсталация на Комутатор Fixed Port, 24x10/100/1000Base-T, Fanless design, Layer 2 Only, IEEE 802.1p QoS: prioritizes network traffic so that timesensitive data is delivered efficiently, even during bursts of high data traffic; 4 Queues, 8000 MAC address table size, IEEE 802.3, IEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, IEEE 802.3x Flow Control.

бр.

5

2

Доставка и инсталация на Мрежов компонент 1000BaseT to 1000BaseSX Multimode Media Converter, Maximum fiber cable distance : 550 m, nterfaces/Ports: 1x RJ-45, 1x SC Duplex

бр.

6

3

Доставка и инсталация на Мрежов компонент, D-Link Chassis System for DMC Series Media Converters, 16 Slot Chassis for DMC Series Media Converters, Redundant Power Supply option available, 19" (48.26см.) 2U Rackmount Installation

бр.

1

4

Доставка и инсталация на Непрекъсваемо захранване 2000VA/1250W line inter., smart, AVR, cold start, software USB/RS232, SNMP, 6x IEC320+1x terminal, sw, 6 min

бр.

4

 

Материали за изграждане на СКС cat.6

 

 

1

Доставка на кабел Cat.7 F/FTP,PIMF,LSZH,23AWG

м

2000

2

Доставка на оптичен кабел OM2-Plus 4 Fibers, 50/125

м

800

3

Доставка на комуникационен жак STP RJ45 Jack,Cat.6

бр.

50

4

Доставка на пач панел Patch Panel, 24 port unloaded

бр.

5

5

Доставка на розетка за външен монтаж Single Office Box, White

бр.

25

6

Доставка на кабелен канал PVC 100х40 мм

м

400

7

Доставка на комуникационен шкаф 9U 600x450

бр.

4

8

Доставка на вентилаторен модул с 2 вентилатора и термостат

бр.

4

9

Доставка на тава D=300mm

бр.

4

10

Доставка на разклонител 9хШуко no/off

бр.

4

11

Доставка на заземителен модул

бр.

4

12

Доставка на аранжиращ панел

бр.

4

13

Пач кабел Cat.6 FFTP patch cable, Length 1,0 M, Color grey, AWG 26/7

бр.

25

14

Пач кабел Cat.6 FFTP patch cable, Length 3,0 M, Color grey, AWG 26/7

бр.

25

15

Доставка на оптичен панел 24p. SC duplex 19“1U FO patch panel ODF / 2 бр дуплесксни адаптера /

бр.

7
Първи Етап : Образна Диагностика
АПАРАТИ

PACS VIEW

INTERNET

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 

 

 

228 стая ехограф

1

 

 

217 диг.скоп рентген

1

 

 

Диг.рентген НОВ

1

 

 

Скенер НОВ

1

 

 

ЕХОГРАФ НОВ

1

 

 

1 работнa станция

1

 

1

Нач.отделение

 

 

1

Лек.кабинет

 

 

1

Лек.кабинет

 

 

1

Машина за записване на дискове

1

 

 

pc1

1

1

1

pc2

1

1

1

pc3

1

1

1

pc4

1

1

1

pc5

1

1

1

ЯМР

1

 

 

PC1

1

1

1

приемно диг.рентген 24 стая

 

 

 

PC 1

1

1

1

PC2

 

 

 

PC3

 

 

 

2 ЕТАЖ ОАИЛ

 

 

 

СКЕНЕР 1

1

 

 

PC1

1

1

1

Свързване на инфекциозно отделение


ОБР.ДИАГН.АПАРАТИ

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

20АПАРАТИ

8

БИС

12

* PACS VIEW - работни места в отделението на които ще се разчитат образи

БИС - болнична информационна система


ІІ ЕТАП

 

Активно оборудване

 

 

1

Доставка и инсталация на Комутатор Fixed Port, 24x10/100/1000Base-T, Fanless design, Layer 2 Only, IEEE 802.1p QoS: prioritizes network traffic so that timesensitive data is delivered efficiently, even during bursts of high data traffic; 4 Queues, 8000 MAC address table size, IEEE 802.3, IEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, IEEE 802.3x Flow Control.

бр.

 

2

Доставка и инсталация на Комутатор Fixed Port, 24x10/100Base-TX, Fanless design, Layer 2 Only, 8000 MAC address table size, QoS :provide 802.1p priority queues for QoS, allowing users to run bandwidth-sensitive applications such as multi-media and VoIP Internet telephone without data flow bottlenecks that can degrade the quality of the network connection, IEEE 802.3, IEE 802.3u, ANSI/IEEE 802.3 NWay auto negotiation, IEEE 802.3x Flow Control on each port minimizes dropped packets when the port’s receiving buffer is full.

бр.

7

3

Доставка и инсталация на Мрежов компонент 1000BaseT to 1000BaseSX Multimode Media Converter, Maximum fiber cable distance : 550 m, nterfaces/Ports: 1x RJ-45, 1x SC Duplex

бр.

 

4

Доставка и инсталация на Мрежов компонент 10/100BaseTX to 100BaseFX Multimode Media Converter with SC Fiber Connector, Maximum fiber cable distance : 2 km, Interfaces/Ports: 1x RJ-45, 1x SC Duplex

бр.

7

5

Доставка и инсталация на Мрежов компонент, D-Link Chassis System for DMC Series Media Converters, 16 Slot Chassis for DMC Series Media Converters, Redundant Power Supply option available, 19" (48.26см.) 2U Rackmount Installation

бр.

1

6

Доставка и инсталация на Непрекъсваемо захранване 2000VA/1250W line inter., smart, AVR, cold start, software USB/RS232, SNMP, 6x IEC320+1x terminal, sw, 6 min

бр.

7

 

Материали за изграждане на СКС cat.6

 

 

1

Доставка на кабел Cat.7 F/FTP,PIMF,LSZH,23AWG

м

5000

3

Доставка на оптичен кабел OM2-Plus 4 Fibers, 50/125

м

1500

4

Доставка на комуникационен жак STP RJ45 Jack,Cat.6

бр.

160

6

Доставка на пач панел Patch Panel, 24 port unloaded

бр.

7

7

Доставка на розетка за външен монтаж Single Office Box, White

бр.

80

8

Доставка на кабелен канал PVC 100х40 мм

м

600

9

Доставка на комуникационен шкаф 9U 600x450

бр.

6

10

Доставка на вентилаторен модул с 2 вентилатора и термостат

бр.

6

11

Доставка на тава D=300mm

бр.

6

12

Доставка на разклонител 9хШуко no/off

бр.

6

13

Доставка на заземителен модул

бр.

6

14

Доставка на аранжиращ панел

бр.

6

15

Пач кабел Cat.6 FFTP patch cable, Length 1,0 M, Color grey, AWG 26/7

бр.

80

16

Пач кабел Cat.6 FFTP patch cable, Length 3,0 M, Color grey, AWG 26/7

бр.

80

17

Доставка на оптичен панел 24p. SC duplex 19“1U FO patch panel ODF / 2 бр дуплесксни адаптера /

бр.

1


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница