Публикации на доц д-р Димитър Ненков Ненков Към септември 2010 гДата01.04.2017
Размер38.9 Kb.
ПУБЛИКАЦИИ

на доц. д-р Димитър Ненков Ненков
Към септември 2010 г. 1. Nenkov, D. - “Relative Company-Valuation Methods and Lessons of the Global Financial Crisis”, Journal: “Current Issues of Business and Law” (ISSN 1822-9530), Vilnius, 2010, Vol. 5
 1. Ненков, Д. – “Сравнителните методи за оценка на цели предприятия и уроците от настоящата глобална финансова криза”, студия, Научни трудове на ВУЗФ (Годишник), София, Том V, 2009 г., стр. 151-198
 1. Ненков, Д. – “Корпоративните финанси и уроците на финансовата криза”, доклад, Научно-практическа конференция “Корпоративните финанси в България – днес и утре”, НБУ, София, 28-29 септември 2009 г., стр. 236-247
 1. Ненков, Д. – “Пазарната стойност на публичните дружества на БФБ през призмата на фундаменталните коефициенти “цена-доход” и “цена-счетоводна стойност””, студия, Сборник “Финансови решения – изследвания и практики”, НБУ, София, 2009 г., стр. 138-184
 1. Ненков, Д. - “Финансов мениджмънт – кратък курс”, УИ “Стопанство”, София, 2008 г., учебник, 229 стр.
 1. Ненков, Д. – “Растежът на фирмата и увеличаването на стойността за собствениците”, доклад, Юбилейна научно-практическа конференция на Катедра “Индустриален бизнес” на УНСС “Конкурентоспособен растеж на българската индустрия”, София, 10 октомври 2008 г., Сборник с доклади, 2008 г., стр. 311-314.
 1. Nenkov, D., Bathala, C. – “Price-Earnings Ratios on the Bulgarian Capital Market: An Analytical Approach to Comparing Actual Vs. Fundamental P/E Ratios”, Proceedings of the 47th Annual Meeting of the South Western Finance Association (SWFA), 4-8th March, 2008, Houston, Texas, USA (Published in CD format, 32 pages). 1. Ненков, Д. – “Оценка на инвестиционните и финансиращите решения в компаниите в контекста на създаването на стойност за собствениците”, сп. “Контролинг”, София, бр.1, 2008 г., стр. 19-26.
 1. Nenkov, D., Bathala, C. – “Price-Earnings Ratios on the Bulgarian Capital Market: An Analytical Approach to Comparing Actual Vs. Fundamental P/E Ratios”, published in “Globalization: Opportunities & Challenges”, Wisdom Publications, Delhi, 2008, pp. 347-366. (Published as one of the 25 best papers of the 2nd IBS Ahmedabad International Conference on Management (IBSA – ICON 07), India, December 2007).
 1. Ненков, Д. – “Коефициентни методи за определяне стойността на компаниите. Същност и особености на коефициента “цена-доход””, студия, Годишно издание с научни трудове на УНСС, София, Том II, 2007 г., стр. 243-285.
 1. Ненков, Д. – “Анализ на предпоставките за манипулации в процеса на определяне на стойността на действащи предприятия”, доклад, Юбилейна международна научна конференция на ФСФ на УНСС “Теория и практика на финансовите престъпления”, София, 29 и 30 ноември 2007 г., стр. 178-185.
 1. Ненков, Д. – “Управление на средствата от международни източници за опазване на околната среда в България – основни проблеми”, доклад, Шеста научна конференция на младите научни работници на УНСС с международно участие “България в Европейската икономика”, София, 29 ноември 2007 г., стр. 435-442.
 1. Ненков, Д. - “Фактически и фундаментални коефициенти “цена-доход” на българския капиталов пазар”, сп. “Икономическа мисъл”, София, бр.6, 2007 г., стр. 23-44.
 1. Ненков, Д. - “Оценка на инвестициите в реални активи”, УИ “Стопанство”, София, 2005 г., 265 стр.
 1. Ненков, Д. – “Анализ на възможностите за финансиране на българските предприятия посредством Схема за зелени инвестиции”, доклад, Пета международна научна конференция на УНСС “Икономиката на България – до 2007 година и след това”, София, 2 декември 2005 г., Сборник доклади – стр. 464–479.
 1. Ненков, Д. – “Приложение на съвременните модели за оценка на цели предприятия в България”, статия, сп. “Икономически алтернативи”, София, бр. 2, 2005 г., стр. 25-42.
 1. Ненков, Д. – “Съвременни модели за оценка на цели предприятия”, статия, сп. “Икономически алтернативи”, София, бр. 1, 2005 г., стр. 75-93.
 1. Ненков, Д. – “Възможности за усъвършенстване на оценката на цели предприятия в България в процеса на присъединяване”, доклад, Международна научна конференция на УНСС “Европейската интеграция на България – уроци и предизвикателства”, София, 10-11 ноември 2004 г. (Сборник доклади – стр. 277–286)
 1. Ненков, Д. – “Определяне цената на собственото финансиране в условията на развиващи се капиталови пазари”, статия, сп. “Алтернативи”, София, 2004 г., стр. 5-11.
 1. Ненков, Д. – “Възможности за оценка на обикновените акции в условията на развиващи се капиталови пазари, в т.ч. в България”, доклад, Трета международна научна конференция, УНСС, София, май 2003 г., стр. 81-101.
 1. Roussenova, L., Nenkov, D. – “Agricultural Finance and Institutional Reforms in Bulgaria”, Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), 2001, (Proceedings of the Third OECD Expert Meeting, Portoroz, Slovenia, May 2001 г., pp. 69-86.
 1. Nenkov, D. – “Gegenwartige Finanzierungsmoglichkeiten der Investitionen im Gebiet Wasserversorgung und Kanalisation”, Kirsten Gutke Verlag, Koln 1993, доклад. (Сборник от доклади на Symposium: “Wasser – Abwasser – Abfall. Konzepte und Perspektiven”, София, България, 20-22 Октомври 1993 г., стр. 125-140)
 1. Динев, Д., Ненков, Д. – “Финанси на съвременната фирма”, DDC, София, 1992 г. (учебник по финансов мениджмънт), 261 стр.
 1. Ненков, Д. – “Отчитане на риска при инвестиционните решения”, сп. “Мениджър”, статия, брой 3, 1991 г., стр. 69-78.
 1. Ненков, Д. - “Фискални ограничения върху нарастването на работната заплата и тяхното отражение върху икономическия растеж”, доклад, УНСС (сборник от доклади), 1989 г.

СПИСЪК НА ИЗБРАНИ ПРАКТИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

на доц. д-р Димитър Ненков Ненков 1. Complementary Feasibility Study on Project “Rehabilitation of Heat Sources at Toplofikacia Sofia“, Prepared for BUCO and the Swiss Secretariat for Economic Affairs (SECO), April 2002.
 1. Fuel Switch Pilot Project (FSPP) Bulgaria – IBRD, GFA-Terra Systems, Final Report, Part 6 – Carbon Financing/Joint Implementation/Green Investment Scheme, January 2005.
 1. Pilot Project for Design of Waste Water Treatment Installations for the Waste Waters of the Village of Petko Slaveikovo, Municipality of Sevlievo – Feasibility Study, Final Report, Prepared for BUCO and the Swiss Development and Cooperation Agency (SDC), Sofia, September 2002.
 1. The Experience of Bulgaria: The National Trust Ecofund and The Protected Areas Fund, Conservation Trust Funds in CIS Countries (Training Seminar), Isle of Vilm, Germany, April 2003.
 1. “Програма и Методика за оценители на цели предприятия”, за курсовете на Агенция за приватизация, провеждани от ФДРЗ, април 2008 г.
 1. Feasibility Study of the “Stara Zagora Water Project”, Part 3 – Economic Analysis (Developed for the European Bank for Reconstruction and Development – EBRD), March, 2007.
 1. Project “Water Treatment and Delivery to Haskovo and Surrounding Municipalities”, Feasibility Study, Part 4 – Tariff Study / Financial Analysis (Developed for the US-Bulgarian Program “Ecolinks” and the International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), April, 2001.
 1. Feasibility Study of Investment Project of Sofia Water Company, Part 4 – Economic and Financial Analysis (Tariff Study), (Developed for the International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), February, 1998.

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница