Публикации (непълен списък) На доц д-р Горица Найденова-ЙосифоваДата09.02.2017
Размер45.27 Kb.
#14596
Публикации

(непълен списък)
На доц. д-р Горица Найденова Найденова-Йосифова

Институт за изследване на изкуствата - БАН

Сектор: „Музика”

Найденова, Горица. Година – живот – история. Битие и разпад на една традиционна култура през погледа на етномузиколога. София, Институт за изкуствознание, 2006, 316 страници + 16 страници илюстрации, 2 схеми.
Найденова, Горица. Вечно ще пее и спори... (документален сборник за Васил Арнаудов). С., Ет цетера, 2003, 316 страници + 16 страници илюстрации, пълна библиография, хронография на концертната и звукозаписната дейност, репертоар.
Найденова, Горица. Музическото във втората половина на индивидуалния жизнен цикъл в една локална традиционна култура – предаване на знанието. // Българско музикознание, 2005, № 3, 138-157.
Найденова, Горица. Структура и особености на еркечката сватба според музическите дейности. // Българско музикознание, 2006, № 4, с. 83-101.
Найденова, Горица. Музика и пространствена организация на календарния обреден цикъл. Преосмисляне на селищното пространство при разпада на традиционната култура. // Бълг. фолклор, 2006, № 4, 92-109.
Найденова, Горица. Езикът и музиката във възгледите на Стоян Джуджев. // Българско музикознание, 2009, № 1, 3-27.
Найденова, Горица. Изменения в системата на традиционната култура на село Козичино от края на ХІХ в. до 50-те години на ХХ в. – В: Българско историческо музикознание: подходи и конкретизации. С., СБК, 2005, с. 269-299.
Найденова, Горица. „Непрестижните занимания” в научната работа. По повод на един компактдиск. – Във: Изкуствоведски четения 2005. София, Институт за изкуствознание, с. 161-166.
Найденова, Горица. Васил Стоин в село Козичино: състояние на терена. – Във: Юбилеен сборник 125 години Васил Стоин, 90 години Елена Стоин. СБК, София, 2005 г., 77-87.
Найденова, Горица. Изпитание, борба, преход и постигане на знания: музическото в първата половина от индивидуалния жизнен цикъл в традиционната култура. // Българско музикознание, 2004, № 1, 53-97.
Найденова, Горица. Стоян Джуджев: етноцетризъм или преодоляването му? // Българско музикознание, 2010, № 4, 45-70.
Найденова, Горица. Музика и обреден календарен цикъл в с. Козичино, Бургаско. // Българско музикознание, 1996, № 4, 13-40.
Найденова, Горица. Инструмент и инструментална музика в календарния обреден цикъл на с. Козичино, Бургаско. // Българско музикознание, 1998, № 4, 79-102.
Найденова, Горица. Несистематичното знание на Стоян Джуджев. – В: Нови идеи в музикознанието 2008. Сборник с доклади. СБК, С., 2009, 57-77.
Najdenova, Goriza. Stoin, Wassil. - In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Supplement. Gebunden mit Schutzumschlag. Gemeinschaftsausgabe Bärenreiter-Verlag/Verlag J. B. Metzler, Kassel.
Найденова, Горица. Два сборника от поредицата “Българско музикознание. Изследвания” // Българско музикознание, 2009, № 1.
Найденова, Г. Voices of the Weak. Music and Minorities. // Българско музикознание, 2010, № 2-3, 203-207.

ЦИТИРАНИЯ:

1. Цитиран автор: Найденова, Горица (съст. и ред.). Вечно ще пее и спори... Документално-мемоарен сборник за Васил Арнаудов. София, Et cetera, 2003. 328 стр., 16 стр. илюстрации.

Цитиращ автор: Пейчева, Лозанка. Между селото и вселената. София, АИ “Марин Дринов”, 2008, с. 567.
2. Цитиран автор: Найденова, Горица&Драгомир Йосифов. Димитър Ненов постоянно говореше за трансценденталност”. // Българско музикознание, 2000, № 1, с. 127-146.

Цитиращ автор: Пейчева, Лозанка. Между селото и вселената. София, АИ “Марин Дринов”, 2008, с. 567.
3. Цитиран автор: Найденова, Горица. Година, живот, история. Битие и разпад на една традиционна култура през погледа на етномузиколога. С., Институт за изкуствознание, 2006, с. 228.

Цитиращ автор: Денкова, Галина. Обредът Лазаруване в Софийско днес. // Българско музикознание, 2010, № 1, 85-106, с. 102.
4. Цитиран автор: Найденова, Горица. Година, живот, история. Битие и разпад на една традиционна култура през погледа на етномузиколога. С., Институт за изкуствознание, 2006, с. 241.

Цитиращ автор: Денкова, Галина. Обредът Лазаруване в Софийско днес. // Българско музикознание, 2010, № 1, 85-106, с. 102.
5. Цитиран автор: Найденова, Горица. Програми за фестивала „Музика нова – София” 2002.

Цитиращ автор: Данова, Диана. Международният фестивал за съвременна музика Musica nova – Sofia и неговото послание. // Българско музикознание, 2007, № 2, с. 111.
6. Цитиран автор: Найденова, Горица. Година, живот, история. Битие и разпад на една традиционна култура през погледа на етномузиколога. С., Институт за изкуствознание, 2006.

Цитиращ автор: Стателова, Розмари. За някои нови направления в етномузикологическите изследвания в българската академична музикална наука. // Българско музикознание, 2009, № 3-4, 82.
7. Цитиран автор: Найденова, Горица. Аспекти на музикалния фолклор. Делото на Стоян Джуджев. София, 2008, планова задача, ръкопис.

Цитиращ автор: Пейчева, Лозанка и Венцислав Димов. Етномузикологията в България – традиции и перспективи. // Българско музикознание, 2009, № 3-4, 59.

8. Цитиран автор: Найденова, Горица. Година, живот, история. Битие и разпад на една традиционна култура през погледа на етномузиколога. С., Институт за изкуствознание, 2006.Цитиращ автор: Пейчева, Лозанка и Венцислав Димов. Етномузикологията в България – традиции и перспективи. // Българско музикознание, 2009, № 3-4, 76.

9. Цитиран автор: Найденова, Горица (съст. и ред.). Вечно ще пее и спори... Документално-мемоарен сборник за Васил Арнаудов. София, Et cetera, 2003. 328 стр., 16 стр. илюстрации.

Цитиращ автор: Кръстева-Стоянова, Евелина. Камерни хорове в България. София, Институт за изкуствознание, 2010 (процедурата тече все още поради смяна на закона), с. 5.
10. Цитиран автор: Найденова, Горица. …Защото това е една човешка необходимост … .-Култура, 2004, №26, 18 юни 2004.

Цитиращ автор: Кръстева-Стоянова, Евелина. Камерни хорове в България. София, Институт за изкуствознание, 2010 (процедурата тече все още поради смяна на закона), с. 44.
11. Цитиран автор: Найденова, Горица. …Защото това е една човешка необходимост … .-Култура, 2004, № 26, 18 юни 2004 .

Цитиращ автор: Кръстева-Стоянова, Евелина. Камерни хорове в България. София, Институт за изкуствознание, 2010 (процедурата тече все още поради смяна на закона), с. 46.
12. Цитиран автор: Найденова, Горица. Вечно ще пее и спори... Документално-мемоарен сборник за Васил Арнаудов. София, Et cetera, 2003. 328 стр., 16 стр. илюстрации.

Цитиращ автор: Кръстева-Стоянова, Евелина. Камерни хорове в България. София, Институт за изкуствознание, 2010 (процедурата тече все още поради смяна на закона), с. 65.
13. Цитиран автор: Найденова, Горица. Вечно ще пее и спори... Документално-мемоарен сборник за Васил Арнаудов. София, Et cetera, 2003. 328 стр., 16 стр. илюстрации.

Цитиращ автор: Кръстева-Стоянова, Евелина. Камерни хорове в България. София, Институт за изкуствознание, 2010 (процедурата тече все още поради смяна на закона), с. 67.
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница