Публикувано на: 30 октомври 2014г., четвъртък Валидно до: 13 ноември 2014 г.,17: 30 ч., четвъртъкДата14.03.2018
Размер48.11 Kb.
СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 07.2014 г.Публикувано на: 30 октомври 2014г., четвъртъкВалидно до: 13 ноември 2014 г.,17:30 ч.,  четвъртък
 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в отдел “Местни данъци и такси” при Община Самоков на адрес гр.Самоков, ул. „Македония” 34, ет. 5, стая №517 от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Акт за установяване на публични общински вземания по подадени декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 Списък: 1. ЕЛЕНА СОТИРОВА НИКОЛОВА-ЕГН: 660604***

Адрес : гр. Самоков 2000, ул. „Пашеница” № 10 ; 

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001363;1364/23.09.2014г.
2. КАЛЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА – ЕГН: 470615***

Адрес: гр. София , ул.”Черковна 63-65” № 65, вх. Б,ет.4,ап. 25

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001289;1290/18.09.2014г
3. ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ – ЕГН: 640521***

Адрес: гр. Самоков 2000, ул.Македония №87,вх.Е,ет.2,ап.6

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001349;1350/23.09.2014г.
4. МАЯ КИРИЛОВА СТОИЛОВА – ЕГН: 531228***

Адрес: гр. София, общ.Столична, ул. „Струмица” № 3

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 000954; 955/29.08.2014г.
5. ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ ЛАМБОВ - ЕГН: 700306***

Адрес: гр.Самоков2000,ул.Неофит Бозвели №12А

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001208; 1209,1210/12.09.2014г.
6. СТОИЛ СТОЯНОВ БОРИСОВ – ЕГН: 790615***

Адрес: с.Марица 2044,общ.Самоков, ул. „9-ТА” № 3

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001328/19.09.2014г.
7. ВЕНЧЕ АНДОНОВ ЧУЧУКОВ – ЕГН: 481225***

Адрес: гр. Самоков 2000, общ. Самоков, ж.к.Самоково №31,вх.Б,ет.3,ап.11

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001247/16.09.2014г.
8. ЯВОР АТАНАСОВ САВОВ – ЕГН: 730616***

Адрес: гр. Самоков 2000, общ.Самоков,ж.к.Самоково №2,ет.6,ап.14

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001003/03.09.2014г.

9. ЕЛЗА АНГЕЛОВА МИЛЕНОВА – ЕГН: 690101***

Адрес: гр. София , ж.к. „Красна поляна1” ,бл.16В,вх.В ет.1,ап.58

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 000964; 965/01.09.2014г
10. НИКОЛАЙ ЗАПРЯНОВ КАРАГЬОЗОВ– ЕГН; 671231***

Адрес: гр. Самоков ,общ.Самоков, ул.Здравец №422

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001076; /04.09.2014г
11. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА ГЕШЕВА – ЕГН: 610310***

Адрес: гр. София, общ.Столична,ж.к.Люлин 3 №345,ет.8,ап.47

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 000998;999/03.09.2014г.
12. ПЕТКО АЛЕКСИЕВ ИЛИЕВ – ЕГН: 770429***

Адрес: гр. Бяла Слатина , ул. „Димитър Благоев” № 75

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 000981;982/ 01.09.2014г.
13. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ– ЕГН; 680430***

Адрес: гр. Самоков, ул. „Цар Борис III” № 21

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001077/1078/1079/05.09.2014г.

14. МАКСИМ ЦАНКОВ МАЛИНОВ– ЕГН: 590411***

Адрес: гр.София, общ. Столична,ж.к.Хиподрума №102,ет.4,ап.16

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 000164;161/ 11.06.2012г.
15. ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА СПАСОВА – ЕГН: 510903***

Адрес: гр.София, общ. Столична, бул.”Мадрид”№25

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001223;1224/ 12.09.2014г.
16. КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ – ЕГН: 860609***

Адрес: гр. Самоков, общ.Самоков, ул. „Оборище №5

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001191/11.09.2014г.
17. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕЛОВ– ЕГН: 730623***

Адрес: гр. Самоков 2000, общ.Самоков, ул. „Сан Стефано” №1

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001217;1218,1219/12.09.2014г.
18. ВЕРКА МИХАЙЛОВА ЧАЛЪКОВА –ЕГН: 650924***

Адрес:гр. Самоков 2000, общ.Самоков,ул.Цар Борис III №18,вх.А,ет.8,ап.29

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001464/1465/1466/1467/30.09.2014г.


19. ПЕТЪР БЛАГОЕВ ПИРАЛКОВ– ЕГН: 580304***

Адрес: гр. София 1326, ж.к. Връница-1 №533,вх.А,ет4,ап.10,

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 000950;951/29.08.2014г.
20. ЛИЛЯНА ХРИСТОВА АСЕНОВА– ЕГН: 840504***

Адрес: гр. Самоков, жк. „Възраждане”, бл. 1, вх. А, ет. 6, ап.18

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001315; 1316;1317;1318/18.09.2014г.
21. ВЕЛИН СЛАВЧЕВ БОРИСОВ – ЕГН: 760606****

Адрес:гр. Самоков, ул.Арда №11

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001206 /1207/ 12.09.2014г.
22. АННИ СТЕФАНОВА КАЛЕВА – ЕГН; 641227****

Адрес: гр.София, р-н Красно село,ж.к.Хиподрума ,бл.134,вх.А,ап.50

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001231; 1232/12.09.2014г.
23. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ – ЕГН: 440417****

Адрес:гр. Самоков,ул.Пр.Васил Захариев №24

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001431/1433/26.09.2014г.
24. КРАСИМИРА СЛАВЧЕВА ДРАГОМИРОВА – ЕГН: 600111****

Адрес: гр. София, бул.Васил Левски, №49, ет.6, ап.17

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001034/1035/04.09.2014г.
25. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОДОВ – ЕГН: 710403****

Адрес: гр. Самоков, общ.Самоков, ул.Скакавец №59

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001157/1158/1159/1160/1161/1162/09.09.2014г.
26. ,,ПИТ ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ”ООД – ЕИК: 131419***

Адрес: гр. София 1220, ул. „Надежда 1”бл. 133, вх. Б, ап.31

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001032; 1033/04.09.2014г.
27. ,,ЕН И ЕСТЕЙТ”ЕООД – ЕИК: 175335***

Адрес: гр. София 1000, бул. „Дондуков” № 38

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001024/1025/1028/1029/03.09.2014г.
28. ,,ИВЕЛИНА-РУМЯНА САВЧОВА”ЕТ – ЕИК: 832059***

Адрес: гр. Самоков, ул.,,Неофит Бозвели” №40, вх. В, ет. 6, ап. 16

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001080/ 1083 / 1084/ 1085/05.09.2014г.
29. ,,ОТС ПАБЛИШИНГ”ООД – ЕГН: 131134***

Адрес: гр. София,р-н Илинден,ж.к. „Света Троица” бл.306, вх.А,ет. 3, ап.7

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ № 001099/1100/1101/1102/1106/1107/1108/1109/05.09.2014г.
30.,,БЕЙН ПРОПЪРТИ АГЕНЦИЯ БГ”ООД – ЕИК: 131427***

Адрес; с. Радуил 2043, общ.Самоков, ул. „Марица” № 1АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИИ №001066/1067/1068/1069/04.09.2014г.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница