Пуп-пз /план за застрояване/ за пи 018004 и пи 018005, м-ст „бранзалана“ з-ще с. Басарбово, общ. Русе с ограничителни линии на застрояване. Да се определи зона „Сос“Дата05.03.2018
Размер18.46 Kb.
ЗАДАНИЕ ЗА ПУП-ПЗ

/на осн.чл.125 от ЗУТ/

за ПИ 018004 и ПИ 018005 с ЕКАТТЕ 02796

м-ст „БРАНЗАЛАНА“ з-ще с. Басарбово, общ.Русе

собственик: И Малакова,

по нотариалени актове №15 от 16.05.2016г и №154 от 28.10.2016г
  1. Да се изготви ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ 018004 и ПИ 018005, м-ст „БРАНЗАЛАНА“ з-ще с.Басарбово, общ. Русе с ограничителни линии на застрояване.

  2. Да се определи зона - „Сос“ /смесена обществено-обслужваща и складова зона/ като:

 • ПИ 018004 ще се застрои със „Складови сгради за промишлени стоки“, непопадащи в Приложение №2 към чл.93, ал.1 т.1 и т.2 на ЗООС

 • ПИ 018005 ще се застрои с „Шоурум и складова база за продажба на селскостопанска техника и резервни части“

 • плътност на застрояване /Пзастр/ - от 40% до 80%;

 • озеленена площ /Позел/ - от 20% до 40%;

 • коефициент на интензивност /Кинт/ - от 1.0 до 2.5.

4. Да се предвидят необходимите зелени площи, като една трета от тях да е с дървесна растителност.

4. Да се изготви „Опорен план“ за имота.

5. Към ПУП да се изготвят ВиК и ЕЛ-схеми за захранването на имота, придружени с обяснителни записки.

6. По част „Геодезия“ да се изготви теренна снимка и идейна вертикална планировка.

7. Да се изготви проект по част „Пътна“, с необходимата текстова и графична част.

8. Да се извършат необходимите съгласувки, становище и др. от • “Регионална инспекция по околната среда и водите” – РИОСВ - Русе по инвестиционното намерение.

 • “ЕНЕРГО-ПРО“ АД

 • “Водоснабдяване и канализация” ООД - гр.Русе

 • „РЗИ“ – гр. Русе

 • „Напоителни системи“ ЕАД - гр.Русе

 • Агенция „Пътна инфраструктура“

9. Да се спазват всички изисквания на ЗУТ и Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закона за пътищата, правилик за прилагане Закона за пътищата и др.

10. Подробния устройствен план да се състави съгласно изискванията на Наредба №8 за обхвата и съдържанието на устройствените схеми и планове.11. Да се извършат процедурите по промяна предназначението на земята за ПИ 018004, с площ 8.000дка, /2.969дка - ІІІ кат. и 5.031дка - ІV кат./ и за ПИ 018005, с площ 7.799дка, /6.313дка - ІІІ кат. и 1.486дка - ІV кат./ на земята, намиращи се в м-ст „БРАНЗАЛАНА“ з-ще с.Басарбово, общ.Русе.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................./И Малакова/

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница