Р а й о н е н с ъ д – г р. З л а т о г р а дДата22.12.2017
Размер61.9 Kb.

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д – Г Р. З Л А Т О Г Р А Д


4980, гр. Златоград, обл. Смолянска, Администрация.тел.03071/24-53, факс-20-02

Бул. “България “ № 120 rszlatograd@mbox.contact.bg
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н Б Ю Л Е Т И Н
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Златоград

за периода 21.03.2011 – 25.03.2011 год.

21.03.2011г. – 09.00ч.

НАХД №24 /2011

Предишни заседания –

Правно основание – чл. 274, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК, във вр с чл. 78а от НК

Предмет: : Постановление от РП гр. Златоград
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ЗЛАТОГРАД

Внася досъдебно производство № 226/20 Юг. по описа на РУ „Полиция"-гр.3латоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГАМ обвиняемия Ю. Й. А. - роден на ……………..г. в с.К…………….,общ…….., обл.К………., жител и живущ в ………………..с ЕГН ……………., на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.274, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за това, че през периода м.февруари-м.август 2010 г., в гр.З………., обл.С……………, при условията на продължавано престъпление, чрез извършване на ваксинации на 9 бр. кучета и издаване на 9 бр. Международни ваксинационни и здравни книжки за кучета и котки (за ловджийски кучета порода Гонче на име „Маджо", порода Барак на име „Цезар", порода Барак на име „Рита" и порода Гонче на име „Жаро", собственост на А. Х. П. от гр.З……., обл.С………; за ловджийски кучета порода Гонче на име „Сарат", порода Гонче на име „Жаро" и порода Гонче на име „Тайсън", собственост на А. Е. К……… от гр.З……….., обл.С………….; за ловджийско куче порода Гонче на име „Арап", собственост на С. Х. Л. от гр.З…., обл.С……… и за ловджийско куче порода Барак на име „Рико", собственост на Ю. С. от гр.К…….., Република Гърция), самоволно извършил действия, които спадат в кръга на службата на длъжностно лице (регистриран, практикуващ ветеринарен лекар), която той не заема.


21.03.2011г. – 11.30 ч.

НАХД № 6/2011

Предишни заседания – 21.02.2011 г., 14.03.2011 год.

Правно основание – чл. 174, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП

Предмет: Обжалвано НП
И.Х.З от с. Е………. обжалва Наказателно постановление издадено от РУ Полиция гр. Златоград , глоба в размер на 400 лева и 10 месеца лишаване от право да управлява МП.

******************************************************************************

22.03.2011г. – 09.00 ч.

НАХД № 27/2011

Предишни заседания –

Правно основание –

Предмет: Обжалвано НП
Н.А.М. от гр. С……. З………. обжалва Наказателно постановление издадено от РУ Полиция гр. Златоград , глоба в размер на 150 лева и 1 месец лишаване от право да управлява МП.

22.03.2011г. – 09.30 ч.

НОХД № 188/2010

Предишни заседания – 24.01.2011 г., 28.02.2011 год.

Правно основание - чл. 234, ал.1 от НК

Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

А. П. А. – роден на.............. в гр. Х……..., с ЕГН-.................,

В Т О В А, Ч Е :

На 26.09.2010год., около 17.20 ч. на ГКПП- гр. З……., обл. С, държал акцизни стоки ( съгласно чл.2, т.2 от Закон за акцизите и данъчните складове)-тютюневи изделия – 500 кутии цигари ( бели с маркировка”Gala”Societу – 100 мм.) , на обща стойност 1 400 лв., без бандерол, който се изисква по закон – чл. 64, ал. 1-3 от закон за акцизите и данъчните складове и чл. 25, ал. 1 от Закон за тютюна и тютюневите изделия, и случая е немаловаженПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл. 234 ал. 1 от НК

22.03.2011г. – 11.00ч.

НОХД № 13/2011

Предишни заседания –01.03.2011 год.

Правно основание - чл. 343в, ал. 2 вр. с ал.1 от НК

Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

С. И. Ф. – роден на.............. в с. К……..., с ЕГН-.................,

В Т О В А, Ч Е :

На 01.12.2010 год., около 14.10 ч. в гр. З……, обл. С……, по бул. „Б……….” в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление ( Наказателно постановление №………… влязло в сила на 06.08.2010 год. и с наказателно постановление № ……… влязло в сила на 16.06.2010 г.), извършил такова деяние – управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка…….. с ДК№………, без съответното свидетелство за управление.ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл. 343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК
*************************************************************************
23.03.2011г. – 09.30ч.

НОХД № 28/2011

Предишни заседания –

Правно основание - чл.167, ал. 2 вр. с чл. 26, ал.1и чл. 167, ал. 3 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК от НК

Предмет:
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- МАДАН

ОБВИНЯВА:

Х. Р.Х. с ЕГН …….. , роден в гр. З……….

В това , че:

1. През периода м. юни - 04.07.2009 г. , при условията на продължавано престъпление , предложил в с. С……. , общ. З…….. , обл. С…… и дал в с. П……. , общ. З…… , обл. С…. , на Б. М. Е. и А. З. К. и двамата от с. С…… , имотна облага - парична сума от по 50 лева за всеки , с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на политическа партия ДПС „Движение за права и свободи", като гласуват за нея на провеждащите се парламентарни избори на 05.07.2009 г. , в съответната бюлетина за партии и коалиции


-Престъпление по чл. 167 , ал.2 във вр. с чл. 26 , ал.1 от НК.
2. През периода м. юни - 05.07.2009 г. , при условията на продължавано престъпление , в с. С…. , общ. З….. , обл. С…… организирал чрез Б. М. Е. и А. З. К. и двамата от с.С……. , предлагане на имотна облага от 30 лева , съответно на М. Ж.Е. , З. М. Е. и В.М. Е. и на К. Р. Б. , С. М. М.и Е. К.К. , с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на политическа партия ДПС „Движение за права и свободи" , като гласуват за нея на провеждащите се парламентарни избори на 05.07.2009 г. , в съответната

бюлетина за партии и коалиции- Престъпление по чл. 167 , ал.З във вр. с чл. 26 ,ал.1 от НК.

***************************************************************************
24.03.2011г. – 09.30 ч.

НАХД № 22/2011

Предишни заседания – 10.03.2011 год.

Правно основание – чл. 259 и чл. 315 от Кодекса на застраховането

Предмет: Обжалвано НП
С. М. Ч. от гр. Н……… обжалва Наказателно постановление издадено от РУ Полиция гр. З…….. , глоба в размер на 400 лева.

24.03.2011г. – 09.40 ч.

НАХД № 23/2011

Предишни заседания – 10.03.2011 год.

Правно основание – чл. 55, ал. 4 от ЗМВР

Предмет: Обжалвано НП
С. М. Ч. от гр. Н……… обжалва Наказателно постановление издадено от РУ Полиция гр. З…….. , глоба в размер на 100 лева


24.03.2011г. – 10.30 ч.

НАХД № 149/2010

Предишни заседания –

Правно основание –

Предмет: Обжалвано НП

ЕТ „ А…..…………. „ гр. С………. представлявано А.К. обжалва Наказателно постановление издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр. София , глоба в размер на 10 000 лв.
24.03.2010г. – 120.30 ч.

НАХД № 162/2010

Предишни заседания –

Правно основание –

Предмет: Обжалвано НП

Р. А. Ч. от гр. Н……………обжалва Наказателно постановление издадено от РДНСК южен централен район – сектор Смолян , глоба в размер на 1 000 лв.
24.03.2011г. – 11.10 ч.

НАХД № 166/2010

Предишни заседания – 26.01.2011 год., 23.02.2011 год.

Правно основание – чл. 415, ал.1, от КТ

Предмет: Обжалвано НП
И. А. А. в качеството си на прокурист на „Г……….”….АД, обжалва Наказателно постановление издадено от ИА Главна инспекция по труда София – глоба в размер на 5000 лева.

24.03.2011г. – 11.00 ч.

НАХД № 148/2010

Предишни заседания –

Правно основание –

Предмет: Обжалвано НП

ЕТ „ А…..…………. „ гр. С………. представлявано А.К. обжалва Наказателно постановление издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр. София , глоба в размер на 10 000 лв.24.03.2011г. – 11.40 ч.

НАХД № 196/2010

Предишни заседания –26.01.2011 год. , 10.03.2011 г.

Правно основание – чл. 123, ал. 2 , във вр. с чл. 218, ал.1 и ал. 2 от ЗАДС

Предмет: Обжалвано НП
„С………” ЕООД от гр. З……… обжалва Наказателно постановление издадено от МФ Агенция „ Митници „ , Имуществена санкция в размер на 78 849,48 лв.
Каталог: courts
courts -> Доклад за дейността на районен съд -благоевград през 2010г. І. Кадрова обезпеченост 1
courts -> Длъжностна характеристика на длъжност: Системен администратор
courts -> И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд – Смолян
courts -> И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд – Смолян
courts -> Какво е свидетелство за съдимост?
courts -> За управление на риска на окръжен съд благоевград въведение
courts -> Районен съд – град мадан


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница