Р е г и с т ъ р на пчелини и пчелни семейства в община кърджалиДата31.03.2018
Размер267.1 Kb.
#63686Р Е Г И С Т Ъ Р

НА ПЧЕЛИНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ


Рег. №

на пчелина


Местонахож-

дение

/землище/

Име, презиме и фамилия

на собственика

Адрес на собственика

Брой

пчелни

семейства

1/6639-0039

Айрово

Али Ахмед Ибрям

с.Айрово

0

2/6749-0031

Багра

Халим Шабан Мурад

с.Багра

28

3/6669-0003

Бащино

Тефик Вели Али

с.Бащино

19

4/6669-0090

Бащино

Ембие Раиф Салим

с.Бащино

18

5/6689-0112

Бели пласт

Ибрам Юсуф Насуф

с.Бели пласт

10

6/6689-0059

Бели пласт

Дурду Хазим Байрям

с.Бели пласт

10

7/6742-0051

Бленика

Керим Ферад Ферад

с.Бленика

27

8/6730-0071

Бойно

Исмет Хасан Ахмед

с.Бойно

31

9/6681-0024

Болярци

Факизе Галиб Мехмед

с.Болярци

150

10/6681-0046

Болярци

Шабан Юсеин Юсеин

гр.Кърджали

10

11/6681-0048

Болярци

Васил Стоянов Стоянов

гр.Кърджали

32

12/6662-0038

Бяла поляна

Шериф Мюмюн Мюмюн

с. Бяла поляна

100

13/6742-0050

Бленика

Тонка Чавдарова Караджова

гр.Кърджали

35

14/6742-0051

Бленика

Керим Ферад Ферад

с.Бленика

27

15/6727-0015

Велешани

Бахри Сали Салиф

с. Велешани

20

16/6727-0049

Велешани

Севим Сали Салиф

с. Велешани

8

17/6727-0007

Велешани

Фикрет Хасан Муса

с. Велешани

20

18/6633-0031

Воловарци

Садък Халибрям Ахмед

гр.Кърджали

25

19/6633-0032

Воловарци

Ася Андреева Йозтюрк

с. Воловарци

20

20/6745-0015

Върбенци

Мехмед Байрям Хайрула

гр.Кърджали

3

21/6745-0017

Върбенци

Ахмед Аптилязим Ахмед

с.Върбенци

30

22/6647-0145

Глухар

Сафет Назиф Ферад

с.Глухар

5

23/6647-0144

Глухар

Иван Георгиев Назъров

гр.Кърджали

10

24/6675А-0015

Гняздово

Хюрю Исмаил Мехмед

с.Гняздово

30

25/6685-0043

Горна крепост

Шукрие Садък Бехрул

с.Горна крепост

50

26/6744-0017

Голяма бара

Ферат Ибрам Мустафа

с.Голяма бара

5

27/6637-0008

Дънгово

Хашим Хашим Мехмед

с.Бели вир

5

28/6642-0033

Дъждино

Йълдъз Меджид Ахмед

с.Дъждино

0

29/6747-0048

Дъждовница

Раим Халим Мехмед

гр.Кърджали

48

30/6747-0047

Дъждовница –

мах. РидовоТашо Стоянов Джелепов

гр.Кърджали

10

31/6735-0019

Енчец

Мюмюн Шефкет Мустафа

с.Енчец

28

32/6654-0100

Жинзифово

Ахмед Мюмюн Хайрула

с.Айрово

13

33/664-0101

Жинзифово

Хабил Апти Керим

с.Жинзифово

25

34/6653-0106

Звезделина

Зюмбюл Ибрям Риза

с.Звезделина

20

35/6653-0023

Звезделина

Гюлю Риза Юсеин

с.Звезделина

15

36/6653-0105

Звезделина

Стоян Атанасов Узунов

гр.Кърджали

25

37/6658-0016

Звезден

Хасан Фахри Хасан

с.Звезден

30

38/6650А-0002

Зорница

Михаил Христов Кипровски

гр.Кърджали

42

39/6650А-0001

Зорница

Недрет Юсеин Мюмюн

гр.Кърджали

14

40/6745А-0005

Илиница.

Шериф Садула Садула

с.Илиница

13

41/6745А-0002

Илиница

Фахри шюкрю Амед

с.Илиница

38

42/6722-0022

Невестино

Янко Пенков Янков

гр.Кърджали

40

43/6722-0025

Невестино

Михаил Христов Кипровски

гр.Кърджали

12

44/6722-0022

Невестино

Мата Вълкова Пенкова

гр.Кърджали

20

45/6734-0019

Кобиляне

Дюрие Хасан Риза

с.Кобиляне

10

46/6734-0094

Кобиляне

Сузан Хасан Хайрула

гр.Кърджали

11

47/6743-0016

Костино

Фатме Мюмюн Салиф

с.Костино

12

48/6743-0062

Костино

Айсер Фахри Аптула

с.Костино

23

49/6739-0037

Крайно село

Костадин Паск.Коченджиев

гр.Кърджали

70

50/6739-0038

Крайно село

Марчо Канев Янев

гр.Кърджали

30

51/6671-0034

Крин

Мусин Юмер Нурай

с.Крин

22

52/6743А-0004

Крушка

Мюмюн Реджеб Вели

с.Крушка

33

53/6744Г-0014

Крушевска

Берна Шериф Кадир

гр.Кърджали

22

54/6600-0155

Кърджали

Ферад Яшар Ферад

гр.Кърджали

20

55/6609-0069

К-ли/Прилепци

Веско Христов Каламов

гр.Кьрджали

14

56/6610-0087

К-ли/Ст.кладенец

Стоян Стоев Стоянов

гр.Кърджали

11

57/6600-0159

К-ли/ул.Северна

Севда Асенова Динева

гр.Кърджали

14

58/6604-0206

К-ли/Гледка

Нафие Ахмед Юсеин

мах.Горна гледка

15

59/6602-0041

К-ли/Веселчани

Димитър Костад. Димитров

гр.Кърджали

4

60/6609-0070

К-ли/Кьошдере

Мария Колева Павлова

гр.Кърджали

10

61/6609-0071

К-ли/Прилеп

Димитър Димитров Стефанов

гр.Кърджали

8

62/6602-0038

К-ли/Веселчани

Танер Хасан Халим

с.Рани лист

9

63/6604-0207

К-ли/Гледка

ЕТ”Джамбаз-Нурджан

с.Първица

10

64/6604-0208

К-ли/Гледка

Христо Гинев Милев

гр.Кърджали

28

65/6728-0016

Кьосево

Нурие Шюкрю Идриз

с.Кьосево

20

66/6728-0042

Кьосево

Тодор Славчев Георгиев

гр.Кърджали

23

55/6728-0045

Кьосево

Шабан Юмер Нуридин

с.Кьосево

10

67/6728-0044

Кьосево

Сейфи Фикри Юсеин

с.Кьосево

6

68/6728-0048

Кьосево

Ешреф Мехмед Риза

с.Кьосево

25

69/6728-0011

Кьосево

Юсеин Юсеин Хасан

Кьосево

20

70/6684-0083

Люляково

Севал Юмер Кадир

с.Болярци

34

71/6684-0084

Люляково

Мюмюн Юмер Кадир

с.Болярци

34

72/6684-0086

Люляково

Сезгин Юмер Кадир

с.Болярци

34

73/6660-0095

Миладиново

Хасан Ибрям Ферхад

с.Миладиново

24

74/6670-0066

Мост

Юсеин Хасан Хасан

с.Мост

20

75/6670-0005

Мост

Шенгюл Мехмед Халил

с.Мост

50

76/6670-0009

Мост

Мирем Касим Мехмед

с.Мост

14

77/6679-0009

Мургово

Адем Юсеин Бекир

с.Мургово

25

78/6674-0034

Мъдрец

Севда Юсеин Али

с.Мъдрец

15

79/6674-0044

Мъдрец

Касим Сюлейман Юсеин

с.Мъдрец

40

80/6641-0110

Опълченско

Хасан Али Хасан

с.Опълченско

10

81/6850ж-0008

Опълченци

Димитър Ангелов Спасов

с.Рани лист

10

82/6644-0062

Островица

Георги Митрев Бакалов

гр.Кьрджали

60

83/6722-0022

Невестино

Янко Пенков Янков

гр.Кърджали

40

84/6797-0066

Ненково

Сабри Сюлейман Фейзи

с.Ненково

20

85/6797-0072

Ненково

Хамди Адем Халим

с.Ненково

25

86/6797-0019

Ненково

Ремзие Мехмед Мюмюн

с.Ненково

40

87/6797-0057

Ненково

Мюмюн Наим Аптула

с.Ненково

10

88/6634-0048

Петлино

Костадин Паск.Коченджиев

гр.Кърджали

50

89/6634-0052

Петлино

Калинка Стамова Митовска

гр.Кърджали

2

90/6634-0051

Петлино

Тонка Ташева Райкова

гр.Кърджали

2

91/6634-0054

Петлино

Разие Мехмед Мехмед

гр.Кърджали

36

92/6631-0044

Прилепци

Сабри Шабан Нури

гр.Кърджали

20

93/6631-0045

Прилепци

Георги Радев Ташев

гр.Кърджали

25

94/6631-0046

Прилепци

Селяйтин Юмеров Бекиров

с.Прилепци

8

95/6720-0177

Рани лист

Шорай Рамадан Етем

с. Горна крепост

15

96/6720-0138

Рани лист

Биргюл Бюрхан Салим

гр.Кърджали

6

97/6720-0182

Рани лист

Ерол Халит Исмаил

с.Глухар

0

98/6621-0040

Седловина

Деян Петков Петков

гр. Кърджали

0

99/6609-0072

Кърджали

Деян Петков Петков

гр. Кърджали

20

100/6621-0039

Седловина

Неделчо Цветков Димитров

гр. Кьрджали

120

100/6621-0039

Седловина

Неделчо Цветков Димитров

гр. Кьрджали

120

101/6621-0043

Седловина

Петьо Гинев Гинев

гр.Кърджали

20

102/6600A-0029

Сестринско

Мехмед Хасан Ахмед

гр.Кърджали

36

103/6629-0070

Сипей

Налян Решад Мустафа

с.Сипей

11

104/6629-0072

Сипей

Ергин Исмаил Юнуз

с.Сипей

20

105/6629-0004

Сипей

Мюмюн Халим Аптилязим

с.Сипей

26

106/6652-0058

Скалище

Мехмед Ахмед Юмер

с. Скалище

40

107/6652-0058

Скалище

Айля Ремзи Юмер

с.Скалище

60

108/6720А-0015

Скърбино

Надрие Хайретин Хазим

с.Скърбино

21

109/6688-0067

Соколяне

Найме Наим Ибрям

с.Соколяне

4

110/6688-0015

Соколяне

Раим Наим Али

с.Соколяне

20

111/6688-0008

Соколяне

Сами Мюмюн Тасим

с.Соколяне

6

112/6721-0039

Солище

Хаджер Мурад Реджеб

с.Солище

10

113/6721-0043

Солище

Зехра Д.Мустафова

с.Солище

34

114/6721-0044

Солище

Айхан Мустафа Али

с.Солище

45

115/6731-0009

Стражевци

Енвер Хикмет Хасан

с.Стражевци

30

116/6731-0004

Стражевци

Никола Маринов Ванев

гр.Кърджали

20

117/6731-0002

Стражевци

Севдие Сеидахмед Осман

с.Стражевци

45

118/6741Б-0001

Старо място

Шабан Изет Мехмед

с.Бели вир

40

119/6745Г-0007

Ходжовци

Бахрие Мюмюнали Махмуд

с.Ходжовци

13

120/6745Г-0005

Ходжовци

Хайрие Халил Сали

с.Ходжовци

7

121/6622-0047

Царевец

Шазие Басри Рамадан

с.Царевец

40

122/6625-0050

Чилик

Нериман Сеид Еюб

гр.Кърджали

22

123/6677-0074

Чифлик

Себахтин Рамадан Рамадан

с.Чифлик

67

124/6677-0079

Чифлик

Дуран Мюмюн Сюлейман

с.Чифлик

15

125/6677-0083

Чифлик

Велизар Сашев Хаджиев

гр.Кърджали

25

126/6650-0138

Широко поле

Жана Йорданова Стоянова

гр.Кърджали

15

127/6850-0012

Широко поле

Мехмедемин Назъм Мехмед

с.Широко поле

9

128/6687-0015

Ястреб

Басри Юсуф Ахмед

с.Ястреб

10

129/6687-0018

Ястреб

Шюкрю Шакир Юсеин

с.Ястреб

7

130/6641-0118

Опълченско

Димитър Петков Димитров

с.Опълченско

125

131/6747-0049

Дъждовница

Халим Раим Мехмед

с.Дъждовница

35

132/6745-0026

Върбенци

Мехмед Байрам Хайрула

с.Върбенци

65

133/6655-0057

Орешница

Ерол Халит Исмаил

с.Орешница

123

134/6720а-0033

Скърбино

Щерю Сотиров Бацелов

с.Скърбино

20

135/6621-0039

Седловина

Неделчо Цветков Димитров

с.Кърджали

250

136/6670-0066

Мост

Юсеин Хасан Хасан

с.Мост

60

137/6650-0143

Широко поле

Зекие Сами Керим

с.Звезделина

40

138/6653-0108

Звезделина

Мехмед Хасан Мехмед

с.Звезделина

30

139/6721-0046

Солище

Недялко Митрев Недялков

с.Кърджали

60

140/6797-0073

Ненково

Фикрет Акиф Местан

с.Ненково

40

141/6688-0069

Соколяне

Фахри Раим Наим

с.Соколяне

30

142/6634-0057

Петлино

Танер Хасан Халим

с.Рани лист

47

143/6743-0034

Костино

Фатме Халил Ферад

с.Костино

40

144/6721-0045

Солище

Каньо Марчев Янев

с.Кърджали

50

145/6645-0025

Лисиците

Нурай Касим Бекир

с.Лисиците

40

146/6642-0089

Дъждино

Йълдъз Меджит Ахмед

с.Дъждино

20

147/6721-0044

Солище

Айхан Мустафа Али

с.Солище

45

148/6688-0069

Соколяне

Фахри Раим Наим

с.Соколяне

30

149/6670-0130

Мост

Мехмед Лятиф Расим

с.Мост

50

150/6660А-0031

Сестринско

Аптула Реджеб Шефки

с.Сестринско

200

151/6600-0183

К-ли/Айран дере

Ерхан Юсуф Насуф

гр.Кърджали

100

152/6675Б-0101

Калоянци
ТАЛИБ ФЕРАД ХАЛИЛ
Калоянци

20Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница