Р е п у б л и к а б ъ л г а р и яДата19.07.2018
Размер390 Kb.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я


МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”ул. “Дякон Игнатий” № 9, София 1000 bma@marad.bg

тел.: (+359 2) 930 09 10 www.marad.bg

факс: (+359 2) 930 09 20ИНФОРМАЦИЯ
Относно: Изисквания на ИА”Морска администрация” за оборудване на корабите с Voyage Data Recorder.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Имайки предвид изискванията на SOLAS Ch.V, Reg.20, поправена с MSC 79/23/Add.1 Annex 3, Резолюция на IMO – A.861(20) и Резолюция MSC.163(78), изискванията на ИА”Морска администрация” за снабдяване, монтаж и изисквания към информацията, която трябва да се записва от VDR и S-VDR са следните:
 1. Всички пътнически кораби построени на или след 01.07.2002 г. трябва да са оборудвани с VDR съответстващ на изискванията на IMO Res. A.861(20).

 2. Всички Ro-Ro пътнически кораби построени преди 01.07.2002 г. трябва да са оборудвани с VDR съответстващ на изискванията на IMO Res. A.861(20) не по-късно от първия сървей на или след 01.07.2002 г.

 3. Всички пътнически кораби, различни от Ro-Ro пътнически кораби, построени преди 01.07.2002 г. трябва да са оборудвани с VDR съответстващ на изискванията на IMO Res. A.861(20), не по-късно от 01.01.2004 г.

 4. Всички товарни кораби, извършващи международни рейсове бруто тонаж 20000 GT и повече, построени преди 01.07 2002 г. трябва да бъдат оборудвани със Simplified Voyage Data Recorders съответстващи на Res. MSC.163(78) до първото докуване след 01.07.2006 г., но не по-късно от 01.07.2009 г.

 5. Всички товарни кораби извършващи международни рейсове с бруто тонаж 3000 GT и повече, но по-малки от 20000 GT, построени преди 01.07 2002 г. трябва да бъдат оборудвани със Simplified Voyage Data Recorders съответстващи на Res. MSC.163(78) до първото докуване след 01.07.2007 г., но не по-късно от 01.07.2010 г.

 6. С изключение на пътническите кораби, всички кораби извършващи международни рейсове с бруто тонаж 3 000 GT и повече, построени на или след 01.07 2002 г. трябва да бъдат оборудвани с VDR съответстващ на изискванията на IMO Res. A.861(20).

 7. ИА „Морска администрация” ще освобождава товарни кораби, извършващи международни рейсове, от изискванията за оборудване с VDR или S-VDR при условие, че корабопритежателят заяви писмено, че тези кораби ще бъдат извадени постоянно от експлоатация до две години след датата, на която трябва да бъдат снабдени с VDR или S-VDR.

 8. При наличие на изискване кораб да бъде снабден с S-VDR устройство, освен изрично упоменатите данни за запис в Res. MSC.163(78), ИА „Морска администрация” ще изисква и запис на останалите данни по IMO Res. A.861(20), когато сензорите имат съществуващ интерфейс, позволяващ директно включване.

 9. VDR или S-VDR устройствата трябва да имат свидетелство за съответствие и да бъдат маркирани в съответствие с Наредба №54 на министъра на транспорта.

 10. При монтиране на VDR или S-VDR устройствата, корабопритежателите да обърнат особено внимание за спазване на изискването за източника, от който се получават данни за скоростта – корабен лаг.

 11. Поради задължението за осигуряване на резервно захранване на VDR или S-VDR устройствата, при монтажа трябва да бъде предвидено такова и за сензорите или за алтернативните такива, ако са предвидени.

 12. Корабопритежателят или фирмите извършващи монтажа трябва преди изпълнението му да представят за съгласуване в ДМА на 3 (три) броя монтажни/инсталационни схеми и разчет на резервното захранване в съответствие със SOLAS Ch. II-1, Part.D и Para. 5.3 oт Res. A.861(20) и Res. MSC.163(78) съответно.

 13. По един екземпляр от заверените монтажните схеми се предоставя на кораба, корабопритежателя и досието на кораба в ДМА.

 14. След монтирането на устройствата се извършва преглед и се издава нова форма на Свидетелството за оборудване и снабдяване на товарен кораб от ИА „Морска адмиинстрация”.

к.д.п. Венцислав ИвановИзпълнителен директор на

ИА “Морска администрация”
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница