Р е п у б л и ка б ъ л г а р и я министерство на земеделието и хранитеДата29.08.2016
Размер12.79 Kb.
#7775

Р Е П У Б Л И КА Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

З А П О В Е Д

РД 12-20


София, 31.03.2009 год.

На основание чл. 25, ал. 2, хипотеза втора от Закона за защита на растенията във връзка с чл. 15, ал. 2 и Приложение № 2, глава втора, част А, т. 4 от Наредба № 1 от 27 май 1998 г. за фитосанитарен контрол във връзка с установена зараза от вредителя Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev в растения за засаждане: арпаджик (Allium cepa L.) и доклад на генералния директор на Национална служба за растителна защита № 13-1313 от 14.03.2009 г.,Н А Р Е Ж Д А М

І. Ограничавам вноса на растения, предназначени за засаждане и на семена по Приложение № 5 към чл. 12 от Наредба № 1, през сухопътните гранични контролно-пропускателни пунктове на държавната граница на Република България с Република Турция, като същият следва да се осъществява само през ГКПП Капитан Андреево и ГКПП ж.п. гара Свиленград.


ІІ. Заповедта влиза в сила от деня на издаването й.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Национална служба за растителна защита.
Настоящата заповед може да бъде оспорена в едномесечен срок от съобщението за издаването й пред Върховния Административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс.
Заповедта да се публикува в интернет страниците на Министерство на земеделието и храните, Националната служба за растителна защита и в един централен ежедневник.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

МИНИСТЪР:
ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ
Каталог: nsrz -> files -> misc
files -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
files -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
files -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
misc -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
files -> Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут готов продукт
files -> Генерален директор на нсрз списък на продуктите за растителна защита разрешени в Република България в периода между
files -> Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут
misc -> Закон за 2008 ще помогнат на Съединените Американски Щати да подкрепят други страни, както и нашите щати, в техните усилия да опазят растителните си ресурси


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница