Работа с програмата за изчисляване на баланса на азота и фосфора на ниво фермаДата15.07.2017
Размер34 Kb.
#25803
Работа с програмата за изчисляване на баланса на азота и фосфора на ниво ферма
Програмата представлява Microsoft Excel файл съдържащ 5 листа. При стартиране на файла се показва прозорец с предупреждение, че файла съдържа макроси. Макросите трябва да се разрешат иначе програмата няма да работи. При проблеми по време на работата с програмата задавайте въпроси на balancenp@mail.bg или към колегите от НССЗ. Робота с програмата в средата на Windows Vista и маже би Windows 7 създава проблеми при изписването на бутоните и падащите менюта. Работим по подобрена версия.
В първата страница се вкарват данните за площите на различните култури в хектари. Общата площ е нужна при изчисленията за да се знае количеството на постъпващия азот с валежите. Площите на бобовите култури са важни за да бъде отчетен прихода на азот с азотфиксацията.

Във втората страница се въвеждат данни в килограми за постъпилите торове и храни и продадената продукция. За въвеждане на данните се използват бутони и падащи менюта, в които се избира необходимия тор или фураж.

В третата страницата е заложена цялата информация необходима за изчисленията. Не се препоръчва промяната и.В четвъртата страница се получават резултатите от изчисленията по различните пера на баланса. В нея може да се добавя информация за реални съдържания на азот и фосфор получени от химични анализи на собствена продукция и реалните цени на закупени торове, фуражи и животни и реализираната продукция.


В петата страница на програмата се получават крайните резултати за баланса на азота и фосфора и финансовите резултати.


Правила за използване на резултатите получени със софтуера за баланс на хранителните вещества на ниво ферма от съветващата система в земеделието и заинтересуваните фермери
Растениевъдна ферма:

Възвращаемост на хранителните елементи - между 50 и 75%?  • Да: Добре

  • Не: възвращаемост > 75%?

Да:  Индикация за загуба на почвено плодородие и възможно намаляване на добивите в бъдеще

 Наторяване според рекомендациите, например като заораване на оборски тор, утайки, зелено торене и т.н.

Сеитбообращение с бобови, култури с дълбоко развита коренова система, междинни култури и др.

При отрицателен N или Р излишък  има нужда от едно по-балансирано торене (ако е възможно въз основа на агрохимичен анализ на почвени проби)Не: възвращаемост <50%

 Индикация за загуби на хранителни елементи или оставането им в почвата след прибиране на реколтата

Торене съгласно получени рекомендации?

Да: •торене съобразено с климатичните особености и почвената реакция - рН

•Намаляване размера на полетата.

•Торене повече от един път ако е възможно?

•СеитбообращениеНе: •Вземете почвени проби и прилагайте получената рекомендация

•ниско рН - варуване

•ниско съдържание на органичен въглерод - използването на оборски тор, органични продукти с лесно разградим въглероден състав и др.

•ниско съдържание на Р и К – торене съгласно рекомендациите


Смесени ферми:

Възвращаемост на хранителните елементи между 25 и 50%?  • Да: Добре

  • Не: възвращаемост > 50%?

Да:  Индикация за загуба на почвено плодородие и възможно намаляване на добивите в бъдеще.

 наторяване според рекомендациите, например като заораване на оборски тор, утайки, зелено торене и т.н.

 Сеитбообращение с бобови, култури с дълбоко развита коренова система, междинни култури и др.

При отрицателен N или Р излишък  има нужда от едно по-балансирано торене (ако е възможно въз основа на агрохимичен анализ на почвени проби)Не: възвращаемост <25%

 Индикация за загуби на хранителни елементи или оставането им в почвата след прибиране на реколтата

Торене съгласно дадени рекомендации?

Да: •торене съобразено с климатичните особености и почвената реакция - рН

•Намаляване размера на полетата.

•Торене повече от един път ако е възможно?

•Сеитбообращение

•Следете за съхранението и внасянето на оборския тор: да се изследва съдържанието на хранителни елементи преди внасяне

Не: •Вземете почвени проби и прилагайте получената рекомендация

ниско рН - варуване

•ниско съдържание на органичен въглерод - използването на оборски тор, органични продукти с лесно разградим въглероден състав и др.

•ниско съдържание на Р и К – торене съгласно рекомендациите
Животновъдни ферми:
Няма ограничения, но трябва да се получава по-висок коефициент на използване на хранителни елементи.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница