Радка петрова божинова влияние на продължителното торене върху хранителния режим на почвата, добива и качеството на ориенталски тютюнстраница4/11
Дата09.01.2018
Размер1.52 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Най-нестабилни са добивите от обща и по органи биомаса при вариантите без азотно торене. Торенето и в частност азотното допринася за стабилизирането й. Включването на фосфора на азотен фон повишава макар и по-слабо този ефект и то главно по отношение на листата и съцветията. Ефектът от калия на азотен фон е слаб. Най-слабо варира от метеорологичните условия добивът от листата (VC - 34,9-64,8%), следван от стъблата (VC - 64,9-95,9%) и съцветията (VC - 88,6-173,2%).


V. 3. 3. Стопански добив

В резултат на създадените от системното торене различия в хранителния режим на почвата настъпват изменения и в продуктивността на тютюна. Добивът от неторената контрола и през трите години на изпитване е нисък, поради което сравнителният ефект от торенето е висок (табл. 9). Добивите нарастват линейно с повишението на азотната торова норма и не достигат предел в експерименталните граници през нито една от годините. При торене с 2,5; 5 и 10 kg N/dka увеличаването на добива спрямо контролата е съответно с 44,0; 66,4 и 77,8%. Зависимостта през 2006 г. между азотната торова норма и стопанския добив се изразява с уравнението:

у добив =58,7+3,691х; R=0,901; R2=0,811

Таблица 9. Стопански добив, kg/dkaНиво на торене

Реколтна година

Добив сух тютюн

Долен

пояс

Среден

пояс

Горен

пояс

Общ

добив

Превишение над контролата, %

N0P0K0

2004

8,6*

18,0*

12,5*

39,2*

-

2005

26,7*

68,3*

39,7*

134,7*

-

2006

15,9*

22,9*

12,1*

50,9*

-17,1

36,4

21,5

74,9

-

N2.5

2004

17,6+++

49,8+++

42,5+++

109,9+++

180,4

2005

30,0n.s.

89,5n.s.

58,8+

178,3+

32,4

2006

14,4n.s.

33,6+++

25,3+++

73,3++

44,020,7

57,6

42,2

120,5

60,9

N5

2004

19,4+++

64,2+++

53,9+++

137,4+++

250,5

2005

32,3n.s.

91,1+

73,9+++

197,2++

46,4

2006

13,5n.s.

40,2+++

31,0+++

84,7+++

66,421,7

65,2

52,9

139,8

86,6

N10

2006

13,2n.s.

43,6+++

33,7+++

90,5+++

77,8

N5P7.5

2004

24,3+++

67,3+++

54,0+++

145,6+++

271,4

2005

34,5n.s.

103,5++

73,5+++

211,5+++

57,0

2006

15,2n.s.

45,6+++

33,0+++

93,8+++

84,324,7

72,1

53,5

150,3

100,7

N5K7.5

2004

20,3+++

63,7+++

56,4+++

140,6+++

258,7

2005

30,6n.s.

90,8+

73,7+++

195,2++

44,9

2006

12,9-

37,5+++

29,7+++

80,1+++

57,421,4

64,0

53,3

138,6

85,0

N5P7.5K7.5

2004

25,1+++

82,7+++

45,1+++

152,8+++

289,8

2005

39,0++

116,3+++

84,3+++

239,6+++

77,9

2006

14,5n.s.

46,5+++

37,2+++

98,2+++

92,926,2

86,8

50,5

163,5

118,3

P7.5K7.5

2004

13,4++

27,7++

16,0n.s.

57,1++

45,7

2005

36,3+

74,8n.s.

40,0n.s.

151,1n.s.

12,2

2006

16,7n.s.

31,1++

14,9n.s.

62,7n.s.

23,222,1

44,5

23,6

90,3

20,6

N5P7.5K7.5+ об. тор

2004

20,9+++

83,5+++

58,7+++

163,0+++

315,8

2005

41,0++

132,0+++

103,5+++

276,5+++

105,3

2006

20,9+++

74,1+++

61,0+++

156,0+++

206,527,6

96,5

74,4

198,5

165,0

*-добив от контролата; (n.s.) разликите са несъществени; (+) добивът е по-висок от контролата при Р5%; (-) добивът е по-нисък от контролата при Р5%; (++) добивът е по-висок при Р1%; (--) добивът е по-нисък при Р1%; (+++) добивът е по-висок при Р0,1%; (---) добивът е по-нисък при Р0,1%
Графичното представяне на зависимостите на добива и качеството от азотната норма (2006 г.) дава възможност за определяне на оптимално ниво на азотно торене (около 4,5 kg/dka), чрез което се постига баланс между величината на добива и % І класа сух тютюн (фиг. 4).
Ф
игура 4. Оптимална азотна норма в зависимост от добива и качеството на сухия тютюн

Зависимостите на добива и качеството на тютюна от съдържанието на хлорофил в технически зрелите листа се изразяват с уравнения от първа степен:

у добив =32,702+0,229х; R=0,698; R2=0,478

у % І класа=32,280-0,063х; R=0,837; R2=0,701

Зависимостите на добива и качеството на тютюна от съдържанието на азот в технически зрелите листа (2006 г.) се изразяват с уравненията:

у добив =-16,224+58,771х; R=0,667; R2=0,445

у % І класа=42,615-14,334х; R=0,715; R2=0,511

Пресечените точки при графичното представяне на зависимостите показват оптималното за добива и качеството съдържание на хлорофил и азот в технически зрелите листа (фиг. 5 и 6). Най-висок добив при добро качество на сухия тютюн се получава при съдържание в зрелите листа на около 300 Hydro-N-тестер единици хлорофил и 1,9-2,0% N.


Ф
игура 5. Оптимум на хлорофилното съдържание в технически зрелите листа
Ф
игура 6. Оптимум на азотно съдържание в технически зрелите листа
Фосфорното торене на азотен фон е с доказан макар и малък положителен ефект. Повишение на добивите от калиевото торене се наблюдава само на азотно-фосфорен фон.

Най-високи добиви през годините са получени при органоминералното торене.

Варирането на добива сух тютюн от торовите варианти е най-силно при горен беритбен пояс и е най-малко при долните листа (табл. 10).
Таблица 10. Вариране на стопанския добив (kg/dka) от торенето

Показатели

Долен пояс

Среден пояс

Горен пояс

Общ добив22,7

65,4

46,5

134,6

S

3,4

20,0

17,3

39,5

VC%

14,8

30,6

37,2

29,4


Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница