Радка петрова божинова влияние на продължителното торене върху хранителния режим на почвата, добива и качеството на ориенталски тютюнстраница8/11
Дата09.01.2018
Размер1.52 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

*- дни след разсаждане;

1-стъбла; 2-растящи листа; 3-технически зрели листа; -презрели листа от среден пояс; 4-презрели листа от долен пояс; 5-съцветия
Концентрацията на Са в листата на тютюна към края на вегетацията зависи от мястото им по стъблото. Най-богати на калций са долните презрели листа, в които съдържанието на елемента е нараснало слабо спрямо предходното отчитане (77 ден). Това поставя въпроса за преизползването на вегетативните резерви от калций. Запазването на висока концентрация във времето и много по-ниските стойности в по-горните етажи подсказват спиране на придвижването му по този механизъм.

Разпределението на калция по органи се изменя през отделните етапи на вегетацията и слабо се влияе от торенето. До началото на активния растеж на тютюна под 10% от извлеченото количество е в стъблото. С напредване на вегетацията делът на калция в стъблата се повишава, но в границите от 12 до 18% в зависимост от торенето.

Извличането на калция от единица площ за денонощие достига максимални стойности през периода 36-56 ден след разсаждането (110-461 g/dka/ден). Към края на вегетацията извличането се понижава силно. Интензитетът на извличането му нараства линейно от повишението на азотната торова норма. Най-ниски са стойностите при вариантите без торов азот, а най-високи при органо-минералното торене.

До узряването на листата от среден беритбен пояс тютюнът е усвоил 83-99% от извлечения за вегетацията калций. Торенето не влияе върху разпределението на извлечения калций по периоди.

Извлеченият с надземната биомаса калций варира в зависимост от торенето от 6 до 23 kg/dka. Големият диапазон на вариране е резултат на силното влияние на вида и величината на торенето върху биомасата. Извлеченото количество се повишава линейно от нарастването на азотната торова норма. Влиянието на торовия фосфор е положително, но слабо, а на калия - отрицателно. Най-много калций е извлечен при органо-минералното торене, а най-малко при фосфорно-калиевата комбинация и при контролата. Основната част от него се пада на листата - 5-20 kg/dka, а при стъблата и съцветията е малко. Количеството в 100 kg основна продукция е от 2,6 до 4,2 kg, а в прилежащата част - около 0,5 kg. Извлеченият със стопанския добив калций варира от торенето в границите от 2 до 6 kg/dka средно за трите години. Най-силно е влиянието на азотното торене, ефектът от фосфора е слаб, а от калия е отрицателен.

VІ. 5. Магнезий

Съдържанието на магнезия в стъблата е по-ниско от това в листата (табл. 20). Концентрацията на Mg в технически зрелите листа се променя слабо от беритбения пояс. Според McCants and Woltz (1967) растенията при Мg дефицит са с по-ниско съдържание на елемента в долните листа в сравнение с горните, докато при нормално снабдяване, най-висока е концентрацията на Mg в долните листа. В нашето изследване съдържанието му е най-високо в долните листа. Очевидно, добрата запасеност на почвата с Mg осигурява достатъчно пряко постъпване на магнезий в по-горните органи, което намалява нуждата от преизползване, на каквото този елемент подлежи.


Таблица 20. Магнезий в надземната биомаса (% Mg от сухото вещество), средно за 2004-2006 година

Ниво на

торене

35 ден*

56 ден

77 ден

98 ден

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

34

5

N0P0K0 – Ø

0,39

0,58

0,23

0,42

0,58

0,28

0,48

0,53

0,67

0,27

0,59

0,75

0,82

0,42

N2.5

0,25

0,41

0,18

0,37

0,42

0,14

0,36

0,39

0,52

0,14

0,48

0,51

0,64

0,24

N5

0,23

0,45

0,20

0,36

0,42

0,21

0,37

0,39

0,45

0,15

0,47

0,46

0,48

0,36

N5P7.5

0,33

0,63

0,22

0,40

0,61

0,25

0,49

0,57

0,74

0,25

0,63

0,76

0,90

0,41

N5K7.5

0,20

0,33

0,20

0,32

0,38

0,18

0,35

0,34

0,45

0,19

0,48

0,51

0,55

0,37

N5P7.5K7.5

0,18

0,34

0,14

0,29

0,35

0,14

0,40

0,32

0,43

0,19

0,54

0,49

0,55

0,43

P7.5K7.5

0,24

0,43

0,16

0,38

0,45

0,15

0,38

0,35

0,48

0,13

0,42

0,44

0,56

0,33

N5P7.5K7.5+ оборски тор

0,18

0,39

0,16

0,41

0,46

0,14

0,44

0,39

0,48

0,12

0,51

0,54

0,55

0,40

*- дни след разсаждане;

1-стъбла; 2-растящи листа; 3-технически зрели листа; -презрели листа от среден пояс; 4-презрели листа от долен пояс; 5-съцветия
Разпределението на магнезия по органи не се променя забележимо от вида и величината на торовете. В начало на активния растеж на тютюна (35 ден) стъблата съдържат до около 10% от извлеченото количество, след което делът на Mg в стъблата слабо се повишава и запазва сравнително стабилно ниво до края на вегетацията. При последното наблюдение 70-83% от усвоения елемент е в листата, 13-19% - в стъблата и 3-11% - в съцветията.

Дневната консумация на магнезий на декар се поддържа на високо равнище и при появата на съцветията. Интензитетът на извличане на Mg е висок при торените с азот растения. Добре очертано е положителното влияние на органо-минералната система, азотно-фосфорно торене и на тройната комбинация. Сравнително високо е извличането и при контролата и е свързано повече с високата концентрация в растителните тъкани, отколкото с растежа, който е слаб.

Извличането на магнезия е неравномерно по етапи на вегетацията. Най-малка част от него (10-15% от общото количество) се реализира през периода от разсаждане до началото на активния растеж на тютюна, когато натрупването на биомасата е най-малко. Извличането нараства през следващите периоди, в т.ч. и през последния. Вариантите на торене не влияят еднопосочно и отчетливо върху разпределението му по етапи.

Извлеченият към края на вегетацията с надземната биомаса магнезий (1-3,5 kg/dka) варира от торенето. Най-високи са стойностите при органо-минералната система, азотно-фосфорното и пълното минерално торене. Най-голямо е извличането от листата. При стъблата и съцветията е до около 0,5 kg/dka. За формиране на 100 kg основна продукция и съответната странична част се извлича от 0,55 до 0,96 kg Mg. Средно за трите години, извлеченото със стопанския добив количество е под 1 kg/dka.VІ. 6. Желязо

Съдържанието на желязо в тютюна е най-високо в листата, следвани от съцветията и е най-ниско в стъблата (табл. 21). Концентрацията на елемента в стъблата е максимална през началния период, след което намалява и се поддържа на сравнително еднакво равнище до края на вегетацията. Подобен е ходът и при растящите листа. Концентрацията на желязото се изменя значимо от възрастта на листата. Тя е по-висока в презрелите листа, понижава се в технически зрелите и е най-ниска в растящите. При повечето варианти технически зрелите листа от долния беритбен пояс се отличават с по-високи концентрации на желязо в сравнение с тези от среден и горен пояс.


Таблица 21. Желязо в надземната биомаса (mg/kg), средно за 2004-2006 година

Ниво на

торене

35 ден*

56 ден

77 ден

98 ден

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

3

4a

4

5

N0P0K0 – Ø

157

257

73

181

216

81

219

300

569

73

157

212

922

119

N2.5

174

337

71

153

201

62

134

227

548

44

159

168

896

134

N5

137

265

64

121

199

53

135

169

494

56

142

192

789

128

N5P7.5

85

197

81

116

194

65

151

163

406

44

128

159

619

104

N5K7.5

129

257

69

128

213

48

135

189

382

44

134

140

550

137

N5P7.5K7,5

156

377

64

120

231

46

139

135

526

46

166

182

821

151

P7.5K7.5

86

234

70

179

228

49

160

182

667

48

202

195

1107

64

N5P7.5K7.5+ оборски тор

89

180

73

121

162

38

103

114

470

48

113

118

778

100

Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница