Район „Централен” е сертифициран по iso 9001: 2008 г о д и ш е н о т ч е т за третата година от мандата на управление на кмета на район „централен”Дата27.09.2018
Размер166 Kb.
#83707
ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН ЦЕНТРАЛЕН

Пловдив, 4000, ул. Хр.Г.Данов” №39 тел: (032) 658 211, факс: (032) 626 204www.plovdivcentral.org; e-mail: centralplovdiv@abv.bg

Район „Централен” е сертифициран по ISO 9001:2008

Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т


ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА

ОТ МАНДАТА НА УПРАВЛЕНИЕ

НА КМЕТА НА РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН”

РАЙНА ПЕТРОВА

Декември

2010 г.
Уважаеми пловдивчани,

За трета година се обръщам към вас, като коректив и конструктивен партньор на целия управленски екип на район „Централен”, за да ви представя това, което с екипа ми успяхме да реализираме през настоящата година и това, което все още предстои да бъде свършено.

И през тази година в управлението на района бяхме изцяло ръководени от това да направим район „Централен” още по-привлекателно място за живеене и работа. Затова обърнахме внимание на инфраструктурата и благоустройството, екологията и зелената система, разбира се на социалните дейности и културните инициативи, както и на прозрачното, отговорно и компетентно обслужване на гражданите и бизнеса в администрацията.

Безспорно без вашата подкрепа, разбиране и сътрудничество нямаше да постигнем днешните резултати, но разбира се има какво да се желае, затова съм уверена, че отново заедно ще успем да намерим баланса, съзидателността и рационалността в бъдещата ни политика. Само така район „Централен” ще бъде едно от най-предпочитаните места в града.

Представям на вниманието ви това, което реализирахме през третата година от управленския мандат в район „Централен”.
Райна Петрова

Кмет на район „Централен”
І. Пътна инфраструктура, благоустройство и зелена система

1. Улична мрежа

Едно от най-големите предизвикателства за районната администрация е това да поддържаме пътната инфраструктура винаги в добро състояние, защото добре осъзнаваме, че това е една от основните предпоставки за увеличаване на инвестициионната и икономическата активност в района. В тази връзка, през цялата година се извършват ремонтни дейности в различни участъци, изразяващи се в цялостна подмяна на настилката, а в някои участъци цялостна реконструкция с подмяна на основата.

През настоящата трета година от управлението на район „Централен” се извърши ремонт и подобряване на уличната мрежа на няколко етапа.

Извършен ремонт на тротоарната настилка в следните участъци: 1. бул.”Руски” №17-19 – 96.18 кв.м.

 2. Спирка за МГТ на бул.”Васил Априлов” – 251.62 кв.м.

 3. бул.”Васил Априлов” – 62.77 кв.м. пътни ивици

 4. ул.”Кракра” №1-7 – 90.30 кв.м.

 5. ул.”Антим I” №35 – 50.85 кв.м.

 6. ул.”Иларион Макариопослки” – 6.20 кв.м.

 7. ул.”Софроний Врачански” №20 – 3.00 кв.м.

 8. ул.”Авксентий Велешки” – 2.68 кв.м.

 9. бул.”Васил Априлов” – 40.00 кв.м. бетонова настилка

 10. ул.”Александър Екзарх” №5 – 23.52 кв.м.

 11. ул.”Екзарх Йосиф” – 7 кв.м.

 12. ул.”Трапезица” и ул.”Петко Д. Петков” – 31.89 кв.м.

 13. ул.”Софроний Врачански” – 14.49 кв.м.

 14. ул.”Граф Игнатиев” – 15.60 кв.м.


ОБЩО: Ремонтирана тротоарна настилка 696.10 кв.м. на стойност 30 635.11 лв.

Ремонти са извършени и на много булеварди и улици на територията на район „Ценрален”, които могат да бъдат разграничени в няколко етапа, включващи следните обекти:Първи етап – 30.06.2010 г.:

 1. бул.”Христо Ботев” – 62.42 кв.м. асфалт

 2. ул.”Добри Войников” – 86.49 кв.м. асфалт

 3. ул.”Мали Богдан” – 18.10. кв.м. асфалт

 4. ул.”Марин Дринов” – 8.22 кв.м. асфалт

 5. бул.”Свобода” №39 – 42.74 кв.м. асфалт

 6. ул.”Войнишка слава” – 35.06 кв.м. асфалт

 7. бул.”Източен” №131,133 – 80.57 кв.м. асфалт

 8. ул.”Петко Р. Славейков” №9-11 – 6.00 кв.м. паваж

 9. ул.”Петко Д. Петков” – 14.25 кв.м. паваж

 10. ул.”Волга” №4-8 – 14 кв.м. паваж

 11. бул.”Васил Априлов” – 58.5 кв.м. паваж

ОБЩО: Направени са 333.60 кв.м. асфалтови кръпки, 86.75 кв.м. паваж и 6.00 кв.м. калдаръм на стойност 15 886.20 лв.

Втори етап – 30.07.2010 г.:

 1. бул.”Пещерско шосе” – 12.4 кв.м. паваж

 2. ул.”Богомил” – 1 кв.м. паваж

 3. ул.”Преслав” – 30.5 кв.м. паваж

 4. бул.”Васил Априлов” – 21.61 кв.м. паваж

 5. ул.”Бетовен” и ул.”Опълченска” – 5.25 кв.м. паваж

 6. ул.”Любен Каравелов” – 120 кв.м. – паваж

 7. бул.”Марица – юг” – 27.4 кв.м. асфалт

 8. ул.”Детелин войвода” – 3 кв.м. асфалт

 9. ул.”Ген. Столетов” – 31.8 кв.м. асфалт

 10. ул.”Загоре” – 48.33 кв.м. асфалт

 11. ул.”Добрич” – 55.9 кв.м. асфалт

 12. ул.”Съгласие” – 60.97 кв.м. асфалт

ОБЩО: Направени са 227.40 кв.м. асфалтови кръпки и 190.76 кв.м. паваж на стойност 15 663.19 лв.

Трети етап – 31.08.2010 г.

 1. ул.”Цар Асен” – 4 кв.м. паваж

 2. локално платно север бул.”Христо Ботев” – 37 кв.м. паваж

 3. ул.”Захари Стоянов” – 4 кв.м. паваж

 4. ул.”Цоко Каблешков” – 2 кв.м. паваж

 5. ул.”Тодор Икономов” – 49.5 кв.м. асфалт

 6. бул.”Пещерско шосе” – 42.06 кв.м. асфалт

 7. ул.”Леденика” – 66.50 кв.м. асфалт

 8. бул.”Шести септември” – 34.42 кв.м. асфалт

 9. ул.”Захари Стоянов” – 23.97 кв.м. асфалт

 10. бул.”Руски” - 27.03 кв.м. асфалт

 11. ул.”Георги Мамарчев” и ул.”Лъджене” – 33.59 кв.м. асфалт

 12. ул.”Киев” – 17.13 кв.м. асфалт

 13. ул.”Гладстон” – 1 кв.м. асфалт

 14. моста на ВИХВП – 0.9 кв. м. асфалт

 15. бул.”Източен” – 12.4 кв. м. асфалт

 16. ул.”Граф Игнатиев” – 3.9 кв.м. асфалт

ОБЩО: Направени са 312.40 кв.м. асфалтови кръпки и 47 кв.м. паваж на стойност 16 435.69 лв.
Четвърти етап – 30.09.2010 г.

 1. ул. „Тодор Бурмов” – 550 кв.м. преасфалтиране в участъка от ул.”Лозенград” до ул.”Славянска”

 2. бул.”Руски” – 41.85 кв.м. асфалт

 3. бул.”Шести септември” -17.25 кв.м. асфалт

 4. ул.”Иван Андонов” – 24.4 кв.м. асфалт

 5. ул.”Волга” – 40.14 кв.м. асфалт

 6. бул.”Копривщица” - 27.45 кв.м. асфалт

 7. ул.”Александър Екзарх” – 44 кв.м. асфалт

 8. ул.”Ген. Данаил Николаев” – 14 кв.м. асфалт

 9. ул.”Петко Д. Петков” – 3.4 кв.м. паваж

 10. ул.”Богомил” – 1.44 кв.м. паваж

 11. ул.”Антим I” – 1 кв.м. паваж

 12. ул.”Съборна” – 15.96 кв. м. паваж

 13. ул.”Св. св. Кирил и Методий” – 6 кв.м. паваж

ОБЩО: Направени са 550 кв.м. преасфалтиране, 201.14 кв.м. асфалтови кръпки и 27.80 кв.м. паваж на стойност 32 941.79 лв.
Пети етап – 14.10.2010 г.

 1. ул.”Велбъжд” – 415 кв.м. преасфалтиране в участъка от ул.”Тулча” до тупик

 2. ул.”Леонардо Да Винчи” – 8.4 кв.м. паваж

 3. бул.”Васил Априлов” – 6 кв.м. паваж

 4. ул.”Авксентий Велешки” – 6 кв.м. паваж

 5. ул.”Патриарх Евтимий” -6 кв.м. паваж

 6. бул.”Христо Ботев” – локално платно – 3 кв.м. паваж

 7. ул.”Славянска” – 15.4 кв.м. асфалт

 8. ул.”Лозенград” – 12 кв.м. асфалт

 9. кръстивище Централна гара – 12 кв.м. асфалт

 10. ул.”Патриарх Евтимий” – 25.21 кв.м. асфалт

ОБЩО: Направени са 415 кв.м. преасфалтиране, 64.61 кв.м. асфалтови кръпки и 29.40 кв.м. паваж на стойност 20 180.29 лв.
Шести етап – 16.11.2010 г.

 1. бул.”Руски” – 18.49 кв.м. асфалт

 2. ул.”Христо Г. Данов” – 9.8 кв.м. асфалт

 3. бул.”Цар Борис III Обединител” – 26.63 кв.м. асфалт

ОБЩО: Направени са 54.92 кв.м. асфалтови кръпки на стойност 2 921.95 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 104 000 лв.


През настоящата година на ул.”Иларион Макариополски” бяха монтирани 44 бр. антипаркинг колчета, а на ул. „Ген Данаил Николаев” – 6 бр., като общата стойност на инвестицията е в размер на 1959.60 лв.
Във връзка с подобряване на местата за паркиране на територията на района, бяха благоустроени междублоковите пространства на ул. „Киев” № 22, 24, 26, 28 и ул. Стадион” № 2, 4, 6 и обособени в паркоместа.

2. Чистота и зелена система

Грижата за зелените площи заема съществена част в политиката на района, защото е важно всички ние като граждани да разберем, че от нашето съзнание и отговорност зависи това дали ще ни харесва мястото, в което живеем и какво правим за да го превърнем в по-красиво и приятно за всекидневието си.

Кратка справка показва направеното на територията на район „Централен” в областта на екологията, подържането и опазването на зелената система, през настоящата година:


 1. Зелени зони, паркове, междублокови пространства. Проведени залесителни мероприятия

  • Участие на служитилите от район “Цетрален”в кампания “За един по- чист и зелен Пловдив”

  • Проведена дезакаризация – 422 дка.

  • Извършена канална дератизация на 3900 бр. дъждоприемни шахти

2. Инициатива свързана с чистотата в района и поддържането на околната среда.

Разстановани 140 бр. нови циментови с метални вложки кошчета за смет .

През настоящата година след подаден сигнал от граждани извършихме и почистване на барелефът от южната страна на тунела, изобразяващ Тракия и Хеброс. Барелефът е дело на покойния Димитър Павлов - Точката.

3.Озеленяване, възстановяване и изграждане на зелената система на територията на район “Централен”


  • Оформяне на корони - 2050 бр.

  • Засадени дъвета – 45 бр. през пролетта на 2010 г., в момента започва есенна залесителна кампания

  • Засадени храсти -12 000 бр през пролетта на 2010 г.

  • Зацветени площи - 6 дка.

  • Затревени площи -18 дка.

Монтирани са 60 бр. нови градински пейки

В момента се разстановат 200 бр. нови циментови кошчета в паркове и на детски площадки, които бяха монтирани в първата деседневка на месец декември.

През настоящата година в район „Централен” бяха изградени 99 бр. джобове за контейнери за смет, на обща стойност 20 675.72 лв.

Администрацията на район „Централен” има постоянен ангажимент към поддържането на чистотата и зелената система в района. При всеки подаден сигнал от гражданите се предприемат последващи действия за решаване на поставените проблеми в тази сфера.


ІІ. Образование и социална инфраструктура

Осигураването на рентабилна образователна, социална и здравна инфраструктура е един от основните приоритети на районната администрация. В тази връзка през настоящата година са извършени ремонтни работи, реконструкция, обновяване и подобряване на образователните институции – детски градини и училища в района, в посока внедряване на мерки за енергийна ефективност, подобряване на материално-техническата база и др.Детски градини

На територията на район „Централен” има 14 детски градини. В три от тях функционират плувни басейни, а в две - в момента се изграждат нови площадки за игра. От тази есен ЦДГ „Люляк” прие две нови групи деца в обновения си филиал на ул. „Теодоси Търновски” №7.

В „Централен” има четири детски ясли с 17 яслени групи и една група в ОДЗ “Зора”. В Детска ясла № 17 – “Детски смях” за удобство на родителите има една нощуваща яслена група., а в Детска ясла №18 - “Вълшебно детство” функционира специализирана яслена група за деца със заболявания на дихателната система. През настоящата година са извършени текущи ремонти в четирите детски ясли и Детска кухня № 2 – “Детски рай”.

От месец април отвори врати новата детска кухня “Щастливо детство” на ул. „Богомил” 21, която услуга към момента се ползва от 270 деца. За повишаване безопасността на децата в две от яслите са монтирани и работят системи за видеонаблюдение, а в четирите ясли и в детска кухня “Щастливо детство” се охраняват със СОТ.Училища

На територията на район “ Централен “ се намират 16 общински училища, като от тях основните училища са 10, средните и общообразователни училища 5, една профилирана гимназия и 8 професионални училища.

През настоящата година беше изготвен и представен проект за цялостен ремонт „Надстройка 3-ти етаж, пристройка и физкултурен салон" на сградата на ОУ "Душо Хаджидеков”, като възложител е кмета на район „Централен”. Идейният проект предвижда изграждането на 14 класни стаи и на физкултурен салон върху 240 кв. м  и с 6 м височина. От първия до последния етаж на училището се предвижда да има асансьор за ученици с увреждания, нов стоматологичен и медицински кабинет, голям кабинет по информационни технологии, който ще може да се използва като конферентна зала, дори и стая за отдих за учителите. През тази година ОУ „Екзарх Антим І” беше газифицирано. В района това е първото училище, което премина на газ. Освен, че е по-екологично, новото отопление води до сериозни икономии в училищния бюджет 
Социални дейности

Социалната политика на район „Централен”, Община Пловдив, е съставна част от цялостната управленска политика на района. Тя е насочена както към защита на обществения интерес на различните социални групи и хора в неравностойно положение, така и към търсенето на баланс и относително равновесие между тях, за да се съхранят обществените отношения и се постигне интегриране на различните общности.

На територията на район „Централен” функционират два диетични стола, а в социалните трапезарии през настоящия зимен сезон 2010/2011 г. ще се хранят 400 социално слаби граждани.

Социалните инициативи могат да бъдат групирани по следния начин: 1. Раздаване на хранителни пакети на социално слаби граждани по повод различни християнски празници – Коледа, Великден, Димитровден. Основната цел на инициативата е да се подпомогне и да се направи ежедневието на нуждаещите се по-добро.

 2. Благотворителни обеди и инициативи за хората от третата възраст по различни поводи за пенсионерите от Централен клуб на пенсионера - Пловдив и ветераните от войната.

 3. Благотворителен концерт под патронажа на кмета на район „Централен”, Райна Петрова за подпомагане ремонта и осъвременяването на Концертна зала в Пловдив.

 4. Благотворителна инициатива, по набирането на средства за подпомагане на дете болно от ДЦП - /Детска церебрална парализа/. По повод Международният ден на детето – 1 юни, служителите от администрацията на район „Централен” се организираха в за подпомагането на малкия Николай Георгиев страдащ от ДЦП. Кметът на района и всеки служител от районнатаадминистрация направиха дарение от личния си бюджет за детето, а събраната сума беше дадена на майката на Николай.

 5. Районната администрация осигури екскурзия за 20 деца от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа - ДДЛРГ "Олга Скобелева", ДДЛРГ "Рада Киркович" и ДДЛРГ "Мария Луиза" с наложени възпитателни мерки по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Екскурзията беше наградата на районната администрация за постигната положителна промяна в поведението на децата. Пътуването беше с образователна, възпитателна и опознавателна цел и включваше маршрут Пловдив-Хисар- Старосел-Пловдив.

 6. Осигуряване на стипендия за млад музикален талант от кмета на район „Централен”, участник в Международната лятна академия в Широка лъка.

 7. Участие на кмета на района в кампания за борба с рака на гърдата. В продължение на една седмица - от 11-ти до 18-ти октомври, в Центъра за женско здраве в ДКЦ-2 се проведе кампания за безплатен преглед на жени, във връзка с ранното диагностициране и лечение на рака на гърдата.

 8. Кметът на район „Централен”, Райна Петрова, бе удостоена с почетна грамота от Националния съвет на БЧК за активна дейност и изключителен принос към БЧК. Поводът за връчването на отличието е 8 май - Световния ден на Чревения кръст и Червения полумесец.


ІІІ. Качество на обслужване в районната администрация

Политиката на управление на район „Централен” е дългосрочно ориентирана в посока укрепване и модернизиране на администрацията, утвърждаване престижа и авторитета на инситуцията, повишаване ефективността на обслужване, като и прозрачност в работата и компетентно обслужване на гражданите и бизнеса.

За да бъде адекватна на очакванията на своите клиенти, гражданите и бизнеса, районната администрация въведе Система за Експресно Мнение за Качеството на Обслужване(СЕМКО). Поставеното пред деловодството на район „Централен” устройство СЕМКО отчита и измерва мнението на гражданите за административното обслужване в реално време, а резултатите от това как гражданите оценяват качеството на обслужване в районната администрация може да се види отразено веднага на уеб сайта на район „Централен”. Мнението на гражданите и бизнеса е от изключителна важност за районната администрация затова се провежда и анкетно допитване. Всеки клиент на администрацията ако желае може да попълни анкетнат карта. Резултатите от анкетното допитване и от СЕМКО показват една препокриваща се много добра оценка от страна на гражданите и бизнеса за обслужването в районната администрация. Според тях качеството, ефективността и бързината на обслужване са на ниво. Разбира се винаги има какво да се желае и затова политиката в областта на административното обслужване е насочена към един постоянен процес на модернизация и ефективност.

През настоящата година в администрацията на район „Централен” започна да функционира гласов портал. Той е внедрен по проект "Общинските администрации - достъпни, прозрачни и компетентни", финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. По този проект район "Централен" е партньор на бенефициента на проекта район "Владислав Варненчик" - община Варна. Call центърът представлява автоматично телефонно обслужване и неговата основна цел е да предоставя информация за работата на администрацията на района, да улесни обслужването на гражданите и да пести време. По същия проект района се сдоби с голямо електронно табло, на което се изписва актуална информация за района, както и с интерактивен информационен портал, който предоставя възможности за избор на предлаганите от администрацията услуги или достъп до уеб сайта й.

Въведеният стандарт за качество на административното обслужване по ISO 9001:2008 е гарант, както за доброто обслужване, така и за непрекъснатия стремеж на администрацията да повишава качеството на предлаганите услуги.
В администрацията на район „Централен” се извършват голям брой услуги за гражданите и бизнеса. В деловодството на района през годината са постъпили общо 14,689 бр. заявления, изходящите са 13,780 бр., жалбите са 389 бр., като на 258 бр. от тях е отговорено. По проблеми свързани с етечния кодекс са постъпили 3 бр. заявления, на които е отговорено. По Закона за достъп до обществена информация са постъпили 30 броя, на които също е отговорено в срок.
В отдел ГРАО през настоящата година са извършени общо 23 851 броя, като най-много са издадените удостоверения за наследници – 6732 бр., заявления и удостоверения за постоянен адрес – 4820 бр., заявления и удостоверения за настоящ адрес – 3756 бр. и др.
За целия период на 2010 г. са образувани 21/двадесет и едно/ съдебни дела, по които страна е Район „Централен”.

Петнадесет от делата са от административен характер, като района е ответник. От последните дела окончателно приключили са 5/пет/ на брой, като с положителен резултат от тях са 4/четири/ - жалбите са отхвърлени като недопустими или съдът се е произнесъл с решения, с които жалбите са отхвърлени като неоснователни.

Приключили на първа инстанция към момента са други три административни дела. По тях резултатът след първата инстанция е бил положителен за административния орган.

По едно от административните дела, образувани в периода, а именно №495/2010г. на VIIIс. на Административен съд – Пловдив, бе отменена обжалваната заповед на Кмета на Район „Централен”, а при обжалването пред ВАС касационното дело беше прекратено предвид промяната на нормативната уредба, с която бе изключено обжалването на втора инстанция на подобен род актове /спиране на незаконно строителство/ на втора инстанция.

Окончателно приключили в докладвания период административни дела, образувани през 2009г., са 9 /девет/ на брой. По 8/осем/ от тях съдебните актове са положителни за административния орган, като обжалваните актове са оставени в сила. В това число попадат делата по обжалването на заповедите за премахването на преместваемите съоръжения на заведенията „Кастело”, „Арена” и ЕТ”Люсинда – Л.К.”, находящи се в близост до Джумая Джамия. По едно от делата, обжалвано пред ВАС, е отменен акта на Кмета на Район „Централен”.

Останалите 6 /шест/ дела, образувани в периода, са с граждански характер, като 4 от тях са заведени от района за събирането на дължими суми, а две от делата са образувани срещу района /по реда на КТ/. Към момента гражданските дела не са приключили с окончателни съдебни актове.

За периода са образувани от района 23 /двадесет и три/ производства за принудително събирането на дължими суми. В рамките на същите са процедирани общо задължения на стойност 152 608,39 лева – общи задължения, от които 132 691.79 лева – гланици, 10011.50 лева лихви /нарастващи суми/ и 7130.76 лева ДДС.

Приключили в края на периода, с издадени от съдилищата изпълнителни листове и образувани изпълнителни дела за събирането на сумите са общо задължения на стойност 115 163,3лева, от които 108874,10 лева – главници и 6289.24 ДДС и лихви – нарастващи суми.

За останалите суми за заведени съответните съдебни производства, които към момента са висящи.

Относно заведените съдебни производства за събирането на парични задължения през 2010г. горното прилагам подробна справка в табличен вид. През докладвания период няма наложени глоби на Кмета на Район „Централен”. В законовите срокове са представяни изисканите от съдилищата преписки, отговори и документи.Продължава тенденцията за намаляне броя на заведените дела, а именно: 2006г. – 142 дела, 2007г. – 99 дела, 2008г. – 53 дела, 2009г. – 26 дела, а за 2010г. – 21дела /до момента/.

За обществените поръчки в район „Централен”, през настоящата година подробно може да се запознаете в Приложение 1, на стр. 11 от отчета.
През настоящата година в администрацията на район „Централен” са издадени още 670 бр. скици / в т.ч., визи, ситуационен план/; стоителни разрешения – 210 бр. схеми по чл. 56 от ЗУТ - 212 бр.; разрешения за поставяне – 39 бр; удостоверения за въвеждане в експлоатация - преустройства – 85 бр.; удостоверения за въвеждане в експлоатация - нови сгради - 58 бр.; външно кабелно захранване - 40 бр.; общо разгледани проекти – 265 бр.; проекти разгледани на РЕСУТ – 134 бр. 10; преписки за изменение на ПУП и РУП - 8бр.; разрешение за ползване на тротоарно право - 45бр.; разрешение за разкопаване - 140бр.; удостоверение за степен на завършеност - 110бр.; заверени технически паспорти – 155 бр.; отговори на жалби - 209бр.; удостоверения за идентичност - 109бр.; заверка на протокол образец 3, от ЗУТ - 49бр.; служебно изработени проекти - 7бр.; регистрирани заявления за етажна собственост - 784бр. попълнени данъчни декларации - 998бр.
ІV. Инициативи
1.Музикален фестивал „Млади таланти”

За трета поредна година под патронажа на кмета на район „Централен” се организира музикалния фестивал за млади таланти. Участници във фестивала през тази година бяха Фолклорно танцов ансамбъл „Дилянка”, Вокалните групи „Бонболино”, „Орхидея”, Пеещите котенца”, групите „Респект”, „Нов музикален център” и "Summer Rain”, балет „Електра” и Клуб по спортни танци „Алекс”, както и народната изпълнителка Веска Янакиева. Специални гости на тазгодишното издание на фестивала бяха Мими Иванова и Развигор Попов.


2. Поезия и музикално инструментална вечер в Балабановата къща

Стихозбирката на младата поетеса Мариела Конова беше официално представена в Балабановата къща. Поетичната вечер, която се провежда по инициатива на кмета на района е част от мероприятията предвидени в културния календар за тази година. Друга инициатива също включена в културните събития на района беше музикално –инструменталната вечер отново проведена в Балабановата къща, в която участие взе Вокално-инстроментален състав „Пей сърце” при Централния клуб на пенсионера в Пловдив.


3. По повод 1 ноември – Деня на народните будители, кметът на „Централен”, подари книги на всички директори на учебни заведения в района. Във връзка с празника на будителите и по повод Международния ден на музикалното изкуство – 2 ноември, в зала „Съединение” на Регионален исторически музей – Пловдив, се организира музикална вечер посветена на великото изкуство на гениалният оперен певец Борис Христов. Инициативата, която е под надслов „Борис Христов – профил на един глас – арии, опери и песни от Верди, Русини и Мусоргски” е на Музикално общество „Борис Христов” и район „Централен”.
4.По повод международния ден на детето – 1 юни, район „Централен” организира конкурс за детска рисунка на тема „Един свят с повече усмивки”. Конкурсът беше насочен към децата от подготвителните групи от детските и учебните заведения и в него взеха участие много малки палавници, претворили своите фантазии и мечти в рисунките, които бяха изложени в сградата на администрацията на район „Централен”, през целия месец юни.
5. Във връзка с 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост район ,,Централен” обяви литературен конкурс за учениците от училищата, разположени на територията на район ,,Централен”. Победителите в конкурса бяха официално наградени от кмета на района.

6. Под патронажа на кмета на район „Централен”, Райна Петрова, се проведе заключителния концерт на организираните от Фондация „Огънят на Орфей” празнични дни на изкуствата ,,Пролет в Стария град – 2010”. Концертът /поп, рок, джаз/ премина при препълнена зала със специален гост австрийския посланик и представители от Германия.V. Стратегия за развитие на район „Централен” и нови проекти

Стратегията за развитие на район „Централен” е тясно съобразена с целите на политиката за устройство на територията и тази за регионалното развитие, залегнати в Общинския план за развитие на Пловдив за периода 2005-2013 г. и приетата Национална стратегия за регионално развитие на Република България в периода 2005- 2015, като задължително условие за динамично, устойчиво и балансирано развитие.

В тази връзка стратегията на район „Централен” очертава приоритетните посоки за развитие на района, които са насочени към развитие и модернизиране на инфраструктурата, подобряване привлекателността и качеството на живот в района, както и към укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса на управление. Тези приоритети определят и визията на района, т.е крайния желан резултат от услията, които се изразяват в това район „Централен” да бъде утвърден административен, образователен и туристически център, с богато културно-историческо наследство, конкурентоспособна икономика, устойчив разтеж, качествени здравни и социални услуги и развитие на културата и изкуството.

През следващата година в район „Централен” имаме очаквания за реализиране на няколко неща.

1.В областта на административния капацитет и административното обслужване район „Централен”, участва като партньор на Община Девня. Проектното предложение е по ОП „Административен капацитет”, процедура: 'Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация', приоритетна ос ІІ: 'Управление на човешките ресурси', бюджетна линия BG051РО002/2.1-04. Предстои разглеждането на проекта от оценителна комисия, която да разгледа подадените в срок проектни предложения и да предложи одобрените проекти за финансиране. При одобряване на проектното предложение ще се реализират дейности насочени към подобряване управлението на човешките ресурси в администрацията свързани с увеличаване на мотивацията и ефективността на служителите.

2. По фонд «Козлодуй» през следващата година район «Централен» може да получи близо 5,5 млн.евро за топлоизолация и ремонти на 10 заведения, сред които са СОУ “Св. Патриарх Евтимий”, ОУ “Георги Бенковски. Към момента се приключва с обследването на детските и учебни заведения, а през януари следващата година ще започне проектирането на сградите и до пролетта ще се кандидатства.


3. Източната порта си остава тема с продължение за район «Централен», необходими са 50 000 лв. за да се извърши проектиране, а след това да се кандидатсва с проект.
4. Художественно осветление на Стария град в съчетание с аудио-визуален спектакъл е инициатива, по която район „Централен” ще продължи да работи. Посоката е осигуряването на средства за изработване на технически проект за художественното осветление, за да може след това да се използват европейски програми за финансиране и цялостно реализиране на инициативата.
5.ЦДГ «Чучулига» също е един от приоритетите на района. Тъй като детската градина е построена на неподходящо място и непрекъснато пропада, е необходимо да се извърши реконструкция. В тази връзка е изпратена докладна до Община Пловдив, в която е описано състоянието на сградата. С 30 хил. лв. средства на районната администрация бе възложено пълно хидрогеоложко обследване на целия парцел и работен проект за дейностите, които трябва да се извършат, за да спре пропадането. Количествено-стойностните сметки са готови и те показват, че ще са необходими близо 600 хил. лева, за да се извършат строителни, ВиК реконструкции, благоустройство и паркоустройство на ЦДГ "Чучулига".
6. Обновяване на Дондуковата градина – Това е градината до Дома на младоженците. Проектът за обновяване на парка предвижда изграждането на голямо езеро с пеещи фонтани, повече зелени площи от колкото има сега, нова настилка, пейки, кошчета лапми, художествено осветление на дърветата и др. Обявеният от ЮНЕСКО за паметник на парковото строителство парк е цел, която ще бъде дългосрочно следвана и ще се търси финансиране по различни европейски програми.

Приложение 1
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА 2010 г.

Процедури, открити в края на 2009 г. със сключени договори през 2010 г.:
Доставка и монтаж на вътрешно обзавеждане, електрическа техника, кухненско оборудване, кухненско обзавеждане, необходими за детските заведения на територията на Район „Централен” – Община Пловдив в 4 обособени позиции” – открит конкурс по НВМОП - договор за доставка и монтаж на вътрешно обзавеждане – до 18633.88 лв. с ДДС, договор за доставка и монтаж на електрическа техника – до 22281.60 лв. с ДДС, договор за доставка и монтаж на кухненско оборудване – до 35880 лв. с ДДС, договор за доставка и монтаж на кухненско обзавеждане – до 25080 лв. с ДДС.

Авариен ремонт на кухненски блок в ОДЗ ”Буратино” на територията на Район „Централен” – Община Пловдив” – открит конкурс по НВМОП - до 22463,57 лв. с ДДС.

Доставка на перилни и почистващи препарати и материали, предназначени за нуждите на детските ясли, детските кухни и детските градини на територията на Район „Централен” – договор до 30 500.64 лв. с ДДС – чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП.

Извършване услуга за осъществяванена специализирани и специфични медицински услуги от СТМ съгласно изискванията на ЗЗБУТ и свързаните с него специфични разпоредби за обслужване на служителите от Район "Централен" - Община Пловдив – до 7450 лв. с ДДС – чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП.
Процедури, открити в края на 2009 г., но прекратени през 2010 г. предвид липса на средства.:
Изграждане на покрит басейн – пристройка към сградата на ОУ „Кочо Честименски” в УПИ І – училище, кв. 6 – нов, по плана на кв. „Младежки хълм” - гр. Пловдив – част „Конструкции” - етап І - груб строеж до кота 0,00, включително дъно, стени и плоча около басейна”.

до 235710 лв.Процедури, открити през 2010 г., приключили със сключване на договори през 2010 г.:

1. Благоустрояване на междублокови пространства - ул. „Стадион” №2,4,6, кв. „Университетски” – до 19095.15 лв. с ДДС и благоустрояване на междублоково пространство на запад от жилищен блок на ул. „Киев” №№22-26 – до 35383,94 лв. с ДДС.; Ремонт на асфалтова настилка, паважна настилка, калдаръм и настилка от пътни ивици –до 104 000 лв. с ДДС – процедура по чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП.
2. Ремонт на стара тротоарна настилка –до 30 000лв. с ДДС, изграждане на джобове за прибиране на съдове за смет тип „Бобър” - до 22 494,12 лв. с ДДС, доставка и монтаж на антипаркинг стълбчета – до 2 000 лв. с ДДС – процедура по чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП.
3. Текущи ремонти в единадесет детски градини, четири детски ясли, две млечни кухни, двадесет и осем здравни кабинета и Административната сграда на Район „Централен” на територията на Район „Централен” – Община Пловдив – договор до 195993,07 лв с ДДС – открит конкурс по НВМОП.
4. Изготвяне на проектна документация за: конструктивно укрепване и повишаване сигурността на сградата на ЦДГ „Чучулига”, за благоустрояване и паркоустройство на двора и за разполагане на детски съоръжения” – договор до 29530 лв. с ДДС – процедура по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП.
5. Демонтаж на съществуващи котли, доставка и монтаж на нови чугунени или стоманени водогрейни котли в ЦДГ „Малкия принц – договор до 44982.00 лв. с ДДС- процедура по чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП.
6. Обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийна ефективност на сгради – публична общинска собственост – детски и учебни заведения в Район „Централен” - Община Пловдив – 59368. 00 лв. с ДДС – процедура по чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП.
7. Авариен ремонт на котел в ОДЗ „Зора” – до 2 475 лв. с ДДС – процедура по чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП.
8. Извършване на услуга за ремонт на електрически уреди, съоръжения и инсталации до 1000 волта в четири детски ясли, една детска млечна кухня и четиринадесет детски градини на територията на Район „Централен” – до 22 800 лв. с ДДС – процедура по чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП.
9. Изготвяне на паспорти и първично техническо освидетелстване на съществуващите водогрейни котли в ЦДГ „Радост” и ОДЗ „Зора” – до 900 лв. с ДДС – чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП.
10. Абонаментно обслужване на газова инсталация и газово оборудване в котелни помещения на ЦДГ „Радост и ОДЗ „Зора” – до 2880. 00 лв. с ДДС – чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП.
11. Осъществяване на първоначален технически преглед, регистрация, технически надзор – до 5040 лв. с ДДС и сервизно обслужване на съоръжения с повишена опасност /СПО/ до 19 920.00 лв. с ДДС в 7 детски градини, 1 детска ясла и административната сграда на Район „Централен” съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите – процедура по чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП.
12. „Доставка на пакетирани хранителни продукти, предназначени за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Район „Централен” – Община Пловдив” – открит конкурс по НВМОП– договор до 125 558. 00 лв. с ДДС
13. „Доставка на месо, месни хранителни продукти, млечни хранителни продукти, хляб и закуски, предназначени за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Район „Централен” – Община Пловдив” в три обособени позиции – открита процедура по ЗОП – договор за доставка на месо и : месни хранителни продукти до 367 268.00 лв. с ДДС; договор за доставка на млечни хранителни продукти – до 160 271.00 лв. с ДДС; договор за доставка на хляб и закуски – до 53 000 лв. с ДДС.
14. „Доставка на мляко, яйца, плодови и зеленчукови консерви, плодове и зеленчуци, предназначени за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Район „Централен” – Община Пловдив в пет обособени позиции – открита процедура п ЗОП – договор за доставка на яйца – до 38000 лв. с ДДС, договор за доставка на плодови и зеленчукови консерви – до 114 500 лв. с ДДС, договор за доставка на плодове – до 156 000 лв. с ДДС, договор за доставка на зеленчуци – до 106 000 лв. с ДДС.
15. Доставка на мляко, предназначено за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на Район „Централен” – процедура по чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП - договор до 53500 лв. с ДДС.
16. Извършване услуга за доставка на препарати за ръчна дезинфекция за нуждите на Дейност „Образование” и Дейност „Здравеопазване” в Район „Централен” – Община Пловдив – до 18 530.00 лв. с ДДС – процедура по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП.
17. Абонаментна поддръжка на компютърната техника и компютърната мрежа в Район „Централен”, дейност „Образование”- счетоводство и дейност „Здравеопазване” – счетоводство и ремонт на компютърната техника и компютърната мрежа в Район „Централен”, дейност „Образование” – детски заведения и счетоводство, дейност „Здравеопазване” – детски заведения и счетоводство – до 10800 лв. с ДДС.
18. Абонаментна поддръжка на копирна техника, ремонт и доставка на консумативи в Район „Централен” и дейност „Образование”- счетоводство –до 8400 лв. с ДДС.
19. Абонаментна поддръжка на принтерна техника в Район „Централен”, дейност „Образование”- счетоводство и дейност „Здравеопазване” – счетоводство, ремонт на принтерна техника и зареждане на тонер касети в Район „Централен”, дейност „Образование” – детски заведения и счетоводство, дейност „Здравеопазване” – детски заведения и счетоводство – до 12000 лв. с ДДС.

20. Доставка на хартия, хартиени изделия, канцеларски материали и офис консумативи за администрацията на Район „Централен” и дейностите: „Здравеопазване” и „Образование”- до 29700 лв. с ДДС.
21. Договори за охрана със СОТ – за: работни помещения на счетоводство Район „Централен” – Дейност „Образование”, имущество в касовото помещение на Район „Централен” – Дейност „Образование”, работни помещения на счетоводство „Здравеопазване”, Детска ясла „Щастливо детство”, Детска ясла №10,17,18,30, ЦДГ „Люляк” – филиал „Пролетна фея” – ул. „Т. Търновски” №7, административни сгради и имущество на Район „Централен”, на имуществото в двете стаи на Военен отдел към Район „Централен”– общо 10 бр. договори на стойност общо 7621,21 лв. с ДДС – чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП.
22. Договори за обслужване от СТМ – за Дейност „Образование” и „Здравеопазване” – чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП.
23. Аварийни ремонти: в ЦДГ „Мирослава” и ЦДГ „Снежанка”, съответно договори на стойност до 4883,76 лв. с ДДС и 3799.64 лв. с ДДС – чл.2, ал.2, т.1 от НВМОП
24. „Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорните уредби в детските градини, разположени на територията на Район „Централен” – Община Пловдив” – до 4500 лв. с ДДС
Процедури, открити през 2010 г. с предстоящо сключване на договор:
25. Доставка на перилни и почистващи препарати и материали, предназначени за нуждите на детските ясли, детските кухни, детските градини и администрацията на територията на Район „Централен” - 34 600,00 лв. с ДДС – процедура по чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП.
26. “Ресертификация на Район „Централен” в съответствие с изискванията на стандарта за качество ISO 9001:2008 – процедура по чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП – до 7800 лв. с ДДС.
27. Договори за охрана със СОТ – за: работни помещения на счетоводство Район „Централен” – Дейност „Образование”, имущество в касовото помещение на Район „Централен” – Дейност „Образование”, работни помещения на счетоводство „Здравеопазване”, административни сгради и имущество на Район „Централен”, имуществото в двете стаи на Военен отдел към Район „Централен”– до 3672 лв. с ДДС – чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП.
Процедури, които ще се открият до края на 2010 г.:
28. Извършване на услуга за ремонт на електрически уреди, съоръжения и инсталации до 1000 волта в четири детски ясли, една детска млечна кухня и четиринадесет детски градини на територията на Район „Централен” – процедура по чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП.
Забележка: През 2010 г. са открити две „открити процедури” по ЗОП, два „открити конкурса” по НВМОП и 15 процедури по чл.2, ал.1 от НВМОП.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница