Районен съд град елена съдебно-изпълнителна службаДата19.11.2018
Размер18.25 Kb.
#105631


РАЙОНЕН СЪД ГРАД ЕЛЕНА

СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

гр. Елена, ул.”Йеромонах Йосиф Брадати” № 2, тел. 06151 62-53/ факс 62-53


ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГР. ЕЛЕНА

ИД № 8/2011г.

18.07.2011 г.
О Б Я В Л Е Н И Е


Подписаният Костадин Костадинов - Държавен съдебен изпълнител при РАЙОНЕН СЪД – ГР. ЕЛЕНА /ЕРС/ обявявам на интересуващите се, че от 01.08.2011 г. до 01.09.2011 г. – 17.00 часа ще се проведе в сградата на Районен съд – гр. Елена, ул. “Й.Й.Брадати” № 2 ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден на следната движма вещ , принадлежаща на длъжника МБАЛ”Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ - ЕЛЕНА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена ул. „Х.Ю.Брадата” № 69 с ЕИК 104508716, по изпълнително дело № 8/2011 г. по описа на ЕРС за удовлетворяване вземането на взискателя Румяна Иванова Дончева от гр. Елена , ул.”Ив. Момчилов” № 97, вх. В, ет. 2 и др., а именно:


Лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН ПОЛО” с рег. № ВТ8400АК, рама WVWZZZ9NZ5D027418, двигател BMD020334 с начална цена , от която ще започне наддаването 6052.50 лв. /шест хиляди петдесет и два лева и 50 стотинки/.

Интересуващите се от вещта могат да се явяват в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат вещта могат да сторят това всеки вторник и сряда от 10.00 часа до 12.00 часа по местонахождението й в гр. Елена ул. „Х.Ю.Брадата” № 69 при управителя Кирил Асенов Хинов.

Задатък 10 % върху началната цена на продаваемите вещи по чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на ЕРС в Банка Уникредит Булбанк , гр. Елена: ВG 46UNCR75273342211530, BIC UNCRBGSF по ИД № 8/2011 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик.

Предложенията се подават в канцеларията на ЕРС, което се отразява във входящия регистър / чл. 489, ал. 4 от ГПК/.

В 9.00 часа на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на Районен съд – гр. Елена Държавният съдебен изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача/ чл. 492, ал.1от ГПК/.

гр. Елена,18.07.2011 г. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Костадин Костадинов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница