Рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №1 Икономиката и околната средастраница1/55
Дата12.05.2017
Размер5.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Обща стратегия за изпълнение на

Рамкова директива за водите (2000/60/ЕС)
Ръководство № 1
Икономиката и околната среда
Предизвикателство при изпълнението

на Рамковата директива за водите
ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА РАМКОВА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ (2000/60/ЕС)
Ръководство № 1
Икономиката и околната среда – Предизвикателство при изпълнението

на Рамковата директива за водите


Изготвено от Работна група 2.6 – WATECO
Клауза, регламентираща правото на опровержение

Този технически документ е разработен по програма за сътрудничество, в която участват Европейската комисия, всички страни членки, страните в процес на присъединяване, Норвегия и други заинтересовани участници и неправителствени организации. Документът трябва да се разглежда като представяне на неофициална консенсусна позиция за най-добри практики, приети от всички партньори. Въпреки това, документът не отразява официалната, формалната позиция на всички партньори. Следователно, становищата, изложени в документа може да не изразяват становищата на Европейската комисия.


Europe Direct е служба, която ще ви помогне да намерите отговори на своите въпроси за Европейския съюз
Нов безплатен телефон:

00 800 6 7 8 9 10 11
Много допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет. Тя е достъпна на сървър Europa (http://europa.eu.int).
Люксембург: Бюро за официални публикации на Европейските общности, 2003
ISBN 92-894-4144-5

ISBN 1725-1087


© European Communities, 2003

Възпроизвеждане е позволено, ако е посочен източникът.СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ 2

Въведение – Ръководство: За какво? 4

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОВА РЪКОВОДСТВО? 4

КАКВО МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В ТОВА РЪКОВОДСТВО? 4

... И КЪДЕ? 5

Раздел 1 – Изпълнение на Директивата: Подготовка 6

ДЕКЕМВРИ 2000: ВАЖЕН МОМЕНТ ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ВОДИТЕ 6

НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПОЛИТИКАТА НА ЕС ЗА ВОДИТЕ 7

КАКВО Е НАПРАВЕНО В ПОДКРЕПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО? 9

Раздел 2 – Каква е ролята на икономиката в Директивата? 11

КАКВА Е РОЛЯТА НА ИКОНОМИКАТА В ПОЛИТИКАТА ЗА ВОДИТЕ? 12

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ 13

КОЙ ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО? 16

КАК ТОВА РЪКОВОДСТВО МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ? 19

Раздел 3 – Пътна карта за извършване на икономическия анализ на Директивата 22

ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД 24

СТЪПКА 1 – ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 29

СТЪПКА 2 – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ 33

СТЪПКА 3 – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ И ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 36

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ВЪПРОСИ ПО РАЗДЕЛ 3 40

Раздел 4 – 2004: Първият крайъгълен камък за икономическия анализ 42

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ ЗА ВИДОВЕТЕ ВОДОПОЛЗВАНЕ 44

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА РАЗВИТИЕ НА РЕЧНИЯ БАСЕЙН 45

РАЗРАБОТВАНЕ НА БАЗОВ СЦЕНАРИЙ 45

ОЦЕНКА НА ТЕКУЩАТА СТЕПЕН НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВОДНИ УСЛУГИ 46

ПОДГОТОВКА НА АНАЛИЗА НА РЕНТАБИЛНОСТТА 47

ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА БАЗАТА ОТ ИНФОРМАЦИЯ И ЗНАНИЯ 48

ИЗГОТВЯНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ ЗА 2004 – ОБОБЩЕНИЕ 51

Раздел 5 – Работещ икономически анализ, който гарантира последователност с цялостния процес на изпълнение 53

ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ВКЛЮЧВАТ … 53

КОЙ ТРЯБВА ДА УЧАСТВА В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ? 54

КАК ИКОНОМИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЕДИНЕН С АНАЛИЗИТЕ ОТ ДРУГИ ДИСЦИПЛИНИ И КОМПЕТЕНЦИИ? 57

С КАКВА ИНФОРМАЦИЯ РАЗПОЛАГАМЕ ДНЕС, И КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ, ЗА ДА ОТГОВОРИ ТЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА? 61

КАКВИ ФИНАНСОВИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ СА НЕОБХОДИМИ И НАЛИЧНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ? 63

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ ТРЯБВА ДА ИЗВЕДЕ ИКОНОМИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ С ЦЕЛ ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ОТЧИТАНЕ? 64

Раздел 6 – Заключение: Какво предстои? 67

АНАЛИЗ НА КРИТИЧНАТА ПЪТЕКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ПОВРАТНИ ТОЧКИ 67

ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ОСТАВАТ НА ДВЕВЕН РЕД … 71

…И ПРЕДИ ДА СКОЧИТЕ, ЗАПОМНЕТЕ: НЕ СТЕ САМИ! 72

Анекс A – Изпълнение на Рамковата директива за водите 74

АНЕКС A1 Обща стратегия за изпълнение 76

АНЕКС A2 Списък и информация за контакт на членовете на групата WATECO 80

Анекс B - Дефиниции 85

АНЕКС B1 Икономически елементи на Рамковата директива за водите: Правен текст 85

АНЕКС B2 Речник на термините 93

АНЕКС B3 Видове водоползване и услуги във водния сектор 100

Анекс C – Подкрепа при изпълнението 105

АНЕКС C1 Примерни насоки за виртуално мащабно проучване на анализа на рентабилността 105

АНЕКС С2 Анализ на заинтересованите участници: Методология и ключови проблеми 110

АНЕКС C3 Примерни отчетни таблици 118

Анекс D – Методологични инструменти за провеждане на икономическия анализ 130

АНЕКС D1 Информационни бюлетини 130

Анекс D2 Анализ на дерогацията за нови модификации/ дейности (Член 4.7) и за обозначаване на силно модифицирани водни обекти (Член 4.3) 273

АНЕКС D2a Икономическа оценка на новите модификации/ дейности, предизвикващи влошаване състоянието на водите 273

АНЕКС D2b Преглед на възможните техники за оценка, използвани в процеса на обозначаване на силно модифицираните водни обекти 287

АНЕКС D3 Използвана литература 300

Анекс E – Резултати от мащабирането и тестването в пилотните речни басейни 304Въведение – Ръководство: За какво?

Този документ има за цел да насочва експертите и заинтересованите участници в изпълнението на Директива 2000/60/ЕС установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите (Рамковата директива за водите – ‘Директивата’). То се фокусира върху изпълнението на икономическите елементи в по-широк контекст при разработването на интегрираните планове за управление на речните басейни, съгласно изискванията на Директивата.
Каталог: docs -> Zakoni -> EURukovodstva
EURukovodstva -> 1. обхват на насоките
EURukovodstva -> Наръчник №10 реки и езера – типология, изходни условия и системи за класификация
EURukovodstva -> На рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №3 Анализ на натиска и въздействията
EURukovodstva -> Ръководство №8 Публично участие във връзка с Рамковата директива за водите
EURukovodstva -> Доклад 2009 025 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите
EURukovodstva -> Доклад 2009 040 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите (2000/60/ЕС)
EURukovodstva -> Доклад 2009 030 обща стратегия за изпълнение на рамковата директива за водите (2000/60/ЕО)
EURukovodstva -> Обща стратегия за изпълнение за Рамковата Директива за водите (2000/60/ЕК) Ръководен документ No 12


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница