Расата/религиятаДата09.06.2017
Размер102.69 Kb.
#23152
Никой НЕ СЕ ПРОЯВЯВА самостоятелно на земята. Човек се ражда чрез родителите си, обвързан в близки социални взаимоотношения. Нужни са много предварителни връзки, за да се роди човек на определено място и в определено време и дори изобщо за да се роди. Необходимо е да съществуват кармични връзки най-малкото с:

галактиката

земята

държаватамястото

расата/религията

рода

родителите.Разглеждано на фона на тези сложни и взаимно свързани задължителни предпоставки, съществуването на индивида изглежда като истинско чудо.

Но хора се раждат постоянно и ние за съжаление сме склонни да приемаме това за даденост. Струва ми се, че много от днешните ни проблеми се дължат на факта, че хората не съзнават и не уважават великите причини, които им позволяват да съществуват и функционират на земята. В тази глава ще разгледаме различните примери за страдания, предизвикани от неуважение към някои причинни фактори, каквито са земята и нашите предци.

Безчет взаимно свързани кармични нишки се вплитат, за да покълне „индивидуалната" кармична единица. Индивидите изглеждат отделни и различни, но не са. Ние сме свързани с безброй невидими връзки, физически телата ни сякаш са независими, но едно бебе би умряло, ако някой възрастен не се грижи за него. Между нас съществуват емоционални и психологични връзки, които науката едва сега започва да разгадава. Преди да разгледаме тези връзки, да видим кое ги прави възможни.

Основното е, че човешките същества могат да установяват връзки помежду си, защото всички водят началото си от Абсолютното; защото източникът и основата на нашата същност е един и същ. Всеки аспект от съществуването е проява на Абсолютното, на Бога. Осъзнаването на този факт от собствен опит води до повторно обединяване с Абсолютното, до пълно заличаване на индивидуалното. Ние наричаме това „просветление".

Всяка връзка става възможна точно защото всичко е свързано с Абсолютното. Това е валидно независимо дали става дума за връзката между родител и дете, съпруг и съпруга, господар и куче или момче и камък. Основната връзка вече е налице. Всеки от нас през живота си открива, създава и прекъсва връзки, същевременно придобивайки знания за естеството на съществуването и еволюирайки към освобождаване от материята. Без кармата не бихме могли да съществуваме; тя е необходимо бреме, а разрешаването й - велик учител.

Кармичното свързване между индивидите, или човешките взаимоотношения, се осъществяват във физическото, астралното и причинното измерение. В зависимост от степента на свързаност във всяко от тези измерения отношенията са различни по дълбочина и сила. Тази разлика е особено отчетлива в сексуалните и брачните отношения, едни от най-силните връзки на земята.

Брачната карма: видове връзки

Сексуалното свързване между два индивида, които се посвещават един на друг като двойка, обикновено под формата на брак, е предпоставка за раждане и следователно - за създаване на семейна карма. Обикновено това става по пет различни начина:

1. Две същества са свързани с кармични възли от предишната си връзка, независимо дали тези възли са причинени от паметта за съвместно щастие или съвместни страдания.

2. Две същества се обединяват в по-висшите нива на своя индивидуален дух, в причинното измерение - ниво, чието състояние винаги си остава безупречно.

3. Обединена единица от висше (божествено) духовно измерение се разделя на две, проявява се като мъж и жена на земята и двамата се оженват.

4. Две същества се свързват временно поради материалистична, физическа страст.

5. Две същества с дълбока религиозна вяра се обединяват с посредничеството на висша сила.

Основният принцип на „привързаността към его-то" има два главни аспекта. Първият е, когато его-то започне да вярва, че то е цялата същност. Вторият е, когато егото смята, че е уникално, и прави разграничение между „другите" и „себе си". Това е състояние на съзнанието, в което се намират повечето хора, и нивото, на което се осъществяват множеството брачни връзки.

Веднага щом индивидите започнат да действат от позицията на егото, се създава карма. Раждат се добро и зло, щастие и нещастие, както и безброй други особености. Всяка от тези особености се създава от егото - едно его, което залита слепешком напред, без изобщо да съзнава какво количество карма трупа. То се заблуждава, че има пълна свобода на действие, без да знае, че постоянно попада под закона за причината и следствието. Съзнание, попаднало в клопката на егото, е неспособно да постигне себеосъзнаване.

Двойки, свързани от минала карма Първата категория двойки са хора, които се събират, несъзнателно следвайки кармата, създадена от своя предишна връзка. Тъй като отношенията им са основани на привързаност към егото, атмосферата между тях често е наситена с проблеми и нещастие.

Всъщност открих, че много проблемни брачни двойки в минали прераждания са били не любовници, а врагове. В някои крайни случаи единият партньор е убил другия.

Друг вид двойки, свързани с отрицателна карма, са онези, които и в минали прераждания са имали брак, често изпълнен с прелюбодейства и омраза. Те се срещат, оженват се и проблемите им започват отново. Имат склонността да продължават безплодните си, безкрайни битки, които често обхващат много прераждания. Външните наблюдатели се чудят какво изобщо ги задържа заедно.

Всъщност, макар да е мъчително, за тези двойки е по-добре да бъдат заедно, защото така имат възможност да разрешат отрицателната си карма. Конкретната кармата не е нещо безкрайно - когато започне да се проявява, рано или късно се изчерпва. Тя е като да отвориш бутилка сода - изсъсква в началото и постепенно отшумява. Така че е добре да се работи върху отрицателната връзка, когато човек съзнава този принцип и полага активни усилия да разчисти миналата карма. Това се прави, като човек остави кармата да се изчерпи, без да я подхранва, позволявайки си да повтаря същите модели.

Обикновено работата върху кармата се подхваща от единия партньор, а другият му противодейства. Когато първият започне да работи върху освобождаването от кармата, вторият може да се почувства още по-здраво впримчен и да окаже силна съпротива. Ако вие сте инициаторът, в този момент е много важно да упорствате, докато содата престане да шуми. Нито за момент не забравяйте, че работите не само за себе си, но и за свободата на другия. Ако вложите в работата по освобождаването и на двама ви цялото си сърце, ви се удава възможност да надхвърлите границите на собственото си его и чисто личните съображения. Придобивате способността да виждате нещата и през погледа на другия. Тогава, уверявам ви, отрицателната карма ще се отмени. Искрените молитви са ефикасен начин за ускоряване на вашето освобождаване.

В тази брачна категория са и много щастливи двойки, които са свързани от създадена в миналото добра карма. Веднага щом отново се намерят, започват да им се случват хубави неща, в смисъл че получават каквото желаят. Такива двойки имат дълга, положителна връзка и може да се каже, че са си натрупали запас от добра карма, която се проявява, когато отново се срещнат.

Опасността за този тип двойки е да не се привържат към щастливото си положение. Положителната карма, както и отрицателната, не е нещо безкрайно. Ако двамата се радват на плодовете от миналото си, без да използват възможността да работят за взаимното си духовно развитие, добрата им карма просто ще се изчерпи. Колкото по-голяма е привързаността им към продължаването на тяхното щастие, толкова повече се отдалечават от Бога. Причината отново е, че тяхната връзка се основава на привързаността към егото. Колкото повече човек цени егото, толкова по-трудно му е да се постави в положението на „другия". Започва да действа само в полза на своето его. Ако това поведение продължи, добрата карма се превръща в лоша. В този случай най-добре е връзката да се приема с радост, но без да се вкопчваме в нея. Трябва да я използваме като възможност да работим за взаимното си духовно развитие.

Двойки, свързани в причинното измерение Следващата категория са духовните връзки. Те са налице, когато хората са в състояние да се свържат в причинното измерение чрез своите висши същности. Аз-ът на причинно ниво е тази част от нас, която притежава „целостта и чистотата на бебешкото сърце". Той е така неопорочен, както е бил получен от Бога. Затова връзката между двама души на това ниво е чиста и положителна. Дори само присъствието на такава двойка действа успокояващо и отпускащо: тяхното добро чувство има силата да укротява отрицателните вибрации около тях. Тези двойки са склонни да се женят отново и отново в много прераждания.

Хората, свързани в причинното измерение, се погаждат сякаш без усилие. Тяхната любов ги изважда от малките им Аз-ове и те винаги са в състояние да се поставят на мястото на другия; всеки от тях може да погледне през очите на партньора си и да вижда през тях така ясно, както и през своите. Ако тези двама души успеят да разширят способността си да станат „другия" и във външния свят, ще постигнат бърз духовен напредък. Все пак това чисто общуване понякога е ограничено само в рамките на брака и не обхваща други хора. В такива случаи може да се постигне духовен прогрес, но бавно. Ако връзката им като брачна двойка продължи много прераждания, шансовете им да преминат от света на кармата в по-висше измерение са по-големи, отколкото на другите типове двойки.

Двойки като божествено проявление

Най-духовният тип двойки е проявлението на същество от божественото измерение.

Едно обединено същество от божественото измерение (над причинното) може да слезе на земята като два индивида, които да изразят връзката си по множество начини, например учител и ученик или родител и дете. Най-често обаче се свързват като мъж и жена. Такива хора наистина са родени един за друг. Те могат да извършат велики дела по света, да разширят знанията и съзнанието на околните и да помогнат за придвижването на цивилизацията към мир и хармония.

В Индия, Китай и Япония има едно широко почитано божество, известно като Авалокитесвара (Ку-ан-ин, Канон) - богът или богинята на състраданието. Статуите на Авалокитесвара са хермафродитни, в смисъл че тялото е леко заоблено както при жените, но фигурата няма гърди. Това е израз на идеята, че Авалокитесвара съществува в едно божествено измерение на реалността, където ин и ян, женската и мъжката същност са едно. В това измерение съществува проявление, но не до степен на индивидуалност и именно това го отличава от причинното измерение.

Този тип двойки се срещат много рядко, но все пак ги има. Тъй като двамата имат обща карма и са свързани в измерение, което стои над половите различия и индивидуалността, те са едно цяло по дух и тяло. Често умират в приблизително едно и също време.

Двойки, свързани от физическа страст

Четвъртата категория двойки са тези, при които двама души се свързват на чисто физическа основа. Такива двойки нямат карма от минали животи, която да им влияе да се женят тук, на земята. Тях ги събира сексуалната, физическата страст - най-материалистичната от човешките характеристики.

Физическата връзка е временна, понеже в нея липсват духовната, умствената и кармичната основа на другите видове връзки. В съвременния свят виждаме много такива двойки и тяхната преходност се доказва от честотата на последвалите разводи. Преходната природа на физическата връзка е обезпокоителна, понеже е нихилистична. Човешката плът не трае и 100 години, така че всички връзки, чиято главна причина е плътта, са задължително краткотрайни. С увеличаването на броя на тези временни, мимолетни връзки нашият свят все повече се приближава към израждане и упадък.

Двойки, свързани от вярата

Съществува и друга, последна категория връзки. Тя се среща рядко, но е от голямо значение, понеже представлява още един - макар и положителен - пример за свързване без наличие на карма.

Ако има двама индивиди, които живеят в състояние на дълбока вяра, Бог може да се намеси и да ги събере. Това може да стане дори без да са кармично свързани - вярата е единственото общо между тях. Тази връзка е възможна, защото самото явление „свързване" произтича от факта, че всички сме с божествен произход. Всички вариации водят началото си от този общ източник.

Тази двойка представлява нова кармична разновидност. Когато се съберат, тези двама души започват да сеят семената на новата карма. Самите те са доказателство за факта, че не всичко се контролира от кармата. Човешките същества могат да създадат ситуации, при които Бог да се намеси, за да създаде несъществували досега връзки. Не винаги ни се налага да робуваме на кармата. Възможни са истинско творчество и свобода, когато се научим да живеем в света на кармата, без да потъваме в нея.

Всеки момент от живота ни предоставя да изберем дали да следваме сляпо повелите на миналата си карма или да си създадем нова. Създаването на нова карма е възможно, когато еволюираме до измерения, стоящи над кармата, когато живеем в тясна връзка с Бог.

Сексуалната карма - онази, която събира мъжа и жената - е много първична и много силна. Но самият пол не е особено важен - дали ще сте мъж или жена, не е от значение. Вашето причинно тяло е безполово. Понякога се прераждате във физическо тяло на мъж, друг път - на жена. Главният фактор, който определя какъв пол ще имате в даден живот, е това към какво имате привързаност в момента. Както от кармична, така и от психологическа гледна точка, привързаността към междучовешките отношения е повече женска черта, а привързаността към работата с външния свят - по-скоро мъжка, макар че и двата пола ги носят в себе си. Следователно индивид, който е по-привързан към междучовешките отношения, е по-вероятно да се роди като жена, и обратното.

Но в крайна сметка разделението на хората на мъже и жени е безсмислено. Дори съществува риба, която притежава естествената способност да променя пола си. Ако поставите група женски в изолирана среда, най-силната от тях се превръща в мъжка. Когато умре, друга риба се превръща в мъжка, осигурявайки по този начин възпроизводството.

Сред бозайниците разделянето на полове започва с основния женски модел. Едва с въвеждането на специален протеин, който води до образуването на тестикули, се появява мъжкият вид. Този принцип се наблюдава и във физиката. Ако едната страна на слаб проводник се електролизира със силен отрицателен потенциал, от другата страна се появява положителен потенциал. Когато едно неутрално вещество се зареди с електричество, се появява поляризация на плюс и минус.

Съотношението на инххяне. природен принцип и е необходимо да го разпознаваме, когато се проявява в природните явления. При хората обаче действията и привързаностите от минали прераждания, които определят пола и положението на човека, са по-важни от самия пол.

Мъжете и жените се свързват по различните начини, описани по-горе. Тяхната посветеност един на друг, на каквото и ниво да са се свързали, е прекрасна възможност да разчистят кармата си. Това е изключително важен факт от живота на много хора. Толкова важен, че едно от десетте предписания на храма Тамамицу е: „Когато се постигне брачна хармония, идва успех във всичко".

Това предписание отразява предпоставката, че коренът на всеки брачен съюз се крие в онова предразграничително състояние, в което всички сме едно. Най-важното, което може да направи една двойка, е да осъзнае своето основно единство. Един начин да се постигне това е винаги да се поставя Аз-ът на мястото на другия - да се правят опити да се гледа през очите на партньора. За тази цел човек трябва да може да излезе от тесните граници на егото и именно това излизане води до еволюция и съвършенство. Това важи за всички двойки, независимо на какво ниво са свързани.

Твърде много мъже и жени гледат на другия като на предмет. Когато една жена се отнася със съпруга си като с домашно кученце, което в края на месеца носи в зъбите си чека със заплатата, това не е щастлива връзка. Жената не цени нищо друго, освен собственото си его, и шансовете й да отмени кармата си са съмнителни. По същия начин мъж, който смята жена си единствено за домашна прислужница, не е в състояние да създаде истинска брачна връзка, споена от положителна карма.Думата „хармония" в предписанието по-горе означава равновесие между две отделни личности, но всъщност тези на пръв поглед отделни личности постепенно се сливат в едно. Когато двамата надхвърлят сковаващите граници на егото и се освободят от тях, първоначалното единство отново става възможно. Постигайки такова единство, те се приближават още повече към нивото на божественото. А когато го достигнат, всичко става възможно. Мисля, че именно това се има предвид в предписанието. От личен опит и от наблюдения зная колко е трудно да се постигне брачна хармония. Но е възможно и познавам много двойки, които са получили помощ директно от по-висшите измерения, след като са се посветили искрено на духовното си израстване

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница