Растерна и векторна графика. Видове цветови схемиДата26.08.2016
Размер45.83 Kb.
#7316
РАСТЕРНА И ВЕКТОРНА ГРАФИКА.

ВИДОВЕ ЦВЕТОВИ СХЕМИ

 1. Растерна графика

При растерните графики (bit – mapped graphics) изображенията са съставени от множество точки, разположени в правоъгълна решетка, наричана растер (screen) или (bitmap). Bitmap означава карта на битовете, но всъщност това е по-скоро таблица, в която са дефинирани координатите на всяка точка от изображението. Недостатъкът на тези илюстрации е, че могат да се мащабират само в определени граници.

Към растерните изображения причисляваме и сканираните илюстрации, обработени от програми като Adobe Photoshop, Corel Photo, Paint Gimp и други.

Когато сканираме изображение, имаме отчети (samples) и съответно разделителната способност на скенерите се назовава samples per inch (spi). По-често обаче се среща терминът pixels per inch (ppi). За показване на това изображение на екрана се използват пиксели (pixels). Когато се отпечата чрез принтер, се използват принтерни точки (dots) и съответно разделителната им способност е dots per inch (dpi). От своя страна, принтерните точки образуват полутонови точки (spots), които изграждат самото изображение.

В зависимост от това колко бита информация се използват за представяне на една точка, илюстрациите биват: • Щрихови (black & white) – 1 бит – черно или бяло.

 • Сиво полутоново изображение (grayscale) – 8 бита – 256 нива на сивото (за качествени черно-бели илюстрации).

 • Цветни (color) – те могат да бъдат с 8, 24, 32 или повече бита. Това са цветни фотографии или качествени графики. 1. Векторни графики

Това са графични изображения, съставени от отделни обекти (криви, правоъгълници, окръжности и други), които са описани от програмата като вектори. При всяко редактиране на обекта той се преизчислява от програмата. Предимството на тези графики е, че могат да бъдат променяни техните размери (да се мащабират), без да се променя качеството им.

Сред най-популярните програми за създаване и редактиране на векторни графики са Corel Draw, Corel Designer, Adobe Illustrator и други.

Програми за предпечат като QuarkXPress или Adobe InDesign позволяват експортиране на файлове в EPS формат, които могат да бъдат преобразувани във векторни изображения. Ако в публикацията обаче има растерни изображения, те си остават такива и не се векторизират.


 1. Видове цветови схеми

а) RGB цветови модел

Компютърните монитори създават цветовете подобно на телевизионните приемници – от излъчването на три лъча светлина – червена (Red), зелена (Green) и синя (Blue). При RGB белият цвят се получава от наслагването и на трите основни цвята един върху друг. Поради тази причина те се наричат адитивни цветове (additive colors). Илюстрациите, които се сканират, също са в RGB цветове, докато не се конвертират. При работа с уеб документи трябва да се работи в RGB – заради по-малкия размер на файла и защото уеб документите ще бъдат публикувани в уеб мрежата.

Не е желателно този модел да бъде използван в полиграфията, където се използва CMYK цветови модел.

б) CMYK цветови модел

При CMYK се работи с четири цвята: • синьозелено – циан (Cyan);

 • пурпурно – магента (Magenta);

 • жълто – Yellow;

 • черно – black.

Тези цветове се наричат субстрактивни (substractive colors), защото белият цвят се получава от премахването на всички цветове.

В полиграфията върху белия лист се наслагват основните цветове, за да се получи черно (за разлика от RGB модела, където от наслагването на основните цветове се получава бяло).

в) HSB цветови модел

При HSB вместо цветовете имате техните характеристики. Първата е Hue – цвят. Цветовете от спектъра са разпределени в кръг, разграфен в градуси от 0 до 360. Градусите се променят обратно на часовниковата стрелка, като започват от червеното но 0 градуса, жълто – 60, зелено – 120, циан – 180, синьо – 240, магента – 300. Втората характеристика е Saturation – насищане, а третата – Brightness – яркост (и двете характеристики се задават в проценти – от 0 до 100). Hue показва мястото на цвета в цветовия спектър, Saturation задава наситеността му, а Brightness – процента на черно в цвета. При стойности за В=100%, а за S=0, независимо каква е стойността на Н, имаме бял цвят. При стойности на В=0%, независимо от стойностите на H и S, имаме бял цвят.

г) LAB цветови модел

Съдържа три показателя: • Luminosity – L – осветеност;

 • а – преход от червено (red) към зелено (green);

 • b – преход от синьо (blue)към жълто (yellow).

Показателят L се задава в проценти, a и b с числови стойности от -120 до +120. При 100% L и стойности за a и b=0 имаме бял цвят (съответно при L=0% - черен). 1. Избор на цветови модел

За Интернет приложения се използва RGB цветови модел.

За печат файловете трябва да бъдат в CMYK цветови модел. 1. Системи за съответствие на цветовете (Color Matching Systems)

а) PANTONE®

Една от най-популярните системи за каталожни цветове в полиграфията е системата PANTONE®. Можете да избирате цветове, които да се отпечатват като отделни цветове от CMYK. Разполага с над 3 000 цвята.

Предимството на пантонните цветове е, че независимо как изглеждат на екрана на монитора или на разпечатката на принтера те винаги ще съответстват на цветовете, които сме избрали в каталога.

Отделно има и PANTONE® hexachrome, където има 2 000 съставни цвята, състоящи се от 6 PANTONE® цвята. При hexachrome освен стандартните CMYK цветове, има добавено (orange) и зелено (green).

Hexachrome е основана на технологията high fidelity (HiFi) за възпроизвеждане на цвета, гарантираща по-висока точност на възпроизвеждане на цветовете и значително разширява обхвата на цветовия спектър, който може да се възпроизведе на хартия.

Цветовете PANTONE® се предлагат в два основни варианта: • за хромирана (coated) хартия – луксозна хартия използвана за списания;

 • за некоатирана (uncoated) хартия – вестникарска хартия.

Двата вида хартия се различават по буквения индекс след цифрата, обозначаваща номера на цвета в каталога. Например жълтото с номер 101С означава цвят за коатирана (хромирана) хартия, а 101U – същия цвят за некоатирана хартия.

Има пантонни цветове и за матова хартия - PANTONE® solid matte. Жълтото ще бъде с номер 101М.

Има и две допълнителни палитри на PANTONE®:


 • пастелни - PANTONE® pastel – съответно с coated и uncoated варианти;

 • металик - PANTONE® metallic – само coated вариант.б) TRUMATCH
Система за съответствие на цветовете, предоставяща над 2 000 цвята. Изградена е от 48 основни цветови оттенъка (tints), като наситеността (shade) за всеки от тях се променя през 15%. За увеличаване на броя на цветовете се използва и черно (black), което се променя през 6% в седем стъпки от 0 до 42%. Оттенъкът в палитрата се означава с номер, буквата отдясно на номера означава процентът на наситеност (a е за 100%, h – 5%), а ако до буквата отдясно има още една цифра – тя означава процентът на черното в цвета (ако няма цифра – 0%, цифрата 7 означава – 42%).
в) FOCOLTONE

Система за съответствие на цветовете, съдържаща само 750 цвята. Цветовете са формирани от четирите CMYK цвята, като нарастването на наситеността на отделните цветове е през 5%.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница