Разпръскване на истината п-р Виктор Гил Отново ви приветствам на поредната серия от „Разпръскване истината на Библейското пророчество”Дата27.10.2018
Размер91.5 Kb.
Разпръскване на истината

П-р Виктор Гил

Отново ви приветствам на поредната серия от „Разпръскване истината на Библейското пророчество”. Желанието ми тази сутрин е да ви окуража с още една вест, озаглавена:Историята се повтаря

Има едно старо твърдение, че историята сама по себе си се повтаря. Това е вярно. Вярно е също така и в светлината на Библейското пророчество. И тази сутрин искам да ви окуража с тази вест. Нека се помолим преди да започнем.

Небесни Татко, още веднъж идваме при Теб в скъпоценното име на Исус. Господи, желаем да бъдем окуражени от Божието Слово. Твоето Слово е светилник на нозете ни и светлина на пътеката ни. Нека това Слово на истината и светлината на вечното евангелие днес да донесат сила и кураж на всяко сърце. В името на Исус се моля. Амин!

Историята сама по себе си се повтаря. Това е вярно не само по отношение на злото и покварата в света, но също така е вярно и в светлината на вечното евангелие. Например група изследователи на Арктика заседнали на пуст скалист остров. Ден след ден чакали спасителния кораб да дойде, но той все не идвал. Използвали последните си патрони, изяли последните си бисквити, но не се виждала никаква надежда. Не им оставало нищо друго, което да направят и надеждата им преминала в отчаяние. Какво друго можели да сторят, освен да се приготвят да умрат. И знаете ли какво започнали да правят? Започнали да пишат писма на любимите си хора. Поставили ги в бутилки и ги хвърлили в ледените арктични води, надявайки се, че един ден някой някъде може да намери някоя бутилка със бележката до неговите роднини, съпруга и деца, изразяваща дълбоката му любов към тях и окуражаваща ги да вярват. Но един ден някой погледнал към хоризонта и видял кълба от дим. Надеждата отново се зародила в техните сърца, защото повярвали, че идва спасителният кораб. Надеждата идвала. Скъпи приятели, днес, като си представяме тази сцена и я сравним с нашия свят, има хиляди хора стоящи на бреговете на вечността, гледащи към заблудения, объркан и разбит свят, чудещи се дали има някаква надежда за бъдещето. Какво ли ще е утрешното предизвикателство? Това ли е последното поколение на тази планета? Приятели, добрата вест на евангелието е, че каквато и ситуация или криза да дойде в този свят, Бог винаги има вест на надежда, вест на окуражаване за своя народ.

Още веднъж се обръщаме към Божието Слово. Матей 24:37. Това е едно красиво пророчество, красиво обещание, което Бог ни е дал. „И както бяха Ноевите дни, така ще бъде Пришествието на Човешкия Син”.

Скъпи приятели, това е истина не само по отношение на злото в света, но също така е истина и по отношение на надеждата, която Бог дава на човешката раса. Какви бяха Ноевите дни? Когато отворим Битие 6:5 четем: „И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята, и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло…”. Както и в нашия свят днес, нали? Бог имаше план. Какъв беше той? Бит. 6:11-14 „И светът се разврати пред Бога; светът се напълни с насилие. И Бог видя света; и ето, бе развратен, защото всяка плът се обхождаше развратно по земята. И рече Бог на Ноя: Свършекът на всяка твар се предвижда от Мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях; затова ето, ще ги изтребя заедно със земята. Направи си ковчег от гоферово дърво; стаи да направиш в ковчега; и да го измажеш отвътре и отвън със смола”. Бог знаеше, че светът е толкова покварен, че трябва да го унищожи. Иначе човеците щяха да се унищожат едни други. Затова Бог имаше спасителен план, мисия, чрез която Той щеше да спаси човешката раса. И Той каза на Ной: „Ной, искам да построиш голям кораб, ковчег“. И му даде подробен план и инструкции как да построи кораба. Този ковчег беше спасителен кораб, който трябваше да спаси всички, които биха обърнали внимание на вестта и биха дошли в ковчега, за да бъдат спасени. И така, Ной проповядваше и проповядваше това с усърдие в продължение на 120 години. Покани хора, които да строят кораба заедно с него. Неговата вест беше вест на покаяние: „Елате, покайте се от греховете си! Елате, влезте в ковчега, за да бъдете спасени“! Това беше вестта на Ной за хората от неговото време и ехото от всеки удар на чука му се носеше надолу по долината, проповядвайки на хората, че наближава денят на съда. Те трябваше да влязат в ковчега и да бъдат спасени. Знаете ли, има нещо уникално във вестта на Ной. Това беше особена вест за края на времето. Вест, на която за съжаление много малко хора обърнаха внимание. Защото, когато изучавате историята на Ной и потопа ще видите, че само осем души бяха спасени в ковчега.

Аз трябва да се поуча от Ной, защото ако проповядвам 120 години и се обърнат само 8 човека, бих бил много обезкуражен проповедник, не мислите ли? Но Ной проповядва 120 години и само 8 души се спасиха в ковчега. Сигурен съм, че някои са повярвали вестта и биха влезли в ковчега, но през този дълъг период мнозина от тях са починали преди потопът да дойде. Това, към което искам да ви насоча е, че както беше в Ноевите дни, така ще бъде и в нашите дни. Важно да разберем това. Защото в Мат. 7:13, 14 Бог ни говори: „Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които преминават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират“.

Възлюбени, вие и аз можем да бъдем част от тези малцина. Вие и аз можем да бъдем част от спасените в ковчега. Това е Божията вест към нас днес. Това е лъча светлина, който Бог иска да достигне днес до вашите домове, до вашите сърца и до вашия живот. Бог иска да знаем, че историята се повтаря. По-голямата част от хората по времето на Ной бяха изгубени. Защо? Защото не обърнаха внимание на вестта. Ной имаше специална вест за хората от неговото време. Вестта на Ной беше уникална. Това беше една различна вест. Ной говореше за идването на потоп. Той говореше за падане на дъжд от небето, а никога преди това не беше валяло дъжд. Вижте този луд старец проповядваше за вода, падаща от небето. Нещо, което никога преди не беше се случвало. Хората си мислеха, че е луд. Но Ной имаше вест от Бога. Бог му беше дал тази вест. Това беше вест на предупреждение. И Ной разпръскваше светлината на истината в живота и в сърцата на хората от неговото време, но толкова малко хора обърнаха внимание на вестта. Има специална терминология, която Библията използва за такъв тип вести, каквато е имал Ной. Тази терминология я срещаме във 2 Петр. 1:12. Вижте какво се казва тук: „Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите“. (англ. „и да бъдете утвърдени в настоящата истина“). В коя истина да сме утвърдени? Библията казва, че трябва да бъдем утвърдени в НАСТОЯЩАТА истина. Това е истината, която е свързана с времето, в което НИЕ живеем. Бог е имал специална вест за хората от времето на Ной.

Да предположим, че Адам е проповядвал за идване на потоп. Би ли било това истина? Да, би било истина, но неприложима за хората от времето на Адам, защото цялото поколение от времето на Адам умря преди потопа. Затова би било безсмислено за Адам да проповядва за идване на потоп, защото това не е било от значение за хората от неговото време.

Да предположим, че Мойсей е проповядвал за идване на потоп. Би ли било това истина? Не, не би било истина, защото много преди това потопът вече беше дошъл и отминал. Но за Ной проповядването на идващия потоп беше вест за поколението, сред което той живееше. Това беше вест по времето на Ной, на която Бог искаше хората да обърнат внимание и да я разберат. Това беше вестта на настоящата истина за хората.

И ако „както беше в Ноевите дни“, така ще бъде и в нашите дни, тогава не би ли било логично да заключим, че Бог би трябвало да има специална вест на предупреждение за нас днес, точно както е имал за хората от времето на Ной? Това би трябвало да е същата вест, нали? Абсолютно! Това е смисъла, който искам да разберете. Днес искам да насоча този лъч светлина към вашите сърца, че както беше в Ноевите дни, така ще бъде и в края на времето. Ной имаше вест на настоящата истина за хората от неговото време; Бог има специална вест на настояща истина за нас в нашето време. И това е нещото, което трябва да разберем и да му отдадем внимание. Защото, като четем за опитността на Ной, пак в Мат. 24 гл., (ще прочетем няколко стиха - от 37 до 39 стихове), там се казва, че: „И както бяха Ноевите дни, така ще бъде Пришествието на Човешкия Син. Защото, както в онези дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, когато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и Пришествието на Човешкия Син“.

Питам ви, скъпи приятели, защо хората не знаеха, че идва потоп? Имам предвид, след като Ной 120 години беше проповядвал това? Бяха чували шума от чуковете, удрящи по ковчега при строежа му. И при все това, Библията казва: „… хората не знаеха и не усетиха, когато дойде потопът и ги завлече всички“. Тук нещо не е наред. Кое не е наред? Проблемът е, че тези хора бяха толкова свръх-заети с всекидневния живот, с грижите и трудностите на живота, с удоволствията на живота, с всичко, което те си мислеха, че е по-важно от вечното им спасение, че нямаха време да слушат това, което този човек проповядваше. Те изглежда не се интересуваха, защото всеки ден беше същия, като предния. Животът си продължаваше както обикновено, така че защо трябваше да чакат? Защо дори да си правят труда да слушат това, което този старец проповядва? И на-тъжното е, че тези хора запечатваха съдбата си за вечността, без дори да го знаят.

Библията казва, че както беше в Ноевите дни, така ще бъде и в нашето време. Боже, помогни ни да се събудим и да осъзнаем за какво става въпрос тук! Скъпи приятели, Бог има специална вест на истината за последното време. И ако е така, къде се очаква да я намерим? Къде би се очаквало да намерим Божията последна предупредителна вест за нашето време? Хората казват: „В Библията“. Да, това е истина, но къде в Библията бихте очаквали да я намерите? Къде бихте очаквали да я намерите? Някои казват: „В книгата Откровение“. И това е вярно. В книгата Откровение. Това е последната книга от Библията, която Бог е написал за нас. И Бог иска от нас да четем тази книга и да я разбираме. Но знаете ли, тъжното е , че много хора не успяват да разберат, че книгата Откровение е ОТКРОВЕНИЕ. Много хора гледат на тази книга и казват: „Това е запечатана книга. Никога не бих могъл да я разбера. Няма начин да разбера тази книга“. Може би са я чели, натъкнали са се на всички тези различни символи и т. н., и казват: „Добре, кой би могъл да разбере това?“. Хора са идвали при мен и са споделяли: „Вижте, бил съм при моя проповедник, при моя пастор и съм ги молел да ми помогнат да разбера книгата Откровение, само за да ми кажат: „Виж, не си губи времето да четеш книгата Откровение. Това е запечатана книга. Никога няма да я разбереш“.

Това, което трябва да разберем, е книгата Откровение, името на която идва от думата „откривам”. А думата „откривам” е противоположна на „скривам”. Разбирате ли, Бог иска Неговите хора да четат и да разбират тази книга, защото в нея е последната Божия вест за света днес.В Откр. 1:1 четем, че това е „ОТКРОВЕНИЕ от Исуса Христа, което Му даде Бог, за да ПОКАЖЕ на слугите Си онова, което ИМА СКОРО ДА СТАНЕ; а Христос прати, та го ЯВИ (откри) чрез ангела Си на Своя слуга Йоан”. Думата „откри” (англ. signified) в случая означава „записано със символичен език“. Както езика на анимациите, ако желаете. И хората се чудят: „Защо Бог е направил книгата Откровение толкова сложна? Защо не я написал на прост език, така че всички да можем да я разберем? Защо е толкова трудна за разбиране?“ Отговорът е много прост. Защото по времето на Христос, както беше и по времето на Даниил, държавните управители толкова бяха настроени срещу Бога, бяха толкова Богопротивни хора, че ако биха могли да разберат вестта, която Бог имаше за хората от онова време, биха ги преследвали до степен, до която да ги изличат от лицето на земята. Затова Бог, в Своята любов и мъдрост, ни е дал специална вест, кодирана със символичен език. Така че обикновеният човек да не може да разбере, но тези, които са мъдри и прилежни в търсене на истината, да могат да разберат. В Дан. 12:10 е писано, че „никой от нечестивите няма да разбере, но разумните ще разберат“. И това е така. Бог ни е дал Откровението на Исус Христос. Това не е само откровение НА Исус, но и откровение ОТ Исус. Стих 2 казва: „… който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово, и всичко, което е видял…“. И после, в стих 3, имаме тройно благословение: „Блажен онзи, който ПРОЧИТА, и онези, които СЛУШАТ думите на това пророчество, и ПАЗЯТ написаното в него; защото времето е близо“. Тук има тройно благословение, което Бог иска да даде на всички, които четат и разбират тази книга. Моля ви да забележите: Благословени са, които четат; тези, които слушат; и тези, които пазят. Искам да наблегна на думата ПАЗЯТ. Защото несъмнено е имало много хора, които са чули Ной да проповядва вестта през 120-годишния период. Можем да бъдем сигурни, че много хора са го чули да проповядва, слушали са, но не са обърнали внимание, не са ПАЗЕЛИ, не са се покорили и не са влезли в ковчега. Искам да поставя едно малко ударение върху думата ПАЗЯ. Защото може да четете, да влиза от едното ви ухо и да излиза през другото, но това няма да ви ползва, ако не последвате съвета. Това е проблема, който имаме. Днес Бог ни насочва към Словото Си, като към живо слово. В Лука 11:28 Исус ни казва: „По-добре кажи: Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят“. Разбирате ли? Трябва да го пазим. Отново в Яков 1:22 четем: „Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си“. Това е толкова важно. Трябва да бъдем изпълнители на словото. Ключът тук е покорството. Разбирате ли - едно нещо е да слушаш, а друго е да се покоряваш. Покорството е ключа. И отново Мат. 7:21-27. Това са думи на Исус. Възлюбени, говори ни Исус. Днес Исус разпръсква лъчите на светлината в нашите домове и сърца. Моля ви, обърнете внимание на това, което Исус ни говори. Той казва: „Не всеки, който Ми казва: „Господи! Господи!“, ще влезе в небесното царство, но който ВЪРШИ волята на Отца Ми, Който е на небесата. В оня ден мнозина ще Ми рекат: „Господи! Господи! Не в ТВОЕТО ЛИ ИМЕ пророкувахме, не в ТВОЕТО ЛИ ИМЕ бесове изгонвахме и не в ТВОЕТО ЛИ ИМЕ извършихме много велики дела?“. Но тогава ще им заявя: „Никога не съм ви познавал; идете си от Мене вие, които вършите беззаконие“.

Вършители на беззаконие! Знаете ли какво означава думата „беззаконници”? Означава „нарушители на закона“. Означава „непокорни“. Означава такива, които слушат, но не се покоряват. Означава такива, които слушат, но не обръщат внимание на съвета. Исус каза: „Чуйте Ме, съжалявам, но не ви познавам. Никога не съм ви познавал. Махнете се от Мене, вие, които вършите беззаконие, вие, непокорни“! Това казва. Иска да го разберем. В стих 24 Той продължава: „И тъй всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъжд, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща; но тя не падна, защото бе основана на канара“. Тази канара е Исус, скъпи приятели! Тези, които построят къщата си върху Исус; тези, които живеят в послушание към Неговите заповеди, към Неговата воля за живота си, те са тези, които обръщат внимание на вестта.

В стих 26 Той говори за една друга група: „И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който е построил къщата си на пясък. И заваля дъжд, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тази къща; и тя падна, и падането й бе голямо“. Вижте, тук имаме две групи хора - разумни и неразумни. Разумните са тези, които се покоряват, които обръщат внимание на съвета. Те са тези, които влязоха в ковчега и бяха спасени. В края на времето те ще са тези, които ще вървят по тесния и труден път. Те са тези, които ако е необходимо, биха жертвали и живота си за Христос, само за да Го следват. Вижте, скъпи приятели, този тесен път е пътят, който отведе Исус до Голгота. Това е пътят до кръста, ако желаете. Но пътят до кръста тръгва от дома. Този път отведе Исус до Голгота, където Той проля кръвта си за теб и мен. И ако следваме Исус, скъпи приятели, и ако желаем да вдигнем кръста си, и да следваме Исус, ще открием, че когато вдигнем кръста, кръстът издига нас. Кръстът ще те издигне. Исус каза: „Вземете Моето иго върху себе си и научете се от Мене, защото игото Ми е благо и бремето Ми е леко“.

Възлюбени, когато вземем игото на Исус, ние го носим сами през долина на мрачна сянка. Вие не трябва сами да минете през прииждащите води. Вие не трябва сами да минете през пламъците на страданието. Исус казва: „Вижте, Аз ще бъда с вас до края. Никога няма да Ви напусна или изоставя“. Затова можете дръзновено да кажете: „Господ е мой помощник, няма да се страхувам от това, което може да ми стори човек“. Скъпи приятели, слушайте Исус, внимавайте в Словото Му, вслушвайте се в съвета Му! Защото Неговият път е най-добрия път. И днес Бог иска да освети вашия дом и вашите сърца с този лъч светлина. Той иска да обърнете внимание на словото Му и да следвате съвета Му.

Помнете, че днес, в тези последни времена, в които живеем, Бог има специална вест за вас. Нека никога не забравяме това, скъпи приятели. Тази специална вест откриваме в книгата Откровение. Има различни начини за изучаване на книгата Откровение. Можете да започнете от Откр. 1:1 и да стигнете до края на Библията. Това е една чудна история, чудесен метод за изучаване на книгата Откровение. Но в тези серии с вас нямаме време да го проследим, защото това, което искам да направим с вас днес е, да отидем на главата с кулминационната точка на книгата Откровение. Тази кулминационна точка е в 14 гл. Ще видите, че всички истини в книгата Откровение или водят към тази кулминационна точка в 14 гл., или тръгват от нея.

Да отидем и да погледнем вестта в Откровение 14 гл. Тук откриваме шест ангела - три с вести и три с мисии. Ще започнем с прочитането на стихове 14-20. Следвайте ме като чета тези стихове.

„И видях, и ето бял облак, и на облака седеше Един, Който приличаше на Човешкия Син, имайки на главата Си златна корона, и в ръката Си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на Този, Който седеше на облака: Простри сърпа Си и жъни; защото е настанал часът да жънеш, понеже земната жетва е презряла. Оня, прочее, Който седеше на облака, хвърли сърпа Си на земята; и земята беше пожъната. И друг ангел излезе от храма, който е на небето, като държеше и той остър сърп. Още и друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе от олтара и извика със силен глас на тогова, който държеше острия сърп; и рече: Простри острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му е вече узряло. И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв. И линът биде изтъпкан вън от града, и кръв потече от лина до юздите на конете на разстояние от хиляда и шестстотин стадии“.

Тук имаме една символична картина за последното унищожаване на този свят. Не се опитвайте да я интерпретирате буквално. Това до никъде няма да ви отведе. Помнете, че книгата Откровение е написана на символичен език. Това означава, че е написана образно. Бог иска да разберем, че в края на времето настъпва голяма жетва. В този пасаж има две жетви. Едната - тази на нечестивите, е събрана в снопове за изгаряне, а другата група е събрана, за да наследи Божието царство. И това, което виждаме тук с всички тези описания за кръв, потичаща от лина до юздите на конете и т.н., е просто описание на последната сцена от човешката история. Бог иска да разберем тази важна истина.

Говори се за времето на жетвата. Ако сте слушали първата ми тема, навярно сте забелязали като казах, че има три принципа, които трябва да следваме, когато се опитваме да разберем дадено библейско пророчество. Първият е, да прочетете пророчеството така, както е написано в Библията, както току-що направихме. Вторият принцип е да потърсите библейска интерпретация на пророчеството. И третият е да се обърнете към историята, за да видите дали е така или не. И така, сега говорим за време на жетва. За какъв вид жетва става въпрос? Не става въпрос за буквална жетва на грозде и т.н., не! Тогава за какво става въпрос тук? Ако се обърнем към Библията, за да намерим библейска интерпретация на жетвата, ще отидем към Мат. 13:37-39, където ще се натъкнем на стиховете, в които Исус казва: „Нивата е светът; доброто семе, това са чадата на царството; а плевелите са чадата на лукавия. А в отговор Той каза: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син. Неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършването на века; а жетварите са ангелите“ (в бълг. превод местата на ст. 37 и 38 са разменени).Тук се говори за края на човешката история. Събрани са две групи хора. Божиите деца са събрани, за да бъдат спасени, да бъдат взети в облаците със слава, да бъдат грабнати и отнесени в небето, когато Исус дойде втори път. Останалите ще бъдат унищожени. Библията е ясна по този въпрос.

Възлюбени, в началото е важно да разберем, че ПРЕДИ да стане последното унищожение, за което току-що прочетохме, тази велика жетва трябва да бъде събрана. Сега! Хората са събирани сега, точно сега, дори докато говоря и ви проповядвам това. Днес Бог събира Своите хора, Своите слуги, Своите избрани заедно. В този момент, докато говорим. Важно е да разберем това. Приятели, важно е вие да разберете това, защото ако Бог не е в сърцето ви, за да ви помогне да разберете за какво става въпрос, вие ще го пропуснете. Ще го пропуснете, ще ви убегне и няма да разберете това, което се опитвам да споделя с вас днес. Възлюбени, преди последното унищожаване на нечестивите, Бог има специална вест на настоящата истина за тези последни времена. И това е вестта, която ви проповядвам лекция след лекция - вестта, която Бог иска да чуете. Това е Божията последна предупредителна вест към този свят и се моля на Бог да разберете тази вест.

Сега ще се обърнем към стихове 6-12 и ще прочетем вестта на трите ангела. И тук имаме три ангела, и между другото, пак е използван символичен език. „Ангел“ означава „вестител“. Евреи 1:14 „Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение“ (англ. за „служебни духове” е използвано „Божии вестители”). Разбира се, днес Бог изпраща Своите вестители със Своята последна предупредителна вест към света, до краищата на земята.

В Откр. 14:6-12 Йоан казва: „И видях друг ангел да лети посред небето, като имаше вечното благовестие, което да прогласява на обитаващите по земята и на всеки род и племе, език и народ. И каза със силен глас: Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът на Неговия съд; и поклонете се на Онзи, Който е направил небето и земята, морето и водните извори“. Това е вестта на първия ангел. Вестта на първия ангел е вечното благовестие. Това не е някакво ново благовестие. Това не е чуждо благовестие, не е някакво странно благовестие. Не, това е ВЕЧНОТО благовестие. Това е благовестието, което носи надежда на хората. Това е благовестието, което пръска светлината на истината в домовете и сърцата на хората. Това е добрата вест, тя донася кураж и надежда на хората, които са изгубени и отчаяни, пропити от този болен от греха свят. Това е добрата вест. „Евангелие“ означава „добра вест“. Възлюбени, то е наистина добра вест. То е спасителна мисия. Бог спасява хората от тъмнината на този болен от греха свят. Това е вечното евангелие. То казва на хората, че няма значение какво е миналото ти. Независимо колко дълбоко си затънал в греха, няма значение. Бог може да те спаси, може да те издигне най-високо. Исая 59:1 казва: „Ето, ръката Господна не се е скъсила, че да не може да спасява, нито ухото Му е оглушало, че да не може да чува”. Божията ръка е достатъчно дълга да те достигне, без значение колко дълбоко в греха си затънал, без значение какво е миналото ти, независимо каква е историята на твоя живот. Всичко това няма значение. Исус дойде в този свят, за да спаси грешниците и Бог иска да знаеш това.

Имах привилегията да работя в бившия Съветски Съюз и да проповядвам на тези комунисти - хора, които по убеждение бяха пропити от идеологията на комунизма и фалшивата пропаганда, която беше заслепила очите им за истината и за познанието на Бог и Исус Христос. Отидох там. Проповядвах евангелието на тези хора. Умолявах ги да отдадат сърцата си на Исус. Понякога проповядвах на бивши бойци, на бивши военни, които са се били в битки някъде в Европа. Някои от тях бяха с отрязани крака, някои - с премръзнали крака, някои - изгубили ръце по различни начини. Но аз им носех надежда. Скъпи приятели, когато доведеш до Исус 75-80-годишен войник и той види лъча надежда, знаете ли какви сълзи на радост потичат надолу по бузите му. Той идва при Исус плачейки и прегръщайки този чудесен безплатен дар. Този дар на спасението носи надежда на хората. Да, той може би е застрелял хора на бойното поле, може би е отговорен за смъртта на много хора, това няма значение. Исус може да те разбере и ще прости. Той ще издигне хората, изгубени в греха до най-високо. Възлюбени, добрата вест е, че днес има надежда за спасение на хората и това е вечното благовестие. Това е благовестието, което ви проповядвам днес, пръскайки светлината на истината в сърцата на хората. Библията казва, че то ще бъде проповядвано на целия свят, на всички, които живеят по лицето на земята, на всеки род и племе, език и народ. Това е Божието желание, Божия план и Божията цел за времето, в което живеем. Ангелът носи вест на предупреждение. Той казва да се боим от Бог, да Му отдадем слава. Защо? Защото е дошъл часът на Неговия съд. Часът на Неговия съд е дошъл, вече е настъпил. Повечето християни вярват, че часът на съда е някъде в далечното бъдеще, че великият ден на съда е някъде далече в бъдещето. Не, книгата Откровение ни казва, че съдът вече е започнал. Казва, че часът на съда е дошъл. Това означава, че Е тук, в сегашно глаголно време. В книгата Откровение не ни се казва къде се извършва съда. Не ни се казва кога е започнал. Казва се само, че вече е тук. В друга лекция ще се занимаваме с това, ще ви покажа от Библията къде се извършва съда, кога е започнал. Всичко това е в Библията. И ще бъдете поразени от това колко дълго вече продължава съда. И така, казано ни е, че трябва да Му се поклоним, да се поклоним на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори. Ето, това иска Бог от нас. Той иска да се покланяме на Него.

Вестта на втория ангел е в Откр. 14:8 „И един друг ангел, втори, следваше изподире и казваше: Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудство“. Да, Вавилон е паднал и когато отворим на Откр. 18:4, вестта там е: „Излез от нея, люде Мои!“. Излезте от Вавилон! Вавилон ще бъде унищожен! Скъпи приятели, ако ние сме все още във Вавилон, ще бъдем унищожени заедно с него. Откр. 18:2, 4 казва: „Падна, падна Вавилон - великата блудница… Излез от нея, люде Мои“. Днес Божият народ е във Вавилон и мнозина от хората не го осъзнават. Как може да излезеш от нещо, ако не знаеш какво е? Бог иска да знаете какво е то. Затова Той пръска светлината на истината в домовете и в сърцата ви днес, защото желае да знаете истината. И аз искам да знаете истината, защото Бог ви обича. И аз ви обичам, и искам да ви видя спасени в Божието царство. Тази вест трябва да бъде проповядвана в цялата й пълнота и в цялата й яснота. Хората трябва да знаят какво има да стане, за да бъдат подготвени за това. Но едно нещо е да чуят, друго е - да се покорят.

Скъпи приятели, ние трябва да се покорим на съвета. В Откр. 14:9 пише: „И друг, трети ангел…“. Вижте, тук има три ангела - първи, втори и трети. Първият ангел носи вечното благовестие, добрата вест за спасението. Вестта на втория ангел е: „Падна, падна великият Вавилон… излез от нея, люде Мои“. Вестта на третия ангел ни дава най-голямото предупреждение, давано някога в Писанието. Няма по-голямо предупреждение в Писанието от това. И то е за теб и мен в тези последни времена. Забележете какво се казва в Откр. 14:9 и 10: „И друг, трети ангел вървеше след тях и казваше със СИЛЕН глас..“.

Защо със силен глас? Приятели, ако искате някой да чуе това, което казвате, няма да шепнете, нали? Ако искате да бъдете чути, ще говорите със висок глас. Това е важно. Трябва да говорите с висок глас и ангелът го казва със силен глас. Забележете това, което казва:

„… ако някой се кланя на звяра и на неговия образ, и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие и от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто (това означава без милост) в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето”.

Възлюбени, това е най-голямото предупреждение, което Бог е дал в Писанието. И стих 11 казва: „И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се кланят на звяра и на образа му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, нито кой да е, който приема белега на името му“.

Скъпи приятели, това е последното Божие предупреждение към този свят. И вие трябва да го разберете. Ако не разберете кой е звяра и какво е белега му, тогава ще получите белега, без дори да го съзнавате. Този, който приема белега, може би ще си мисли, че върши Божията воля. Но вие трябва да разберете тези неща. Бог ни е дал книгата Откровение, не за да запълни мястото в Библията, но за да научим Божието последно предупреждение към света и ние трябва да го разберем. Ако не го разберете, никога няма да бъдете приготвени за него. Бог иска да бъдем приготвени за това, което ще дойде.

А в стих 12 има една класа хора, идентифицирани като тези, които ще бъдат спасени. Вижте как Бог ги описва в Откр. 14:12: „Тук е нужно търпението на светиите…“. „На светиите“, възлюбени. Не трябва да си умрял преди 300-400 години, за да бъдеш класифициран като светия в Божиите очи. Можеш да бъдеш жив светия. И ще има множество от живи светии, спасени в Божието царство. „Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които ПАЗЯТ Божиите заповеди и вярата в Исуса“. Това е, което отличава Божиите хора. Те имат вярата на Исус. Те полагат доверието си в Христос. И преди последната кулминация, преди Исус да дойде с облаците в слава, се чуват думите от Небесните дворове, записани в Откр. 22:11 „Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда, и светият нека бъде и занапред свят“. Възлюбени, в онзи ден вие и аз ще бъдем или в едната, или в другата група.

Когато светлината на истината огрява в сърцата ви, в живота ви и в домовете ви ден след ден, аз се моля вие да обърнете внимание на вестта, да се покорите на истината, да я пазите, да я следвате така, че да бъдете определени като такива, които са праведни и свети, защото такива ще бъдат тези, които ще влязат в Небесното царство. И така, както беше в Ноевите дни, така ще бъде и в нашите дни. Вижте, много хора чуха вестта в дните на Ной, но не й обърнаха внимание, не я последваха, не я пазеха. Да обърнеш внимание на вестта, означава спасение. Да пренебрегнеш вестта, означава осъждане. Две групи хора. Само две. Така ще бъде в края на времето. Както беше в Ноевите дни, така ще бъде и в нашите дни. Някои ще обърнат внимание на тази вест, някои ще я търсят и ще я следват, и ще предадат живота си на Исус, и ще получат този чудесен дар на спасението. Това е, което Той иска за теб; това е, което Той иска за мен, защото Той идва скоро.

Това, което хората не разбраха в Ноевите дни беше, че седем дни преди да дойде потопът, долетя ангел и затвори вратата на ковчега. Изумително е как хората са гледали животните да се изкачват по подвижното мостче и да влизат в ковчега. Хората са гледали как животните влизат вътре. Можете да бъдете сигурни, че Светият Дух е вълнувал сърцата и умовете им. Съвестта им е подсказвала: „Последвай, влез в ковчега. Защото тази врата ще се затвори. Влез в ковчега, за да бъдеш спасен“. Но не, те отказаха, те отхвърлиха истината и не влязоха вътре. Ангелът долетя и затвори вратата. Вратата беше затворена и Ной беше вътре седем дни. Хората бяха там, долу, в долината и животът им си течеше както обикновено, и се подиграваха на този старец там, горе, с всички онези животни в ковчега. Можете да бъдете сигурни в това. Но на седмия ден се зададе черен облак. Когато засвяткаха гръмотевиците и светкавиците, и големи капки вода започнаха да капят от небето, можете да бъдете сигурни, че е имало паническо бягство нагоре към планината и опитващи се да влязат в ковчега. И както казах, имало е хора, които са удряли по вратата на ковчега викайки: „Ной, Ной, отвори ковчега! Ной, Ной, пусни ни вътре, пусни ни вътре!“. Но Ной не можеше да отвори вратата, защото тя беше затворена от ангел.

Възлюбени, преди Исус да се завърне, преди Небесата да се навият като свитък, ще бъдат произнесени думите: „Който е неправеден, нека бъде и занапред неправеден; който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и който е праведен, нека бъде и занапред праведен и светият, нека бъде и занапред свят“. И после, приятели, всичко ще свърши бързо. Вратата на милостта вече е затворена. Ще бъде прекалено късно да се приготвите, за да влезете вътре. В стих 12 Бог ни казва: „Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му“.

Възлюбени, дали ще бъдете спасени или изгубени, това е повече ваше решение, отколкото Божие. Не е Божията воля да бъдете отвън. Бог прави всичко възможно, за да ви доведе вътре. Има две неща, които бих помолил да направите за себе си. Първото е: Ако ви липсва мъдрост и не сте сигурни за тези неща, моля ви да изискате обещанието, дадено в Яков 1:5: „Ако на някой от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава щедро на всички, без да укорява и ще му се даде“. Когато молите Бог за мъдрост, за да можете да разберете тези дълбоки неща от Писанието, Бог ще ви помогне да ги разберете. Това е Божие обещание. Неговото Слово е истина и Неговите обещания никога не пропадат. И в Ерем. 29:13 се казва: „И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце“. Приятели, ако потърсите Бог искрено, ще Го намерите, ще намерите истината на познанието.

Приятели, това, което трябва да не забравим днес е, че историята се повтаря. Тя се повтаря пред самите нас. Повтаря се всеки ден от човешката история. Хората са глухи за Божието слово, за тази специална вест на светлина, на която имат възможността да обърнат внимание. Днес тази вест достига хората и вие отново имате възможността точно сега да приемете Исус като ваш личен Господ и Спасител. Моля се да го направите. Моля се точно сега, като чухте тази вест, да сведете глави с мен и да поканите Исус Христос в живота си. Нека се помолим.

Небесни Татко, Господи, благодаря Ти за тези души, които днес чуха тази вест. Моля се, небесни Татко, да докоснеш техните сърца, да дадеш убеждение в душите им, за да разберат, Господи, че това не е човешка вест. Това е вест на Божествена истина, това е вест от самото небе. Това е Исус, Който достига сърцата на хората, използвайки човеците като инструменти. Да, използвайки пръстени съдове, за да прогласи Своето Слово на истината. Господи, нека разпознаят и чуят Твоя глас, а не моя. Аз се моля да отворят сърцата си сега и да кажат: „Исусе, каня Те в моя живот, приветствам Твоето присъствие. Моля Те, ела, прости ми греховете, очисти ме от неправдата ми, очисти душата ми от греха, постави Твоя Дух в мен и ме направи способен да ходя в Твоя път. Искам да бъда покорен на Твоето Слово и на Твоята истина. Господи, това е моята молитва за всеки един днес. В името на Исус. Амин.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница