"Разработване на обучаващи материали по бази от данни на Oracle"Дата16.05.2017
Размер21.23 Kb.
РЕЦЕНЗИЯ
на дипломна работа на тема:

"Разработване на обучаващи материали по бази от данни на Oracle",

разработена от дипломанта Марин Христозов Запрянов, спец. АИУТ, фак. № 20711133

  1. Обща характеристика на дипломната работа

Работата е оформена в девет основни раздела в размер от 117 листа.
В първия раздел на дипломната работа ДР са разгледани релационни бази от данни БД, изброени са версиите на Oracle и е представена архитектурата на Oracle. В същата глава е направено подробно описание на функциите на Oracle за прехвърляне на данни, съхраняване на данни, изгледи, функции за управление на БД и т.н. Разгледани са архивирането и репродуцирането на БД и защитата на данните. В същият раздел са целта и задачите на ДР.
Във втория раздел е представено практическо упражнение за инсталирането и деинсталирането на БД и онагледено с помощта на изображения.
В следващия раздел е представено практическо упражнение за проектиране на БД, създаване и администриране на БД на Oracle. Разгледа ни са етапите на проектиране на примерна БД на Oracle, предназначена за автоматизиране на процесите на мониторинг и регулиране на съдържанието на машинно масло в течния кислород в отделните цехове на завод за производство на амониева селитра.

В четвъртия раздел на ДР е представено практическо упражнение за създаване на БД на Oracle с помощта на програмния инструмент Database Configuration Assistant (DCA) и онагледено с помощта на изображения.


В следващите раздели на ДР са представени практически упражнения за създаване на таблици, дефиниране на колоните в таблиците и типа на данните в колоната, посредством заявки на програмен език PL/SQL. Описани са ограниченията на колоните в таблиците. Представени са практически упражнения за вмъкване на данни, за извличане на данни, за изтриване на данни и за подновяване на данни в базата. Дадени са примери и са написани задачи за изпълнение. Написано е заключение на ДР.


  1. Актуалност на разработката.

ДР има обучаващ характер. Всяко едно практическо упражнение съдържа поставена цел, теоретична час, примери и задачи за проверка на знанията. Разработените обучаващи материали могат да се използват при самообучение по БД, както и при обучение на студенти по дисциплина БДИС. Дипломното задание е изпълнено в съответствие с поставените задачи. При оформянето на ДР има известни пропуски:

  • Допуснати са незначителни грешки при оформянето на текста на ДР;

  • Задачите за изпълнение са недостатъчни.

Имам следния въпроси към дипломанта:

  1. В третия раздел то ДР описвате моделите за създаване на БД, но не се споменава кой е метода за проектиране на БД. Кой е метода за проектиране на БД?


Дипломната работа е изпълнена в нужният обем и качество, изпълнявайки поставените задачи. Предлагам на Държавна изпитна комисия да допусне до защита дипломанта Марин Христозов Запрянов.

19.12.2011г. Рецензент:……………….гр. Габрово /ас.инж. Ф. Рашидова/
Каталог: prep -> recen
prep -> От 19 октомври 1994 година относно правните аспекти на електронния обмен на данни
prep -> Гл ас д-р Ангел Шопов Образование, професионален опит и научни интереси
prep -> Проф., Д-р ик. Н. Гарабед минасян
prep -> Параметри на предпечатната подготовка
prep -> República Argentina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
prep -> Видове лекарствени препарати Лекарствената или фармацевтичната форма
prep -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име: проф. Владимир Богданов Петров, д ю. н Академична длъжност
prep -> República Argentina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
prep -> Проф д-р жасмин николова попова -генова
recen -> "Достъп до бази от данни през World Wide Web"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница