Разрешава използването му от други лица. За използване се смятат действия като публично изпълнение на произведението, предаването и препредаването му по кабел, излъчването по безжичен път и другиДата01.02.2018
Размер37.01 Kb.
#52641
СТАНОВИЩЕ

НА ДИРЕКЦИЯ „АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


Съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) хотелите и заведенията за обществено хранене и забава дължат възнаграждение за публично изпълнение на защитени обекти на закрила дори когато организирането на това действие се извършва чрез радио- и телевизионни приемници. Сключените договори с кабелни оператори не може да бъде основание за освобождаване от задължението за заплащане на авторски възнаграждения поради следното:

Законът за авторското право и сродните му права (1993г) признава изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. За използване се смятат действия като публично изпълнение на произведението, предаването и препредаването му по кабел, излъчването по безжичен път и други.

Публичното изпълнение на произведение - обект на авторскоправна закрила - трябва да се извършва по начин, даващ възможност то да бъде възприето от неограничен брой лица.

Подобно на автора на произведението, артистът изпълнител също има изключителното право да разрешава срещу възнаграждение излъчването на неговото изпълнение по безжичен път, предаването и препредаването му по кабел, както и публичното изпълнение, излъчването по безжичен път и предаването и препредаването по кабел на тези записи и др.

Публичното изпълнение на запис на изпълнение на артист-изпълнител е налице в случаите, когато използването се извършва по начин, даващ възможност той да бъде възприет от неограничен брой лица.

Продуцентът на звукозапис има изключителното право да разрешава срещу заплащане публичното изпълнение, излъчването по безжичен път и предаването и препредаването на записа по кабел.

Публичното изпълнение на звукозапис е налице в случаите, когато използването се извършва по начин, даващ възможност той да бъде възприет от неограничен брой лица.

Авторът, артистът-изпълнител и продуцентът на звукозапис имат право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението, изпълнението и звукозаписа и за всяко поредно използване от същия вид.

Ползватели на произведения са физическите и юридическите лица, като организатори на концерти, радио- и телевизионни организации, кабелни оператори, заведения за обществено хранене и забава, продуценти на звукозаписи, филмови продуценти, доставчици на съдържание в

Интернет и други, които довеждат произведението до знанието на зрителите и слушателите пряко или чрез други лица.

Съгласието за публично изпълнение на живо и чрез запис, за излъчване по безжичен път или предаване и препредаване по кабел на музикални произведения, които са били вече разгласени, се дава писмено от автора или упълномощена от него организация за колективно управление на авторски права, която договаря, събира и изплаща дължимите възнаграждения.

Радио- и телевизионна организация като ползвател на произведение и звукозапис трябва да получи предварително разрешение от автора, артиста-изпълнител и продуцента на звукозаписа, за да може да използва произведението, изпълнението и звукозаписа и, вече като носител на право, сродно на авторското право, да разрешава на свой ред срещу заплащане действия като пре излъчван ето по безжичен път или препредаването по кабел на програмата и др. Така, кабелните оператори, които препредават програмата на радио- и телевизионната, дължат възнаграждения за препредаваните от тях програми на съответните радио-и телевизионни организации. Възнаграждения за действието препредаване се дължат и на авторите, артистите-изпълнители и продуцентите на звукозаписи и филми.

Публичното изпълнение на произведение, запис на изпълнение и звукозапис е действие, различно от излъчването и препредаването. За него се дължи възнаграждение от съответните ползватели - заведения за обществено хранене и забава, организатори на концерти, хотели и др., които следва предварително да са получили разрешение от съответните носители на права - автори, артисти-изпълнители, продуценти на звукозаписи. Важно е да се отбележи, че тези ползватели, за разлика от радио- и телевизионните организации, не извършват действия по излъчване, предаване и препредаване, за което тези организации са получили разрешение, а организиране на публично изпълнение.

Подобно на радио- и телевизионните организации, когато действат в качеството си на ползватели, хотелите и заведенията за обществено хранене и забава трябва да получат разрешение от съответните лица, тъй като авторите, артистите-изпълнители и продуцентите на звукозаписи имат право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението, изпълнението и звукозаписа и за всяко поредно използване от същия вид. Според текста на чл. 18 ЗАПСП публичното изпълнение на произведения е действие, което е различно от излъчването, предаването и препредаването.


10.05.2010 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница