Развитие на туризма в шотландияДата26.09.2018
Размер188.5 Kb.
#83241
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ШОТЛАНДИЯ”

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.УВОД


II.Шотландия- общ преглед

III.Шотландия като туристическа дестинация


1. Състояние и проблАи

2. Икономическо влияние на туризма

3. Транспорт до и в самата Шотландия

4.Средства за настаняване

5. Маркетингов анализ на потребителите

5.1. Международни посетители;

5.2. Вътрешни посетители.

6. Организация на туристическата дейност


7.Туристическа политика и възможности за развитие.
IV. ЗаключениеУвод

Преди да пристъпя към характер истиката на Шотландия,


уместно би било, струва ми се, да обоснова накратко избора си, а той
беше воден от две изисквания- страната да е част от Европа и да не
ми е много позната. Не исках да анализирам една напълно чужда-в
религиозен, политически и морален аспект- страна. Същевременно
желаех работата по събирането и анализирането на информацията да
ми е интересна. Шотландия се оказа идеалният обект- християнска
страна, англоезична, сравнително позната от филмите и
същевременно с това митична, "некултивирана", едно от малкото
кътчета в Европа, които твърдо пазят автентичността и
своеобразието си. Разбира се Шотландия е част от Обединеното
Кралство, но спецификата на туристическото й развитие налага да я
разглеждаме като почти самостоятелна единица.

11.Шотландия- общ преглед

Страната на гайдите и карето заема една трета от територията
на Великобритания- 79 000 кв.км. За сметка на това обаче, има
много ниска гъстота на населението, което наброява 5.1 милиона или
9% от общото британско население. Около 75% от шотландците
населяват централната област- Ьож1апсЬ, докато останалата част от
страната се състои от големи области недокосната, дива природа.
Релефът е предимно планински- тук се намира най- високият връх в
кралството, Бен Невис (4 406 метра). Като част от Острова страната
има сухопътна връзка единствено с Англия (на юг), а в останалите
посоки е заобградена от Северно море и Атлантическия океан. Най-
голямата река е Клайд, най- голямото езеро- Лох Ломонд.

Счита се,че най- интересната и красива част от Шотландия (а


и от цяла Великобритания) са островите и областта НцфапсЬ.
Общият брой на шотландските острови е 787, но само 62 от тях
надвишават 4.8 кв.км. площ. Хебридските острови се намират на
запад от централната област, делят се на "вътрешни и външни
Хебриди" и са 600 на брой. Някои от тях са все още собственост на
благороднически семейства, на които жителите заплащат рента.
Интересен феномен е остров Упга, който притежава своеобразен
микроклимат, подходящ за развитието на субтропична растителност.
На юг се намира остров Аран, чиято гордост е замъкът Бродик-


древна резиденция на дуковете от рода Хамилтън. На север, близо до
Норвегия, са островните групи Оркни и Шетланд. Оркни наброява
67 острова, 26 от които обитаеми- природата наподобява Исландия,
благодарение на студените ветрове. Островите Шетланд (100 на
брой, 24 обитаеми) са родина на едноименната порода понита и
благоприятна за овцевъдството област. Трудната достъпност е
запазила в тези острови следи от викингските нашествия през ІХ век
и оригинален фолклор.

"Високите земи" са един от символите на Шотландия -често


определят НцфапсЬ като най- романтичната планина на света. Не
много висока, планинската верига се пресича от долината на Грейт
Глен, в която се образува поредица от красиви фиорди и езера (
включително Лох Нес). Цялата област е рядко населена, причина за
което не е само неблагоприятният релеф, а предимно т.нар.
"Разчистване", извършено през 18 век от собствениците на тези
земи, които прогонили фермерите, за да освободят пространството
за развитие на по- печеливши дейности като скотовъдство и
овцевъдство. Дори днес 80% от земята се притежава от 7% от
живеещите тук.

Административно Шотландия се дели на 12 области. В


територията й се намира една от най- големите градски агломерации
на Кралството, а именно територията около Глазгоу с население 1.65
милиона души. Същевременно столицата на Шотландия, Единбург, е
сравнително малка (530 000 души), но се нарежда на второ място по
брой туристически посещения във Великобритания, след Лондон.
Другите две по- големи градски зони са Абърдийн и Дънди. Макар
част от Обединеното кралство, Шотландия притежава значителна
автономност в законодателен, образователен и финансов аспект,
особено актуална през настоящата година, поради проведените
избори за Шотландски парламент.


ІІІ. Шотландия като туристическа дестинация
І. Състояние и проблеми

Туристическата индустрия е сред сравнително новите


икономически значими отрасли на шотландската икономика. От
началото на 90-те тя се развива със стабилни темпове, което се
свързва с няколко основни ключови фактора: възраждането на най-
големия град на страната, Глазгоу, определен за Европейски град на
културата за 1990г. и Британски Град на Архитектурата за 1999г.;
международната промоция на Единбург като домакин на срещата
"на върха" на Европейския съюз; инвестираните над 120 милиона
лири в летищата на Глазгоу и Единбург; значителното подобрение
на стандартите в областта на хотелиерството и ресторантьорството.
Не на последно място сред определящите фактори трябва да се
включи осъзнаването на икономическата роля на туризма на
макрониво и стимулирането на положителните ефекти от него.
Бъдещи благоприятни резултати се очакват от увеличената
автономност на страната, което ще подобри международния имидж
на Шотландия като цяло и на Единбург като нейна столица.

Страната привлича туристите с красивата си и естествена


природа, с романтичния ореол на борбеност, гордост,
неотстъпчивост и митична смелост (лесни примери ни дава
кинематографичната култура- "Шотландски боец", "Смело сърце"),
със запазения си колоритен фолклор- шотландските полички,
шалове, гайди. Шотландия е идеалната дестинация за любителите на
голфа и уискито, риболова и походите; уникална за потребители с
интерес към историята и културата. Предлагат се още възможности
за зимни спортове и конферентен туризъм.

При все това пред развитието на туризма в Шотландия стоят


множество проблеми, а именно:

• отчетливо изразена сезонност;


недостиг на директни въздушни връзки със Северна

Америка и Европа;

• относително високо равнище на цените в национален мащаб.


2. Икономическо влияние на туризма

Преките положителни ефекти от рецептивния туризъм за всяка


страна се изразяват чрез два основни показателя- постъпления в
конвертируема валута и процент на заетостта, формирана
благодарение на различни туристически дейности.

Икономиката на Шотландия като цяло генерира около 8.5% от


БВП на Велико британия, а процентът на БВП на глава от
населението отстъпва с 4.3% от равнището на този показател на
национално ниво. През 1988г. туризмът е допринесъл с 1.740
милиона лири към шотландската икономика, формирайки 5.8% от
БВП. За 1997г. цифрите са съответно 2.65 билиона лири- 5% от БВП
(за сравнение туристическата индустрия на Кралството като цяло
формира 4% от БВП), което представлява 37%-но увеличение спрямо
1992г. Най- голям ръст на печалбите от туризма се наблюдава в
периода 1992-95г. След 1996г. темповете на нарастване намаляват,
поради повишаването на разменния курс на лирата на
международния пазар. Печалбите от туризма за 1997 г. се
разпределят съответно 965 милиона от международен туризъм и 1.69
билиона от вътрешни посетители (имат се предвид всички британски
граждани). Шотландия реализира 10.8% от приходите от вътрешен
туризъм на Кралството.

Туристическата индустрия в Шотландия все повече налага


своята значимост като един от перспективните сектори в
икономиката- обстоятелство, подсилено и от западането на тежката
индустрия и развитието на третичния сектор (характерна за всички
развити държави тенденция).

Туризмът осигурява 177000 работни места в Шотландия, което


представлява 8% от работната сила (за Великобритания като цяло
туризмът осигурява 6% от заетостта). Индустрията е особено важна
за определени райони в страната като Пертшир и Хайлендите,
където осигурява почти 15% от общата заетост. По отношение на
конкретните сектори най- много работни места предоставя
хотелиерството, следвано от ресторантьорството, обществени сгради
и барове, услуги, свързани със спортни и други развлечения.
Необходимо е да се отбележи, че заетостта, осигурявана от туризма,
бележи спад в периода 1991-95г.- ефект, дължащ се на общата
икономическа рецесия във Великобритания. През 1997г. обаче
нивото вече е нормализирано.


Написаното дотук дава основание да се твърди,че туризмът е
наистина важно направление на шотландската икономика. В
сравнително отношение спрямо другите отрасли шотландската
туристическа индустрия се представя дори по- добре от
британската. При все това оптимистичната оценка се смекчава от
високата й сезонност и ниското равнище на заплащане (второто-
характеристика на туризма въобще).

3. Транспорт до и в самата Шотландия

Въздушният транспорт е предпочитаното средство за пътуване
до Шотландия от международните посетители (табл.1). През1996г.
около 78% от чуждите туристи на страната са пристигнали със
самолет в някое от британските летища. Директно в Шотландия
обаче са се приземили само 24%. Шотландските летища са
реализирали през 1996г. само 2% от всички чужд е странни
пристигания по въздуха във Велико британия. Това се явява
непропорционално нисък дял като се има предвид, че Шотландия
генерира 11.5% от всички презморски посещения в Кралството. По
националности процентите варират: 4% от северно- американските
посетители са избрали шотландско летище; въздушните връзки на
Шотландия с Канада се оказват най- добри- там процентът е 12.5;
сред западноевропейците 2.3% са се приземили на шотландска земя.

Три са летищата в Шотландия, които обслужват международни


полети- Абърдийн, Единбург и Глазгоу. През отчетната 1997/98г.
столичното летище е обслужило 4 милиона пътници на 24 вътрешни,
10 международни редовни линии и 25 международни чартърни
линии. Летището на Глазгоу е най- голямо за Шотландия и
четвъртото по капацитет във Велико британия със 6 милиона
пътници годишно, 29 вътрешни линии, 15 редовни международни и
повече от 40 международни чартърни линии. През последните две
години предлаганите услуги се увеличиха и в трите летища, което
доведе до увеличаване на броя на пътниците с 22.8% в Абърдийн,
25.6% в Единбург и 13.9% в Глазгоу. На ден се извършваха 11
полета до Амстердам, 9 до Дъблин и 6 до Брюксел. Други
дестинации, обслужвани целогодишно чрез директни полети, са
Копенхаген, Чикаго, Ню Йорк, Париж, Малта, Рейкявик, Торонто,
Цюрих. Летни полети до Стокхолм и Гьотеборг са предназначени
специално за туристически групи. Наскоро бяха въведени важни
международни услуги. От юли 1998г. Continental Airlines обслужва


линия между Глазгоу и Ню Йоркското летище Newark, което е


централата на Континентал и оперира над 90 свързващи полета до
американски дестинации. През 1999г. Америкън Еърлайнс въвежда
дневен полет Глазгоу- Чикаго, а Луфтханза — Единбург- Франкфурт.
Достъп до международната мрежа на Еър Франс дават и двете
допълнителни линии Глазгоу- Париж.

Важни инвестиции бяха направени от British Airport Authority


(ВАА) за подобряване на наземната инфраструктура на летищата. В
Единбургското летище бяха вложени над 26 милиона лири за
главната сграда и увеличаване на паркинговия капацитет. Планират
се още подобрения с крайна цел достигане на 5.5 милионен
туристопоток през 2002г. В летище Глазгоу завърши проект за
разширяване на стойност 40 милиона лири, който увеличи
капацитета на терминала от 5.5 милиона на 8.5 милиона пътници.

Шотландия не разполага с централно ферибот пристанище,


което да обслужва континентална Европа. Абърдийн се използва
предимно от риболовни кораби.

Вътре в страната движението става предимно посредством


наемане на автомобили, влак и автобусен транспорт. Съществуват
три основни влакови оператора по линиите Англия- Шотландия. По
западния бряг %щп оперира по линии от Лондон и Нюкясъл до
Глазгоу, а ScotRail предлага нощен експрес от Лондон до Глазгоу,
Абърдийн и Инвърнес. Great North Eastern Railways има линии от
Лондон до Единбург и Инвърнес. Railtrack обявиха проект за
усъвършенстване на главната източна линия на стойност 515

милиона лири, който ще съкрати пътя Лондон- Единбург с 45


минути. (прил.3)
4.Средства за настаняване

Шотландската система от средства за настаняване е


изключително разнообразна. Категоризацията се извършва по
характерния британски модел: от една до пет "корони" за хотелски
тип заведения и от един до пет "ключа" за мебелирани квартири.
Към тях могат да се прибавят още три степени- аррrouved,
commended, highly commended.

Подробен списък на средствата за настаняване и техните


капацитети се поддържа от STB (Scottish Tourist Воаrd)- главната
шотландска организация в областта на туризма. Регистрирането им
не е задължително, но осигурява безплатна реклама в уеб- сайтовете
и брошурите на организацията. В приложение 2 са представени
средствата за настаняване по видове и брой- английските названия
не са преведени, поради липса на сьответстващи термини на
български език на част от определенията.

Международните посетители отдават предпочитанията си на


хотелите, докато вътрешните посетители отсядат най- често в домове
на роднини и приятели. Като вид средства за настаняване хотелите
представляват едва 26% от общото предлагане, но имат доминантно
значение по отношение на приходите. Заетостта им значително
варира в зависимост от разположението и насочеността им.
Таблица2


Средна заетост на шотландските хотели, .

1.993г.

.месец

% на
заетост

Месец

% На
заетост

Месец

% на
заетост

януари
февруари
март

април


36
53
49
56

май
юни
юли
август

61
54
65
75

септември
октомври
ноември
декември

73
59
46
36
Средствата за настаняване, притежавани от големи корпорации,
са съсредоточени в по- големите градски центрове Абърдийн,
Глазгоу, Единбург. Те притежават сравнително голяма гъвкавост към
промените в търсенето и разполагат със значителни инвестиционни
фондове. В прил.$ са представени двадесетте водещи хотелски


вериги към 1994г. Тук ще актуализираме информацията за някои от
тях:

+ Stakis Plc по настоящем притежава най- голяма палитра от

хотели- 17 на брой и стаи- 1903. Състои се предимно от по-
луксозни хотели. Политиката на веригата е насочена както
към закупуване на нови хотели, така и към подобряване на
вече съществуващите и приспособяването им най- вече за
делови туризъм. Бизнес- туристите съставляват 55% от
клиантелата.

+ Thistle Ноtels- доскоро веригата беше най- голямата в


Шотландия, но през втората половина на 1998г. започна
изпълнението на мащабна р е по зиционираща политика,
имаща за цел налагането на "Магарешкия бодил" като
верига изцяло от четиризвездни хотели. В резултат 30 хотела
бяха предоставени на други корпорации и в момента Тhistle
експлоатира десет хотела със 1447 стаи. През 1 997 г.
средната дневна рента (АDR) на стая в хотелите от веригата
бе 51.20 лири, а средният приход от заемана стая(revPAR)-
29.39 лири.

+ МасDonald Hotels- притежава шест хотела и управлява още

осем. Десет от всички тях се намират в Highlands, вариращи
в капацитет от 30 до 100 стаи.

+ Ваss Ноtels & Resorts- управлява девет хотела Ноliday Inn,

както и Сrown Plaza и Ехрress Hotels.

+ British Trust Hotels- предлага хотели за потребители със


средни доходи. Традиционно офертите на веригата са
обвързани с автобусни оператори за организирани
пътувания.

Особено разпространена е практиката на отсядане в


"самообслужващи се единици" (self- catering) и мебелирани
квартири. Тя е подходяща за семейства, които предпочитат сами да
се грижат за храната и другите нужди, съпътстващи туристическия
престой и остават на едно и също място по време на този престой.
Легловата база, предоставяна от този род средства за настаняване се
равнява почти на хотелската леглова база. В географски план те се
разполагат предимно в селските райони на Шотландия, далеч от
централните индустриални, гъсто населени райони. "Подвижните"
средства за настаняване също са популярни, наброявайки през 1993г.
600 караванни паркове.
Година

Пристигания

Нощувки

Приходи
млн. % год.
промяна

млн. % год.
промяна

млн. % год.
лири промяна

1985

1,28 4,9

13,70 14,2

339 16,0

1986

1,26 -1,6

12,80 -б,б

383 12,9

1987

1,41 11,9

13,60 6,3

398 3,9

1988

1,36 -3,5

13,30 -2,2

408 2,5

1989

1,44 5,9

13,80 3,8

413 1,2

1990

1,60 11,1

15.90 15,2

587 42,1

1991

1,62 1,3

16,50 3,8

538 -8,3

1992

1,80 11,1

18,40 11,5

703 30 7

1993

1,67 -7,2

17,80 -3,3

738 5,0

1994

1,77 60

17.70 -0,6

839 13.7

1995

1,96 10,7

20,20 36174.0

915 9,1

1996

202 34

20,50 1,5

949 3,7

1997

2,10 40

21,20 2,9

965 1,7
5. Маркетингов анализ на потребителите

5.1. Международни посетители

* статистически данни
Презморските посетители са носители на 16% от всички
пристигания в Шотландия през 1996г., 31% от реализираните
нощувки и 38% от съвкупните приходи. Делът на чуждестранните
посетители в приходите е нарастнал с 5% в периода 1992-96г.,
докато техният дял в посещенията остава непроменен. Средният
престой на международните посетители в Шотландия е 10,2 дена
(1996г.), средният приход на посещение- 460 лири- не отстъпва на
равнището на същия показател за Англия, но при условие, че се
изключи Лондон от статистиката. В а б солютно измерение
международните пътувания през 1996г. са били 2 милиона- 8% от
сумата за Великобрйтания и са донесли 949 милиона лири- 7.7% от
приходите на Кралството.

ТаблицаЗ


Международен туризъм в Шотландия, 1985-97г.

Както се вижда от горната таблица, последните дванадесет


години се характеризират с растеж на международния туризъм.
Съвкупното увеличение през периода на пристиганията е с 64%, на
нощувките- с 54% и на приходите- със 185%. Само през периода


1993-97г. броят на презморските пътувания до Шотландия се е
увеличил с 26%, на нощувките- с 18,5%, а на приходите- с 31%.

* анализ по националност

Разпределението на чуждестранните посетители е почти
непроменливо в периода 1990-96г. Главен пазар за шотландската
туристическа индустрия са САЩ- американските туристи
осъществяват 20% от пътуванията и нощувките и 16% от разходите
за туризъм. Втора по значимост е Германия, следвана от Франция и
Ирландия. Тоест Шотландия се явява дестинация за туристи с висок
жизнен стандарт.

Интересни различия се наблюдават във възрастовата структура


на туристите по националности. Шотландия е привлекателна
предимно за по- възрастните американци. По данни на IPS
(International Passenger Survey) 36% от американските туристи в
периода 1994-96г. са били на възраст над 55 години, а 40%- в
групата 35- 55 годишни. Същевременно около 21% от германските
туристи са били на възраст между 16 и 24 години, а 63%- между 25 и
54. Тези несъответствия се обясняват с разликите във финансовите
средства, необходими на туристите от Северна Америка и Европа-
ниските разходи на пътуването от Европа до Шотландия
благоприятстват провеждането на училищни екскурзии и
посещенията от млади семейства.

* анализ по цел на пътуването

През 1996г. около 59% от международните пътувания до
Шотландия са били с цел почивка и рекреация, а около14%- по
делови причини (таблица4). Последният нисък процент се обяснява с
обстоятелството, че Шотландия е все още непозната дестинация за
бизнес туризъм и това направление не е част от международния й
имидж.

Таблица4


Международни пристигания в Шотландия по цел на пътуването,
1996г.

Цел

Отн. дял %

Почивка
Бизнес
ПБП
Комбинирана

59
14
20
7
Сред американците 46% са пътували самостоятелно, докато
21% са предпочели пакетни пътувания. Процентът на групата
"посещения на близки и приятели" (ПБП) е традиционно висок,
както за вътрешните, така и за международните туристи. Това се
дължи на наличието на голям брой шотландци извън пределите на
Острова- особено в САЩ, първопричина за което е още
"Разчистването" на Хайлендите през ХVII век и поддържаното ясно
изразено чувство на национална принадлежност, харакгерно за този
народ. Около 18% от американците в Шотландия практикуват
именно такъв вид туризъм. Бизнес посетителите сред тях
представляват 12%.

През 1992г. Шотландският туристически борд (STB) провежда


проучване сред международните посетители, за да установи техните
впечатления. Сред най- често цитираните причини за посещение е,
разбира се, красивата природа, но освен това са посочени
приятелски настроеното население, замъците, църквите и
историческите забележителности (оплакванията касаят предимно
времето).

Таблица5

Дейности, предприемани от международните туристи в Шотландия,
1997 г.

Вид дейност

Процент от туристите, които я
извършват

Посещения на замъци, църкви,

83

паметници и др.
Посещения на музеи,арт

58

галерии,ист.центрове
Посещения на представления
Изследване на природата

16
9

Разходки и ориентиране
Плуване

39
5

Голф

2

Гледане на вид спорт
Риболов

2
1

Която и да е от тези дейности

85Тази таблица, сравнена с таблица 7, води до важен извод.


Вътрешните посетители са привличани предимно от възможността
да си почиват сред спокойната, мистична природа на страната, не са
активни и нямат желание да инвестират в културни и спортни
дейности. Международните посетители са тези, които осигуряват
приходите на местата с исторически забележителности и музеите-
важна причина тяхното присъствие да бъде ценено и стимулирано.

5.2. Вътрешни посетители

Вътрешният туризъм е водещ елемент в потреблението за
шотландската туристическа индустрия. През 1992г. страната е
реализирала 9% от всички пътувания на британските граждани и
около 11% от похарчените от тях средства. Както останалата част от
Кралството, Шотландия също трябва да се бори с основния проблем
да се задържат британските туристи в страната. Поради
обстоятелството, че те считат Велико британия за скъпа (във
финайсово отношение) дестинация, около 60% от разходите за
туризъм се реализират в чужбина.
Таблицаб

Шотландия осигурява основния потребител за собствената си


индустрия- около 50%. След нея са Югоизточна и Северозападна
Англия. Ваканционният туризъм преобладава- около 2/3 от всички
пътувания. От 5,8 млн. вътрешни ваканционни пътувания през 1992г.
2/3 са били дълготрайни, тоест за повече от четири нощувки. Но от
тогава насам пазарът на краткотрайните пътувания интензивно се
развива. По отношение на средствата за настаняване само 1/4 от
ваканционните посетители използват хотелски бази, 37% отсядат
при близки и приятели, 25% се ориентират към някое от
многообразните self- catering заведения.Вътрешен туризъм в Шотландия 1989-92 г.

Година

Г..ътувания(млн.)

Нощувки(млн.)

Приходи
(млн.лири)


1989
1990
1991
1992


10,0
7,7
8,2
8,9


46,6
37,4
42.4
42,3

1,385
1,035
1,190
1,220

~Пътувания

Нощувки

Приходи

1.Цел на пътуването(%)Почивка

51

62

61

ПБП

31

25

17

Бизнес

12

8

18

Друго

6

5

4

2.Райони, генериращи туристи (%)Шотландия

51

43

30

Англия:

45

53

62

Югоизточна

17

18

28

Централна

7

10

9

Северозападна

7

8

9

Уелс

2

2

3

Северна Ирландия

2

2

5

Таблица7
Характеристики на вътрешния туризъм, 1992г.

Интересите на мнозинството вътрешни посетители не са
насочени към определена дейност във връзка с туристическото
пътуване. Те наблягат на разходки, вървене, ориентиране, посещения
на паметници и замъци в околността.

Таблица8
Дейности, предприемани от вътрешните туристи в Шотландия, 1997г.Вид дейност

Процент на туристите, които я извършват: посещения на замъци, църкви,
паметници и др.
. посещения на музеи. арт галерии,
ист. центрове
: посещения на представления
:изследване на природата
Разходки и ориентиране
:плуване
Голф
Гледане на вид спорт
Риболов


18
9
3
3
18
12
4
3
5


Която и да е от тези дейности

55


6. Организация на туристическата дейност

Scottish Tourist Board (STB) е главната институция, която


отговаря за управлението, маркетинга и развитието на туризма в
Шотландия. Разбира се бордът действа при координация с по-
висши инстанции- министерството на туризма и ВТА (British Tourist
Authority). Последната организация осигурява представянето на
Шотландия по света, но от 1984г. SТВ също има право да представя
страната на чуждите пазари. Бордът отговаря за създаването на
годишната стратегия за развитие на туризма, при което трябва да
съгласува действията си с две други частни организации- Highlands
and Islands Enterprise и Scottish Enterprise. Това е продиктувано от
желанието да се увеличи взаимодействието между публичния и
частния сектор. На локално ниво действат Area Tourist Boards, които
имат предимно информационни функции и развиват местната
маркетингова политика. В момента в Шотландия има 18 такива
АТВ.

За организация на туризма имат значение и следните


организации, които по своята същност не са туристически: Historic
Scotland се занимава с грижата и опазването на 70 обекта с
национално историческо и културно значение- около 16% от
приходите на организацията са предназначени за реклама на
обектите, често в съчетание с STB; Scottish Natural Heritage- отговаря
за околната среда и националните паркове, влага годишно около 5
милиона лири в дейности, пряко свързани в туризма
(инфраструктура, управление на природните обекти и т.н.); Highlands and Islands Enterprice- занимава се с повишаването на качеството и
разнообразието на средствата за настаняване в двете области; National Trust of Scotland- притежава и поддържа множеството от
замъците в страната. Провеждането на лов и риболов зависи от
собствениците на земята и правата за ловуване.

7. Туристическа политика и възможности за развитие

Поради бюджетни ограничения, политиката е насочена към
развитие на туризма главно във вече утвърдени туристически
райони. Рекламата също е насочена към тези пазари, в които
Шотландия има вече утвърдени позиции- САЩ, Франция, Германия,
Холандия, Япония и Канада. Промоцията на страната като
туристическа дестинация се извършва в няколко области:


* културен- познавателен туризъм;
* практикуване на голф, лов и риболов- в Шотландия има

около 400 голф игрища (страната се слави като откривателка


на играта);

* селски туризъм;


* бизнес туризъм- в Единбург и предимно в Глазгоу,

рекламиран като "международно място за срещи".

Възможности за развитие на туризма носят дейности в
следните направления:

1) Повишаване на сътрудничеството между частни и

обществени~държавни организации;

2) Окуражаване на туризма в областите извън Глазгоу,


Единбург и Хайлендс- дългосрочни ефекти се очакват от
функционирането на националната паркова система, която
още е в процес ка създаване от Scottish Natural Heritage;

3) Използване на възможностите на Интернет за промоция и


реклама на страната като туристическа дестинация. В тази
насока вече има изградена система на SТВ- Project -
Ossian, която дава възможности за предварително избиране на
маршрут, средства за настаняване и т.н., включително и за
резервации;

4) Стимулиране развитието на деловия туризъм като едно от

перспективните течения в съвременния туризъм и като
средство за намаляване на сезонността.


IV. Заключение

Туристическата индустрия в Шотландия претърпява


значително развитие в последните десет години и по всичко
изглежда, че тази тенденция ще продължи и в бъдеще. Пред нея
стоят множество предизвикателства. Сезонността е сериозен
проблем, който може да бъде смекчен чрез засилена реклама и
организация на повече бизнес мероприятия за привличане на делови
туристи. Лирата остава силна валута, но неблагоприятните ефекти от
това се компенсират от уникалността и колорита на страната.

Шотландия е сравнително нова туристическа територия и все


още не познава отрицателните страни на туризма. В този смисъл
необходимо е такова развитие в бъдеще, което максимално да запази
дивата природа и автентичния фолклор на страната.Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница