„развитие на управленския капацитет и растеж на мсп“ – оп „иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020Дата18.06.2017
Размер38.59 Kb.
#23863
РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“ – ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Общ бюджет по схемата58 674 900 лева

Срок за кандидатстване: 15 август 2016 г.

САМО за кандидати с код на основна икономическа дейност в следните сектори:

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.


Интензивни на знание услуги

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.


Допустими за финансиране са разходи за:

 • Услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти и във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики;

 • Ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.

 • Услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление;

 • Услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията - разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите в предприятията (ERP системи); управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

 • Услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (SaaS) и за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

 • Услуги, свързани с представяне на предприятията пред потенциални инвеститори и за участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.

II. Инвестиционни разходи

 • Придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА),

Безвъзмездно финансиране:

 • за микро, малки и средни предприятия максимален интензитет на помощта - 70%

 • остатък от общите допустими разходи по проекта – съфинансирани със собствени средства или със средства от външни източници;

Минимален и максимален размер на помощта:

 • минимален размер на помощта – 50 000 лв.

 • максимален размер на помощта – 391 166 лв.

Бенефициенти

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия: • да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)

 • да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  • за микро предприятия >=210 хил. лв.

  • за малки предприятия >= 750 хил. лв.

  • за средни предприятия >= 3 млн. лв.

* По процедурата се прилагат правилата за минимални помощи!
Каталог: resources -> files
files -> Българският форум на бизнес лидерите връчи своите Награди за отговорен бизнес 2013 Статуетката в категорията „Инвеститор в човешкия капитал”
files -> Икономически отношения Австрия – България
files -> Бизнес форум българия кипър
files -> Бизнес делегация и посещение на изложението за подизпълнители elmia subcontractor, гр. Йоншопинг, Швеция
files -> Списък на фирмите от Тайван, заявили участие в Трети бизнес форум София-Тайпе, 07. 10. 2013 в бтпп
files -> Постижения на отличените в първите годишни награди toyp категория: „Бизнес, икономика и/или предприемачество“ Отличен: георги държанлиев
files -> Програма 15 март 2012 г. Пристигане и настаняване на участниците
files -> Програма на българска бизнес делегация до град Кайро, Арабска република Египет 30 януари 03 февруари 2015 г
files -> Tata Consultancy Services


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница