Развитието на детето от 2 до 6 години Когнитивно развитиеДата26.05.2017
Размер150.58 Kb.
Развитието на детето от 2 до 6 години

Когнитивно развитие
В продължение на много години, теоретичните основи на когнитивното развитие произлизат главно от теорията на Жан Пиаже. Той смята, че децата са биологично подготвени за активното изграждане на знания в точна последователност, водеща до появата на логическото мислене. Въпреки несъмненото положително влияние на тази теория, някои справедливо отбелязват, че тя пренебрегва важната роля на социализацията.
Друга гледна точка произлиза от изследванията на Лев Виготски. Той твърди, че мисълта се развива първоначално в социалното взаимодействие и по-късно става достояние чрез езика и речта. Според него, познанието на детето се развива в социалния контекст чрез взаимоотношенията с родителите, братята и сестрите, приятелите и възпитатели на детето. Т.е., когнитивното развитие на децата е зависимо от и се развива благодарение на контактите им с другите.
Двете теории оставят трайно влияние върху съвременния поглед за разбирането на когнитивното развитие. Биологичната ни предразположеност за натрупването на знания чрез преживявания и взаимоотношенията ни с околните играят важна роля във формирането и развитието на нашите познавателни процеси.

Между 2 и 6-годишна възраст, детската мисъл постепенно съзрява и позволява на децата да възприемат реалността по един по-ясен и разбираем начин. Тяхната памет се подобрява съвместно с усъвършенстването на езика. Увеличаването на речевия запас и овладяването на езика дават възможност за по-лесното запомняне и припомняне на различните събития. Способността да се кодират спомени с помощта на вече научените думи и понятия дава възможност на децата да запомнят преживяванията си. Това умение зависи от узряването на областите в мозъка, отговорни за езика и се развива чрез разговорите на родителите с техните деца за отминалите събития. В предучилищна възраст децата развиват база от знания, която им позволява да правят различни асоциации и да категоризират обектите и своите преживявания. За разлика от по-малките, за които изживяванията често изглеждат отделни и различни едно от друго, в предучилищната възраст децата съумяват да обобщят отделните събития и да стигнат до определени умозаключения. Все по-често, те категоризират и могат да създадат очаквания на базата на миналия опит. Ако едно дете може да свърже новия опит към вече съществуваща в неговото съзнание категория, то е по-вероятно да го запомни. Възрастните често се изненадват от сложните и свежи идеи на 4 - 6-годишните, които демонстрират своите аналитични и концептуални способности. На тази възраст те имат гъвкава мисъл, нови идеи и непрекъснато подобряват своя речников запас и мислене. В резултат на това, децата са по-вещи в приемането на нови изживявания и неочаквани събития в игрите и по-умели в разсъжденията си. От 4 до 5-годишна възраст децата осъзнават, че реалността е по-сложна, отколкото са очаквали, че има изненадващо много връзки между нещата и че има много въпроси, чиито отговори те все още не знаят. Тази "мистерия" тласка тяхната мотивация към научаването на нова информация, за да могат най-накрая да разберат всичко за техния свят. Те задават много въпроси и изпробват различни версии за реалността. Отговорите на "големите въпроси" предизвикват емоции на изненада, любопитство и безпокойство. Те искат да знаят как и защо вали, защо от небето, защо водата е синя и какво точно има в нея, за да бъде синя...Тази таблицата показва и обобщава основните етапи и характеристики на когнитивното развитие в периода между 2 и 6 годишна възраст.


Развитие на възприятията
Зрително възприятие. Голяма част от основните зрителни функции са налице още при раждането. Способността за разпознаване на детайли, цветове и движения, както и способността за насочване на вниманието при сканирането на големи статични стимули и проследяването на малки, движещи се обекти се развиват постепенно след раждането. Усъвършенстването на възприятието за дълбочина отнема по-голямата част от първата година. С придобиването на повече опит и научаването на повече от заобикалящия ни свят, се променя и начина, по който ние възприемаме видяното. Това е и причината, поради която, когато се върнем на местата, на които сме били в различните периоди от нашето детство, всичко ни изглежда по-различно. Това, което виждаме е свързано с нашите емоции, знание и физиологични възможности върху способността ни за възприемане.
Скритото внимание, например, представлява умението за фокусиране върху един от няколко възможни сетивни дразнители. То е невронен процес, който подобрява нашите възможности за приемането и разпознаването на различни сигнали / стимули от определена част от видяното. Развитието на някои аспекти на този вид внимание отнема по-дълго време. Умението за интегрирането на информация от отделни части на обектите в пространството и времето, например, изисква няколко месеца и дори години, за да достигне до пълното си съзряване.

Звуково възприятие. Възприятието за звук е силно развито още при раждането. Бебетата са силно чувствителни към честотата, силата и тембъра на звука. Праговете на слуховата чувствителност при по-малките, обаче, са по-високи от тези при възрастните, което означава, че децата са с намалена чувствителност към дискриминацията на по-сложни звуци (например усет към различните музикални инструменти). Подобряване в дискриминацията на тези звуци настъпва във възрастта между 4 и 6 години. Въпреки това, дори и по-големите деца (4-9 години) не са достигнали нивото на чувствителност при възрастните. Възрастните, обаче, могат да дискриминират фонетичните контрасти, които се използват за диференциация на смисъла на собствения си език, но не могат да долавят контрасти, уникални за други езици. Преди 6-месечна възраст, бебетата могат да дискриминират всички контрасти в родния и не родните езици. До 10-12 месеца слуховото възприятие към тези контрасти се доближава до това при възрастните. Новородените, например, могат да откриват пропуски и промени в темпото на звука и тяхната чувствителност към тези звукови функции продължава да се развива в детска възраст (при особени диалекти или акценти например). Чувствителността към бързите промени в езика е важна за представянето на фонемите в речта. Адекватното и навременно звуково възприятие е от съществено значение за придобиването на езиковите умения.

Двигателно развитие
Опорно-двигателна система. Движението е основна характеристика на всички живи същества. Въпреки че не сме най-бързите,  ние притежаваме богат репертоар от движения. За да можем да пълзим, ходим изправени само върху два крака, тичаме и подскачаме, ние имаме нужда от доста добра координация. Изпълнението на тези двигателни умения отваря един нов свят, предлага независимост, изпълнение на целенасочени действия, както и нов поглед върху света. От първите стъпки и много години след това ние се усъвършенстваме, за да може да достигнем пълното узряване на опорно-двигателната си система.
Всичко започва с прохождането. След това се появява тичането, подскачането и постепенно всички други по-сложни движения. Умението да ходят е "голяма работа" за децата. Те вече могат да се придвижват свободно в пространството и придобиването на различни други "номера" и усъвършенстването им е от съществено значение за тяхното добро самочувствие и усещане за себе си. В тази възраст те демонстрират различни движения, които те умеят и изключително държат другите да ги видят и оценят. За възрастните, тези изпълнения са забавни и понякога досадни и рядко си дават сметка колко усилия и желание влагат децата, за да ги изпълнят. Във възрастта между 2 и 6-годишна възраст, децата научават различни игри. В този период те започват все повече да общуват с връстниците су и игрите между тях са често свързани с тичане, скачане, игра с топка. Те научават да познават и усещат тялото си и неговите възможности. Тези игри са един нов аспект и предизвикателство пред децата. Те все още не владеят тялото си достатъчно добре, но постепенно придобиват все по-добър контрол и успяват да усъвършенстват научените движения, основно чрез повторения и упражняване. Децата рядко успяват да изпълнят по-сложни движения и не могат да изпълнят напълно, например, инструкциите на треньора по танци, но постепенно с времето, упражненията, съветите и наблюдението на останалите, те се усъвършенстват.
Сложните взаимоотношения между възприятията, познанието и движенията представляват един сложен за разрешаване пъзел. Нивото на детето, неговата компетентност и умения представляват точно това взаимодействие между всички развиващи се системи (когнитивни, възприятие, емоционално и социално развитие).

Фина моторика. Фината моторика представлява координацията на малките мускулни движения на пръстите на ръцете, обикновено в координация с очите. Тя отговаря за дейности като рисуване, писане, игри, свързани със строене и сглобяване, закопчаване, връзване на връзките на обувките, шиене. При прилагането на тези моторни умения на ръцете (и пръстите) терминът сръчност се използва често. Във възрастта между 2 и 6 години, децата се научават да използват ръцете си все по-добре. Те стават вещи в строенето с кубчета, научават се да рисуват и пишат, усъвършенстват се в игрите с хващане на топка и др.
С усъвършенстването на своите двигателни умения, децата са в състояние да си помагат сами в изпълнението на ежедневните дейности. Например, децата на възраст между 2 и 3 години са в състояние да се обличат и събличат (но с чужда помощ). Те могат да боравят с циповете на дрехите, използват лъжица (често и вилица), нанизват мъниста с големи дупки. Когато децата са на възраст между 3 и 4, те са в състояние да откопчават и закопчават дрехи с по-големи копчета, използват ножици и могат да копират лесно фигури с помощта на молив. На 4 - 5 годишна възраст, децата са в състояние да се обличат и събличат без чужда помощ. Те стават все по-сръчни. Рисуването и боравенето с малки предмети е все по-умело. На 6-годишна възраст, децата са вече в състояние да си връзват връзките на обувките.
Времевите граници за развитието на тези умения, обаче, са приблизителни и уникални за всяко дете. Въпреки това, познаването и разбирането на етапите, през които децата преминават в развитието на своята сръчността са от голямо значение. Чрез тях ние можем да помогнем на децата да се усъвършенстват, давайки им адаптирани за техните умения и ниво средства, с които те да се упражняват и напредват.
Детските рисунки се развиват и усъвършенстват значително в този период от развитието. Този аспект от сръчността на децата е също така широко проучен. Ронда Келог изследва детските рисунки във възрастта между 2 и 8-годишна възраст. Нейните изследвания установяват, че художествени жестове на децата се развиват от драскотини към символи. Първите символи, които се формират от децата са на кръга, изправен кръст, на диагонален кръст, на правоъгълник, както и други често срещани форми. Когато детето е на 3 години, то започва да оформя човешко лице и от 4 години - хора. На 4 / 5-годишна възраст, детето може да нарисува човешка фигура с ръце и крака, и постепенно оформя трупа и дрехите. По-късно децата включват и други елементи в изкуството си, като например къщи, животни и реки (около и след 5-годишна възраст).

Социално развитие
Чрез взаимоотношенията в семейството и тези извън него, децата научават повече за социалните очаквания. Във възрастта между 2 и 6 - годишна възраст те усвояват и развиват умения в социалните контакти. Научават се да споделят и делят играчките си, да формират и запазват приятелства, да контролират импулсите си и да спазват различни социални и полови роли.

На 2-годишна възраст, малките деца започват все повече да играят с връстниците си. В този период играта се ограничава до споделяне на играчки, имитиране на другия и прости игри като подаване на топка и гонене. По-късно децата започват да усложняват игрите и отношенията си. Преструват се, играят роли, установяват правила в игрите. Чрез тези взаимодействия малките се научават на социални умения.


Между 2 и 3-годишна възраст, най-важните думи в речника на едно дете са "аз", "мен", "моя" и "мое”. Това рефлектира върху играта им с останалите, защото споделянето на „собствените” играчки е трудна задача в този период.
Вследствие на това, играта често се съпровожда със спречквания. За малкото дете „мой” означава "аз го имам",  "аз го искам”, независимо от това кой действително е "собственикът". В тази възраст насърчаването и показването на ползите от споделянето на играчките има положително въздействие върху децата и им помага да разберат ползите и смисъла от това. Наказанията, обаче, рядко биват разбрани от децата и още по-рядко променят тяхното поведение. Трябва да разберем, че това е нормален етап през, който децата преминават, а ние сме тези, които трябва да им го обясним и помогнем да преодолеят. Играта с другите и създаването на приятелства спомага за правилното развитие и придобиването на социални умения както в ранна възраст, така и по-късно в зряла.

Предучилищната възраст (4 / 6 - годишните) е мост между егоцентризма на по-малките и социално вещите деца от средното детство. На този етап, преодолели силния егоцентризъм, те се учат как да бъдат социални, да приемат други гледни точки и да създават приятелства (което е добре да се случва без присъствието на възрастните). В рамките на предучилищните години, децата напредват в изграждането на стратегията за постигане на социалните си цели. До 4 години, физическите средства за осъществяването на тези цели, се изместват все повече от вербални стратегии. Те могат да изразят себе си все по-лесно, способни са да разбират другите и успяват да лавират и контролират себе си и ситуацията.

Просоциално поведение. Въпреки, че малките реагират просоциално понякога, те са най-често и основно загрижени за собствените си интереси и потребности. Просоциалното поведение се увеличава във възрастта между 3 и 6 години. Децата научават стойността на просоциалното поведение (споделяне, помагане, контролиране на агресията) чрез взаимоотношенията си с връстниците и родителите. Контактите с другите деца показват на практика ползите от социалното и просоциалното поведение. Как и кога да отстъпваме, за да можем да играем с другите и да сме харесвани. От друга страна примерът, който родителите дават на децата си е основната база, върху която децата градят своите социални умения. Родителите, които помагат, споделят и са грижовни, стимулират и възпитават подобно поведение в децата си. Децата се идентифицират с тях и имитират тяхното поведение. Чрез наблюдение на просоциално поведение децата разбират ползите и смисъла от него и се научават да го използват.

Взаимоотношения с връстниците. След 4-годишна възраст взаимоотношенията на децата започват да се съсредоточават повече върху отношенията им с връстниците, въпреки че родителите запазват централна роля. Взаимодействията с връстниците оказват силно влияние върху себеусещането на детето в тази възраст. На 4 / 5 години децата се идентифицират с приятелите си и ги възприемат като себеподобни. Споделят с тях преживяванията си и важните събития. Търсят тяхното одобрение и симпатия. В лицето на техните приятели те виждат някой, с който могат да споделят и говорят за всичко, което невинаги могат да направят с родителите си. Например историите за чудовища и духове не могат да се разказват и пресъздават от възрастните така, както от децата.
Въпреки, че и най-малките показват предпочитания към едни деца за сметка на други, в предучилищна възраст, децата започват да развиват истински приятелства. Между 4 и 5-годишна възраст, те започват да етикират другите като техни приятели и предпочитат да играят с тях. За децата, приятел е някой, с когото те обичат да играят. В периода между 5 и 6-годишна възраст децата стават все по-малко егоцентрични. Те виждат, че собствената гледна точка не е единствената и идеите на други трябва да се взимат под внимание. Егоцентризмът постепенно намалява чрез интеракциите и отношенията с другите, защото да играеш с другите означава да ги изслушваш и разбираш. Тази мотивация развива социалните умения на децата в перспектива. При 5 / 6-годишните деца се виждат други характеристики на приятелство като грижата за чувствата на другия, желание за одобрение, както и прояви на привързаност. Поради факта, че приятелите прекарват повече време заедно, те и често изпадат в конфликтни ситуации, като например определянето на посоката и контрола на играта. Приятелите, обаче, работят за разрешаването на тези конфликти. Те се познават добре и знаят как да предразположат и да реагират в определени ситуации към другия.

Във възрастта между 2 и 6-годишна възраст, социалните умения са все още в процес на развитие, което се вижда от честите конфликти по време на игра. При избухване на такива конфликти, децата могат да станат физически или вербално агресивни ("Ти не си ми приятел!" или "Аз не съм те канил на рождения ми ден!"). Желанието за контакт и приемане от другите, обаче, научават децата как да превърнат тези конфликти в лаборатория за обучение на това как те да бъдат разрешени, за да може играта да продължи! Приятелски настроените и социално компетентните деца са популярни сред връстниците си, а негативните и агресивни, често се избягват и изключват от групата за игра. Без ред, последователна и адекватна намеса, агресията в предучилищна възраст е вероятно да продължи и в бъдеще. Деца, които навлизат в средното детство с лоши социални умения имат голям недостатък, защото тогава партньорските отношения стават още по-важен източник на лична компетентност и самочувствие.


Взаимоотношенията на детето с родители на по-ранна възраст (до 3 години) играе важна роля в социалните умения на децата по-късно. Децата, чийто родители са грижовни, разбиращи и имат здрава връзка с тях, показват по-умели социални умения и имат положителни очаквания от срещите и контактите с връстниците си. Обратно, децата, които нямат такива отношения с родителите си, често странят от другите и не успяват да създадат трайни приятелства.  Те лесно се разстройват и чувстват пренебрегнати. В същото време тихите деца, които често избягват другите и имат история на несигурна привързаност в семейството, показват затруднения в създаването на приятелства. Страхливите деца, от друга страна, често стават аутсайдери в групата. Накратко, детското поведение отразява това, което се случва в семейството като огледало.
Различни изследвания сочат наличието / формирането на приятелства в тази възраст като защитен фактор, съпроводен от позитивна нагласа към училище и изявите в него по-късно, а липсата му, като рисков фактор.  

Морално развитие
Във възрастта между 2 и 3 години, чувството за морал се определя от желанието за одобрение и избягването на неодобрението на родителите. Въпреки, че децата в този етап от развитието си, са наясно с установените от родителите стандарти, техният вътрешен контрол е недостатъчно развит и те често разчитат на помощта на възрастните за въпросите, касаещи съвестта.
Постепенно (след 4-годишна възраст), децата се придвижват от моралната гледна точка, базира на външно одобрение към усещането за доброто и злото, което се намира вътре в самите тях, тяхното собствено усещане за това, което е правилно и кое не е.

Първоначално децата не са в състояние да направят разлика между намерение и резултат. Те гледат само на повърхността на поведението и не могат да разберат мотивите, криещи се зад действията. В следващият морален казус 3-годишните не успяват да се справят, докато 5 / 6-годишните разбират разликата и смисъла между двете истории: „На едно момче е забранено от майка му да пипа една определена чаша. То, обаче, се ядосало на майка си, хвърлило чашата и я счупило нарочно. Друго момче носило 12 чаши на поднос, за да помогне на майка си да подготви партито за рождения му ден. То се спънало и всички чаши се счупили.” На въпроса „Кой е по-палав?” 3-годишните отговарят, че по-палаво е момчето, което помага на майка си за партито, защото то е счупило повече чаши. 5 / 6 – годишните, обаче, успяват да преценят обстоятелствата и ситуациите и отговарят правилно, че първото момче е по-палаво, защото то е счупило чашата нарочно.


В предучилищна възраст децата са вече напълно запознати с правилата и очакванията на родителите си. Това се вижда, когато едно 5-годишно дете направи забележка на 2-годишното си братче да си занесе празната чиния в кухнята. Както успяват да наблюдават и разбират поведението на другите, така те успяват да следят и собственото си поведение и следователно знаят кога са нарушили правилата и кога не са.

Развитието на чувството за вина като отделна емоция. Способността да чувстваме вина се развива по време на предучилищните години. За разлика от малкото дете, което може да се притесни, ако наруши правилата, защото се страхува от наказание, в предучилищна възраст, децата осъзнават грешката си без значение дали родителите разбират за нея или не. Тази вътрешна информираност за направената грешка, последвана от болезнено чувство, представлява, така наречената, вина. Появата на чувството за вина е свързано и с когнитивното съзряване и развитие на децата. Когато те се научат, че сами определят действията си, имат по-добър самоконтрол и умеят да избират между няколко алтернативи, те следователно могат и да се обвинят, когато не постъпят „правилно”.
Вината подкрепя развитието на контрола на импулсите. При отношенията между братя и сестри например, едно 3-годишно дете може да се въздържи да удари сестра си, защото се страхува от наказание, докато 5-годишната му сестра може да се въздържи от чувство за вина, което е изпитала последния път. Съответно, чувството за вина е своенравен начин за контрол на собственото си поведение.

В предучилищна възраст децата започват да мислят все повече за "доброто" и "злото", техните взаимодействия и разглеждат въпроса за това кое поведение е добро и кое не е. Игрите и филмите стават важно средство за проучване на тези въпроси. В играта, могат да бъдат супер герои, чиято работа е да спрат лошия, или да се преструват на лошия (без да са такива в действителност).


5-годишно момче, например, което вече е изгледало първите две части на Хари Потър обича да се превъплъщава в ролята на Хари. От време на време, обаче, той решава да приеме ролята на Драко Малфой, подъл съученик на Хари, който завижда на известността му. 5 – годишното момче вече разбира нечисти мисли и импулси и успява да ги изиграе като „превръща” другите деца в желе или ги смразява. Тази игра му позволява да премине „от другата страна” и да излее негативните импулси по безопасен начин, след което обратно да се върне в ролята на добрия.

Правилата – разбиране и спазване. Правилата на поведение се установяват от родителите, учители и възпитатели. Често обаче, децата  срещат проблеми в разбирането на тези правила. Както в игрите с възрастните, така и в другите ежедневни правила ние често чуваме от децата да казват: „Не е честно!” и ако добре се замислим ще установим, че те са прави. В сравнение с децата, при игрите с тях, ние имаме огромно предимство. Те виждат това и често се опитват да хитруват и заобикалят правилата, като измислят и добавят нови правила или просто хитруват. Децата често не приемат загубите от възрастните и реагират бурно и емоционално. Това, обаче, е просто етап, през който децата преминават и няма нищо смущаващо. Ако някой очаква от 4 - / 6-годишно дете да играе (винаги) по правилата, трябва да се отбележи, че това очакване е твърде голямо. Ние, обаче, сме тези, които трябва да им помогнем и обясним правилата (които е добре да бъдат адекватни и постоянни). Децата са достатъчно умни и разбиращи, за да могат да преценят адекватността на правилата и тяхното изпълнение. Важно е също така да им обясняваме търпеливо смисъла на нашите изисквания, а не само да им ги налагаме. Това улеснява, както тяхното изпълнение, така и отношенията между родители и деца и създава близост между тях.

На по-малките им е трудно да се приемат за виновни (или "лоши") и често се защитават като отричат вината си. Например, те могат да отрекат, че са наранили другото дете, прехвърляйки вината върху него с думите: "Той ме удари първо". Между 5 и 6-годишна възраст те постепенно поемат повече отговорност за действията си. Нарастващото значение на социалните отношения допринася значително за развитието на съвестта. Те приемат идеята, че е важно да бъдем справедливи и постепенно започват да поставят отношения с другите над егоцентризма си и стават способни да водят преговори.

Родителите определят очакванията и правилата за децата, а децата редовно проверяват техните граници и устойчивост. В установяването на тези граници важна роля играе разбирателството между родителите и децата. В семействата, където има добра и здрава връзка между малките и големите правилата се установяват и спазват по-лесно и хармонично. Децата показват лесно готовност за приемане и изпълнение на правилата, ако дисциплината е нито прекалена, нито отсъстваща.

източници

Сallaghan, Т. С. (2005). Cognitive development beyond infancy. In B. Hopkins (Ed.), The Cambridge Encyclopedia of Child Development (pp. 204-209). New York, NY: Cambridge University Press

Johnson, P. S., Hannon, E. E. & Amso, D. (2005). Perceptual development. In B. Hopkins (Ed.), The Cambridge Encyclopedia of Child Development (pp. 210-216). New York, NY: Cambridge University Press

Clark, J. E. (2005). Locomotion. In B. Hopkins (Ed.), The Cambridge Encyclopedia of Child Development (pp. 336-339). New York, NY: Cambridge University Press

Davis, D. (2011). Toddler Development (chapter 7). In Child Development: A Practitioner's Guide (3rd ed.). New York, NY: The Guilford Press

Davis, D. (2011). Preschool Development (chapter 9). In Child Development: A Practitioner's Guide (3rd ed.). New York, NY: The Guilford PressПо материали на „Детско развитие”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница