Ред на библейските прочити за 2015 г. 1 януари 2015 (Нова година) – бяло или златноДата01.06.2018
Размер52.04 Kb.
РЕД НА БИБЛЕЙСКИТЕ ПРОЧИТИ ЗА 2015 г.
1 януари 2015 (Нова година) – бяло или златно

Екл. 3:1-13; Псалм 8; Откр. 21:1-6а; Матей 25:31-46


4 януари 2015 (Богоявление) – бяло или златно

Исая 60:1-6; Пс. 72:1-7, 10-14; Ефес. 3:1-12; Матей 2:1-12


11 януари 2015 (Кръщение Господне, Първа неделя след Богоявление) – бяло или златно

Битие 1:1-5; Псалм 29; Деян. 19:1-7; Марк 1:4-11


18 януари 2015 (Втора неделя след Богоявление, Икуменическа неделя) - зелено

1 Царе 3:1-10 (11-20); Пс. 139:1-6, 13-18; 1 Кор. 6:12-20; Йоан 1:43-51

(от 17 до 25 януари се провежда Седмицата на молитва за християнско единство)
25 януари 2015 (Трета неделя след Богоявление) - зелено
Йона 3:1-5, 10; Пс. 62:5-12; 1 Кор. 7:29-31; Марк 1:14-20
1 февруари 2015 (Четвърта неделя след Богоявление) - зелено

Второзаконие 18:15-20; Псалм 111; 1 Кор. 8:1-13; Марк 1:21-28


8 февруари 2015 (Пета неделя след Богоявление) - зелено

Исая 40:21-31; Пс. 147:1-11, 20в; 1 Кор. 9:16-23; Марк 1:29-39


15 февруари 2015 (Шеста неделя след Богоявление) - зелено

1 Царе 1:4-20; 1 Царе 2:1-10 или Пс. 113, Евр. 10:11-14 (15-18), 19-25; Марк 13:1-8


22 февруари, 2015 (Преображение) – бяло или златно

4 Царе 2:1-12; Пс. 50:1-6; 2 Коринтяни 4:3-6; Марк 9:2-91 март 2015 (Първа неделя от Великия пост) - виолетово

Битие 9:8-17; Пс. 25:1-10; 1 Петр. 3:18-22; Марк 1:9-15


8 март 2015 (Втора неделя от Великия пост) - виолетово

Битие 17:1-7, 15-16; Пс. 22:23-31; Римляни 4:13-25; Марк 8:31-38


15 март, 2015 (Трета неделя от Великия пост) - виолетово

Изход 20:1-17; Пс. 19; 1 Коринтяни 1:18-25; Йоан 2:13-22


22 март 2015 (Четвърта неделя от Великия пост) - виолетово

Числа 21:4-9; Пс. 107:1-3, 17-22; Ефес. 2:1-10; Йоан 3:14-21


29 март 2015 (Пета неделя от Великия пост) - виолетово

Йеремия 31:31-34; Пс. 51:1-12; Евреи 5:5-10; Йоан 12:20-335 април 2015 (Тържествено влизане в Йерусалим) – виолетово или червено

Цветница: Марк 11:1-11; Пс. 118:1-2, 19-29 или

Подготовка за Страстната седмица: Исая 50:4-9a; Пс. 31:9-16; Фил. 2:5-11; Марк 14:1-15:47 или Марк 15:1-39 (40-47)

6 април 2015 (Велики понеделник) - виолетово или червено

Исая 42:1-9; Пс. 36:5-11; Евреи 9:11-15; Йоан 12:1-117 април 2015 (Велики вторник) - виолетово или червено

Исая 49:1-7; Пс. 71:1-14; 1 Коринтяни 1:18-31; Йоан 12:20-36


8 април 2015 (Велика сряда) - виолетово или червено

Исая 50:4–9a; Пс. 70; Евреи 12:1–3; Йоан 13:21–32


9 април 2015 (Велики четвъртък) - виолетово или червено

Изход 12:1–4 (5–10), 11–14; Пс. 116:1–4, 12–19; 1 Коринтяни 11:23–26; Йоан 13:1–17, 31б-3510 април 2015 (Велики петък) – без цвят

Исая 52:13–53:12; Пс. 22; Евреи 10:16–25; Йоан 18:1—19:42


11 април 2015 (Велика събота) – бяло или златно

Броят на библейските прочити може да бъде различен, но Изход 14 и най-малко още два текста от Стария Завет могат да бъдат прочетени в допълнение към новозаветните текстове.Старозаветни текстове и псалми:

Битие 1:1–2:4a; Пс. 136:1–9, 23–26 или Пс. 33 / Битие 7:1–5, 11–18; 8:6–18; 9:8–13; Пс. 46

Битие 22:1–18; Пс.16 / Изход 14:10–31; 15:20–21; Изход 15:1б –13, 17–18

Исая 55:1–11; Исая 12:2–6; Йезекиил 36:24–28; Пс. 42 / Йезекиил 37:1–14; Пс. 143Новозаветни текстове и псалми:

Рим. 6:3–11; Пс. 114Евангелски прочит:

Марк 16:1-812 април 2015 (Възкресение Христово) – бяло или златно

Деян. 10:34-43; Пс. 118:1-2, 14-24; 1 Кор. 15:1-11; Йоан 20:1-18 или Марк 16:1-819 април 2015 (Втора неделя след Възкресение) – бяло или златно

Деян. 4:32-35; Пс. 133; 1 Йоан. 1:1-2:2; Йоан 20:19-3126 април 2015 (Трета неделя след Възкресение) – бяло или златно

Деян. 3:12-19; Пс. 4; 1 Йоан. 3:1-7; Лука 24:36б-483 май 2015 (Четвърта неделя след Възкресение) – бяло или златно

Деян. 4:5-12; Пс.23; 1 Петр. 1:17-23; Лука 24:13-35


10 май 2015 (Пета неделя сред Възкресение) – бяло или златно

Деян. 8:26-40; Пс. 22:25-31; 1 Йоан. 4:7-21; Йоан 15:1-817 май 2015 (Шеста неделя след Възкресение) – бяло или златно

Деян. 10:44-48; Пс. 98; 1 Йоан. 5:1-6; Йоан 15:9-1721 май 2015 (Възнесение Господне) – бяло или златно

Тези текстове могат да се използват и по време на Седмата неделя след Възкресение:

Деян. 1:1-11; Пс. 47; Ефес. 1:15-23; Лука 24:44-53

24 май 2015 (Седма неделя след Възкресение или отбелязване на Възнесение) – бяло/зл.

Деян. 1:15-17, 21-26; Пс. 1; 1 Йоан. 5:9-13; Йоан 17:6-19
31 май 2015 (Петдесетница) – червено или бяло

Деян. 2:1-21; Пс. 104:24-34, 35б; Римл. 8:22-27; Йоан 15:26-27; 16:4б-15


7 юни 2015 (Неделя на Св. Троица, Първа неделя след Петдесетница) – бяло или златно

Исая 6:1-8; Пс. 29; Римл. 8:12-17; Йоан 3:1-1714 юни 2015 (Втора неделя след Петдесетница) - зелено

1 Царе 8:4-20 (11:14-15); Пс. 138; 2 Коринтяни 4:13-5:1; Марк 3:20-3521 юни 2015 (Трета неделя след Петдесетница) - зелено

1 Царе 15:34-16:13; Пс. 20 или Пс. 92:1-4, 12-15; 2 Коринтяни 5:6-10 (11-13, 14-17); Марк 4:26-3428 юни 2015 (Четвърта неделя след Петдесетница) - зелено

1 Царе 17:(1a , 4-11, 19-23), 32-49; Пс. 9:9-20; 2 Коринтяни 6:1-13; Марк 4:35-415 юли 2015 (Пета неделя след Петдесетница) – зелено

2 Царе 1:1, 17-27; Пс. 130; 2 Коринтяни 8:7-15; Марк 5:21-43


12 юли 2015 (Шеста неделя след Петдесетница) - зелено

2 Царе 5:1-5, 9-10; Пс. 48; 2 Кор. 12:2-10; Марк 6:1-1319 юли 2015 (Седма неделя след Петдесетница) - зелено

2 Царе 6:1-5, 12б-19; Пс. 24; Ефес. 1:3-14; Марк 6:14-2926 юли 2015 (Осма неделя след Петдесетница) - зелено

2 Царе 7:1-14a; Пс. 89:20-37; Ефес. 2:11-22; Марк 6:30-34, 53-562 август 2015 (Девета неделя след Петдесетница) - зелено

2 Царе 11:1-15; Пс. 14; Ефес. 3:14-21; Йоан 6:1-219 август 2015 (Десета неделя след Петдесетница) - зелено

2 Царе 11:26-12:13a; Пс. 51:1-12; Ефес. 4:1-16; Йоан 6:24-3516 август 2015 (Единадесета неделя след Петдесетница) - зелено

2 Царе 18:5-9, 15, 31-33; Пс.130; Ефес. 4:25-5:2; Йоан 6:35, 41-5123 август 2015 (Дванадесета неделя след Петдесетница) - зелено

3 Царе 2:10-12; 3:3-14; Пс. 111; Ефес. 5:15-20; Йоан 6:51-58


30 август 2015 (Тринадесета неделя след Петдесетница) - зелено

3 Царе 8:(1,6,10-11), 22-30, 41-43; Пс. 84; Ефес. 6:10-20; Йоан 6:56-69


6 септември 2015 (Четиринадесета неделя след Петдесетница) - зелено

Песен на песните 2:8-13; Пс. 45:1-2, 6-9 или Пс. 72; Яков 1:17-27; Марк 7:1-8, 14-15, 21-2313 септември 2015 (Петнадесета неделя след Петдесетница) - зелено

Притчи 22:1-2, 8-9, 22-23; Пс. 125 или Пс. 124; Яков 2:1-10 (11-13), 14-17; Марк 7:24-3720 септември 2015 (Шестнадесета неделя след Петдесетница) - зелено

Притчи 1:20-33; Пс. 19; Яков 3:1-12; Марк 8:27-38


27 септември 2015 (Седемнадесета неделя след Петдесетница) - зелено

Притчи 31:10-31; Пс. 1; Яков 3:13-4:3, 7-8a; Марк 9:30-374 октомври 2015 (Осемнадесета неделя след Петдесетница, Световна неделя на Причастието)

Естир 7:1-6, 9-10; 9:20-22; Псалм 124; Яков 5:13-20; Марк 9:38-50 - зелено11 октомври 2015 (Деветнадесета неделя след Петдесетница) - зелено

Йов 1:1; 2:1-10; Пс. 26 или Пс. 25; Евреи 1:1-4; 2:5-12; Марк 10:2-1618 октомври 2015 (Двадесета неделя след Петдесетница) - зелено

Йов 23:1-9, 16-17; Пс. 22:1-15; Евреи 4:12-16; Марк 10:17-3125 октомври 2015 (Двадесет и първа неделя след Петдесетница) - зелено

Йов 38:1-7 (34-41); Пс. 104:1-9, 24, 35в; Евреи 5:1-10; Марк 10:35-451 ноември 2015 (Двадесет и втора неделя след Петдесетница) - зелено

Йов 42:1-6, 10-17; Пс. 34:1-8 (19-22); Евреи 7:23-28; Марк 10:46-528 ноември 2015 (Двадесет и трета неделя след Петдесетница) - зелено

Откровение 7:9-17; Пс. 34:1-10, 22; 1 Йоан 3:1-3; Матей 5:1-12


15 ноември 2015 (Двадесет и четвърта неделя след Петдесетница) - зелено

Рут 3:1-5; 4:13-17; Пс. 127 или Пс. 42; Евреи 9:24-28; Марк 12:38-4422 ноември 2015 – бяло или златно

2 Царе 23:1-7; Пс.132:1-12 (13-18); Откровение 1:4б-8; Йоан 18:33-3729 ноември 2015 (Първи Адвент) – виолетово или синьо

Йеремия 33:14-16; Псалм 25:1-10; 1 Солунци 3:9-13; Лука 21:25-366 декември 2015 (Втори Адвент) - виолетово или синьо

Малахия 3:1-4; Лука 1:68-79; Фил. 1:3-11; Лука 3:1-613 декември 2015 (Трети Адвент) - виолетово или синьо

Софония 3:14-20; Исая 12:2-6; Фил. 4:4-7; Лука 3:7-1820 декември 2015 (Четвърти Адвент) - виолетово или синьо

Михей 5:2-5a; Лука 1:47-55 ; Евреи 10:5-10; Лука 1:39-4524 декември 2015 (Бъдни вечер) – бяло или златно

Исая 9:2-7; Пс. 96; Тит 2:11-14; Лука 2:1-2025 декември 2015 (Рождество Христово) – бяло или златно

Исая 52:7-10; Пс. 98; Евреи 1:1-4 (5-12); Йоан 1:1-1427 декември 2015 (Първа неделя след Рождество Христово) – бяло или златно

1 Царе 2:18-20, 26; Пс. 148; Кол. 3:12-17; Лука 2:41-52


31 декември 2015 (Ако местната църква прецени, че ще има богослужение на този ден.) – бяло или златно

Екл. 3:1-13; Пс. 8; Откр. 21:1-6а; Матей 25:31-46


Редът на библейските прочити е съставен по Revised Common Lectionary 2015 (Year B), като е запазена структурата на църковната година и е съобразена датата на празнуване на Възкресение Христово според Източната църква – 12 април 2015 г.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница