Реферат Откриване и картографиране на геоморфоложки обекти вследствие наводнения с помощта на въздушна фотограметриястраница2/4
Дата03.01.2022
Размер41.2 Kb.
#113280
ТипРеферат
1   2   3   4
Откриване и картографиране на геоморфоложки обекти вследствие наводнения с помощта на въздушна фотограметрия
Резултати

  1. Създаване на модел на наводнената област

3D построяването на модела на речния пейзаж е значително ограничен в подводните области- места със значителни дълбочини и турбулентни движения на водата. От друга страна е възможно с помощта на заснемане с безпилотно летателно средство да се построи модел на релефа на дъното на плитки потоци (т.нар. батиметрия) с безпрепятствена видимост и липса на турбулентни движения. С отчитането на тези ограничения, е създаден 3D модел на заливната равнина, който е подравнен според нивото на водите, за да се изчисли модела на наводнението.

От обхвата на наводнената зона и разпределението на водните дълбочини в заливната равнина е очевидно, че водите са надхвърлили значително речното корито и са покрили цялата зона на равнината. Най-дълбоките места са установени в зоната около потока. Но критични за речните процеси са тези води, които са извън активната област на меандрата. На най-значителните активни точки, характеризиращи се с големи натрупвания на баластра и пясък, дълбочината на наводнението е 0,5 метра (В английската литература тези участъци се наричат point bars. Всяко речно корито се характеризира с висок бряг от едната страна, който ерозира заради въздействието на течащите води, а другият бряг е значително по-плитък и на него се отлагат различни наноси- пясъци, баластра и други. Point bars са тези плитки брегове, които се намират на вътрешните завои на меандрата). Разливът е покрил цялата заливна равнина, което е довело до преразпределение на фини алувиални наноси на значително разстояние от активните точки (point bars).  1. Пространствено разпределение на ефектите от наводнението

Геоморфоложките ефекти от наводнението са концентрирани в активния пояс, който пресича меандриращата зона на потока Жавори. Новите и старите отлагания на баластра и пясък се намират основно на активните точки, но значителна част от пресните натрупвания на наноси могат да бъдат намерени в зоните на прекъсване на меандрите и в локалните дълбочини на заливната равнина. (на английски се наричат cut-off meanders, които се получават, когато поради наводнение началото и края на завоя на реката се съединят, като по този начин водите, намиращи се в самия завой остават изолирани). Ефектите от наводнението се изразяват предимно в натрупвания на пресни и стари наноси, като само 0.95% от идентифицираните форми принадлежат на речна брегова ерозия (на английски bank erosion). Най-разпостранените форми са пресни наноси от баластра- 70.62%, и стари наноси от баластра- 24%, а натрупванията от пясък възлизат та 4.43%. В статията е представена диаграма, показваща разпределението на формите, получени вследствие наводнението, в зависимост от дълбочината. Съгласно нея, в дълбочините в интервала от 0 до 1,2 метра преобладават натрупванията на наноси, а в дълбочините над 1,2 метра се наблюдава само брегова ерозия.

  1. Точност на класификацията

Ковариационната матрица и изчислените общи и за всеки клас индекси на точността на класификационната процедура показват много добрата производителност на класификацията с учител. От 5526 броя еталона в четири класа- речна брегова ерозия, пресни и стари наноси от баластра и пресни натрупвания на пясък, 4928 са правилно класифицирани, което съответства на 89,18% точност на класификацията. От всички обекти, тези, които съответстват на бреговата ерозия са абсолютно точно класифицирани. Пресните наноси от баластра са класифицирани с много добра точност, като от 3478 тестови елемента само 161 са причислени към грешен клас. Точността на класифициране за тази категория възлиза на 0.954, а чувствителността на 0.888. С много добра точност са класифицирани и обектите, съответстващи на пресни натрупвания на пясък. С най-ниска точност са класифицирани обектите, представящи стари наноси от баластра. Това се дължи на невъзможността винаги точно да се различат от новите наноси от баластра, тъй като и двата вида имат подобни текстурни и спектрални характеристики.

  1. Потвърждение на получените резултати с наземно проучване

Резултатите, получени от класификацията, са проверени с наземни измервания. Избрани са четири области, всяка от които представя определена речна форма- пресни и стари натрупвания на баластра, пресни натрупвания на пясък и речна брегова ерозия. Горните ръбове на речните брегове са покрити с растителност, което прави откриването на ерозия на бреговете трудна с помощта само на ортофотоизображение. Друг критичен аспект при класифицирането е идентифицирането на натрупвания на баластра по протежение на бреговете в потопени зони. Това стана възможно благодарение на различните текстурни особености на водната повърхност. Съгласно направените наземни изследвания, в четирите избрани зони е потвърдена верността на класификационната процедура.Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница