Реферат по дисциплина "Хладилни инсталации" на тема : Хладилни Компресори. Видове. Обемни и енергийни загуби пристраница1/9
Дата05.02.2023
Размер0.67 Mb.
#116513
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Реферат -2 - хладилни инсталации ф№12227005

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
КАТЕДРА “ЕНЕРГИЙНА ТЕХНИКА”
РЕФЕРАТ

по дисциплина “Хладилни инсталации”


на тема : Хладилни Компресори. Видове. Обемни и енергийни загуби при
компресорите
разработил: инж.Петър Димитров Димов ; фак. No 12227005
специалност: ОВКГТ – редновно обучение.


Изготвил: .................................... /инж.Петър Димов/


Дата: 01.2023.
Проверил: .................................... / д-р инж. П.Пенчев/
Дата: .2023.

Гр.Габрово


СЪДЪРЖАНИЕ


Видове компресори в хладилната техника 3
Въведение 3
Бутални компресори 4
Винтови компресори 6
РОТАЦИОННИ КОМПРЕСОРИ 9
Пластинкови компресори 10
Компресори с течен пръстен 11
Центробежен компресор 12
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ХЛАДИЛНАТА ТЕХНИКА 14
Оптимизиране последователността на компресорите 14
Умерено преоразмеряване на кондензаторите 15
Контрол на нагнетателното налягане 15
Повишаване на смукателното налягане 16
Променливо-честотни задвижвания 16


Видове компресори в хладилната техника

Въведение


Основните параметри, които характеризират работата на един компресор са производителност (обемен дебит) Q; начално налягане p1, крайно налягане (налягане при изхода) p2 и съответно степен на сгъстяване e = p2/p1;
консумирана мощност N; честота на въртене n. Тъй като въздухът (газът) е свиваем флуид, във спецификацията на буталните компресори се дава действителният дебит при входа им. По-рядко се използва и т. нар. стандартен дебит,
представляващ дебита, приведен към температура 20 oC и налягане 101 325 Ра.
Въпреки голямото разнообразие от използвани конструкции, компресорите могат да се разделят на два основни типа, различаващи се по принципа на действие и вида на работните характеристики.

При обемните компресори определено количество газ се затваря в работна камера, извършваща праволинейно или въртеливо движение. Обемът на газа се намалява механически, което предизвиква съответно нарастване на налягането му,


както и преместването му от входа до изхода на машината. Обикновено газът се премества с променлива скорост и течението на изхода е пулсиращо. Това е особено силно изразено при буталните машини.
Обемните компресори се използват и като вакуумпомпи за понижаване на налягането под атмосферното. Буталните вакуумпомпи могат да понижат налягането до 102 Pa (абсолютно налягане).

Принципът на действие на турбокомпресорите се основава на динамичното взаимодействие между лопатките на работното колело и транспортирания газ. Работното колело извършва въртеливо движение с висока и практически


постоянна честота на въртене, като предава енергия на газа. В резултат на това налягането му се увеличава още в работното колело. Същевременно се увеличава и кинетичната му енергия, част от която впоследствие се
преобразува в допълнително нарастване на налягането в неподвижните елементи след работното колело (дифузор и спирално тяло). Течението на газа е непрекъснато от входа до изхода, което обяснява отсъствието на пулсации.
Към турбокомпресорите се отнасят центробежните и осовите компресори.
Най-съществената разлика между двата основни типа машини се проявява в зависимостта на налягането от дебита
При фиксирана скорост на задвижване в обемните компресори дебитът остава практически постоянен и не зависи от налягането. При динамичните компресори изменението на налягането е съпроводено с изменение на дебита,
като конкретния вид на тази зависимост се определя от геометрията на работното колело и най-вече от формата на лопатките.
От своя страна, групата на обемните компресори се разделя на две – бутални (reciprocating) и ротационни (rotary) компресори.

Компресорите също така се подразделят и спрямо налягането за което са предназначени :


Компресори за ниско налягане
Сгъстяващи газа до 15 bar. Подобно налягане е необходимо за различните пневматични инструменти, системите за пневмозадвижване и пневмоавтоматика и редица други устройства.
Такива машини се наричат най-често компресори за обща употреба, произвеждат се в големи серии и са най-разпространеният вид. В този диапазон все по-често те се изместват успешно от винтовите компресори.

Компресори за средно и високо налягане


Компресорите за средно налягане сгъстяват газа до 100 bar. Такива налягания се използват в някои химически производства, хладилната техника, пускови устройства на ДВГ, транспортиране на газове и др.
Подобни компресори се произвеждат в по-малки серии.

Компресорите за високо налягане, сгъстяващи газа до 1000 bar. Тези машини се използват при производството на азотни торове, някои видове полиетилен, синтетически бензини и др. Произвеждат се в много малки серии.


Компресори за свръхвисоко налягане


създаващи налягания над 1000 bar. Горната граница не е ограничена. Такива компресори като правило се произвеждат по индивидуална заявка. Използват се, например, в праховата металургия за различни научно-изследователски цели и др.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница