Реферат по учебна дисциплина: Спортна психология нa темa: Стреса и тревожността в спорта и стратегиите за справянеPdf просмотр
страница4/7
Дата26.06.2024
Размер436.26 Kb.
#121510
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7
Магистър СПА - реферат по Спортна психология
ОКС Магистър „
SPA култура, хидро, лито и таласо
практики “
съществува в действителност, а само във въображението на спортиста –
„стрес на очакването“. Стресори и ситуации, предизвикващи психичен стрес, са значимите за спортиста състезания, победите или загубите в тях, тренировките в отделните видове спорт, съпроводени с присъствие на стрес-фактори от психичен характер, поява на конфликтни ситуации и други.
Социалният стрес е свързан с факторите на микро и макросредата, в която действа спортиста, с особеностите на неговата личност, детерминиращи адекватност на поведението му.
Голямото и разнообразно количество информация, постъпващо към състезателите от треньори или ръководители, както и недостатъчната информация за спортната форма и тактика на противника, наличието на минимално време на обработка на информацията в състезателни ситуации, създават условия за появата на т.нар. информационен стрес.
Тренировъчната и състезателната дейност създават условия за проява на смесен/комплексен стрес. Преимуществено преобладаване на един или друг вид, зависи от вида спорт.
Тревожността в областта на спорта
Причините за възникването на тревожността са функция на взаимодействието между несигурността на резултата и неговата значимост. Определението за тревожност е „безпокойство, опасение или напрежение, които често настъпват при липса на реална или ясна опасност”
За разлика от страха като заплаха за човека като биологично същеество, тревогата винаги е свързана със социалния аспект. Тя е преживяване, възникващо при заплахата за човека като социално същество, когато е заплашено мястото и сигурността в обществото, ценностната система, потребностите, засягащи човешката същност. Тревогата винаги е свързана с очакването на неуспех във взаимодействието с другите хора. От тази гледна точка се разглежда като емоционално състояние, свързано с възможността за разочарование в областта на социалните отношения. В съвременната психология наричат тревогата ситуитивна или реактивна, тъй като е свързана с конкретна обстановка. Тревогата, както и всяко друго психическо преживяване е свързана също така с някакви важни лични мотиви и потребности и има за цел да регулира поведението на индивида в потенциално опасни ситуации. Състоянието на тревога намира своето изражение на няколко равнища, а именно: Физиологично – поява на усилено сърцебиене, задъхване, повишено кръвообръщение, увеличено
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница