Регионален проект за стандарти и етикети за енергийна ефективностДата17.08.2018
Размер29 Kb.
#80708

Регионален проект за стандарти и етикети за енергийна ефективност

Глобалният екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие финансира разработването на проектен документ за регионален проект ”Програма за премахване на бариери пред ефективното разработване и прилагане на стандарти и етикети за енергийна ефективност в страните кандидатки за членство в ЕС”.


Целта е в новите страни от ЕС и в страните кандидати за членство да се създадат условия за прилагане на национални политики за енергийноефективни домакински електроуреди в съответствие с европейското законодателство и да се повиши капацитетът на отговорните институции за изпълнение на законодателството. Очаква се този проект да помогне на България и други страни от региона (Румъния, Хърватия и Турция) да преминат отвъд минималните изисквания за присъединяване към Европейския съюз, като се предвиждат поне 20% подобряване на ефективността на битовите електроуреди до 2011 г., а приблизителните изчисления за намаляване на емисиите на парникови газове вследствие на това подобрение са в рамките на 1400 kt CO2.
Националната и регионалната координация на подготовката на проекта беше възложена на ЕнЕфект, а Националният управляващ комитет на проекта бе съставен от представители на ПРООН, Министерството на икономиката и енергетиката и Агенцията по енергийна ефективност.

Екип от международни консултанти на канадската фирма Еконолер и американската КЛАСП подпомагаше изпълнителните агенции в четирите страни при разработването на проектното предложение. Консултантът бе избран след международно обявен конкурс и екипът включваше експерти със задълбочени познания в областта на европейското законодателство и политика по отношение на стандартите и етикетите за енергийна ефективност на битовите електроуреди и със значителен опит в разработването и изпълнението на подобни проекти в други страни.


Основните акценти в подготвителната фаза на проекта бяха да се определи изходното състояние в страните участнички, да се съберат и анализират данните за състоянието на пазара на домакински уреди, да се идентифицират дейностите на проекта и да се подготви окончателен проектен документ. За да бъде успешен проектът и да получи необходимото финансиране от ГЕФ, в процеса на разработването бяха привлечени представители на всички заинтересувани страни: а) държавните институции, иницииращи и прилагащи националната политика в областта на енергетиката и енергийната ефективност и извършващи надзор на пазара, б) пазарните субекти – производители, вносители и търговци на домакинска техника и в) неправителствените организации, научни институти и др. Създаден бе и консултативен комитет на проекта, с помощта на който да се планират бъдещите дейности, както и да се определят приоритетните области на въздействие.


Експерти от ЕнЕфект проведоха поредици от срещи и консултации с представители на различните заинтересувани страни, за да се събере информация за съществуващата в момента ситуация в страната по отношение на изпълняваната национална политика и разработвано законодателство, съществуващите процедури в страната за надзор на пазара на битови уреди по отношение на тяхната енергийна ефективност, безопасност и др., тенденциите на пазара на битови електроуреди по отношение на количеството закупувани уреди, техния вид, енергиен клас, критерии на крайния потребител при избора на бяла техника и т.н. Тази информация бе необходима, за да се определи изходното състояние, с което ще се сравняват постигнатите резултати от проекта, както и за да се планират правилно и ефективно бъдещите дейности на проекта.


На 1 март 2006 г. в София се проведе първата работна среща на участниците в консултативния комитет, на която бяха обсъдени възможните бъдещи дейности. Очаква се при одобрение от ГЕФ, проектът да включва пет основни компонента: 1) национална политика и законодателна рамка; 2) широка информационна кампания; 3) изграждане на знания и умения, обучение; 4) пазарни механизми; 5) оценка и мониторинг.


Съвкупността от дейностите по всеки един от компонентите по същество ще представлява една национална стратегия за трансформация на пазара към високо енергийноефективни битови електроуреди, която ще бъде осъществена в партньорство с бизнеса, потребителите, експертите и неправителствени организации.


Единодушно бе мнението на участниците в работната среща, че особено внимание в бъдещите дейности трябва да се отдели на:


- масирана информационна и разяснителна кампания сред потребителите, изпълнена съвместно с държавните институции, производители, вносители, търговци и неправителствени организации;


- разработването на финансови и регулаторни механизми, стимулиращи предлагането и закупуването на ефективни уреди. Тези механизми по същество са политическите инструменти, предназначени да подсилят информацията, предоставяна на потребителите, и частично да преодолеят бариерата, свързана с по-високата начална цена, която често пъти ограничава закупуването на енергийно ефективни изделия. Примери за такива механизми могат да са търговски отстъпки за потребителите, безвъзмездни помощи, данъчни облекчения , лизинг и др., както и доброволни споразумения с енергоснабдителните предприятия да разработват и прилагат програми за намаляване на крайното потребление на енергия;
- придобиване на достатъчно знания и умения от различните участници на пазара чрез специализирани обучения, консултации и семинари.
Каталог: images -> upload -> Proekti -> Prikliuchili%20proekti
upload -> Сол Дейвид, Джон Хюз-Уилсън
upload -> Господин Свещаров Биология за всички
upload -> Как децата учат
upload -> Програма 1 Ден Неделя
upload -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Prikliuchili%20proekti -> Конкурс за архитекти и студенти по архитектура на тема "Живот в града" (Living in the City). По повод на конкурса бяха създадени постери, наръчници и други справочни материали за проектиране на енергоефективни сгради
Prikliuchili%20proekti -> Проектът се изпълнява в периода 2003-2004 г от ЕнЕффект в рамките на холандската програма за икономическо сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа (pso). Възложител е Байомас технолъджи груп B. V
Prikliuchili%20proekti -> Стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове чрез енергийна ефективност. Демонстрационна зона за енергийна ефективност в Габрово


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница