Регионалната библиотека и читалищните библиотеки – едно необходимо партньорствоДата04.01.2017
Размер69.51 Kb.
#11782
РЕГИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

И ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ –

ЕДНО НЕОБХОДИМО ПАРТНЬОРСТВО

Без да изпадаме в излишна носталгия по изгубените връзки и позиции от времето на окръжната библиотека, смятам за необходимо преосмислянето на ролята на регионалната библиотека във връзка с делегираните ни отново регионални функции през 2006 г. Ситуацията вече не е същата:  • нормативната уредба ни дава единствено препоръчителни действия на експерти,

  • финансирането още не е ясно - държавния стандарт ли да ползваме или допълнително финансиране, а скоро ще се преполови бюджетната година,

  • длъжността “методист” на повечето места вече се свързва с дейността по координация и връзки с обществеността, съвместява напр. задълженията си с обслужването на читателите, комлектуването, краезнанието или информационното обслужване,

  • библиотечният персонал, съкращаван през годините, не може да поддържа същия методичен отдел, което се отнася в частност за по-малките областни библиотеки.

Кооперирането е изпитана форма на оцеляване и целесъобразно използване на човешките и финансовите ресурси. Създадените за пет-шест години навици от предишната регионална библиотека трябва да се запазят, особено когато се отнася за квалификационните форми. Не трябва да се пренебрегват и създадените през 2005 г. структури на регионалните експретно-консултантски и информационни центрове (РЕКИЦ), които могат да бъдат добри парнтьори на регионалните библиотеки.

Като анализираме така нещата, все повече се налага изводът, че трябва да се предпочете съвместната дейност и поделянето на задълженията, за да бъдат обединени в общата цел. Позволявам си да предложа своя опит на колегите и очаквам да науча още по-полезни неща от тях.

Броят на библиотеките в област Ловеч, както сочи последната отчетна бланка за 2006 г., е 90 в т.ч. и регионалната библиотека.

Отчети получихме от 89 библиотеки в региона като се предполага, че ако има още читалища невключени, то това означава, че или библиотеките им не действат, или пък ние и РЕКИЦ не сме успяли да ги достигнем за обратна информация. Какво ни казаха отчетите?  1. Някои от отчетите бяха попълнени доста небрежно.

  2. Липсваха цифри в редовете за наличния фонд или пък, ако беше попълнен този ред, после беше повторен като раздадени материали.

  3. Броят на читателите, ако не липсва, пък е посочен и в реда за посещения.

  4. Някои не знаят какво е финансирането на библиотеката.

  5. Други пък са написали, че компютърът е в мрежа, защото не разбират за коя мрежа трябва да знаят.

  6. Отношението към тези отчети личи от сериозността, с която те са попълнени и официалното им заверяване с подпис на председателя на читалището и печат. Има и такива, които дори нямат и подпис на изготвил.

Докато чакахме да ни изпратят отчетните формуляри, заедно с РЕКИЦ, поканихме през месец февруари т.г. големите общински библиотеки на среща в регионалната библиотека, за да чуем какво те очакват от нас и за каква помощ най-често ще ни търсят. На базата на техните желания направихме приложената тук анкета и през март изпратихме до читалищните библиотеки в осемте общини на област Ловеч анкетните карти. Благодаря за помощта на общинските библиотеки и естествено на РЕКИЦ при събирането на обратната информация от анкетите. Надявах се тайно несериозно подадената информация от отчетните бланки за библиотечната статистика за 2006 г. да не се повтори и в анкетните карти, защото отчетите или въпросниците не са любима форма на повечето от нас.

От изпратените на всичките 89 библиотеки анкетни карти обратна информция имам до 4 май от 5 общини или общо от 59 библиотеки – това е почти 65 % успеваемост! Не е лошо като за срок от месец и половина! Ще продължа да настоявам и за другите три общини Априлци, Летница и Угърчин. В отчетната форма за община Угърчин фигурират само две библиотеки – град Угърчин и с. Лесидрен, доста сериозен недокомплект и грешката сигурно е и в двете страни – ние не знаем дали има други действащи библиотеки или те не ни изпращат отчети и обратна информация. По последни данни от 16 май се оказва, че читалищни библиотеки си работят в поне още 5 села на община Угърчин, но общинската библиотека в Угърчин не се е отзовала на молбата ни за съдействие за по-бърза разгласа. Там дори в момента нямат и библиотекар.

Естествено най-голям брой библиотеки са попълнили анкетата от най-голямата община Ловеч – 22 от 28. От община Троян се получиха 13 анкети от общо 18, от община Тетевен – 5 от 11, от община Луковит – всичките 12 и от община Ябланица 7 от 8.

Как отговориха колегите на нашите въпроси?

1.Необходимост от обучение на библиотекаря.

2.Необходимост от помощ за подреждането на първичната документация на библиотеката. Секретар-библиотекарите в област Ловеч, които са назначени на половин щатна бройка, нямат библиотечно образование и са предимно пенсионери. Логично е да имат проблеми с подреждането на първичната документаци, да не знаят как да поддържат инвентарната книга, повечето не знаят какво е книга за днижение. Имаше миналата година дори такъв прецедент – кметът на селото проверил имуществото на читалището, съответно и книгите на библиотеката, и поръчал “да се препише инвентарната книга начисто, защото била много поправяна и одраскана”.

4. Необходимост от набавянето на компютърна техника и нова литература е цел на следващата стъпка от развитието на дейността за колегите, които поддържат в ред своята библиотека. Единствените библиотеки, освен регионалната, които имат компютърна техника и библиотечен софтуер са градските библиотеки на Троян и Тетевен. В селища като Априлци, Ябланица, Летница и Горско Сливово имат достъп до Интернет, имат електронен адрес, но още не знаят за библиотечен софтуер.

5. Библиотечно образование имат само 8 от обслужващите селските библиотеки, а те са 80 на брой. Малко са библиотекарите в една библиотека като тази в град Тетевен – само двама, двама са и в град Луковит. От четиримата служители в град Троян тримата са с библиотечно образование.

6. Желанието на селските читалищни библиотеки за посещение на място от наш методист е декларирано като предпочитана форма за методическа помощ или библиотечна квалификация. Повечето от тях са съчетали и двете посещения – на място и консултация в регионалната библиотека.

7. Библиотеките от община Троян са пожелали методичните консултации и еднодневните квалификациони семинари да се провеждат в общинската библиотека.

8. Библиотеки от по-далечно разстояние пък нямат нищо против да идват по-често в регионалната библиотека.

9. Направено е предложение да се правят 2 пъти в годината посещения на място от експертите на РБ.

10. Въпросът за квалификационните семинари е получил отговори от типа на: “по-добре еднодневни”, някои ще участват и в тридневни.

11. “Темите, каквито и да са, винаги ще са полезни” е отговорът, който допада на всички.

12. Предпочитанията за провеждането на квалификационните форми са предимно за месеците юни или октомври.


Обобщавайки всичките тези данни за читалищните библиотеки на област Ловеч библиотечните специалисти на регионалната библиотека изготвиха общ план за действие през 2007 г., който задължително включва партньорство с РЕКИЦ. Със сигурност през 2007 година ще успеем само веднъж да осъществим посещения на място във всяка библиотека на област Ловеч и ще се опитаме да направим по една среща в общинската библиотека, за да не бъде пречка разстоянието или оскъпяването на командировъчните разходи. С двете симпатични момичета изготвихме един проекто-план за съвместни действия за посещенията и броя на работните дни, който ще се налага да изпълняваме съобразно финансовите възможности и на двете институции и съпричастието на кметовете на общините по отношението на транспортните услуги.

Вече сме изпробвали схемата, по която ние и РЕКИЦ – Ловеч да постигнем максимален ефект от нашата дейност чрез коопериране на сили и средства. През 2006 г. проведохме съвместно два обучителни семинара, посветени на най-желаните теми от читалищните секретар-библиотекари. (Независимо от това за 2007 г. обучението продължава да бъде на първо място). Домакинството си разделихме с Ловчанско читалище “Наука”, не сме заплащали наеми за зала или пък да сме получавали такива. Командировъчните разходи бяха за сметка на участниците, но без такса за участие. Лектори по поръчаните теми от минимум библиотечна техника бяха библиотечни специалисти от регионалната библиотека, разгласата направи РЕКИЦ. Участниците попълниха обобщена заявка за необходимите библиотечни формуляри : библиотечни картони, дневник на библиотеката, инвентарна книга, книга за движение на библиотечния фонд. Поканихме представители на SoftLib и PC-TM, които направиха презентации на библиотечен софтуер за тях.

В дирекция “Хуманитарна политика” на община Ловеч има експерт, който се грижи за проблемите на читалищата на територията на общината. Осигуряването на представител на регионалната библиотека за срещите със секретар-библиотекарите от Ловешка община е задължителна практика от три години.

В края на миналата година и в началото на т.г. проведохме две акции за даряване на нови книги за селските читалищни библиотеки. За община Ловеч това се случи дори по-често, тъй като е по-близо до нас и посещенията в Ловеч са планирани в известна периодичност от гл.експерт за читалищата в общината.

На 16 май 2007 г. в град Троян народно читалище “Наука” беше домакин на конференция с тема “Читалищните библиотеки – настояще и бъдеще”. За лектори бяха поканени : Стоян Денчев като председател на УС на СНЧ, Ваня Грашкина, председател на УС на СБИР, Анета Дончева, зам.директор на НБКМ, Калина Иванова, зам.директор на РБ“П.Р.Славейков” във В.Търново и Мариана Иванова и директор на РБ “Проф.Б.Цонев”. Представител на дирекция “ФБ” на община Троян разясни финансирането за 2007г. На конференцията бяха представени новите проекти за законовата уредба на библиотечната система, представена и обсъдена беше ролята на читалищните библиотеки, както и разяснени изискванията за изготвянето на проектите за конкурса “Помощ за библиотеките – 2007”.

Това беше едно достойно събитие в средата на Националната библиотечна седмица и декларация за нашето партньорство в бъдеще.
Приложение №1


АНКЕТА

………………………………………………………..

наименование на читалището, населено място

1.Проблеми на Вашата библиотека :

а) необходимост от обучение на библиотекаря

б) необходимост от подреждане на първичната документация на библиотеката

в) други……………………………………………………………………………

2. Предпочитана форма за методическа помощ или библиотечна квалификация:

а) участие в квалификационни семинари

б) посещение на място

в) посещение в регионалната библиотека за консултация

г) други…………………………………………………………………………….

3. Посочете Вашите теми за библиотечно обучение

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


4. Семинарите могат да бъдат

а) еднодневни

б) двудневни

в) тридневни

5. Предпочитано време (месец) на годината за провеждане на квалификационните форми:

а) през лятото

б) през есента

в) месец …………..
Изготвил :…………………
Каталог: novini -> 2007
novini -> Програма по прехраната и Международния фонд за развитие на селското стопанство
novini -> Отдел “Методичен”
novini -> Община хасково драматично куклен театър "иван димов"
novini -> Семинар по динамика на механичните системи" научен форум за постиженията в тази област на науката. За неговите лични приноси в тази научна област той бе удостоен със званието „Заслужил деятел на науката."
2007 -> Български информационен консорциум
2007 -> Български информационен консорциум
2007 -> Отчетен доклад за дейността на сбир за периода септември 2006 г септември 2007 г
2007 -> Отчетен доклад за дейността на сбир за периода септември 2006 г септември 2007 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница