Регистър на ферми за патици мюлари актуален към 30. 11. 2016 г.Дата24.06.2017
Размер0.49 Mb.
#24198


РЕГИСТЪР НА ФЕРМИ ЗА ПАТИЦИ МЮЛАРИ - актуален към 30.11.2016 г.


ОБЛАСТ

ОБЩИНА

СЕЛИЩЕ

Ж. ОБЕКТ №

СОБСТВЕНИК

КАПАЦИТЕТ

Бургас

СУНГУРЛАРЕ

с. ПОДВИС

8450-0288

ЕТ” РАВЕЛ-ЗОЙКА НИКОЛОВА”

15 000

Бургас

СУНГУРЛАРЕ

с. ВЪЛЧИН

8443-0033

СТАНКО КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ

3 700

Бургас

СУНГУРЛАРЕ

с. СЛАВЯНЦИ

8460-0050

СТАНИМИР ДИМИТРОВ КАРАДЖОВ

Обектът е вписан по чл. 51, ал. 3 от ЗВД, неопр. капацитета,не е населен

Бургас

СУНГУРЛАРЕ

с. ПОДВИС

8450-0288

ЕТ „Равел – Зойка Николова”

15 000

Бургас

СУНГУРЛАРЕ

с. ВЪЛЧИН

8443-0033

Станко Костадинов Стоянов

5 824

Бургас

СУНГУРЛАРЕ

с. ВЪЛЧИН

8443-0045

„НИК ФУД БГ” ЕООД

4 800

Бургас

СУНГУРЛАРЕ

с. ГОРОВО

8469-0022

Зекимюрен Исмаил Мустафа

2 600

Варна

СУВОРОВО

с. ЛЕВСКИ

BG 91710800

ЙОВКА ЖЕКОВА ДИМИТРОВА

2 000

Варна

ПРОВАДИЯ

с. КРИВНЯ

BG 92170170

КАТЯ СТОЯНОВА МИРЕВА

9 000 подрастващи

Варна

СУВОРОВО

с. Баново

BG 9144А0801

АГРА ПЛАСМЕНТ-92-В АД

10 000 подрастващи

Варна

АКСАКОВО

с. Любен Каравелово

BG 91480211

АГРОПЛАСМЕНТ-92-В АД

6 000 подрастващи

Варна

БЯЛА

с. Дюлино

BG 91080013

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГОЧЕВ

3 500 подрастващи

Варна

АКСАКОВО

с. Любен Каравелово

BG 91480209

АГРОПЛАСМЕНТ-92-В АД

15 840 за гушене

Варна

БЯЛА

с. ГОСПОДИНОВО

BG 91070010

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ

4 000 подрастващи

Варна

ДОЛНИ ЧИФЛИК

с. РУДНИК

BG91050127

ДИМО ПЛАМЕНОВ КАТЕЛИЕВ

4 000 подрастващи

Варна

ДОЛНИ ЧИФЛИК

с. РУДНИК

BG9105-0109

РОСЕН СЪБЕВ ИВАНОВ с. РУДНИК

5 000 подрастващи

Варна

АКСАКОВО

с. СЛЪНЧЕВО

BG9144-0585

КЪНЧО КОСЕВ КРЪСТЕВ с. СЛЪНЧЕВО

5 000 подрастващи

Варна

АКСАКОВО

с. БОТЕВО

9159-0217

НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ КОЛЕВ

9 000 подрастващи

Варна

ВЕТРИНО

с. БЕЛОГРАДЕЦ

92300356

“ТРАНЗИТНА СКОТОВЪДНА ФЕРМА”ООД

5 000 подрастващи

Варна

СУВОРОВО

с. ЧЕРНЕВО

9174-0257

“КМИ ГРУП” ЕООД гр. ВАРНА

16 000

Варна

СУВОРОВО

с. ПРОСЕЧЕН

BG9175-0004

ПЕТЪР СТОЯНОВ ЦАНЕВ

3 900 подрастващи

Варна

СУВОРОВО

ЛЕВСКИ

9171-0800

ЙОВКА ЖЕКОВА ДИМИТРОВА

2 700 подрастващи

Варна

СУВОРОВО

с. НИКОЛАЕВКА

BG9172-0001

“БОЦИ-67” ООД гр. ВАРНА

7 500 подрастващи

Варна

БЕЛОСЛАВ

гр. БЕЛОСЛАВ

BG91780601

ДОБРИ НЕДЕВ ДОБРЕВ гр. БЕЛОСЛАВ

5 000 подрастващи

Варна

ДЪЛГОПОЛ

ДЪЛГОПОЛ

9250-0065

СД „МИХАЛЕВИ 61 И СИЕ“

6 200 подрастващи

Варна

ДОЛНИ ЧИФЛИК

СТАРО ОРЯХОВО

9110-0103

ПЕТЪР ИВАНОВ АРАБАДЖИЕВ

4 200 подрастващи

Варна

Бяла

ГОСПОДИНОВО

9107-0115

ПАРАСКЕВА КАТЕЛИЕВА ГЕНЧЕВА

4 100 подрастващи

Габрово

Севлиево

ПЖК "Чакала" № 5

5400-0340

"Гремит" ЕООД–Севлиево

20 000

Добрич

ДОБРИЧКА

с.БРАНИЩЕ

9361-0756

„НАСТО-ПЕТ-ЕООД“ Стоян Панталеймонов

50 000 за угояване

Добрич

ДОБРИЧКА

с.СТЕФАНОВО

9360-0176

„НАСТО-ПЕТ-ЕООД“ Стоян Панталеймонов

50 000 подрастващи

Добрич

Г. ТОШЕВО

с. МАЛИНА

9559-0127

ЕТ „ШАНС-61“ Васил Василев

35 000 подрастващи

Добрич

Г.ТОШЕВО

гр. Г.ТОШЕВО

9500-0999

ЕТ „ШАНС-61“ Васил Василев

4 500 за угояване

Кърджали

Кърджали

с. ЗВИНИЦА

66680146

ЕТ”ИЛИЯ ТЕНЕВ” ТИЛ-2

6 000 подрастващи

Ловеч

Ловеч

с. ЙОГЛАВ

5553-0183

„АМОН-РА” ООД

36 000 подрастващи

Ловеч

Ловеч

с. УМАРЕВЦИ

5541-0178

„АМОН-РА” ООД

36 000

Ловеч

Ловеч

с. СЛАТИНА

5564-0357

„АМОН-РА” ООД

17 886 родители

Ловеч

Ловеч

с. СЛАТИНА

5564-0358

„НЕДИФУУД” ООД

9 000

Ловеч

Ловеч

с. ЙОГЛАВ

5553-0185

„КОНАРД” ЕООД

4 743 за угояване

Ловеч

Ловеч

с. ЛИСЕЦ

5568-0328

„ДОНИКА 2011” ЕООД

15 650

Пазарджик

Пазарджик

с. ТОПОЛИ ДОЛ

4454-0050

„ЛУЛЧЕВ-55“ АД – Илия Петров Лулчев

16 000 за угояване

Пазарджик

Пазарджик

с. ЧЕРНОГОРОВО

4455-0021

„ГАДЖЕВ“ ЕООД

12 600 за угояване

Пазарджик

Пазарджик

с. ГЕЛЕМЕНОВО

4444-0035

„ВЕГА МЕП 6“ ООД – Венко Петров Пеев

10 000 за угояване

Пазарджик

Пазарджик

с. СИНИТОВО

4442-0099

„ТОНИВЕТ ЕКО-27“ ЕООД

50 000 за угояване

Пазарджик

Пазарджик

с. ЗВЪНИЧЕВО

4415-0299

„ВАЛЕГАЛ“ ЕООД

17 000 за угояване

Пазарджик

Пазарджик

с.МАЛО КОНАРЕ

4450-0118

„ПЛАМАР“ ООД

9 000 за угояване

Плевен

Плевен

Славяново

5840-0627

Цветомир Николаев Василев

37 800

Плевен

Плевен

Славяново

5840-0662

ЕТ "Ню - лайф - Валентина Йорданова"

37 800

Плевен

Плевен

Славяново

5840-0205

„КОНАРД“ ЕООД

20 000 подрастващи

Плевен

Плевен

Славяново

5840-0203

„НЕДИФУУД“ ООД

14 000 подрастващи

Пловдив

Брезово

Брезово

4160-0294

МИЗ ЕООД

9 000 отглеждане

Пловдив

Брезово

Брезово

4160-0293

МИЗ ЕООД

9 000 отглеждане

Пловдив

СЪЕДИНЕНИЕ

ЦЕРЕТЕЛЕВО

4189-0062

ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ

12 000 отглеждане

Пловдив

БРЕЗОВО

ДРАНГОВО

4164-0086

ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ

12 000 угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0589

ГИДИК ЕООД-ЙОВКО ГИДИШКИ

10 000

Пловдив

РАКОВСКИ

ШИШМАНЦИ

4133-0122

ЛИМП ООД

20 000 отгл. и угояване

Пловдив

ХИСАР

НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ

4167-0069

ГАНС-9-СПАС БРАНДИЙСКИ

2 000 угояване

Пловдив

СЪЕДИНЕНИЕ

ЦАРИМИР

4192-0267

КОТОВ ЕООД

9 000 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

СТРЯМА

4142-0303

ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ

3 000 угояване

Пловдив

МАРИЦА

ВОЙСИЛ

4203-0098

ТОНИ ВЕТ ЕКО 27 ЕООД

5 000 угояване

Пловдив

МАРИЦА

ГРАФ ИГНАТИЕВО

4198-0199

КОТОВ ЕООД

3 500 угояване

Пловдив

ХИСАР

НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ

4167-0073

КУБАН ТРЕЙД

2 500

Пловдив

ХИСАР

НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ

4167-0074

АВИС ТРЕЙД

2 000 угояване

Пловдив

КАРЛОВО

ВОЙНЯГОВО

4347-0228

АВЕТА ООД

10 000 угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0604

КАМА 2008 ЕООД-ДОЧКА ИВАНЧЕВА

850 угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

БЕЛОЗЕМ

4130-0487

ТРАКИЙКА 2002-ИВАНКА ДИМИТРОВА

3 500 угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

ПАРЧЕВИЧ

4150А-0605

БЕНДОВ ЕООД-ИВАН ИЗЕВКОВ

1 250 угояване

Пловдив

ПЪРВОМАЙ

ГРАДИНА

4290-0294

БРАТЯ ЯНКОВИ-ЮРИ ЯНКОВ

6 000 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0590

ГЕНДОВ ЕООД-ЙОВКО ГЕНДОВ

10 000

Пловдив

РАКОВСКИ

ПАРЧЕВИЧ

4150А-0606

РЕНИГАЛ ЕООД

700 угояване

Пловдив

КАЛОЯНОВО

БЕГОВО

4166-0166

СИФИЯНА 2006 ЕООД-ЯНКО ИЗЕВКОВ

12 000 отгл. и угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

ПАРЧЕВИЧ

4150А-0608

ЛИВРОПА ЕООД

900 угояване

Пловдив

ПЪРВОМАЙ

ДЕБЪР

4271-0524

ЕГЕР АГРО ЕООД

14 000 отгл. и угояване

Пловдив

МАРИЦА

МАНОЛЕ

4137-0356

БИЗНЕС ПАРК МАНОЛЕ

40 000

Пловдив

РАКОВСКИ

МОМИНО СЕЛО

4143-0189

ВИП ЕМ ООД

2 600 угояване

Пловдив

КАЛОЯНОВО

БЕГОВО

4166-0182

ГЕРГАНА 88 ЕООД

10 000 отгл. и угояване

Пловдив

САДОВО

ПОПОВИЦА

4127-0184

ДАНИК ООД

12 000 отгл. и угояване

Пловдив

ПЪРВОМАЙ

КАРАДЖАЛОВО

4283-0316

БУЛ ЕВ-ЕВГЕНИ СТАМАТОВ

9 000 отгл. и угояване

Пловдив

ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ

4270-0400

БУЛ ЕВ-ЕВГЕНИ СТАМАТОВ

9 000 отгл. и угояване

Пловдив

ПЪРВОМАЙ

ГРАДИНА

4290-0300

БЕКСИМПО-БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

8 000 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0607

ЙОЗО СТОЯНОВ ЗЕМЯРСКИ

650 угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

Ген,НИКОЛАЕВО

4150В-0426

ЙОСИФ ГЕНОВ ПЪНКИН

600 угояване

Пловдив

КАРЛОВО

СОКОЛИЦА

4367-0104

БОНИ И С-ИЕ ЧИНКОВИ И С-ИЕ

8 000

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0611

ИМРАСТ ЕООД

2 000 угояване

Пловдив

МАРИЦА

МАНОЛЕ

4137-0358

ЛИМП ООД

4 800 угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

Ген.НИКОЛАЕВО

4150В-0428

ЕГЕР АГРО ЕООД

700

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0613

ИВАН ПЕТРОВ АЯНСКИ

650 угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0612

ЕЛЕНИС 2007-ЕЛЕНА ГЕНДОВА

1 200 угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

БЕЛОЗЕМ

4130-0489

ПЕТЪР СТЕФАНОВ КИМАНОВ

900 угояване

Пловдив

СЪЕДИНЕНИЕ

ЦЕРЕТЕЛЕВО

4189-0066

МАРКО 2003-МАРКО ЯНКОВ

7 000 отглеждане

Пловдив

БРЕЗОВО

ЧОБА

4161-0291

ТЕРЕЗА 2008-ИВАНКА ГЕНДОВА

10 000 угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0614

ЙОВКО ГЕОРГИЕВ ДРУМЧИЙСКИ

1 500 угояване

Пловдив

САДОВО

СЕЛЦИ

4129-0074

МИЗ ЕООД

3 500

Пловдив

МАРИЦА

МАНОЛЕ

4137-0359

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЗЕМЯРСКИ

2 000 угояване

Пловдив

КАРЛОВО

КАРАВЕЛОВО

4350-0181

МАТИ ЕООД

30 000 отгл. и угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0615

ДИНО ЕООД-ИВАН БОДУШКИ

4 000 угояване

Пловдив

Брезово

ЗЛАТОСЕЛ

4162-0042

МАРКО 2003-МАРКО ЯНКОВ

10 000 отглеждане

Пловдив

Брезово

ДРАНГОВО

4164-0088

КАТЕРИНА 82 ООД

7 500 отгл. и угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

СТРЯМА

4142-0380

РОПОМА ООД

8 100 отглеждане

Пловдив

МАРИЦА

МАНОЛЕ-3

4137-0362

РАЙЗИНГ ЕООД ИВАН ЧОЛАКОВ

20 000

Пловдив

ПЪРВОМАЙ

ДЕБЪР

4271-0528

МИЛЕВ И КАРАГЬОЗОВ

5 000

Пловдив

РАКОВСКИ

Ген, НИКОЛАЕВО

4150В-0436

НАДЕЖДА-2006 ЕООД

3 500 угояване

Пловдив

Брезово

Брезово

4160-0301

СТОЯН СТАЙКОВ МАРИНСКИ

5 000 отглеждане

Пловдив

Брезово

Брезово

4160-0292

РОНИНА ООД

12 000 отглеждане

Пловдив

Брезово

ЧОБА

4161-0293

РОНИНА ООД

2 000 угояване

Пловдив

Брезово

БОРЕЦ

4144-0209

КИМАН ЕООД

9 000 отгл. и угояване

Пловдив

Брезово

Брезово

4160-0302

ВИП ЕМ ООД

18 000 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0617

СТОЯН ПЕЕВ-333 ЕТ

12 000

Пловдив

РАКОВСКИ

МОМИНО СЕЛО

4143-0192

ММ 2002 ООД

5 000 отгл. и угояване

Пловдив

ПЪРВОМАЙ

КРУШЕВО

4291-0127

СИНХРОН ТРЕЙД ЕООД

12 000

Пловдив

РАКОВСКИ

Ген, НИКОЛАЕВО

4150В-0439

ДЕЙА ООД

15 000 отгл. и угояване

Пловдив

ХИСАР

СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ

4165-0139

ТОНИ ВЕТ ЕКО 27 ЕООД

70 000 отглеждане

Пловдив

САДОВО

БОЛЯРЦИ

4114-0206

ИГИ 92

9 500 отгл. и угояване

Пловдив

БРЕЗОВО

ЗЛАТОСЕЛ

4162-0046

СУЗИ РМ

6 300 отгл. и угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

ПАРЧЕВИЧ

4150А-0600

ФЛАЙТ 67-ЖАНА КОЙРУШКА

3 200

Пловдив

МАРИЦА

МАНОЛЕ

4137-0361

САПФИР ТРЕЙД ЕООД Г. КЬОЛОВ

30 000 отгл. и угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

БОЛЯРИНО

4132-0110

ИВАН АЛОНЦОВ ВЛАСОВ

6 000

Пловдив

РАКОВСКИ

ПАРЧЕВИЧ

4150A-0620

МАРИЯ ПЕТРОВА КИСОВА

1 100 угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

ПАРЧЕВИЧ

4150А-0603

ЙОМИР ЕООД-ПЕТЪР КИСОВ

9 000 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

МОМИНО СЕЛО

4143-0186

ДЪГА-60 ЕООД

7 500 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

БЕЛОЗЕМ

4130-0485

ДИНО ЕООД-ИВАН БОДУШКИ

30 000 отглеждане

Пловдив

Брезово

ОТЕЦ КИРИЛОВО

4163-0118

ДЕРЛЕЙ ООД

12 000 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

МОМИНО СЕЛО

4143-0188

ЛИВРОПА ЕООД

8 000 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0601

ЦАРОВ-С ЕООД

10 000 отгл. и угояване

Пловдив

ХИСАР

СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ

4165-0135

МИЗ ЕООД

23 000 угояване

Пловдив

ХИСАР

СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ

4165-0140

МИЗ ЕООД

14 000 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0609

МАРИЕЛА ИНВЕСТ ЕООД

8 000 отгл. и угояване

Пловдив

КАЛОЯНОВО

БЕГОВО

4166-0189

СИФИЯНА 2006 ЕООД

3866 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

ПАРЧЕВИЧ

4150А-0600

ФЛАЙТ 67-ЖАНА КОЙРУШКА

4411 отгл. и угояване

Пловдив

ПЪРВОМАЙ

КРУШЕВО

4291-0127

СИНХРОН ТРЕЙД ЕООД

17020 отгл. и угояване

Пловдив

Брезово

ПЪДАРСКО

4158-0175

ДЕНИТЕР ООД

18910 отгл. и угояване

Пловдив

Брезово

ПЪДАРСКИ

4158-0176

МИНИ 2008-НИКОЛАЙ ПЕНИШЕВ

3527 отгл. и угояване

Пловдив

МАРИЦА

МАНОЛЕ

4137-0367

БИЯНА-05 ООД

12018 отгл. и угояване

Пловдив

МАРИЦА

МАНОЛЕ

4137-0368

АГРОТЕКСТ-М ЕООД

22599 отгл. и угояване

Пловдив

МАРИЦА

МАНОЛЕ

4137-0370

ЕГЕР АГРО ЕООД

1500 угояване

Пловдив

МАРИЦА

МАНОЛЕ

4137-0371

СИМОТИ ООД

12171 отгл. и угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0621

ИГИ ИНВЕСТ ЕООД

3465 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0622

РЕНИГАЛ ЕООД

2125 отглеждане

Пловдив

САДОВО

СЕЛЦИ

4129-0074

МИЗ ЕООД

6500 угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

ПАРЧЕВИЧ

4150А-0007

КАРПАРОВ И С-ИЕ СД

10000 отгл. и угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0589

ГИДИК ЕООД-ЙОВКО ГИДИШКИ

14000 отгл. и угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

БОЛЯРИНО

4132-0110

АЙВА-81

6000 отгл. и угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0610

АЛЕКС-Г 2010 ЕООД

8500 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0602

ВИКТОРИЯ АГ ЕООД

25000 отгл. и угояване

Пловдив

ПЪРВОМАЙ

ДЕБЪР

4271-0528

ЕГЕР АГРО ЕООД

2300 отглеждане

Пловдив

МАРИЦА

МАНОЛЕ

4137-0362

БИЗНЕС ПАРК МАНОЛЕ

20000 отгл. и угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

ПАРЧЕВИЧ

4150А-0623

ИВАН НЕДЯЛКОВ НОЧЕВ

700 угояване

Пловдив

Брезово

Брезово

4160-0308

СУЗИ РМ

9000 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

ГЕН,НИКОЛАЕВО

4150В-0430

СУЗИ РМ

700 угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

ГЕН,НИКОЛАЕВО

4150В-0447

СУЗИ РМ

800 угояване

Пловдив

МАРИЦА

ГРАФ ИГНАТИЕВО

4198-0208

МАРКО 2003-МАРКО ЯНКОВ

18000 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0617

САНТЯГО БЪРД ЕООД

15000 отгл. и угояване

Пловдив

МАРИЦА

МАНОЛСКО КОНАРЕ

4138-0166

НАДЕЖДА-БИМ ЕООД

8200 отглеждане

Пловдив

Брезово

ВЪРБЕН

4145-0085

МАРКО 2003-МАРКО ЯНКОВ

1188 угояване

Пловдив

ПЪРВОМАЙ

БРЯГОВО

4294-0263

ГАЛАКСИ СТАР ЕООД

9288 отгл. и угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

ЧАЛЪКОВИ

4123-0249

КАМА 2008 ЕООД-ДОЧКА ИВАНЧЕВА

9000 угояване

Пловдив

ХИСАР

НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ

4167-0073

КУБАН ТРЕЙД

7000 отгл. и угояване

Пловдив

Брезово

ЧОБА

4161-0298

МАРКО 2003-МАРКО ЯНКОВ

1380 угояване

Пловдив

МАРИЦА

МАНОЛЕ

4137-0369

БОЖИДАР-2010 ЕООД

16000 отгл. и угояване

Пловдив

МАРИЦА

СКУТАРЕ

4134-0137

ГАН 2013 ЕООД

7000 отглеждане

Пловдив

РАКОВСКИ

СЕКИРОВО

4150А-0622

РЕНИГАЛ ЕООД

4 800 отглеждане

Пловдив

САДОВО

БОЛЯРЦИ

4114-0206

ТЕЛЕЦ 83 ЕООД

9 500 отгл. и угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

БЕЛОЗЕМ

4130-0487

ТРАКИЙКА 2002 – ИВАНКА ДИМИТРОВА

37 000 отгл. и угояване

Пловдив

РАКОВСКИ

ЧАЛЪКОВИ

4123-0292

ГАН 2013 ЕООД

10 000 отглеждане

Пловдив

МАРИЦА

МАНОЛЕ

4137-0368

АГРОТЕКСТ – М ЕООД

39 000 отгл. и угояване

Пловдив

Брезово

ДРАНГОВО

4164-0092

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ

6 000

Разград

Разград

с. БАЛКАНСКИ

7265-0173

ЕТ ”ЦОНЮ ЕНЧЕВ”

15 000

Русе

БЯЛА

с. КОПРИВЕЦ

7120-1149

„КАНАРЕКС” ООД

5 000 родители

Силистра

Тутракан

с. ТЪРНОВЦИ

7629-0069

„АМОН РА” ООД

6 654

Силистра

Тутракан

с. ТЪРНОВЦИ

7629-0070

„НЕДИФУУД” ООД

14 570

Сливен

Сливен

с. Крушаре

8877-0348

ЛЮБОМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

3 000.

Сливен

Сливен

кв. ДИНЬО ДАЧЕВ

8800А-0093

ЛИЛЯНА КИРИЛОВА ДИМИРЕВА

5 000.

Сливен

Сливен

с. Тополчане

8880-0254

ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

3 000

Сливен

Сливен

с. Ж. Войвода

8860-0440

ДИВА ООД-ДИМИТЪР СЪБЕВ ДИМИТРОВ

8 100.

София област

Ихтиман

с. Живково

2065-0082

"САМИ МИЙТ" ЕООД

13 500

София област

Ихтиман

с. Живково

2065-0083

"Агровал БГ" ЕООД

5 800

София област

Ихтиман

с. Живково

2065-0084

"Ник фуд БГ" ЕООД

13 500

Стара Загора

Братя Даскалови

Братя Даскалови

6250-0264

“МЕБИДА”ЕООД

6 500 и угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

ВЕРЕН

6244-0040

„ЛИДИЯ 83” ООД

5 000 и угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

ВЕРЕН

6244-0042

„ЖАНЕТ 2010” ЕООД

5 000 и угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

ГОЛЯМ ДОЛ

6245-0047

“ВЕТИ” ООД

12 000 и угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

ГРАНИТ

6252-0245

ЕТ “БРАТЯ ЯНКОВИ-ЮРИ ЯНКОВ”

20 000 и угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

ГРАНИТ

6252-0246

„СЕВИ-ЗЕЙД”ЕООД

5 100 и угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

ГРАНИТ

6252-0250

ЕТ “БЕКСИМПО-БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ”

8 000 за угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

ГРАНИТ

6252-0251

ЕТ “БЕКСИМПО-БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ”

3 800 за угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

МАЛЪК ДОЛ

6245А-0047

ЕТ “ДЕТЕЛИНА – ВЕНКО ЛЕСОВ”

10 000 и угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

МАРКОВО

6247-0005

„ФЕНИКС-07”ЕООД

7 000 и угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

МИРОВО

6255-0262

„ИВОНИ ИНВЕСТ”ЕООД

20 000 и угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

ОРИЗОВО

6253-0341

“ХЕРОН” ЕООД

70 000 и угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

ОРИЗОВО

6253-0342

„ДИЛЯНКА-86“ ЕООД

Преустановена дейност

Стара Загора

Братя Даскалови

ОРИЗОВО

6253-0344

“ДЖЕМА 123” ЕООД

4 300 и угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

ОРИЗОВО

6253-0353

ИВАН СЕРАФИМОВ ОРЕШКОВ

700 за угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

ПРАВОСЛАВ

6248-0012

„ВЕЙМАР” ЕООД

3 600 и угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

СЪЕДИНЕНИЕ

6234-0056

“КАМТРИК” ЕООД

12 000 и угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

СЪРНЕВЕЦ

6232-0075

„ЛЕСОВ ПЛЮС 2” ЕООД

4 100 и угояване

Стара Загора

Братя Даскалови

ЧЕРНА ГОРА

6258-0287

ЕТ “БЕКСИМПО-БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ”

23 000

Стара Загора

Братя Даскалови

ЧЕРНА ГОРА

6258-0291

ЕТ “БЕКСИМПО-БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ”

14 000

Стара Загора

Братя Даскалови

ЧЕРНА ГОРА

6258-0286

МАРИЯ НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

4 000 и угояване

Стара Загора

ОПАН

ЯСТРЕБОВО

6056А-0142

„БУРОВ 93” ЕООД

9 300 и угояване

Стара Загора

Раднево

БОЗДУГАНОВО

6269-0193

“ПСВ ГРУП” ООД

32 000 и угояване

Стара Загора

Раднево

КОЛАРОВО

6271-0220

„ФОРСТРЕЙД-13“ ЕООД

1 287 за угояване

Стара Загора

Раднево

КОЛАРОВО

6271-0225

„ФОРСТРЕЙД-13“ ЕООД

7 800

Стара Загора

Стара Загора

МОГИЛА

6000Б-0017

„ЕЛИ-М”ЕООД

8 000 и угояване

Стара Загора

ЧИРПАН

ГИТА

6215-0187

ЕТ “ТОДОР ПЕЛТЕКОВ”

6 400

Стара Загора

ЧИРПАН

ГИТА

6215-0193

ЕТ “ТОДОР ПЕЛТЕКОВ”

6 400

Стара Загора

ЧИРПАН

ГИТА

6215-0194

ЕТ “ТОДОР ПЕЛТЕКОВ”

2 300 за угояване

Стара Загора

ЧИРПАН

ГИТА

6215-0195

ЕТ “ТОДОР ПЕЛТЕКОВ”

1 200 за угояване

Стара Загора

ЧИРПАН

ЗЕТЬОВО

6220-0377

ЕТ “АНИ-МАКС-М. САРАФОВ”

2 500 за угояване

Стара Загора

Стара Загора

КАЛОЯНОВЕЦ

6070-0126

„БЕСТ ПЛЮС“ ЕООД

13 600 до 35 дни

Стара Загора

Стара Загора

 

9 000 над 35 дни

Стара Загора

Стара Загора

ПАМУКЧИИ

6058А-0125

„БИОИНВЕСТ“ ЕООД

36 360

Хасково

Хасково

Хасково

6300Б-0003

ЕТ “ГРАЙ-ГЕОРГИ.АНДОНОВ-РАДКА АНГЕЛОВА”

28 000

Хасково

Хасково

Хасково

6300Б-0004

ЕТ "ИЛИЯ ТЕНЕВ-ТИЛ-2"

17 600

Хасково

Хасково

Хасково

6300Б-0001

"ПРО АГРО 2000" ЕООД

105 600

Хасково

Хасково

с. Гарваново

6349-0274

ЕТ “ГРАЙ-ГЕОРГИ АНДОНОВ-РАДКА АНГЕЛОВА”

14 800

Хасково

Хасково

с. Гарваново

6349-0268

ЕТ “ГРАЙ-ГЕОРГИ АНДОНОВ-РАДКА АНГЕЛОВА”

4 500

Хасково

Хасково

с. Гарваново

6349-0267

ЕТ “ГРАЙ-ГЕОРГИ АНДОНОВ-РАДКА АНГЕЛОВА”

15 000

Хасково

Хасково

с. УЗУНДЖОВО

6350-0263

ЕТ "РАДИНА-ПЕТРА МАРЧЕВА"

3 600

Хасково

Хасково

с. МАНАСТИР

6390А-0073

ЕТ "ИЛИЯ ТЕНЕВ-ТИЛ-2"

4 400

Хасково

Хасково

с. ВЪГЛАРОВО

6313-0154

"УЗУНОВ" ЕООД

15 000

Хасково

Хасково

с. МАЛЕВО

6392-0325

"УЗУНОВ" ЕООД

5 000

Хасково

Хасково

с. ОРЛОВО

6354-0098

СТЕЛА ХРИСТОВА БОНЧЕВА

3 000

Хасково

Хасково

с. КНИЖОВНИК

6390-0156

ЖАНА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА

1 000

Хасково

Хасково

с. КНИЖОВНИК

6390-0154

АНГЕЛ МАРИНОВ ТЕНЧЕВ

2 000

Хасково

Хасково

с. КНИЖОВНИК

6390-0153

ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАНЧЕВ

3 500

Хасково

ДИМИТРОВГРАД

с. КРЕПОСТ

6410-0216

„ХЕЛИКС” ООД

9 800

Хасково

ДИМИТРОВГРАД

с. КРЕПОСТ

6410-0218

„ХЕЛИКС” ООД

4 500

Хасково

ДИМИТРОВГРАД

с. КРЕПОСТ

6410-0220

„ХЕЛИКС” ООД

5 300

Хасково

ДИМИТРОВГРАД

с. ДОБРИЧ

6437-0362

„СИГ” ООД

6 000

Хасково

ДИМИТРОВГРАД

кв. ЧЕРНОКОНЕВО

6402-0263

„МАТЕВ” ООД

31 000

Хасково

ДИМИТРОВГРАД

с. ГОРСКИ ИЗВОР

6420-0412

„ПАД“ ЕООД

3 500

Хасково

ДИМИТРОВГРАД

с. ГОРСКИ ИЗВОР

6420-0412

ЕТ „БЕКСИМПО-БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ“

5 400

Хасково

ДИМИТРОВГРАД

с. ГОРСКИ ИЗВОР

6420-0412

„БЕСТ ПЛЮС“ ЕООД

12 800

Хасково

ДИМИТРОВГРАД

с. ГОРСКИ ИЗВОР

6420-0412

ЕТ „БРАТЯ ЯНКОВИ-ЮРИ ЯНКОВ“

66 500

Хасково

ДИМИТРОВГРАД

с. КАСНАКОВО

6439-0138

„ПРОАГРО 2000” ЕООД

23 900

Хасково

СИМЕОНОВГРАД

с.КОНСТАНТИНОВО

6494-0064

ЕТ „ВИПЕРА-ДИМО КИРЯКОВ”

19 000

Хасково

МИНЕРАЛНИ БАНИ

с. ТАТАРЕВО

6344-0122

ЕТ ”ГРАЙ-ГЕОРГИ АНДОНОВ-РАДКА АНГЕЛОВА”

10 000

Хасково

Стамболово

с. ТЪНКОВО

6391-0149

ЕТ ”ГРАЙ-ГЕОРГИ АНДОНОВ-РАДКА АНГЕЛОВА”

16 000

Хасково

Стамболово

с. ЖЪЛТИ БРЯГ

6368-0222

ЕТ „РАДИНА-ПЕТРА МАРЧЕВА”

3 800

Хасково

Стамболово

с. ДОСИТЕЕВО

6472-0094

ЕТ „ВИПЕРА“-ДИМО КИРЯКОВ

18 000

Хасково

Стамболово

с. ГОЛЯМ ИЗВОР

6395-0122

ЕТ „ИЛИЯ ТЕНЕВ-ТИЛ 2“

2 400

Хасково

ДИМИТРОВГРАД

с. ДОБРИЧ

6437-0361

„ПИМИТОП“ ЕООД

3 000

Хасково

Стамболово

ЖЪЛТИ БРЯГ

6368-0220

ЕТ „РАДИНА-ПЕТРА МАРЧЕВА“

11 000

Хасково

Стамболово

ЖЪЛТИ БРЯГ

6368-0211

КАЛИН МАРЧЕВ, РАДОСЛАВ МАРЧЕВ

7 00

Хасково

Стамболово

ЖЪЛТИ БРЯГ

6368-0191

ТЕНЧО ХРИСТОВ ТЕНЧЕВ

3 500

Хасково

Стамболово

ЖЪЛТИ БРЯГ

6368-0219

КРИСТИНА ЛАЗАРОВА ЧОЛАКОВА

3 000

Хасково

Хасково

КНИЖОВНИК

6390-0169

БОРЯНА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

1 300

Хасково

Хасково

МАЛЕВО

6392-0324

АНАСТАСИЯ АЛИПИЕВА ДИМИТРОВА

6 000

Хасково

Хасково

ОРЛОВО

6354-0126

КАТЯ МИТКОВА ТАСМАЛИЕВА

3 000

Хасково

Хасково

ОРЛОВО

6354-0127

ХРИСТИНА МИТКОВА МИТКОВА

3 000

Хасково

Хасково

УЗУНДЖОВО

6350-0037

АНЮ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

2 400

Хасково

ДИМИТРОВГРАД

ВЪРБИЦА

6445-0138

„МИКС - ПН“ЕООД

7 800

Шумен

НОВИ ПАЗАР

с. ЖИЛИНО

9929-0099

РОСИЦА СТОЯНОВА ИВАНОВА

2500

Шумен

ШУМЕН

кв. МЪТНИЦА

9709-0048

БОРИСЛАВ МИТКОВ БОРИСОВ

5000

Ямбол

Тунджа

с.. ПОБЕДА

8679-0355

„АЛИАНС АГРИКОЛ АЛАГ” ООД

23750 за еднократно зареждане подрастващи

Ямбол

Тунджа

с.ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО

8670-0390

„АЛИАНС АГРИКОЛ АЛАГ” ООД

13250 за еднократно зареждане подрастващи

Ямбол

СТРАЛДЖА

с.. ЗИМНИЦА

8690-0268

„АЛИАНС АГРИКОЛ АЛАГ” ООД

12800 за еднократно зареждане подрастващи

Ямбол

1800-угояване

Ямбол

Тунджа

с. ОКОП

8669-0347

„АЛИАНС АГРИКОЛ АЛАГ” ООД

4800- за гушене

Ямбол

Тунджа

с.. КУКОРЕВО

8673-0385

„АЛИАНС АГРИКОЛ АЛАГ” ООД

3500-за гушене

стр.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница