Регистър на лицензираните за употреба ветеринарномедицински продукти встраница1/69
Дата25.10.2018
Размер5.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69
РЕГИСТЪР
НА
ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЗА УПОТРЕБА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ В

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
на основание чл. 290, ал. 1 от ЗВД,

актуален към 30.11.2015 г.

Забележка:

  1. Считано от дата 08.07.2015 безсрочните лицензи за употреба запазват номера от първоначалната си петгодишна регистрация. Датата не се счита като част от номера на лиценза.  1. След края на регистъра по чл. 290, ал. 1 от ЗВД е поместен списък на продуктите, чиито лицензи за употреба са изтекли. Съгласно чл. 292, ал. 9 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, при изтичане срока на лиценза за употреба на ВМП, търговията и употребата на ВМП може да продължи до изчерпване на наличните количества, когато са доставени преди изтичане срока на лиценза, но за не повече от една година.


REGISTER
OF
THE MARKETING AUTHORISED
VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS IN BULGARIA
Pursuant to Art. 290, § 1 of the Law on Veterinary Activity,

updated 30/11/2015


и дата на изда-ване на лицен-за


Търговско наименование,фармацев-тична форма,количество на активната субстанция,

начин на приложение,първична и/или външна опаковка и количество в една опаковка


Име/наимено-вание,адрес/

седалище и адрес на управление на производителя и на притежа-теля на лицен-за за употреба


Код по

АТС


Срок на

годност на ВМПРежим на отпускане

на ВМП и

животни,

за които е предназ-начен


Карентен срок

и дата на становището на съответната комисия за издаване на лиценз за употреба на ВМПи дата на изда-ване на заповедта за прекра-тяване или отне-мане на лиценза за употреба на ВМП

Забележки по вписани обстоятел-ства

Marke-ting Autho-risation

No


Invented name, pharmaceutical form, qualitative and quantitative composition, route of administration


Name and address of the manufacturer and the marketing authorisation holder


ATC

Vet code

Shelf life


Conditions regarding use and target species

Withdrawal periodNumber and date of the Commission Decision for authorisation


Number and date of the Order for prohibition of sale, supply and/or use


Notes633/
22.08.2006БЕЗСРОЧЕНTinctura iodi
Spirituous iodine

solution-5 %

Iodine,Potassium Iodine/

За външно приложение/

Флакони по 200ml


VetProm JSC, 26, Otetz Paisii Str., Radomir,

Bulgaria

2 г

По

лекарско предписание


Всички видове

0 дни

05-248/

03.05.


2006
Фармакопеен продукт656/
11.10.2006БЕЗСРОЧЕНNatrii chloridum vet 0,9 %
Инфузионен разтвор

Natrii chloridum vet 0,9 % / пластмасови флакони /

интравенозно, локално приложение“Балканфарма – Троян “АД, гр. Троян, ул. “Крайречна “

№ 1

3 г

По

лекарско предписание


ЕПЖ,ДПЖ, КН,СВ,КЧ,

0 дни

06-47-R/

09.11.


2006
Фармакопеен продукт
712
Безсрочен от дата

15.02.2007Преднивет 5 мг таблетки
Prednivet 5 mg tablets


Таблетки, които съдържат Prednisolone 5 mg, блистер от PVC

Балканфарма-Разград АД Бул. „Априлско въстание” No 68 , 7200 Разград, Република България
MAH:

”Antibiotic-Razgrad”AD, bul. Aprilsko vustanie ” № 68, ofis 201 7200 Razgrad, Bulgaria.
QH02AB06


5 г.

По

лекарско предписание
Не се изисква

07-4786/14.02.2007

763
21.05.2007БЕЗСРОЧЕНВитамин В1 разтвор за инжекции 2 %/
Vitamin В1 solutio per injection 2 %
Разтвор за инжекции

2 % тиамин хидрохлорид, ампули по 5 ml / разтвор за под-кожно, мускул-но или венозно приложение

“ВетПром”-

гр. Радомир, ул. “Отец Паисий” 26,

България

2 г

По лекарско предписание

ЕПЖ,ДПЖ,


СВ,КЧ,КТ,

ПТ


0 дни

07-720/

18.05.


2007
Фармакопеен продукт693/
23.01.2007БЕЗСРОЧЕН
Трисулфин таблетки/
Trisulfin tablets

Sulfamethoxa-zole-400mg;Tri-methoprim-80mg/ таблети в поливинилхлоридно-алуминиево фолио / перо-рално прило-жение

“Балканфарма-Дупница” АД,ул. “Самоковско шосе” № 3,

гр. ДупницаQJ01EW11

3 г

По

лекарско предписание

КЧ,КТ


Не се изисква за прицелните видове

06-111-R/

19.01.


2007
Фармакопеен продукт
701/

06.02.2007


БЕЗСРОЧЕН


КОФЕИН НАТРИЕВ БЕНЗОАТ 20% разтвор за инжекции/
CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE 20% solutio pro injectionibus

Кофеин натриев бензоат 1,0 g / 5 ml разтвор за инжекции; ампули по 5 ml

“ВетПром”-

гр. Радомир, ул. “Отец Паисий” 26,

България

5 г

Коне, свине, кучетаНяма

Становище № 06-8305/05.02.2007 г.Фармакопеен продукт
694/
23.01.2007БЕЗСРОЧЕНДехидрин

40mg таблетки/
Dehydrin

40mg tablets

Furosemide-40mg/таблети в поливинилхло-ридно-алуми-ниево фолио/ перорално приложение

“Балканфарма-Дупница” АД,ул. “Самоковско шосе” № 3,

гр. ДупницаQC03CA01

5 г

По

лекарско предписание

КЧ,КТ


Не се изисква за прицелните видове

06-92-R/

15.01.


2007
Фармакопеен продукт755/
15.05.2007БЕЗСРОЧЕНВетацид 20 mg филмирани таблетки/
Vetacid 20 mg film-coated tablets
Филмирани таблети

Фамотидин-20mg, блистери от безцветно поливинилхло-рид-алуминиево фолио, по 10 или 30 таблети в 1 блистер / перо-рално прилож-ение

“Балканфарма-Дупница” АД,ул. “Само-ковско шосе” № 3,

гр. Дупница,

България


QA02BA03

2 г

По лекарско предписание

КЧ, КТ


Не се изисква за прицелните видове

07-711/

03.05.


2007
Фармакопеен продукт965/
24.06.2008


БЕЗСРОЧЕНВетлаксат перорална течност/
Vetlaxat oral liquid

Лактолоза-667 mg/ml, течност за перорално при-ложение в стък-лени бутилки по 200 ml;

‘Балканфарма-Троян’ АД, ул. ‘Крайречна’ 1, гр. Троян, РБългария

QA06AD11

2 г

По лекарско предписание

КЧ, КТ


Не се изискава за прицелните видове.

Чл. 288, ал. 2 от ЗВД и стано-вище на ИКВП от 11.06.

2008г.

Фармакопеен продукт

0022-1293-01.02.2010
FR/V/0146/001/E01
RРисповал 3-БРСВ-ПИ3-БВД
Rispoval 3 - BRSV – PI3 – BVDедна доза/4 ml/ Вирус на параинфлуенца 3 (PI3), модифициран жив щам PLB103, между 105.0 и 108.6 CCID50, Респираторно-синцитиален вирус по говедата (BRS), модифициран жив щам 375 между 105.0 и 107.2 CCID50, инактивиран вирус на мукозна болест – вирусна диария по говедата (BVDV), щамове 5960 (цитопатичен) и 6309 (нецитопатичен), за индуциране на среден геометричен серонеутрализир Добавяне на нов размер на опаковката- флакони от 25 дози (100 ml) ащ титър при морски свинчета от най-малко 3.0 log2; стъклени флакони тип І съдържащи 5 дози (20 ml) от течния компонент и стъклени флакони тип І съдържащи 5 дози от праха

Производител:

Zoetis Belgium S.A., Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium

MAH

Zoetis Belgium S.A., Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium
QI02AH

2 год

По лекарско предписа-ние!

Едри преживни на възраст над 12 седмициНула дни
Добавяне на нов размер на опаковката- флакони от 25 дози (100 ml)

Реше-ние за призна-ване лиценз за упо-треба на ВМП на основа-ние чл.332, ал.5 от ЗВД!
0022-1294-01.02.2010
RRispoval IBR-Marker vivum, Лиофилизат и разтворител за суспензия за инжектиране за говеда
Rispoval IBR-Marker Vivum, Lyophilisate and diluent for suspension for injection for cattle


суспензия за инжектиране

суспензия за инжектиране, която съдържа в една доза/2 ml/ Говежди херпес вирус тип 1 (BHV-1), щам Difivac (gE-орицателен), модифициран жив (атенюиран) вирус мин. 105.0 CCID 50 макс. 107.0 CCID50; стъклен флакон с 10 дози лиофилизирана таблетка и стъклен флакон с 20 ml (10 дози) разтворител, стъклен флакон с 50 дози лиофилизирана таблетка стъклен флакон с 100 ml (50 дози) разтворител.

Производител:

Zoetis Belgium S.A., Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium


MAH

Zoetis Belgium S.A., Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, BelgiumQI02AD01

3 години

По лекарско предписа-ние!
Говеда

Нула дни

Реше-ние за призна-ване лиценз за упо-треба на ВМП на
основа-ние чл.332, ал.7 от ЗВД и чл. 315, ал. 5 от ЗВД


0022-1295-01.02.2010
DE/V/0021/001/R/003

Rispoval IBR-Marker Inactivatum, Суспензия за инжектиране за говеда
Rispoval IBR-Marker inactivatum, suspension for injection for cattle
суспензия за инжектиране

Суспенсия за инжектиране, която съдържа в 1 доза (2 ml) Говежди херпес вирус тип 1 (BHV-1), щам Difivac (gE-negative) за индуциране на среден геометричен серонеутрализи-ращ титър при говеда най- малко 1:160; стъклени флакони с 20 ml (10 дози) и 100 ml (50 дози)

Zoetis Belgium S.A., Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium
MAH

Zoetis Belgium S.A., Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium
QI02AA03

3 год

По лекарско предписа-ние!

Говеда


Нула дни

Реше-ние за призна-ване лиценз за упо-треба на ВМП на основа-ние чл.332, ал.5 от ЗВД!


0022-1314-10.03.2010

ХИПРАВИАР –TRT

HIPRAVIAR-TRT
Инжекционна емулсия

Инжекционна емулсия, която съдържа в 1 доза Инактивен вирус на Ринотрахеит при пуйки, щам 1062  106 TCID50; пластмасови бутилки

LABORATO-RIOS HIPRA, S.A., Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Spain

QI01AA17

2 год

По лекарско предписа-ние!
Пилета, носачки, птици за разплод и пуйки

Нула дни

104/15.

02.20100022-1315-10.03.2010

ХИПРАВИАР –TRT4
HIPRAVIAR-TRT4
Инжекционна емулсия

Инжекционна емулсия, която съдържа в 1 доза (1 ml) Инактивен вирус на Нюкасълска болест, щам La Sota 819 HAU, Инактивен вирус на Инфекциозен Бронхит, щам H52 106 EID50, Инактивен вирус на Болестта на Гумборо, щам W2512 105,5 TCID50, Инактивен вирус на Ринотрахеит при пуйки, щам 1062 106 TCID50; пластмасови бутилки от 500 ml (500 дози)

LABORATO-RIOS HIPRA, S.A., Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Spain

QI01AA06

2 год

По лекарско предписа-ние!
Дворни птици

Нула дни

104/15.

02.20100022-1316-10.03.2010

МИПРАВАК СУИС
MYPRAVAC SUIS
Суспензия за инжектиране

Суспензия за инжектиране, която съдържа в една доза Инактивирана Mycoplasma hyopneumoniae 50 AMU; стъклени флакони по 20 ml (10 дози) и 100 ml (50 дози)

LABORATO-RIOS HIPRA, S.A., Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Spain

QI09AB13

2 год

По лекарско предписа-ние!
Свине за угояване след 7-10 дневна възраст

Месо – 2 дни

104/15.

02.20100022-1317-10.03.2010

Севак СЕТ - К
Cevac SET – K
Емулсия за инжективно

Емулсия за инжективно приложение, която съдържа в една доза (0,5 ml) Инактивирани култури от Salmonella enteritidis 109 CFU, Инактивирани култури от Salmonella typhimurium 109 CFU; пластмасови или стъклени флакони, съдържащи 1000 дози (500 ml) и 500 дози (250 ml)

ФАТРО С.п.А., Виа Емилия 285-40064 Озано Емилия (БО), Италия
Ceva Sante Animale France, 10 avenue de la Ballastière – 33500 Libourne Cedex, France


QI01AВ01

2 год

По лекарско предписа-ние!
Домашни птици – кокошки

Нула дни

104/15.

02.20100022-1318-10.03.2010

КОГЛАМУН
COGLAMUNE
Суспензия за инжективно приложение

Суспензия за инжективно приложение, която съдържа в една доза (2 ml) Clostridium perfringens (тип A, C, D) Alpha toxoid 2.0 IU/ml, Beta toxoid 10.0 IU/ml, Epsilon toxoid 5.0 IU/ml; пластмасови флакони по 50, 100, 250 и 500 ml

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. LTD., Budapest 1107, Szellas u.5., Hungary

Ceva Sante Animale , 10 Avenue de la Balastiere 33501, Libourne Cedex, France
QI04AB01

2 год

По лекарско предписа-ние!
Овце, кози, свине

Нула дни

104/15.

02.20100022-1319-10.03.2010

СЕВАК

Тремор Ел
CEVAC TREMOR L
Лиофилизирана таблетка за разтваряне

Лиофилизирана таблетка за разтваряне, която съдържа в една доза Вирус на инфекциозния енцефаломиелит по птиците щам Calnek 1143 мин. 102.7 EID50; стъклени флакони, съдържащи 1000, 2500 и 5000 дози

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. LTD., Budapest 1107, Szellas u.5., Hungary

Ceva Sante Animale , 10 Avenue de la Balastiere 33500, Libourne Cedex, France
QI01AD02

2 год

По лекарско предписа-ние!
Домашни птици – кокошки

Нула дни

104/15.

02.2010Каталог: userfiles -> files -> VMP -> Reg


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница