Регистър на недвижимите културни ценности област: добрич община: каварна населено място: гр. Каварнастраница1/3
Дата11.02.2018
Размер0.56 Mb.
  1   2   3
РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ


област: ДОБРИЧ община: КАВАРНА населено място: гр. КАВАРНА
ОБЕКТ

/адрес, локализация/

Кадастрални данни

Деклариран с:

Обявен с:

ДВ/НСОПК

Отписан с:

Вид

Категория

Елемент на групов ПКкв.

п-л

пл.№1.

Антично селище, пристанището, 2 км. югозападно

ДВ

бр.73/1967


Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно
2.

Античен некропол, 2 км. югоизточно

ДВ

бр.73/1967


Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно
3.

Праисторическо антично и средновековно селище, м. „Чаракмана”, 2,5 км. югоизточно

ДВ

бр.73/1967


Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно
4.

Антично и средновековно укрепление, м. „Калиакра”, 14 км. югоизточно

ДВ

бр.73/1967


Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Национално
5.

Антични зърнохранилища, 3 км. южно-северно от плажната ивица


Писмо №4267 от 23.12.1985г.Археологически6.

Антични постройки, 3 км. южно, в района на съвременния кей


Писмо №4267 от 23.12.1985г.Археологически7.

Селище от няколко епохи на 300 м. от североизточните покрайнини на града, между двете шосета излизащи от града по посока на гр. Шабла


Писмо №5423 от 08.11.1988г.

/Протокол от 28.03.1988г. на Архитектурната комисия при ЕС/

Археологически8.

Селище от тракийския период на 2,5 км. юг-югоизточно от града, м.”Чаир борум”/500 м.източно от пристанището на Каварна


Писмо №5423 от 08.11.1988г.

/Протокол от 28.03.1988г. на Архитектурната комисия при ЕС/

Археологически9.

Могилен некропол, 2,3 км от северните покрайнини на града, от двете страни на шосето за с. Могилище


Писмо №5423 от 08.11.1988г.

/Протокол от 28.03.1988г. на Архитектурната комисия при ЕС/

Археологически10.

Могилен некропол, 3,8 км. от северните покрайнини, вляво от шосето за с. Могилище


Писмо №5423 от 08.11.1988г.

/Протокол от 28.03.1988г. на Архитектурната комисия при ЕС/

Археологически11.

Могилен некропол на 500 м. от североизточните покрайнини на града, 100 м. на юг от шосето за гр. Шабла


Писмо №5423 от 08.11.1988г.

/Протокол от 28.03.1988г. на Архитектурната комисия при ЕС/

Археологически12.

Могилен некропол на 2 км. от североизточните покрайнини, 200 м. вляво от шосето за с. Тюленово /в района на разклона за гр. Шабла/


Писмо №5423 от 08.11.1988г.

/Протокол от 28.03.1988г. на Архитектурната комисия при ЕС/

Археологически13.

Надгробна могила на 350 м. от североизточните покрайнини /300 м. вдясно от непрякото шосе за гр. Шабла/


Писмо №5423 от 08.11.1988г.

/Протокол от 28.03.1988г. на Архитектурната комисия при ЕС/

Археологически14.

Могилен некропол до североизточните покрайнини, от двете страни на пякото шосе за гр Шабла /в района на разклона за н. Калиакра/


Писмо №5423 от 08.11.1988г.

/Протокол от 28.03.1988г. на Архитектурната комисия при ЕС/

Археологически15.

Могилен некропол на 120 м. от южните покрайнини западно от Градската болница /непосредствена близост до нея/


Писмо №5423 от 08.11.1988г.

/Протокол от 28.03.1988г. на Архитектурната комисия при ЕС/

Археологически16.

Надгробна могила „Червената могила” /”Казъл ююк”/, 1,4 км. то южните покрайнини на града, на левия бряг на потока /Коч пунар/ ситуира се върху най-високата точка на района/


Писмо №5423 от 08.11.1988г.

/Протокол от 28.03.1988г. на Архитектурната комисия при ЕС/

Археологически17.

Могилен некропол на 500 м. южно от югоизточните покрайнини на града, завършва до пропасния склон над морето при м. „Чаир борун” /300 м. източно от плажа на града/


Писмо №5423 от 08.11.1988г.

/Протокол от 28.03.1988г. на Архитектурната комисия при ЕС/

Археологически18.

Могилен некропол, 1,100 м. западните покрайнини от двете страни на шосето за гр. Балчик


Писмо №5423 от 08.11.1988г.

/Протокол от 28.03.1988г. на Архитектурната комисия при ЕС/

Археологически19.

Могилен некропол на 2 км. от североизточните покрайнини, 200 м. вляво от шосето за с. Тюленово /в района на разклона за гр. Шабла/


Писмо №5423 от 08.11.1988г.

/Протокол от 28.03.1988г. на Архитектурната комисия при ЕС/

Археологически20.

Пет изкуствени пещери с рисунки и надписи и 9 долиума между нос Чиракман и Зелени нос – пристанище Каварна


Протокол от комисия от 18.03.1971г.Паметник на културата21.

Хамам ул. „Черноморска”

189

2

1141

Списък от 1971г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен22.

Чешми с подпорна стена на ул. „Чиракман”

85

1
Списък от 1971г.
Архитектурно-строителен23.

Църква „Успение Богородично”, ул. „Г. Димитров” №2

Църква „Успение Богородично”, ул. „Добротица” №2191

3


1132

1144 ?


Списък от 1971г.

Писмо №5586 от 27.10.1986г.


Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./Архитектурно-строителен

Художествен

24.

Църква „Св. Георги”, ул. „Г.Раковски” №2

84

3

1144 ?

Списък от 1971г.

Писмо №5586 от 27.10.1986г.


Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./Архитектурно-строителен

Художествен

25.

Мостът под Шейтан баир

155

2

1144 ?

Списък от 1971г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
26.

Магазин на ул. „Г. Кирков”

155

2

515

Списък от 1971г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
27.

Порта на турския затвор

ул. „Воденичаров” № 1-3


Порта на турския затвор

ул. „Д-р Г. Чакалов”99

126

22


1160

74


Списък от 1971г.
Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./Архитектурно-строителен
28.

Къща на Атанаска Славова

ул. „Г. Кирков” №320

11

480

Списък от 1971г.
Архитектурно-строителен
29.

Къща на Елена Иванова и наследници на Дим. Димитров

ул. „Г. Кирков” №621

4
Списък от 1971г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
29.1

Къща на Йордан Димитров ?

ул. „Добротица”

1041

Списък от 1971г. - ?

Писмо №5417 от 04.06.1999г.


30.

Къща на Аспасия Аврамова

ул. „Г. Кирков” №520

10

478

Списък от 1971гАрхитектурно-строителен
31.

Къща на Павел Д. Колев и Харчо Куртев

ул. „Г. Кирков” №120

12

485

1172


Списък от 1971г.
Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./Архитектурно-строителен
32.

Къща на Анастасия Джерахова

ул. „Ленин” №4Б


Къща на Анастасия Джерахова

ул. „Цар Калоян” №4Б

Списък от 1971г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
33. свален

Къща Васа Джерахова

ул. „Ленин” №4а


Къща Васа Джерахова

ул. „Цар Калоян” №4а


184

?


ІІ

?


489

/стар/


1173

/нов/
?Списък от 1971г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./


Писмо №2814 от 04.07.1996


Архитектурно-строителен
34.

Къща на Карамфил Маринов

ул. „Г. Димитров” №15


Къща на Карамфил Маринов

ул. „Добротица” №15
188

3

1193

Списък от 1971г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
35.

Къща на Жилфонд

ул. „В. Коларов” №9


Къща на Жилфонд

ул. „Бр. Шкорпил” №9


124

188


ХІІ

3


1108

/стар/


122

/нов/
1108Списък от 1971г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./


Писмо №2184 от 04.07.1996

Архитектурно-строителен
36. свален

Къща на наследници на Божил Дайманов

ул. „Яворов” №497

124


/нов/

ХХV

1116

/стар/


69

/нов/


Списък от 1971г.

Писмо №2184 от 04.07.1996

Архитектурно-строителен
37.

Къща на наследници на Енчо Михайлов

ул. „М. Горки” №41

104

131


15

1091

143


Списък от 1971г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
38.

Доходно здание

/сега ГНС/

ул. „Г. Димитров”
Доходно здание /собственост на Църква „Св. Богородица” на ул.”Добротица” №4/
1132

1191


Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
39.

Жилищно-търговска сграда на Людмил Керамов

ул. „Г. Димитров”


Жилищно-търговска сграда на наследници на Симеон и Георги Симеонови на ул. „Добротица” №81131

1190


Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
40.

Жилищно-търговска сграда

ул. „Г. Димитров”


Жилищно-търговска сграда на наследници на Захари Холевич на ул. „Добротица”1148

2466


Писмо №329 от 28.01.1982г.
Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./Архитектурно-строителен
41.

Жилищно-търговска сграда

ул. „Г. Димитров”


Жилищно-търговска сграда на наследници на Паличорови на ул. „Добротица” №141149

2466


Писмо №329 от 28.01.1982г.
Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./Архитектурно-строителен
42.

Жилищно-търговска сграда на наследници на Васил Сатинков

ул. „Г. Димитров”


Жилищно-търговска сграда на наследници на Васил Сатанев

ул. „Добротица” №20


1144

1186


Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
43.

Жилищно-търговска сграда на Божкови

ул. „Г. Димитров”


Жилищно-търговска сграда на наследници на Баджакови

ул. „Добротица” №9

592

1200


Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./


Архитектурно-строителен
44.

Жилищно-търговска сграда

ул. „Г. Димитров”


Жилищно-търговска сграда – община Каварна

ул. „Добротица” №7


1585

1201


Писмо №329 от 28.01.1982г.
Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./
Архитектурно-строителен
45.

Жилищно-търговска сграда на Стоян Стоянов

ул. „Г. Димитров”


Жилищно-търговска сграда на наследниците на Стоян Табаков

ул. „Добротица” №15


653

1194


Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./


Архитектурно-строителен
46.

Жилищна сграда

ул. „Г. Димитров”


Жилищно-търговска сграда – държавна собственост

ул. „Добротица” №27

465

1183


Писмо №329 от 28.01.1982г.
Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./
Архитектурно-строителен
47.

Жилищно-търговска сграда на Ставри Карамфилов

ул. „Г. Димитров”


Жилищно-търговска сграда на наследници на Софрон Карамфилов

ул. „Добротица” 13

473

2408


Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./


Архитектурно-строителен
48.

Жилищна сграда на Куюмджиеви

ул. „Раковски”


Жилищно-търговска сграда на Христо Куюмджиев

ул. „Цар Калоян” №2

512

1170


Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
49.

Жилищна сграда /сега МВР/

ул. „Раковски”


Жилищна сграда на наследници на Михаил Статев

ул. „Г. С. Раковски” №1

440

1166


Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
50.

Жилищна сграда

ул. „Раковски”


Жилищна сграда
390

1161


Писмо №329 от 28.01.1982г.
Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./Архитектурно-строителен
51.

Жилищна сграда /сега БЗНС/

ул. „Раковски”


Жилищна сграда на наследници на Вълчан Цонев

ул. „Г. С. Раковски” №5

391

1160


Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
52.

Бившата болница /сега детски дом/

ул. „Раковски”


Бивша болница, сега сграда на наследници на Вни Теофанов и Мария Карамфилова

ул. „Г. С. Раковски” №4

1181

1146


Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
53.

Жилищна сграда на Васил Лудев

ул. „Раковски”


Жилищна сграда на наследници на Васил Кудев на ул. „25-ти септември” №2725

67


Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
54.

Жилищна сграда /за Ритуален дом/

ул. „Раковски”

721

Писмо №329 от 28.01.1982г.
Архитектурно-строителен
55.

Жилищна-търговска сграда на Антон Диамандиев

ул. „Раковски”


Жилищно-търговска сграда - сега Централна Кооперативна банка на бул. „България ” №65154

1538


/1542/

Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
56.

Жилищна-търговска сграда на Ставри Найденов

ул. „Г. Димитров”


Жилищна сграда на наследници на Ставри Найденов

ул. „Добротица”

1152

2462


Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
57.

Жилищно-търговска сграда на Т. Туджаров

ул. „Г. Димитров”


Жилищна сграда на наследници на Ставри Найденов

ул. „Добротица” №12

1151

1188


Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
58.

Къща на Петър Хр. Атанасов

ул. „Г. Димитров”


Къща на Петър Хр. Атанасов1106

125


Писмо №329 от 28.01.1982г.

Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./

Архитектурно-строителен
59.

Къща на дядо поп Никола

ул. „Г. Димитров”


Къща на дядо поп Никола – сега общинска собственост на ул. „С. Ганчев” №16721

1437


Писмо №329 от 28.01.1982г.
Актуализирани данни от общината /писмо №4726 от 10.12.1998г./Архитектурно-строителен
60.

„Ансамбъл от магазини на пристанището в гр. Каварна”

Териториален обхват:

кв. 338-имоти с пл. №№ 2423 и 2458

кв.337-имоти с пл. №№2333, 2413, 2393, 2331;

кв. 336-имоти с пл. №№ 2332, 2392

кв. 228-УПИ-І-2335 и уличните пространства от о.т. 1195 до о.т. 1237 и от о.т. 1198 до о.т. 1235Граници на охранителната зона:

от о.т. 1239 в посока С до о.т. 1194, от о.т. 1194 в посока СИ до о.т. 1198, от о.т. 1198 в посока И до о.т. 1200, от о.т 1200 в посока И до о.т. 1225, от о.т. 1225 в посока И до о.т. 1227, от о.т. 1227 в посока З до о.т. 1229 от о.т. 1229 в посока Ю до о.т. 1231, от о.т. 1231 в посока СЗ до о.т. 1236, от о.т. 1236 в посока З до о.т. 1238 и от о.т. 1238 в посока СЗ до о.т. 1239. /всички кадастрални и регулационни данни са определени по Кадастрален и регулационен план – Крайбрежна зона, гр. Каварна, приет с протокол на ЕС на община Каварна № 6/04.06.99г.
Писмо №6606 от 11.08.1999г.

Писмо №2332 от 15.07.2004г.


60.1

Магазия на пристанището

2 Магазии338

2423


2458

2335


/стар/

Списък от 1971г.

Писмо №6606 от 11.08.1999г

Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителенАнсамблово

/предварителна кат./


Ансамбъл от магазии на пристанището

61.2

Магазия на пристанището

3 Магазии337

2333


2333

/стар/


2334

/стар/


Списък от 1971г.

Писмо №6606 от 11.08.1999г

Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителен
Ансамблово

/предварителна кат./


Ансамбъл от магазии на пристанището

61.3

Магазия на пристанището

3 Магазии337

2413


/стар/

Списък от 1971г.

Писмо №6606 от 11.08.1999г

Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителен
Ансамблово

/предварителна кат./


Ансамбъл от магазии на пристанището

61.4

Магазия на пристанището

3 Магазии337

2393


2331

2331


/стар/

Списък от 1971г.

Писмо №6606 от 11.08.1999г

Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителен
Ансамблово

/предварителна кат./


Ансамбъл от магазии на пристанището

61.5

Магазия на пристанището

2 Магазии336

2392


2332

/стар/


Списък от 1971г.

Писмо №6606 от 11.08.1999г

Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителен
Ансамблово

/предварителна кат./


Ансамбъл от магазии на пристанището

61.6

Магазия на пристанището

1 Магазии336

2332


2332

/стар/


Списък от 1971г.

Писмо №6606 от 11.08.1999г

Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителен
Ансамблово

/предварителна кат./


Ансамбъл от магазии на пристанището

62

Мелници на пристанището

338

І

2335

Писмо №2332 от 15.07.2004г.Архитектурно-строителен


Ансамблово

/предварителна кат./Ансамбъл от магазии на пристанището

63

Градище „Чиракмана” - пристанището


Регистър на ПК от 1956г.Археологически64

Надгробна могила „Кадиса юк” в източния край на града


Регистър на ПК от 1956г.Археологически65

Селище „Чатлака” под Бужурец


Регистър на ПК от 1956г.Археологически66

Къща на Денка Георгиева

ул. „87”Регистър на ПК от 1956г.Архитектурно-строителен
67

Историческо място, където са провеждани нелегални събрания и конференции, 2 км. южно в м. „Долината на овчарските извори”

/”Кочбунар”/
Писмо №746 от 05.03.1972г.Исторически68

Местността „Яйлата”


РМС №1 от 07.02.1989г.ДВ бр.14 от 1989г.Археологически резерват

Национално

Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница