Регистър на партиите, коалициите и инициативните комитетиДата26.10.2018
Размер315 Kb.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РАКИТОВОРегистър на партиите, коалициите и инициативните комитети

и имената на кандидатите за всеки вид избор, които ще участват

в изборите на 23 октомври 2011 г. в община РАКИТОВО
Кандидати за кмет на община РАКИТОВО


по ред

Три имена

Политическа партия (коалиция)/ инициативен комитет /изписани съгласно регистрацията им в ЦИК или ОИК/

1.

Стоян Александров Допчев


ПП ”Българската левица”

2.

Георги Илиев Пелев


ПП „Единна народна партия"

3.

Николай Георгиев Гаралов


ПП „Българска Социалистическа Партия”

4.

Любомир Даков Петков


ПП ”ГЕРБ”

5.

Стефан Костадинов Георгиев


ПП”Атака”

6.

Димитър Бойков Топалов


ПП „Българска социалдемокрация”

7.

Костадин Щерев Холянов


ПП „Ред, Законност и Справедливост”

8.

Валентин Китанов Хаджимосков


ПП „Движение за социален хуманизъм”

9.

Илия Стоянов Генчев


ПП „Движение за европейска интеграция”

10.

Емилия Ангелова Еленкова


Инициативен комитет


Кандидати за кметове на кметства


по ред

Три имена

кандидат за

кмет на кметство Дорково

Политическа партия (коалиция)/ инициативен комитет

1.

Николай Иванов Ковачев


Дорково

ПП „Българска Социалистическа Партия”

2.

Ангел Александров Мацанов


Дорково

ПП ”ГЕРБ”

3.

Иваница Стоянов Котулов


Дорково

МКП „Синя коалиция – Ракитово”
Три имена

кандидат за

кмет на кметство Костандово

Политическа партия (коалиция)/ инициативен комитет

1.

Ясен Бенов Шишеков


Костандово

ПП „Земеделски Народен съюз”

2.

Пламен Асенов Киселов


Костандово

ПП „Българска Социалистическа Партия”

3.

Славчо Костадинов Стоилов


Костандово

ПП ”ГЕРБ”

4.

Валентин Максимов Вигнев


Костандово

ПП „Лидер”

5.

Стела Емилова Гьорова


Костандово

ПП „Движение за Права и Свободи”

6.

Красимир Юриев Ибчев


Костандово

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

7.

Митко Манолов Балиев


Костандово

КП „ОДС – общност на демократичните сили”

Кандидати за общински съветници


по ред

Име

Политическа партия (коалиция)/ инициативен комитет

1.

Костадин Щерев Попчев

ПП „Земеделски Народен съюз”

2.

Ясен Бенов Шишеков

ПП „Земеделски Народен съюз”

3.

Янка Ангелова Бурева

ПП „Земеделски Народен съюз”

4.

Александър Момчилов Иманов

ПП „Земеделски Народен съюз”

5.

Елена Светославова Гарданска

ПП „Земеделски Народен съюз”

6.

Боряна Петрова Кадинова

ПП „Земеделски Народен съюз”

7.

Илия Димитров Думков

ПП „Земеделски Народен съюз”

8.

Стоян Александров Допчев

ПП "Българската левица"

9.

Асен Иванов Иванов

ПП "Българската левица"

10.

Златка Трендафилова Пейчинова

ПП "Българската левица"

11.

Илия Георгиев Мирчев

ПП "Българската левица"

12.

Емилия Бисерова Ачанова

ПП "Българската левица"

13.

Росен Кръстьов Овчаров

ПП "Българската левица"

14.

Мустафа Мехмедов Вигнев

ПП "Българската левица"

15.

Шериф Мурадов Топчиев

ПП "Българската левица"

16.

Христо Цветков Милов

ПП "Българската левица"

17.

Янчо Иванов Попов

ПП "Българската левица"

18.

Невена Илиева Попова

ПП "Българската левица"

19.

Василка Владимирова Минкова

ПП "Българската левица"

20.

Рашко Йорданов Геров

ПП "Българската левица"

21.

Ефтим Алдинов Чонев

ПП "Българската левица"

22.

Славчо Илиев Пелев

ПП „Единна народна партия"

23.

Емил Ясенов Янгънов

ПП „Единна народна партия"

24.

Георги Николов Пандев

ПП „Единна народна партия"

25.

Любомир Иванов Янков

ПП „Единна народна партия"

26.

Георги Илиев Пелев

ПП „Единна народна партия"

27.

Михаил Димитров Исмев

Инициативен комитет

28.

Николай Иванов Ковачев

ПП „Българска Социалистическа Партия”

29.

Нина Иванова Димова

ПП „Българска Социалистическа Партия”

30.

Костадин Ангелов Харизанов

ПП „Българска Социалистическа Партия”

31.

Пламен Асенов Киселов

ПП „Българска Социалистическа Партия”

32.

Румен Тодоров Вандев

ПП „Българска Социалистическа Партия”

33.

Илия Борисов Санкев

ПП „Българска Социалистическа Партия”

34.

Васил Костадинов Кадинов

ПП „Българска Социалистическа Партия”

35.

Аглика Маринова Кафтанджиева

ПП „Българска Социалистическа Партия”

36.

Валентин Ясенов Хаджиев

ПП „Българска Социалистическа Партия”

37.

Димитър Ангелов Бешев

ПП „Българска Социалистическа Партия”

38.

Янко Георгиев Неделчев

ПП „Българска Социалистическа Партия”

39.

Георги Иванов Пеев

ПП „Българска Социалистическа Партия”

40.

Юсеин Мустафов Чукалов

ПП „Българска Социалистическа Партия”

41.

Веселина Ангелова Пейчинова

ПП „Българска Социалистическа Партия”

42.

Златка Петкова Михайлова

ПП „Българска Социалистическа Партия”

43.

Величка Костадинова Стоева

ПП „Българска Социалистическа Партия”

44.

Васил Янков Янков

ПП „Българска Социалистическа Партия”

45.

Любомир Даков Петков

ПП ”ГЕРБ”

46.

Димитър Христов Янушев

ПП ”ГЕРБ”

47.

Тодор Ангелов Тодоров

ПП ”ГЕРБ”

48.

Росица Ангелова Рускова

ПП ”ГЕРБ”

49.

Цанко Паунов Дангов

ПП ”ГЕРБ”

50.

Славчо Костадинов Стоилов

ПП ”ГЕРБ”

51.

Любен Петров Ташев

ПП ”ГЕРБ”

52.

Петър Ангелов Пейчинов

ПП ”ГЕРБ”

53.

Златан Цанков Милев

ПП ”ГЕРБ”

54.

Ангел Александров Мацанов

ПП ”ГЕРБ”

55.

Янка Ангелова Пелева

ПП ”ГЕРБ”

56.

Ани Тодорова Стоева

ПП ”ГЕРБ”

57.

Петър Христов Вандев

ПП ”ГЕРБ”

58.

Марин Михайлов Сърбов

ПП ”ГЕРБ”

59.

Георги Цочев Балкански

ПП ”ГЕРБ”

60.

Дафинка Иванова Станкова

ПП ”ГЕРБ”

61.

Антон Великов Кривонозов

ПП ”ГЕРБ”

62.

Стефан Костадинов Георгиев

ПП”Атака”

63.

Костадин Георгиев Пармаков

ПП”Атака”

64.

Васил Борисов Беличинов

ПП”Атака”

65.

Димитър Василев Тасев

ПП”Атака”

66.

Огнян Иванов Лазев

ПП”Атака”

67.

Йонко Славчев Йонков

ПП”Атака”

68.

Марко Николаев Андреев

ПП”Атака”

69.

Петко Василев Колов

ПП „Обединен блок на труда Българските лейбъристи”

70.

Ясен Горанов Клашнов

ПП „Обединен блок на труда Българските лейбъристи”

71.

Трънка Георгиева Зарева

ПП „Обединен блок на труда Българските лейбъристи”

72.

Стефан Асенов Генчев

ПП „Обединен блок на труда Българските лейбъристи”

73.

Петър Димитров Мечев

ПП „Обединен блок на труда Българските лейбъристи”

74.

Пламен Валентинов Йовчев

ПП „Обединен блок на труда Българските лейбъристи”

75.

Мария Петрова Узунова

ПП „Обединен блок на труда Българските лейбъристи”

76.

Петранка Спасова Допчева

ПП „Обединен блок на труда Българските лейбъристи”

77.

Катерина Йорданова Попчева

ПП „Обединен блок на труда Българските лейбъристи”

78.

Петя Георгиева Пенчева

ПП „Обединен блок на труда Българските лейбъристи”

79.

Андрей Илиев Делиев

ПП „Обединен блок на труда Българските лейбъристи”

80.

Таня Григорова Цветкова

ПП „Обединен блок на труда Българските лейбъристи”

81.

Валентин Максимов Вигнев

ПП „Лидер”

82.

Ясен Цанков Пашомов

ПП „Лидер”

83.

Недко Емилов Мастравчиев

ПП „Лидер”

84.

Вергил Ананиев Янгънов

ПП „Лидер”

85.

Валери Стоянов Трендафилов

ПП „Лидер”

86.

Неджие Демирова Афузова

ПП „Лидер”

87.

Венци Емилов Раданов

ПП „Лидер”

88.

Никола Георгиев Дузов

ПП „Лидер”

89.

Багрян Александров Чаушев

ПП „Лидер”

90.

Ясенка Драгова Милева

ПП „Лидер”

91.

Методи Димитров Иванчев

ПП „Лидер”

92.

Кирил Александров Бекяров

ПП „Лидер”

93.

Емил Юлиянов Лещаров

ПП „Движение за Права и Свободи”

94.

Петър Адамов Пашов

ПП „Движение за Права и Свободи”

95.

Латин Борянов Ананов

ПП „Движение за Права и Свободи”

96.

Момчил Цанков Балиев

ПП „Движение за Права и Свободи”

97.

Пламен Ясенов Горумов

ПП „Движение за Права и Свободи”

98.

Илиана Стилянова Янкулова

ПП „Движение за Права и Свободи”

99.

Сузана Демирова Милева

ПП „Движение за Права и Свободи”

100.

Стела Емилова Гьорова

ПП „Движение за Права и Свободи”

101.

Алида Антонова Кейбашиева

ПП „Движение за Права и Свободи”

102.

Алдин Мигленов Паров

ПП „Движение за Права и Свободи”

103.

Юсеин Ахмедов Крачов

ПП „Движение за Права и Свободи”

104.

Ирена Красимирова Караасанова

ПП „Движение за Права и Свободи”

105.

Бенчо Алексиев Таратаев

ПП „Движение за Права и Свободи”

106.

Ариф Алишов Люгов

ПП „Движение за Права и Свободи”

107.

Митко Алеков Трончов

ПП „Движение за Права и Свободи”

108.

Аделина Славеева Шехтова

ПП „Движение за Права и Свободи”

109.

Цанко Димитров Маджаров

ПП „Движение за Права и Свободи”

110.

Димитър Бойков Топалов

ПП „Българска социалдемокрация”

111.

Димитър Маринов Бекташев

ПП „Българска социалдемокрация”

112.

Бенчо Манолов Бекташев

ПП „Българска социалдемокрация”

113.

Методи Асенов Атанасов

ПП „Българска социалдемокрация”

114.

Ангел Маринов Мишев

ПП „Българска социалдемокрация”

115.

Андрей Асенов Димитров

ПП „Българска социалдемокрация”

116.

Димитър Маринов Гурдев

ПП „Българска социалдемокрация”

117.

Илия Александров Мишев

ПП „Българска социалдемокрация”

118.

Славчо Петров Гяуров

ПП „Българска социалдемокрация”

119.

Петър Ангелов Равчев

ПП „Българска социалдемокрация”

120.

Иван Сандов Булгуров

ПП „Българска социалдемокрация”

121.

Борис Петков Томанов

ПП „Българска социалдемокрация”

122.

Атанас Александров Йорданов

ПП „Българска социалдемокрация”

123.

Методи Кирилов Татов

ПП „Българска социалдемокрация”

124.

Димитър Костадинов Андреев

ПП „Българска социалдемокрация”

125.

Вихрен Александров Огнянов

ПП „Българска социалдемокрация”

126.

Асен Георгиев Чакъров

ПП „Българска социалдемокрация”

127.

Саша Атанасова Филипова

ПП „Национално Движение за Стабилност и Възход”

128.

Огнян Цанков Дангов

ПП „Национално Движение за Стабилност и Възход”

129.

Адриана Момчилова Кушлова

ПП „Национално Движение за Стабилност и Възход”

130.

Жана Христова Баева

ПП „Национално Движение за Стабилност и Възход”

131.

Атанас Димчев Попчев

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

132.

Красимир Юриев Ибчев

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

133.

Никола Велев Бързаков

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

134.

Иван Тодоров Методиев

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

135.

Катерина Стойчева Попчева

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

136.

Атанас Иванов Узунов

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

137.

Стоимен Георгиев Чолев

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

138.

Александър Борисов Пенчев

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

139.

Недко Левенов Раданов

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

140.

Мартина Маринова Сърбова

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

141.

Емил Младенов Шолев

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

142.

Биляна Антимова Ачанова

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

143.

Асен Василев Чолев

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

144.

Костадин Стоилов Янакиев

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

145.

Венцислав Радованов Шевров

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

146.

Христина Георгиева Манолова

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

147.

Георги Станиславов Кабаков

ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

148.

Петър Иванов Гелин

ПП „Вяра Морал Родолюбие Отговорност - национален идеал за единство"

149.

Алина Цоньова Кадрева

ПП „Вяра Морал Родолюбие Отговорност - национален идеал за единство"

150.

Айтос Мандов Косев

ПП „Вяра Морал Родолюбие Отговорност - национален идеал за единство"

151.

Лазар Георгиев Кадрев

ПП „Вяра Морал Родолюбие Отговорност - национален идеал за единство"

152.

Илия Рашков Кафтанджиев

ПП „Вяра Морал Родолюбие Отговорност - национален идеал за единство"

153.

Иван Георгиев Кадрев

ПП „Вяра Морал Родолюбие Отговорност - национален идеал за единство"

154.

Стоян Петров Спасов

ПП „Вяра Морал Родолюбие Отговорност - национален идеал за единство"

155.

Иваница Стоянов Котулов

МКП „Синя коалиция – Ракитово”

156.

Лазарина Василева Янушева

МКП „Синя коалиция – Ракитово”

157.

Георги Николов Балджиев

МКП „Синя коалиция – Ракитово”

158.

Димитър Георгиев Кюркчиев

МКП „Синя коалиция – Ракитово”

159.

Костадин Щерев Холянов

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

160.

Владимир Спасов Наков

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

161.

Йордан Яворов Мишев

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

162.

Георги Костадинов Холянов

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

163.

Верко Генчов Кейбашиев

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

164.

Румен Алдинов Хаджиев

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

165.

Катерина Иванова Левтерова

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

166.

Каталина Петрова Ташева

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

167.

Петя Николова Клашнова

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

168.

Сълзина Солунова Ачанова

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

169.

Кристина Димитрова Балинова

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

170.

Анелия Веселова Бошнова

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

171.

Вахиде Джевдетова Топалова

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

172.

Иван Николов Димов

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

173.

Васил Димитров Тасев

ПП „Ред, Законност и Справедливост”

174.

Ангел Георгиев Давидов

ПП "Политическо движение Евророма"

175.

Асен Рашков Янков

ПП "Политическо движение Евророма"

176.

Димитър Михайлов Михайлов

ПП "Политическо движение Евророма"

177.

Асен Борисов Борисов

ПП "Политическо движение Евророма"

178.

Асен Здравков Томанов

ПП "Политическо движение Евророма"

179.

Асен Иванов Михайлов

ПП "Политическо движение Евророма"

180.

Методи Иванов Свирачев

ПП "Политическо движение Евророма"

181.

Златка Миткова Баташка

ПП "Политическо движение Евророма"

182.

Стоян Славчев Кривонозов

ПП "Политическо движение Евророма"

183.

Александър Асенов Мутанов

ПП "Политическо движение Евророма"

184.

Огнян Николаев Томанов

ПП "Политическо движение Евророма"

185.

Асен Иванов Ковачев

ПП "Политическо движение Евророма"

186.

Димитър Милушев Татов

ПП "Политическо движение Евророма"

187.

Йордан Борисов Бекташев

ПП "Политическо движение Евророма"

188.

Асен Митков Свирачев

ПП "Политическо движение Евророма"

189.

Рашко Ангелов Янков

ПП "Политическо движение Евророма"

190.

Митко Манолов Балиев

КП „ОДС – общност на демократичните сили”

191.

Айше Алишьова Галенова

КП „ОДС – общност на демократичните сили”

192.

Искрен Алдинов Дриков

КП „ОДС – общност на демократичните сили”

193.

Валентин Китанов Хаджимосков

ПП „Движение за социален хуманизъм”

194.

Шабан Джамалов Къркелов

ПП „Движение за социален хуманизъм”

195.

Владимир Иванов Пелев

ПП „Движение за социален хуманизъм”

196.

Благой Георгиев Катранджиев

ПП „Движение за социален хуманизъм”

197.

Филип Борисов Филипов

ПП „Движение за социален хуманизъм”

198.

Георги Ангелов Андонов

ПП „Движение за социален хуманизъм”

199.

Рашко Йорданов Геров - заличен

ПП „Движение за социален хуманизъм”

200.

Димитър Иванов Делиев

ПП "Обединени земеделци"

201.

Златан Малинов Трончев

ПП "Обединени земеделци"

202.

Миглена Мишова Еленкова

ПП "Обединени земеделци"

203.

Ангел Георгиев Ермиев

ПП "Обединени земеделци"

204.

Деяна Николова Бусарова

ПП "Обединени земеделци"

205.

Ангел Асенов Кожухаров

ПП "Движение за европейска интеграция"

206.

Илия Стоянов Генчев

ПП "Движение за европейска интеграция"

207.

Асен Атанасов Хъров

ПП "Движение за европейска интеграция"

208.

Петър Илиев Цурев

ПП "Движение за европейска интеграция"

209.

Страхил Благоев Костадинов

ПП "Движение за европейска интеграция"

210.

Крум Ангелов Атанасов

ПП "Движение за европейска интеграция"

211.

Здравко Асенов Гурдев

ПП "Движение за европейска интеграция"

212.

Асен Антонов Хъров

ПП "Движение за европейска интеграция"

213.

Петър Ангелов Равчев

ПП "Движение за европейска интеграция"

214.

Марин Миладинов Мишев

ПП "Движение за европейска интеграция"

215.

Йордан Костадинов Кривонозов

ПП "Движение за европейска интеграция"


Каталог: DOC -> izbori%202011
DOC -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
DOC -> Лична информация
DOC -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
DOC -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
DOC -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
DOC -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница