Регистър на пчелните семейства на територията на община БанскоДата02.02.2018
Размер270.53 Kb.
РЕГИСТЪР

На пчелните семейства на територията на община Банско

Рег.№

Име , презиме,

фамилия


Е Г Н

Адрес

Рег. № на

пчелинаБрой

Пч.с-ва

Гр. Банско
1.

Лазар Ив.Пинчов

6709120087

Ул.”Г.Делчев” №7

27700899

4

2.

Димитър Бор. Каръков

5004100678

Ул”Захари Стоянов”№25

27700380

8

3.

Иван Дим. Ангелинин

3003070049

Ул. “Победа” №3

27700862

30

4.

Димитър Геор. Рискьов

5712310060

Ул. “Захари Стоянов”№16

27700900

2

5.

Михаил Дим. Бърдарев

4302110068

Ул.”даме Груев” №9

27700901

10

6.

Георги Дим. Колчагов

7112060126

Ул.”Гоце Делчев”№21

27700902

5

7.

Иван Кост. Кадев

211040065

Ул.”Дим. Талев” №3

27700903

10

8.

Георги Дим. Даутев

3007090022

Ул.”Ст.Л.Костов” №14

27700878

4

9.

Иван Дим. Янчовичин

3411010248

Ул.” Ст.Караджа” №7

0749 8 27 3727700904

10

10.

Никола Ив. Сирлещов

2107010100

Ул.”Баньо Маринов”№11

27700905

11

11.

Костадин Тод. Гальов

4102040145

Ул.”Бъндерица” №46

27700078

8

12.

Ангел Кост. Баряков

3411220028

Пл.”Н.Вапцаров”№5

27700214

10

13.

Иван Ст. Витанов

3812250124

Ул.”Тома Вишанов” №10

27700906

30

14.

Михаил Петр. Ангелинин

2704170088

Ул.”Победа” №3

27700863

20

15.

Георги Бор. х.Попов

5907180040

Ул.”Дунав” №2

27700204

13

16.

Георги Хр.Кехайов

1907180040

Ул.”Баньо Маринов”№3

27700907

6

17.

Иван Герг. Тренчев

5201280089

Ул.”Ст. Караджа” №24

27700908

12

18.

Иван Дим. Пелтеков

4710040106

Ул. “Д. Дебелянов”№5

27700168

10

19.

Атанас Бл. Кехайов

4611140045

Ул.”Д.Дебелянов” №7

27700578

7

20.

Димитър Ефт. Юнчов

3609220066

Ул.Отец Паисий” №10

27700909

2

21

Крум Петров Пръчков

4702210122
27710155

50

22

Лазар Ив. Джупанов

3704260049

Ул.”Дунав “ № 27

27700049

17

23

Костадин Ив. Спасев

3508030047

Ул.”хаджи Вълчо”№1

27700912

3

24.

Петър Димитров Цуков

5703210108

Ул.”Княз Батенберг”№43
22

25.

Славчо Ат. Кехайов

7307080043

Ул.”Д. Дебелянов” № 12

27700914

12

26.

Михаил Дим. Сапунов

6709010027

Ул.Княз батенберг” №30

27700915

31

27.

Георги Тод. Чобанов

4708250122

Пл.”3-ти март” №6

27700916

25

28.

Петър Дим. Клечеров

4508300247

Ул.”Мингьо Тодев” №12

27700917

12

29

Благо Ив. Халачев

2401200085

Гр.Добринище

27770415

28

30

Александър Ат. Симидчиев

7702170067

Гр.Добринище

27770416

7

31

Сириджан Дим. Симидчиев

3301100084

Гр.Добринище

27770417

4

32

Илия Петров Каферинов

4010126781

Гр.Добринище

27770317

2

33

Кирил Дим. Хаджиев

2004150260

Гр.Добринище

27770270

5

34

Петър Дим. Бачев

3407240169

Гр.Добринище

27770293

5

35

Атанас Радонов Панчов

5006260046

Гр.Добринище

27770301

2

36

Иван Лазаров Гръков

3008090080

Гр.Добринище

27770418

4

37

Иван Ник. Полимеров

7106080144

Гр.Добринище

27770419

6

38

Магдалена Кост. Петлова

4409080035

Гр.Добринище

27770420

2

39

Христо Кост. Мунин

3902180168

Гр.Добринище

27770068

4

40

Елена Ив. Дамянова

2407100139

Гр.Добринище

27770421

4

41

Иван Бор. Парапунов

5708060084

Гр.Добринище

27770422

35

42

Славчо Дим. Попов

4508220202

Гр.Добринище

27770349

6

43

Георги Ник. Цветков

4003040067

Гр.Добринище

27770423

40

44

Борис Ник. Ергин

3510110185

Гр.Добринище

27770424

7

45

Веска Ил. Милева

5003200211

Гр.Добринище

27770425

7

46

Димитър Кост. Баряков

4511030105

Гр.Банско, ул. “Отец Паисий “№ 8

27701049

15

47

Тома Георг. Врачков

4911170082

Гр.Банско,ул..”Хр. Смирненски”№ 34

27700564

15

48

Милуш Георг. Щранков

5101150040

С.Кремен

27710034

10

49

Асен Ил. Джугданов

3302160067

С.Кремен

27710051

10

50

Любен Дим. Тосков

3507040040

С.Кремен

27710051

10

51

Асен Анг. Даскалов

3008280027

С.Кремен

27710053

10

52

Боян Герг. Пръчков

4010280083

С.Кремен

27710002

15

53

Христо Атанс. Чепилав

4304040226

С.Места

27720009

15

54

Атанас Анг. Радулова

4708010100

С.Кремен

27720027

20

55

Махмуд Язаджи

3604180042

С.Филипово

27750039

20

56

Денчо Асенов Каръков

6212030020

С.Кремен

27710138

3

57

Димитър Георг. Мишев

4202160005

С.Кремен

27710107

10

58

Васил Бл. Кокудов

3008210009

С.Кремен

27710112

7

59.

Димитър Георг. Пандев

4904280023

С.Кремен

27710069

4

60.

Михаил Петров Юсев

5803020204

С.Кремен

27710038

9

61.

Иван Петров Юсев

5312180217

С.Кремен

27710152

20

62.

Петър Боянов Юсев

7103200009

С.Кремен

27710040

8

63.

Любен Дим. Кокудов

5508160105

С.Кремен

27710105

6

64.

Димитър Ник. Гранзов

3603040104

С.Кремен

27710055

2

65.

Любен Ив. Влахов

7003070046

С.Кремен

27710150

1

66.

Любен Георг. Станков

6509180026

С.Кремен

27710151

5

67.

Здравчо Атанасов Пръчков

3003200042

С.Кремен

27710090

8

68

Боян Георгиев Пръчков

4010180083

С.Кремен
15

69

Петър Димитров Цуков

5703210108

Гр.Банско, Ул.”Княз Батенберг”№43
22

70

Георги Борисл.Даракчиев

5312240008

С.Кремен

27710149

3

71.

Иван Кост. Каръков

2807160043

С.Кремен

27710011

10

72.

Зойка Ник. УЗунова

4509250095

С.Кремен

27710023

5

73

Асен Анг. Радулов

5210200189

С.Кремен

27710015

15

74.

Благой Ив. Джаров

4407140080

С.Кремен

27710018

4

75

Димитър Ил. Кантарджиев

2210180024

С.Кремен

27710070

11

76

Борис Ил. Гранзов

3309140062

С.Кремен

27710074

20

77

Милчо Дим. Филиповски

6003080103

С.Кремен

27710153

20

78

Иван Христов Черешаров

3207134566

С.Гостун

27730027

10

79

Спас Дмм. Кацаров

3604150304

С.Гостун

27730022

6

80

Елена вангелова Бъсина

3804250039

С.Осеново

27740040

6

81

Петър Стоянов Рътков

5205120068

С.Осеново

27740002

5

82

Спас Любенов Яжеков

7303070026

С.Осеново

27740058

5

83

Мустафа Муса Дренко

5905050080

С.Филипово

27750078

2

83А

Али Азис Тюфекчи

2701050005

С.Филипово

27750005

4

84

Иван Георг. Шумаров

5310250007

С.Обидим

27760059

50

84

Иван Хр. Парлапанов

6906020029

С.Обидим

27760057

2

86

Никола Хр. Карамфилков

7009170021

С.Обидим

27760121

10

87

Ивайло Петров Боденов

8007060027

С.Обидим

27760060

3

88

Иван Борисов Мавриков

4601040049

С.Обидим

27760061

45

89

Георги Фил. Ковачев

5403250223

С.Места

27720070

2

90

Георги Ив. Тосков

8201060006

С.Гостун

27730071

11

91

Велко Георг. Сеизов

7403300020

С.Места

27720045

5

92

Илия Хр. Гърков

7707040148

С.Места

27720052

7

93

Любен Ив. Коемджиев

3604190020

С.Места

27720072

15

94

Никола Петров Граматиков

7407030046

С.Места

27720073

12

95

Борис Г. Стаматов

3304060067

С.Места

27720076

12

96.

Иван Георг. Костов

5907080062

С.Места

27720069

7

97.

Атанас Хр. Чепилев

6610190106

С.Места

27720008

6

98.

Атанас Ив. Опанов

2201190041

С.Места

27720065

15

99

Георги Вельов Шумаров

6703080140

Гр.Банско

27702004

4

100

Асен Ил. Халев

6402270063

С.Кремен

2771

16

101

Георги Бл. Узунов

4607160083

С.Кремен

2771

2

102

Иван Кост. Касапинов

6105190021

Ул.”Хр.Матов” № 8

27702013

12

103

Георги Ив. Бобов

7109180086

Ул.”Бъндерица” № 44

27702014

33

104

Тодор Ник. Въчин

5407170105

Ул.”Конарев“ №6

27702015

6

105

Атанас Георг. Кръстев

3712280104

Ул.. “Явор “ №27

27700363

14

106

Александър Георг. Янакиев

6411220147

Ул “Родопи” № 6

27702024

13

107

Мария Благоева Стоянова

4303090156

Ул.”Пирин” №

27702009

5

108

Иван Вас. Лазаров

4705080064

С.Кремен

27710097

14

109

Кезим Кезимов моллов

8205170849

С.Филипово
5

110

Алил Ариф Туталъ

8201260025

С.Филипово
5

111

Райчо Кръстев Данъчки

6711120220

Гр.Банско
24

112

„Гемор Солар”ЕООД

Красимр Алекс.Марков


5703160120гр.Благоевград

С.Места,


22

113

Мария Георгиева Ръткова

5512180098

С.Осеново
5

114

Георги Боянов Статев

4509170008

Гр.Банско
4

115

Ахмед Ахмедов Качаков

5305280049

С.Рибново, с.Осеново
5

116

Здравко Иванов Узунов

600223003

С.Баня, с.Кремен
5

117

„Велмус ЕООД”, упр.Елис Мусктакли

200375059

С.Филипово
2

118

Иван Любенов Каръков

7602010126

Гр.Банско, ул.”Бр.Велеганови”№39
5

119

Исмаил Исмаил Якъб

8911280087

С.Филипово
2

120

Хасан хасан Мустакли

6306070002

С.Филипово
2

121

Али Хасан Мустакли

9109050002

С.Филипово
2

122

Никола Иванов Опанов

6901200060

С.Места
15

123

Мария Асенова Мишева

6901010096

С.Кремен
20

124

Костадин Мих.Даутев

8106130000

Гр.Банско, ул.”Рила”№5
10

125

Райна Димитрова Пелтекова

5203150150

Гр.Банско, ул.”Димчо Дебелянов”13
50

126

Лимонка Георгиева Кишева

5604080113

Гр.Добр., ул.П.Галчев”№
12

127

Лазар МирославовПаньов

8106130000

Гр.Благоевград
12

128

Иван георгиев Калайджиев

5106140086

Ул.”Тодорин връх”№65
10

129

Иван Костадинов Лозин

5810230082

Гр.Добр.,ул.”Д.Благоев”

07447 27-69


3

130

Недялка Христова Витанова
Снета от регистрацияя131

Росица Иванова Спасева

6501230054

Ул.”Хр.Данов”№10

0895421666


32

132

Яна Боцева Крумова

5610230038

Гр.Банско,ул.”Хан Аспарух”№18

23

133

Георги Иванов Бобов

7109180086

Гр.Банско,ул.”Бъндерица”№44
55

134

Петър Кост.Еринин

6903270066

Ул.”5-ти октомври”№12

0888217120


11

135

Иван Дим.Какалов

5204160106

Ул.”Ал.Константинов”№5

0878897512


2

136

Костадин Дим.Никулчин

4403260106

Гр.Банско,ул.”Тодорин връх”№38

0749 8 31 35


8

137

Виоллета Ник.Запрянова

5612153476

Гр.Банско,ул.”Отец Паисий”№9
8

138

Георги Тодоров Рошков

3703230163

Гр.Банско, ул.”Пирин”№86

08885517354


5

139

Георги Лазаров Дурчов

7605010080

Гр.Банско,ул.”Гарибалди”№2

0879 997391


6

140

Марин Теофилов Андреев

7709130003

Гр.Добр.,ул.”Хр.Ботев”№9

0898416210


10

141

Георги Иванов Тосков

8201060006

Гр.Разлог, ж.к.”Изток”,

0878458766


10

142

Благой Лазаров Тодоров

7309280040

Ул.”5-ти окт.”17

0888591879


5

143

Димитър Мих.Сапунов

8808290002

Ул.”Кн.Батенберг”№3

0896 773 945


45

144

Петър Георг.Парапунов

6308100121

Гр.Добр., ул.”Освобождение”№26

0896060588


6

145

Райна Ник.Гошева

4401150096

Гр.Банско,ул.”Шипка”№4

0895208367


20

146

Иван Георг.Колчагов

4705070106

Ул.”България”№36

0889300370


15

147

Димитрина Илиева Ушехова

86042500`30

Гр.Добр.,ул.Яне Сандански”№20

0887967811


22

148

Илия Борисов Гранзов

5711290082

Гр.Добр.,ул.”Хр.Смирненски№22

0899890943


50

149

Димитър Атан.Калайджиев

5705150121

Гр.Добр.,ул.”Иван Галчев”№25
10

150

Георги Благов Кишев

4903100045

Гр.Добр., ул.”В.Левски”№2

0807 961010


10

151

Исмаил Исмаил Тюфекчи

9310140080

С.Филипово,
10

152

Атанас Владимиров тотин

8405050087

Гр.Добринище, ул.”Крушево”№17,

0893597941


11

153

Исмаил Исмаил Тюфекчи

9310140080

С.Филипово,
20

154

Георги Кръстев Антев

811210021

Гр.Добринище, ул.”Ал.Стамболийски”№26

0899461202


2

Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница