Регистър на подадени заявления за интерес и финансова помощ по процедура bg16rfop001 001 „Енергийна ефективност в периферните райони”Дата02.01.2018
Размер119.41 Kb.
#40037
РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ

по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.


НАИМЕНОВАНИЕ НА СС / Собственик Еднофамилна къща

Вх.№ на ЗИФП

ДАТА / ПЕРИОД НА НА ОБРАБОТКА

ОЦЕНКА

ДОГОВОР № и дата

1.

„Златното кормило, гр.Пещера,Община Пещера,ул.Цар Симеон №1 вх.А и Б“

94А-853-1#2

20.11.2015 г.23.11.2015 г.-23.11.2015 г.

Положителна

ДОГ-374 / 04.12.2015г.

2.

„Успех - гр.Пещера,ул.Симеон Налбант №50 вх.А и А“

94Д-1340-1#2

01.12.2015 г.02.12.2015 г.-21.12.2015г.

Отрицателна


НП

3.

„Родопи,гр.Пещера,ул.Цар Борис I №6 вх.А и Б“

94Д-428-1#2

08.12.2015 г.10.12.2015 г.-11.12.2015г.

Положителна

ДОГ-377 / 18.12.2015г

4.

„Надежда - гр.Пещера,ул.Петър Стайков № 2“

94Н-130-1#2

11.12.2015 г.15.12.2015 г.-15.12.2015г.

Положителна

ДОГ-376 / 18.12.2015г

5.

„гр.Пещера,

ул.Петър Грънчаров № 3“94П-246-1#2

14.12.2015 г.17.12.2015 г.-17.12.2015 г.

Положителна

ДОГ-82 / 07.03.2016г

6.

„гр.Пещера,

ул.Старата крепост № 2“94С-792-2#2

15.12.2015 г.17.12.2015 г.-17.12.2015 г.

Положителна

ДОГ-83 / 07.03.2016г

7.

„гр.Пещера,ул.Александър Стамболийски № 28“

94П-788-1#2

15.12.2015 г.17.12.2015 г.-18.12.2015 г.

Положителна

ДОГ-77 / 07.03.2016г

8.

Гр.Пещера,

ул.”Петър Стайков” 1994В-711-4

16.12.2015 г.17.12.2015 г.-06.01.2016 г.

Отрицателна

НП

9.

Хубав дом, гр.Пещера,

ул.”Никола Донски” 3 -594В-1190-1#2

16.12.2015 г.21.12.2015 г.-30.12.2015 г.

Положителна

ДОГ-60 / 07.03.2016г

10

„Букет,гр.Пещера,

ул.”Беглика”№ 694С-1975-1#2

17.12.2015 г.17.12.2015 г.-30.12.2015 г.

Положителна

ДОГ-78 / 07.03.2016г

11

Гр.Пещера,

ул.”Петър Стайков” 3294З-60-1#2

17.12.2015 г.21.12.2015 г.-30.12.2015 г.

Отрицателна

НП

12

Гр.Пещера,

ул.”Стефан Кънчев” 3 и 3А94Е-321-1#2

17.12.2015 г.21.12.2015 г.-30.12.2015 г.

Положителна

ДОГ-61 / 07.03.2016г

13

„Еделвайс,гр.Пещера,

ул.”Беглика”№ 2”94Г-148-3#2

17.12.2015 г.21.12.2015 г.-30.12.2015 г.

Положителна

ДОГ-92 / 08.03.2016г

14

„Апостолови и Шопови – град Пещера,област Пазарджик,ул.Д-р Петър Цикалов” № 35”

94Д-177-1#2

18.12.2015 г.22.12.2015 г.-11.01.2016г.

Положителна

ДОГ-73 / 07.03.2016г

15

„Сем.Ушеви,гр.Пещера,ул.Панорама № 15”

94Д-308-1#2

21.12.2015 г.22.12.2015 г.-11.01.2016г.

Положителна

ДОГ-74 / 07.03.2016г

16

„гр.Пещера,ул.Симон Налбант № 46”

94Б-72-1#2

21.12.2015 г.28.12.2015 г.-06.01.2016г.

Положителна

ДОГ-79 / 07.03.2016г

17

„гр.Пещера,ул. Професор Янко Тодоров № 1 и 1А”

94Й-224-1#2

21.12.2015 г.28.12.2015 г.-06.01.2016г.

Положителна

ДОГ-75 / 07.03.2016г

18

„ДА-Стаменови,гр.Пещера,ул. Симон Налбант № 34”

94Т-439-1#3

21.12.2015 г.28.12.2015 г.-06.01.2016г.

Положителна

ДОГ-76 / 07.03.2016г

19

„гр.Пещера,ул. Гео Милев № 38А”

94Г-1176-1#2

21.12.2015 г.28.12.2015 г.-06.01.2016г.

Положителна

ДОГ-56 / 07.03.2016г

20

„гр.Пещера,ул. Стефан Кънчев № 29А”

94Г-11-1#2

21.12.2015 г.28.12.2015 г.-06.01.2016г.

Положителна

ДОГ-72 / 07.03.2016г

21

„гр.Пещера,ул. Ангел Калоянов № 23”

94А-466-3#2

21.12.2015 г.28.12.2015 г.-06.01.2016г.

Положителна

ДОГ-57 / 07.03.2016г

22

„гр.Пещера,ул. Йордан Ковачев № 47 и 47А”

94Б-467-1#2

21.12.2015 г.28.12.2015 г.-06.01.2016г.

Положителна

ДОГ-133 / 13.04.2016г

23

„ЛАЧЕВИ – град Пещера,ул. Симон Налбант № 41А”

94И-413-1#2

21.12.2015 г.28.12.2015 г.-12.01.2016г.

Положителна

ДОГ-58 / 07.03.2016г

24

„гр. Пещера,ул. Михаил Такев № 128”

94А-1240-1#2

22.12.2015 г.30.12.2015 г.-12.01.2016г

Положителна

ДОГ-90 / 08.03.2016г

25

„гр. Пещера,ул. Йордан Ковачев № 23”

94Г-98-2#2

22.12.2015 г.30.12.2015 г.-12.01.2016г

Положителна

ДОГ-59 / 07.03.2016г

26

„ЖСК Млада Гварзия ,гр. Пещера,ул. Георги Зафиров № 33 и 35”

94Л-298-1#2

22.12.2015 г.30.12.2015 г.-14.01.2016г.

Положителна

ДОГ-80 / 07.03.2016г

27

„гр. Пещера,ул. Свети Константин № 15”

94Ц-05-1#2

22.12.2015 г.30.12.2015 г.-06.01.2016г

Положителна

ДОГ-62 / 07.03.2016г

28

„град Пещера,ул. Владо Рилски № 14”

94С-1171-1#2

22.12.2015 г.30.12.2015 г.-06.01.2016г

Положителна

ДОГ-63 / 07.03.2016г

29

„гр. Пещера,ул. Коста Гьошев № 7 и 7А”

94Ж-173-2#2

23.12.2015 г.30.12.2015 г.-06.01.2016г

Положителна

ДОГ-64 / 07.03.2016г

31

„град Пещера,ул. Александър Стамболийски № 50”

94С-385-1#2

23.12.2015 г.30.12.2015 г.-12.01.2016г

Положителна

ДОГ-65 / 07.03.2016г

32

„град Пещера,ул. Иван Цвеев № 8”

94Д-696-1#2

23.12.2015 г.30.12.2015 г.-12.01.2016г

Положителна

ДОГ-66 / 07.03.2016г

33

„Димови, град Пещера,ул. Професор Янко Тодоров № 6”

94Х-202-1#2

23.12.2015 г.30.12.2015 г.-06.01.2016г

Положителна

ДОГ-70 / 07.03.2016г

34

„Попови къщи , град Пещера,ул. Христо Смирненски № 4”

94Щ-68-1#2

28.12.2015 г.30.12.2015 г.-18.01.2016г

Положителна

ДОГ-67 / 07.03.2016г

35

„Строител , град Пещера,ул. Михаил Такев Бл. № 3”

94Б-217-1#2

28.12.2015 г.30.12.2015 г.-

Положителна

ДОГ-85 / 08.03.2016г

36

„Филипови , град Пещера,ул. Васил Левски № 24”

94А-133-1#2

28.12.2015 г.30.12.2015 г.-14.01.2016г

Положителна

ДОГ-68 / 07.03.2016г

37

„БОР , град Пещера,ул. Михаил Такев № 1”

94Т-329-1#2

28.12.2015 г.30.12.2015 г.-14.01.2016г

Положителна

ДОГ-81 / 07.03.2016г

38

„Комбоянови къщи , град Пещера,ул. Михаил Такев № 4”

94Я-13-1#2

28.12.2015 г.30.12.2015 г.-14.01.2016г

Положителна

ДОГ-69 / 07.03.2016г

39

„Купена , град Пещера,ул. Михаил Такев № 37”

94Д-946-7#2

28.12.2015 г.30.12.2015 г.-18.01.2016г

Положителна

ДОГ-94 / 09.03.2016г

40

Цветна Хармония в град Пещера,ул.Св.Константин № 70

94Д-1218-1#2

29.12.2015 г.04.01.2016 г.-15.01.2016г

Положителна

ДОГ-93 / 08.03.2016г

41

град Пещера,ул.Св.Константин № 33 и № 33А

94Г-455-4#3

29.12.2015 г.04.01.2016 г.-14.01.2016г

Положителна

ДОГ-71 / 07.03.2016г

42

„Ганеви и Стойчеви, град Пещера,ул.Веселин Стайков № 31

94С-424-1#2

29.12.2015 г.04.01.2016 г.-25.01.2016г

Положителна

ДОГ-88 / 08.03.2016г

43

град Пещера,ул.Гео Милев № 8

94Д-821-1#2

29.12.2015 г.04.01.2016 г.-11.01.2016г

Положителна

ДОГ-89 / 08.03.2016г

45

Къща Рядкови,гр.Пещера,ул.Стефан Кънчев № 57

94А-1108-1#2

30.12.2015 г.04.01.2016 г.-18.01.2016г

Положителна

ДОГ-92 / 08.03.2016г

46

Виктория,гр.Пещера,ул.Св.Константин № 6-6а

94К-123-1#2

30.12.2015 г.04.01.2016 г.-14.01.2016г

Положителна

ДОГ-95 / 09.03.2016г

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница